Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
2.342
lượt xem
322
download

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của chi bộ trường THPT Vĩnh Lộc gồm có nội dung bản kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tổ chức kỷ luật. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Trường THPT Vĩnh Lộc

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của trường THPT Vĩnh Lộc thường sử dụng trong việc đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tập thể sinh để báo cáo kết quả, phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp.

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ………….                                                        
                                                    Vĩnh Lộc, ngày ….., tháng …., năm …BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

 

Họ và tên: …………………………………..Ngày sinh:.............................................
Chức vụ Đảng:..............................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:......................................................................................
Đơn vị công tác:............................................................................................................
Chi bộ...........................................................................................................................
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
1. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
- Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
- Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
2. Phân loại chất lượng đảng viên (Theo 1 trong 4 mức sau)
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 

                                                                                                          NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC


1) Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tập thể
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

2) Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
- Chi bộ phân loại chất lượng:....................................................................................
....................................................................................................................................
- Đảng ủy Nhà trường phân loại chất lượng:...........................................................
....................................................................................................................................


             Ngày …, tháng…., năm….                                             Ngày …, tháng…, năm 20…
                  T/M Chi ủy                                                                               T/M Đảng ủy

           ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung của Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của trường THPT Vĩnh Lộc. Để xem đầy đủ nội dung, mời các bạn tải trên TaiLieu.VN

 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản