intTypePromotion=3

Nghèo đói ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thiên Vương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
342
lượt xem
131
download

Nghèo đói ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng thước đo thu nhập hay tiêu dùng bằng tiền ử để xác định và đo lường đói nghèo là một phương pháp đã được áp dụng từ lâu. • Cách làm này cũng được nhiều quốc gia áp dụng vì nó có nhiều ưu điểm • Bên cạnh các ưu điểm nêu trên,phương pháp này còn có một số hạn chế. Đó là, các cách điều tra khác nhau giữa các thời kỳ, giữa các vùng, khu vực, giữa các quốc gia làm cho việc so sánh gặp nhiều khó khăn, số liệu thu thập từ các hộ gia đình thường không đầy đủ và chính xác, không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghèo đói ở Việt Nam

 1. Đề tài thảo luận nhóm 7 NGHÈO ĐÓI    
 2. •Các phần chính. • I. nghèo đói và các nhân tố dẫn đến nghèo đói. • II. Thực trạng nghèo đói và nguyên nhân dẫn đến nghèo  đói ở Việt Nam. • III. Các giải pháp được áp dụng để giảm nghèo đói ở  Việt Nam.
 3. I.Nghèo đói và những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói.
 4. Nghèo đói là gì? • Quan niệm trước đây • Trước đây người ta thường đánh đồng nghèo đói với mức  thu nhập thấp.Coi thu nhập là tiêu chí chủ yếu để đánh giá  sự nghèo đói của con người. • Quan niệm này có ưu điểm là thuận lợi trong việc xác định số  người nghèodựa theo chuẩn nghèo, ngưỡng nghèo. Nhưng  thực tế đã chứng minh việc xác định đói nghèo theo thu nhập  chỉ đo được một phần của cuộc sống. Thu nhập thấp không  phản ánh hết được các khía cạnh của đói nghèo, nó không  cho chúng ta biết được mức khốn khổ và cơ cực của những  người nghèo. Do đó,quan niệm này còn rất nhiều hạn chế.
 5. Hiện nay do sự phát triển của nền kinh tế thế giới, quan điểm đói nghèo đã được hiểu rộng hơn, sâu hơn và cũng có thể được hiểu theo các cách tiếp cận khác  nhau:  ­ Hội nghị bàn về giảm nghèo đói ở khu vực châu Á Thái Bình Dương do ESCAP tổ chức tháng 9 năm 1993 tại Băng Cốc ­ Thái Lan đã đưa ra khái niệm về định  nghĩa đói nghèo: Nghèo đói bao gồm nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối.   + Nghèo tuyệt đối: là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn  những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận  tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế và phong tục tập quán của địa phương. •Quan điểm hiện nay   + Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư sống dưới mức trung bình của cộng đồng.   + Theo khía cạnh kinh tế: Nghèo là do sự thiếu lựa chọn dẫn đến cùng cực và thiếu năng lực tham gia vào đời sống kinh tế xã hội của quốc gia, chủ yếu là trong  lĩnh vực kinh tế.   + Theo khía cạnh khác: Nghèo là sự phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội trong từng  giai đoạn lịch sử, trong phạm vi một quốc gia, một khu vực, một vùng.
 6. • Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư  không có những điều kiện về cuộc sống như ăn,  mặc, ở, vệ sinh, y tế, giáo dục, đi lại, quyền được  tham gia vào các quyết định của cộng đồng
 7. 5 nhân tố của sự nghèo đói
 8. Các thước đo đói nghèo chung trên  thế giới. • Thu nhập • Y tế và giáo dục • Nguy cơ dễ bị tổn thương • Không có tiếng nói và quyền lực
 9. Thu nhập hay chi tiêu • Sử dụng thước đo thu nhập hay tiêu dùng bằng tiền để  xác định và đo lường đói nghèo là một phương pháp đã  được áp dụng từ lâu.  • Cách làm này cũng được nhiều quốc gia áp dụng vì nó có  nhiều ưu điểm • Bên cạnh các ưu điểm nêu trên,phương pháp này còn có  một số hạn chế. Đó là, các cách điều tra khác nhau giữa  các thời kỳ, giữa các vùng, khu vực, giữa các quốc gia  làm cho việc so sánh gặp nhiều khó khăn, số liệu thu thập  từ các hộ gia đình thường không đầy đủ và chính xác,  không phản ánh hết tình trạng bất bình đẳng chung của  đói nghèo.
 10. Chỉ số HDI • Chỉ số phát triển con người (Human  Development Index ­ HDI) là chỉ số so sánh, định  lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ  và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế  giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về  sự phát triển của một quốc gia 
 11. Hệ số Gini • Hệ số Gini dùng để biểu thị độ bất bình  đẳng trong phân phối thu nhập. Nó có giá trị từ  0 đến 1 và bằng tỷ số giữa phần diện tích nằm  giữa đường công Lorenz và đường bình đẳng  tuyệt đối với phần diện tích nằm dưới đường  bình đẳng tuyệt đối 
 12. Y tế và giáo dục • Ưu điểm: Đo lường nghèo đói dựa vào các chỉ số về y tế và giáo  dục cho phép phản ánh đầy đủ các khía cạnh của người nghèo.  Nó giúp ta có một bức tranh đầy đủ hơn về chất lượng cuộc sống  của người dân, nó thuận lợi cho việc so sánh nghèo đói ở những  nơi có thu nhập ngang nhau • Nhược điểm trong thực tế, việc thu thập số liệu về các chỉ số này  gặp rất nhiều khó khăn.  • Ví dụ như các ví dụ về tỷ lệ tử vong của trẻ em chủ yếu được  lấy ra từ các kết quả điều tra dân số định kỳ, vì vậy các số liệu  vẫn còn sự sai lệch khá lớn. Về tuổi thọ bình quân cũng rất khó  xác định chính xác vì nó thường không được đo lường trực tiếp.  Các số liệu về giáo dục cũng thất vọng không kém. Tỷ lệ đến  trường cũng chỉ là con số ước tính thay cho số đến trường thực  tế. Hơn nữa, tỷ lệ tổng số học sinhhọc tiểu học có thể tăng nếu  số học sinh lưu ban tăng. 
 13. Nguy cơ dễ bị tổn thương • Đo lường nguy cơ dễ bị tổn thương chính là đo lường mức độ chống  chọi với các cú sốc của những hộ gia đình như gặp rủi ro, bị ngược  đãi, đánh đập, thiên tai, bị thôi việc, phải nghỉ học... Chẳng hạn, khi  gặp rủi ro, các hộ gia đình có khả năng bù đắp lại các thiệt hại hay  không và mức bù đắp như thế nào? Thông thường, người ta đo  lường và đánh giá nguy cơ dễ bị tổn thương qua các góc độ: • ­ Về tài sản vật chất • ­ Về vốn con người • ­ Về đa dạng hoá thu nhập • ­ Mối liên hệ với mạng lưới an sinh • ­ Tham gia mạng lưới an sinh chính thức • ­ Tiếp cận thị trường tín dụng
 14. • Ưu điểm: ta sẽ có được một bức tranh tổng thể về nguy  cơ dễ bị tổn thương của những người nghèo, nó cho biết  khả năng chống chọi của hộ khi có những biến động trong  cuộc sống. • Nhược điểm: Việc đo lường nguy cơ dễ bị tổn thương  trên thực tế gặp nhiều khó khăn do nó là một khía niệm động  nên việc đo lường rất phức tạp, tốn nhiều tiền của và công  sức. Không thể đo lường nó bằng cách quan sát các hộ gia  đình mà phải có cuộc điều tra, theo dõi trong nhiều năm mới  có thể nắm bắt được những thông tin cơ bản và tính biến  động và nguy cơ dễ bị tổn thương màngười nghèo là rất  quan trọng.
 15.  Không có tiếng nói và quyền lực • Không có tiếng nói và quyền lực có thể được đo lường bằng  cách sử dụng kết hợp các biện pháp có sụ tham gia của  người dân, phỏng vấn và điều tra quốc gia về các vấn đề  như mức tự do dân sự, tự do chính trị. • Ưu điểm:Việc đo lường đói nghèo dựa theo tiêu chí này  được người nghèo cho là rất quan trọng • Nhược điểm: việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, tốn kém  nhiều tiền của và công sức, nó phải được thực hiện bằng  các cuộc điều tra, phỏng vấn, theo dõi trong nhiều năm mới  có thể nắm bắt được những thông tin chính xác về vấn đề  này.
 16. • Theo ngân hàng thế giới (WB), từ những năm 80 cho đến nay chuẩn  mực để xác định gianh giới giữa người giàu với người nghèo ở các  nước đang phát triển và các nước ở khu vực ASEAN được xác định  bằng mức chi phí lương thực, thực phẩm cần thiết để duy trì cuộc  sống với mức tiêu dùng nhiệt lượng từ 2100 ­ 2300 calo/ngày/người  hoặc mức thu nhập bình quân tính ra tiền là 370USD/người/năm. • * Ở Ấn Độ: Lấy tiêu chuẩn là 2250 calo/người/ngày. • * BănglaĐesh lấy tiêu chuẩn là 2100 calo/người/ngày. • * Ở INĐÔNÊXIA: lấy mức tiêu dùng nhiệt lượng là  2100calo/người/ngày làm mức chuẩn để xác định gianh giới giữa  giàu với nghèo. • * Ở Trung Quốc: lấy mức tiêu dùng là 2150calo/người/ngày. • * Các nước công nghiệp phát triển châu âu: 2570 calo/người/ngày.
 17. Hậu quả nghèo đói • Nhận thức kém • Giảm kha năng tham gia các hoạt động của cộng  đồng • Dễ gây mất niềm tin và hoài bão trong cuộc sống • Gây suy thoái môi trường
 18. Các thước đo đói nghèo ở Việt Nam Các thước đo đói nghèo ở Việt Nam đã qua  nhiều lần sửa đổi cho phù hợp với trình độ  của nước ta qua các giai đoạn. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản