intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu giải pháp đo các tín hiệu phản xạ từ đầu vào anten siêu cao tần sử dụng một số kênh quang điện

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

25
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo đề xuất một phương án đo các tham số phản xạ từ đầu vào của anten siêu cao tần, sử dụng thêm một số kênh quang điện. Các anten siêu cao tần này là các anten vi dải [1], được gắn trên những vị trí, khu vực cùng với thiết bị đo lường vô tuyến để đo các dao động, biến dạng của đối tượng. Việc bổ sung, kết hợp một số kênh quang điện sẽ nâng cao được khả năng và chất lượng đo lường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu giải pháp đo các tín hiệu phản xạ từ đầu vào anten siêu cao tần sử dụng một số kênh quang điện

Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐO CÁC TÍN HIỆU PHẢN XẠ<br /> TỪ ĐẦU VÀO ANTEN SIÊU CAO TẦN<br /> SỬ DỤNG MỘT SỐ KÊNH QUANG ĐIỆN<br /> Bùi Ngọc Mỹ *<br /> Tóm tắt: Bài báo đề xuất một phương án đo các tham số phản xạ từ đầu vào của<br /> anten siêu cao tần, sử dụng thêm một số kênh quang điện. Các anten siêu cao tần<br /> này là các anten vi dải [1], được gắn trên những vị trí, khu vực cùng với thiết bị đo<br /> lường vô tuyến để đo các dao động, biến dạng của đối tượng. Việc bổ sung, kết hợp<br /> một số kênh quang điện sẽ nâng cao được khả năng và chất lượng đo lường.<br /> Từ khóa: Anten siêu cao tần, Kênh quang điện, Hệ số phản xạ, Hệ số phát.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Việc sử dụng trong thiết bị đo lường hai hoặc nhiều hơn các kênh quang điện cho phép<br /> nâng cao được độ chính xác việc đo sự dịch chuyển pha và biên độ dao động siêu cao tần,<br /> nhờ loại bỏ được sự ảnh hưởng của các kênh và loại bỏ được ảnh hưởng biên độ hệ số phát<br /> phần tử siêu cao tần lên kết quả đo dịch chuyển pha.<br /> Mô hình thiết bị đề xuất nhằm mục đích nâng cao chất lượng đo các tín hiệu phản xạ từ<br /> đầu vào anten siêu cao tần được đề cập trong các công trình [2], [3]<br /> 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT BỊ<br /> Trên hình 1 chỉ ra sơ đồ cấu trúc của thiết bị quang điện đề xuất để kiểm tra tín hiệu<br /> phản xạ từ đầu vào anten siêu cao tần.<br /> Thiết bị bao gồm: máy phát siêu cao tần 1, bộ chia công suất thứ nhất chia tín hiệu<br /> thành hai đường 2, thiết bị cầu phương bốn cực 3-db (bộ ghép hướng) 3, anten nghiên cứu<br /> hoặc phần tử siêu cao tần một cổng 4, trở cân bằng 5, bộ chia công suất tín hiệu thứ hai<br /> thành ba đường 6, van ferit 7, nguồn ánh sáng nhất quán với đầu vào điều chế 8, bộ xoay<br /> pha đầu tiên 9, bộ chia chùm tia ánh sáng thành ba chùm có cường độ bằng nhau 10, tấm<br /> nửa bước sóng 11, ba bộ tách sóng pha quang điện 12, 16 và 18, bộ xoay pha thứ hai 17,<br /> các bộ cộng tín hiệu điện đầu tiên 19, thứ hai 20 và thứ ba 21, bộ chia tín hiệu điện 22, bộ<br /> hiển thị pha 23 và hiển thị biên độ hệ số phản xạ tín hiệu từ đầu vào anten nghiên cứu 24.<br /> Máy phát siêu cao tần 1 được nối với đầu vào bộ chia công suất thứ nhất 2, tại đây tín<br /> hiệu được chia thành hai tín hiệu đồng pha, tạo thành các kênh chuẩn và kênh đo lường.<br /> Một trong số các tín hiệu được đưa đến kênh đo lường tại đầu vào của bộ ghép hướng 3,<br /> tín hiệu thứ hai được đưa đến kênh dao động chuẩn tại đầu vào của van ferit 7.<br /> Trong kênh đo lường, từ đầu ra bộ chia công suất 2 kết nối với đầu vào thiết bị cầu<br /> phương 3-db 3, đầu ra được nối với bộ chia công suất thứ hai 6, hai đầu ra còn lại của thiết<br /> bị cầu phương 3 được nối với anten nghiên cứu và trở cân bằng 5. Trong kênh chuẩn, tại<br /> nút van ferit 7 được nối với đầu vào điều chế nguồn ánh sáng chuẩn (lazer) 8. Nguồn ánh<br /> sáng chuẩn 8 được kết nối quang qua bộ xoay pha quang 9 với bộ chia quang ánh sáng 10,<br /> đến lượt mình bộ chia quang 10 được kết nối quang với bộ tách sóng pha thứ nhất 12 một<br /> cách trực tiếp, kết nối với bộ tách sóng pha thứ hai 16 qua bộ xoay pha quang thứ hai 17,<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 42, 04 - 2016 111<br /> Kỹ thuật điều khiển & Điện tử<br /> <br /> đầu ra còn lại được kết nối với bộ tách sóng pha thứ ba 18 qua tấm nửa bước sóng 11. Độ<br /> dài của bộ xoay pha quang thứ hai 17 bằng ¼ độ dài bước sóng vô tuyến.<br /> Mỗi một trong các bộ tách sóng pha quang điện giống nhau 12, 16 và 18 có đầu vào<br /> quang và điện. Mỗi bộ tách sóng pha bao gồm: bộ điều chế quang điện ánh sáng theo<br /> cường độ 13 được kết nối quang với tấm ¼ bước sóng, tinh thể quang điện cùng các điện<br /> cực, tại đó đưa tới tín hiệu điều chế từ kênh đo lường; bộ phân tích quang phân cực biến<br /> chùm tia ánh sáng điều chế theo phân cực thành điều chế theo cường độ; đi ốt quang điện<br /> hoặc bộ thu quang 14, tại đó đưa đến chùm tia ánh sáng từ bộ điều chế quang điện 13;<br /> mạch lọc tần số thấp 15, tách lấy thông tin đo lường. Do đó, đầu vào quang của bộ điều<br /> chế quang điện chính là đầu vào quang của bộ tách sóng pha, còn đầu vào điều chế của nó<br /> là đầu vào tín hiệu tần số vô tuyến.<br /> Đầu ra của bộ tách sóng pha 12 được kết nối tới đầu vào thứ nhất của bộ cộng thứ nhất<br /> 19 của tín hiệu điện; đầu ra của bộ tách sóng pha thứ hai 16 được kết nối tới đầu vảo đảo<br /> thứ nhất của cộng thứ hai 20; đầu ra của bộ tách sóng pha thứ ba 18 được đưa tới đầu vào<br /> thứ hai của bộ cộng thứ nhất 19 và đầu vào đảo thứ nhất của bộ cộng thứ ba 21. Đầu ra của<br /> bộ cộng thứ nhất 19 được đưa tới đầu vào không đảo thứ hai của bộ cộng thứ hai 19 và bộ<br /> cộng thứ ba 21, cũng như được đưa tới bộ hiển thị biên độ tín hiệu phản xạ từ anten nghiên<br /> cứu 21. Các đầu ra của bộ cộng thứ hai 20, thứ ba 21 được đưa tới các đầu vào của bộ chia<br /> tín hiệu điện 22, mà đẩu ra của nó được đưa tới bộ hiện thị pha tín hiệu phản xạ từ anten<br /> nghiên cứu 23.<br /> Phần điện tử của thiết bị bao gồm các bộ cộng 19, 20, 21, bộ chia 22, các bộ hiển thị 23<br /> và 24 có thể được thiết kế dưới dạng tương tự cũng như ở dạng số. Cuối cùng, tại đầu ra<br /> của các bộ tách sóng pha 12, 16 và 18 là các bộ biến đổi tương tự - số, chuyển tín hiệu<br /> sang dạng số.<br /> 3. PHÂN TÍCH LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ<br /> Thiết bị quang điện kiểm tra tín hiệu phản xạ từ đầu vào anten siêu cao tần như hình 1<br /> làm việc như sau: Tín hiệu siêu cao tần từ máy phát 1 đưa đến đầu vào của bộ chia công suất<br /> thứ nhất 2, tại các đầu ra của nó nhận được hai tín hiệu đồng pha đưa đến các kênh chuẩn và<br /> kênh đo lường. Tín hiệu từ đầu ra của bộ chia 2 được đưa đến kênh đo lường tại đầu vào<br /> mạch cầu phương 3-db 3, được chia thành các phần, một phần đưa đến trở cần bằng 5, một<br /> phần đưa đến anten nghiên cứu 4. Tín hiệu phản xạ từ anten 4, cũng như phần tách ra từ trở<br /> cân bằng 5 được đưa đến đầu vào của bộ chia công suất thứ hai 6. Khi đó, bộ chia công suất<br /> thứ nhất 2 và bộ chia công suất thứ hai 6 có ngăn cách về điện và tín hiệu từ kênh đo lường<br /> không thể chuyển sang kênh chuẩn. Do đó, tín hiệu hiệu trong đo lường – tại đầu vào của bộ<br /> chia công suất thứ hai 6 sẽ tỷ lệ chỉ với tín hiệu phản xạ từ anten nghiên cứu 4.<br /> Tại các đầu ra của bộ chia công suất 6 nhận được ba tín hiệu như nhau về biên độ và<br /> pha, các tín hiệu này đưa đến các đầu vào điều chế của các bộ điều chế quang điện 13 nằm<br /> trong thành phần của các bộ tách sóng 12, 16 và 18 (các đầu vào tần số vô tuyến của các<br /> bộ tách sóng pha).<br /> Tín hiệu từ đầu ra thứ hai của bộ chia 2 được đưa đến kênh dao động chuẩn. Sau khi<br /> qua van ferit 7, tín hiệu này được đưa tới đầu vào điều chế nguồn ánh sáng chuẩn (laser) 8.<br /> Chùm ánh sáng được điều chế theo phân cự từ laser 8 đi qua bộ xoay pha quang thứ nhất 9<br /> và được đưa đến đầu vào của bộ chia quang 10, đầu ra của nó tạo thành ba chùm ánh sáng<br /> <br /> <br /> 112 Bùi Ngọc Mỹ, “Nghiên cứu giải pháp đo các tín hiệu… sử dụng một số kênh quang điện.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> có biên độ bằng nhau và được điều chế theo phân cực. Chùm tia đầu tiên đi tới đầu vào<br /> quang của bộ tách sóng pha thứ nhất 12, chùm tia thứ hai qua bộ xoay pha quang thứ hai<br /> 17 đi tới đầu vào của của bộ tách sóng pha thứ hai 16, còn chùm tia thứ ba qua tấm nửa<br /> bước sóng 11 được đưa tới đầu vào quang của bộ tách sóng pha thứ ba 18.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Sơ đồ thiết bị quang điện kiểm tra tín hiệu phản xạ từ đầu vào anten siêu cao tần.<br /> Tại kênh chuẩn, các chùm tia sáng được điều chế theo phân cực sau khi đi qua các bộ<br /> điều chế quang điện 13, giữa các thành phần trực giao của ánh sáng phân cực xuất hiện sự<br /> dịch chuyển pha bổ sung tỷ lệ với biên độ và pha của tín hiệu siêu cao tần từ kênh đo lường,<br /> tín hiệu này phản xạ từ đầu vào của anten nghiên cứu 4 và được đưa đến các điện cực trên<br /> tinh thể quang điện của bộ điều chế anh sáng 13. Các bộ phân tích quang được bố trí trong<br /> các bộ điều chế quang điện sau các tinh thể quang điện tách lấy một trong số thành phần<br /> phân cực tuyến tính của ánh sáng và chuyển sang điều chế kép chùm ánh sáng theo phân cực<br /> bởi các dao động của kênh chuẩn và kênh đo lường sang điều chế theo biên độ.<br /> Các dòng điện của máy thu quang của lần xấp xỉ thứ nhất có thể tính bằng việc tỷ lệ với<br /> biên độ của các chùm tia sáng đi đến.<br /> Do biên độ của cả ba chùm tia đi tới từ bộ chia quang 10 đến các đầu vào của bộ điều<br /> chế quang điện 13 là như nhau và các dao động như nhau về biên độ và pha được đưa tới<br /> từ bộ chia công suất thứ hai 6 đến các đầu vào điều khiển của bộ điều chế 13, cho nên độ<br /> lớn của các thành phần dòng một chiều của tất cả các máy thu quang 14 – tức dòng điện tại<br /> đầu ra của của bộ lọc tần số thấp 15 sẽ như nhau. Ngoài ra, thành phần dòng điện một<br /> chiều tại đầu ra bộ lọc tần số thấp 15 sẽ bao gồm các thành phần hiệu pha phụ thuộc vào<br /> biên độ của tín hiệu chuẩn và tín hiệu phản xạ về từ đầu vào anten 4, cũng như hiệu pha<br /> giữa các tín hiệu này.<br /> Sau đây sẽ chỉ ra rằng thành phần hiệu pha của tín hiệu tại đầu ra của bộ tách sóng pha<br /> thứ nhất 12 tỷ lệ với J1 U chuan   J1 U an   sin    . Ở đây J1 – Hàm Bessel cấp một,<br /> Uchuan , Uan – biên độ tín hiệu tại kênh chuẩn và biên độ tín hiệu phản xạ từ anten nghiên<br /> cứu 4, Δφ – hiệu pha giữa các tín hiệu.<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 42, 04 - 2016 113<br /> Kỹ thuật điều khiển & Điện tử<br /> <br /> Chùm ánh sáng đến đầu vào của bộ tách sóng pha thứ ba 18 đi qua tấm nửa bước sóng<br /> 11, tấm này làm đảo pha điều chế theo phân cực của các dao động chuẩn theo hướng<br /> ngược lại. Do đó, thành phần hiệu pha tại đầu ra bộ lọc tần số thấp 15 của bộ tách sóng<br /> pha thứ ba 18 sẽ tỷ lệ - J1 U chuan   J1 U an   sin    , có nghĩa sẽ bằng thành phần hiệu<br /> pha từ đầu ra của bộ tách sóng pha thứ nhất 12 theo về biên độ, nhưng ngược dấu.<br /> Chùm tia sáng đưa đến đầu vào quang của bộ tách sóng pha thứ hai 16 nhờ bộ xoay pha<br /> quang thứ hai 17 với độ dài quang lớn hơn ¼ bước sóng vô tuyến so với chùm tia sáng đưa<br /> đến đầu vào bộ tách pha thứ nhất 12 và thứ ba 18. Nhờ thành phần hiệu pha tại đầu ra bộ<br /> lọc tần số thấp 15, tại đầu ra bộ tách sóng pha 16 sẽ tỷ lệ với<br /> J1 U chuan   J1 U an   cos    .<br /> Các tín hiệu từ đầu ra bộ tách sóng pha thứ nhất 12 và thứ ba 18 được đưa đến đầu vào<br /> bộ cộng tín hiệu điện đầu tiên 19. Bởi vì thành phần dòng điện một chiều của đi ốt quang<br /> 15 trong các bộ tách sóng pha 12 và 18 là như nhau về biên độ và dấu, cho nên chúng<br /> được cộng với nhau. Các thành phần hiệu pha của dòng điện máy thu quang 15 tại các bộ<br /> tách sóng pha 12 và 18 là như nhau về biên độ nhưng ngược dấu nhau, do đó chúng trừ lẫn<br /> nhau tại đầu ra của bộ cộng 19. Do đó, tín hiệu tại đầu ra bộ cộng thứ nhất 19 sẽ tỷ lệ với<br /> thành phần dòng điện một chiều của bộ tách sóng pha 12, 16 và 18. Tín hiệu này phụ<br /> thuộc vào biên độ tín hiệu tại kênh đo lường, tức phụ thuộc vào biên độ tín hiệu phản xạ từ<br /> đầu vào anten nghiên cứu 4, nhưng không phụ thuộc vào pha của nó. Tín hiệu này đưa đến<br /> đầu vào của bộ hiển thị 24, được chia độ theo đơn vị biên độ hệ số phản xạ và đưa đến đầu<br /> vào thứ hai của các bộ cộng tín hiệu điện thứ hai 20 và thứ ba 21.<br /> Các tín hiệu từ đầu ra của bộ tách sóng pha thứ hai 16 và thứ ba 18 được đưa đến các<br /> đầu vào đảo đầu tiên của các bộ cộng tín hiệu điện thứ hai 20 và thứ ba 21. Tại các bộ<br /> cộng 20 và 21 diễn ra sự bù trừ các thành phần một chiều dòng đầu ra của các bộ tách sóng<br /> pha 16, 18, tín hiệu tại đầu ra bộ cộng thứ hai 20 sẽ tỷ lệ với thành phần hiệu pha từ đầu ra<br /> bộ tách sóng pha thứ hai 16, nghĩa là tỷ lệ với J1 U chuan   J1 U an   cos    , còn tín<br /> hiệu tại đầu ra bộ cộng thứ ba 21 sẽ tỷ với thành phần hiệu pha từ đầu ra của bộ tách sóng<br /> pha thứ ba 16, nghĩa là tỷ lệ với J1 U chuan   J1 U an   sin    . Những tín hiệu này được<br /> đưa đến bộ chia 22, tại đây diễn ra quá trình chia chúng cho nhau. Nhờ đó, tín hiệu tại đầu<br /> ra bộ chia 22 sẽ tỷ lệ với tg(Δφ), nghĩa là tỷ lệ với tang hiệu pha giữa các dao động của<br /> kênh chuẩn và kênh đo lường và không phụ thuộc vào biên độ tín hiệu trong kênh đo<br /> lường, cũng như tỷ lệ với biên độ hệ số phản xạ tín hiệu từ đầu vào anten nghiên cứu 4.<br /> Tín hiệu hiệu pha này được đưa đến bộ hiển thị pha 23.<br /> Việc hiệu chỉnh sơ bộ với thiết bị đề xuất có thể được tiến hành nhờ bộ xoay pha quang<br /> học thứ nhất 9 ở chế độ hiệu chỉnh, khi đó anten nghiên cứu được thay bởi tải chuẩn với<br /> các tham số phản xạ cho trước.<br /> Miêu tả làm việc của thiết bị đã chỉ ra khả năng đo tham số phản xạ về biên độ và pha<br /> của tín hiệu phản xạ tại các đầu vào của các phần tử hai cực siêu cao tần, giảm độ nhạy tác<br /> động của từ trường bên trong.<br /> Hiệu pha giữa các nút giao nhau của các tia sáng sau khi đi các bộ điều chế quang điện<br /> từ sẽ bằng:<br /> <br /> <br /> <br /> 114 Bùi Ngọc Mỹ, “Nghiên cứu giải pháp đo các tín hiệu… sử dụng một số kênh quang điện.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> φ1 = k1Uchuansinωct + k2Udoluongsin(ωct+ φ)<br /> φ2= k1Uchuancosωct + k2Udoluongsin(ωct+ φ) (3.1)<br /> φ3 = -k1Uchuansinωct + k2Udoluongsin(ωct+ φ)<br /> ở đây, Uchuansinωct – tín hiệu siêu cao tần chuẩn, Udoluongsin(ωct+ φ) – tín hiệu siêu cao tần<br /> tại các đầu ra của kênh đo lường, k1, k2 – là các hệ số tỷ lệ,  - sự dịch chuyển pha của tín<br /> hiệu tại kênh đo lường, bao gồm sự dịch chuyển tại phần tử siêu cao tần nghiên cứu.<br /> Cường độ tương đối của tia sáng sau khi đi qua ba bộ điều chế và phân tích quang khi<br /> phân cực chéo từ (3.1) sẽ bằng:<br /> N1/N0=sin2[0.5k1Uchuansinωct +0.5k2Udoluong sin(ωct+ φ)] =<br /> <br /> <br /> =0.5 – 0.5{[J0(k1Uchuan)+2  J (k U<br /> i1<br /> 2i 1 doluong)сos(2i ωct+ φ)][J0(k2Udoluong)<br /> <br />  <br /> <br /> +2  J (k U<br /> i1<br /> 2i 2 doluong)сos2i(ωct+ φ)] -4[ J<br /> i 0<br /> 2i+1(k1Uchuan)sin(2i+1)ωct]*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *[ J<br /> i 0<br /> 2i+1(k2Udoluong)sin(2i+1)(ωct+ φ)]}<br /> <br /> N2/N0=sin2[0.5k1Uchuancosωct +0.5k2Udoluong sin(ωct+ φ)] =<br /> <br /> <br /> =0.5 – 0.5{[J0(k1Uchuan)+2  (-1) J (k U<br /> i1<br /> j<br /> 2i 1 chuan)сos(2i ωct)][J0(k2Udoluong)<br /> <br />  <br /> <br /> +2  J (k U<br /> i1<br /> 2i 2 doluong)сos2i(ωct+φ)]-4[<br />  (-1) J<br /> i 0<br /> j<br /> 2i+1(k1Uchuan)cos(2i+1)ωct]*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *[ J<br /> i 0<br /> 2i+1(k2Udoluong)sin(2i+1)(ωct+ φ)]}<br /> <br /> N3/N0=sin2[-0.5k1Uchuansinωct +0.5k2Udoluong sin(ωct+ φ)] =<br /> <br /> <br /> =0.5 – 0.5{[J0(k1Uchuan)+2  J (k U<br /> i1<br /> 2i 1 chuan)сos(2i ωct)][J0(k2Udoluong) +<br /> <br />  <br /> <br /> +2  J (k U<br /> i1<br /> 2i 2 doluong)сos2i(ωct+ φ)] + 4[ J<br /> i 0<br /> 2i+1(k1Uchuan)sin(2i+1)ωct]*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *[ J<br /> i 0<br /> 2i+1(k2Udoluong)sin(2i+1)(ωct+φ)]} (3.2)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 42, 04 - 2016 115<br /> Kỹ thuật điều khiển & Điện tử<br /> <br /> ở đây, Ji là hàm Bessel bậc nhất của dòng I.<br /> Ba tia sáng này đi vào ba máy thu quang. Giả thiết rằng dòng điện của các máy thu quang<br /> tỷ lệ với cường độ của ánh sáng đi đến chúng, từ (3.2) dễ dàng nhận được công thức sau:<br /> I1 ≈ 0.5KФ[1- J0(k1Uchuan)J0(k2Udoluong)] + KФJ1(k1Uchuan)J1(k2Udoluong)cosφ<br /> I1 ≈ 0.5KФ[1- J0(k1Uchuan)J0(k2Udoluong)] + KФJ1(k1Uchuan)J1(k2Udoluong)sinφ (3.3)<br /> I1 ≈ 0.5KФ[1- J0(k1Uchuan)J0(k2Udoluong)] - KФJ1(k1Uchuan)J1(k2Udoluong)cosφ<br /> ở đây, Кф – là hệ số phát của máy thu quang. Tín hiệu từ đầu ra của bộ công thứ nhất sẽ tỷ<br /> lệ với thành phần một chiều của dòng điện tại máy thu:<br /> Is1 = I1 + I3 = KФ[1- J0(k1Uchuan)J0(k2Udoluong)]<br /> Tín hiệu từ các đầu ra thứ hai và thứ ba của bộ cộng với các đầu vào đảo từ công thức<br /> (3.2) sẽ bằng:<br /> IS2 = I2 – 0.5(I1+I3) = KФJ1(k1Uchuan)J1(k2Udoluong)sinφ<br /> IS3 = I1 –0.5(I1+I3)=KФJ1(k1Uchuan)J1(k2Udoluong)cosφ (3.4)<br /> Các tín hiệu này được đưa đến đầu vào của bộ chia, nhờ đó, tín hiệu tại đầu ra bộ chia<br /> sẽ tỷ lệ với tgφ và không phụ thuộc vào biên độ tín hiệu ở cả hai kênh và không phụ thuộc<br /> vào hệ số phát của phần tử siêu cao tần nghiên cứu.<br /> Bởi vì thành phần dòng điện một chiều IS1 của máy thu quang phụ thuộc vào biên độ tín<br /> hiệu tại kênh đo lượng, có nghĩa phụ thuộc vào biên độ hệ số phát của phần tử siêu cao tần<br /> nghiên cứu, nhưng không phụ thuộc vào hiệu pha dao động trong các kênh chuẩn và kênh<br /> đo lường, do đó, theo độ lớn của nó có thể xác định được biên độ hệ số phát của phần tử<br /> nghiên cứu. Bộ xoay pha quang thứ nhất được sử dụng để hiệu chỉnh thiết bị.<br /> 4. KẾT LUẬN<br /> Thiết bị được đề xuất trên có thể tích hợp với anten vi dải phát xạ tín hiệu phân cực<br /> tròn, là đầu vào trong các bộ cảm biến sóng vô tuyến đo các biến dạng trong các môi<br /> trường khắc nghiệt, ví dụ để đo các tham số biến dạng của cánh tuabin [4-6]. Việc sử dụng<br /> trong thiết bị đo lường hai hoặc nhiều hơn các kênh quang điện cho phép nâng cao được<br /> độ chính xác việc đo sự dịch chuyển pha và biên độ dao động siêu cao tần.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Буй Нгок Ми, “Разработка и исследование печатных антенн для<br /> радиоволновых и оптоэлектронных датчиков”. Tạp chí Nghiên cứu khoa học kỹ<br /> thuật và công nghệ quân sự, số 40,12-2015.<br /> [2]. Головков А.А., Кузнецов С.В., Приходько В.Ю, Осипов А.П., “Устройство для<br /> измерения параметров отражения сигнала от входа СВЧ элементов”. А.С.<br /> 1737361., Заявитель: ЛЭТИ, авт. /Опубл. 1989, Б.И. №20.<br /> [3] Буй Нгок Ми, “Устройство для измерения сигнала, отраженного от входа<br /> СВЧ антенны для радиочасточных вибраций”. Tạp chí Nghiên cứu khoa học kỹ<br /> thuật và công nghệ quân sự, số 21,12-2007.<br /> [4]. Bùi Ngọc Mỹ, Đỗ Văn Lập, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Hùng, “Sử dụng sóng<br /> siêu cao tần đo các tham số rung, đập của cánh tuabin”. Tạp chí Nghiên cứu khoa<br /> học kỹ thuật và công nghệ quân sự, số 22, 3-2008.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 116 Bùi Ngọc Mỹ, “Nghiên cứu giải pháp đo các tín hiệu… sử dụng một số kênh quang điện.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> [5]. Буй Нгок Ми, Мамруков А.В. “Моделирование СВЧ измерения параметров<br /> вибраций лопаток турбин. Материалы Всероссийской научно-технической<br /> конференции”, Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций.<br /> Самара, 31 мая – 4 июня 2004 г. С.24-25.<br /> [6]. Буй Нгок Ми. “Радиочастотные и оптические методы и устройства<br /> измерения вибраций турбинных лопаток”. Диссертация. Санкт-Петербург,<br /> 2006. С.122-131.<br /> <br /> <br /> ABSTRACT<br /> A RESEARCH ON SOLUTION OF MEASURING REFLECTED SIGNALS FROM<br /> UHF ANTENNA INPUT USING A NUMBER OF OPTOELECTRIC CHANNELS<br /> This paper proposed a method of measuring reflected parameters from the input<br /> of ultra-high frequency (UHF) antenna using some additionally photoelectric<br /> channels. Those UHF antennae are the micro-strip antenna, mounted on positions<br /> or areas by radio measurement devices for measuring the vibrations, distortion of<br /> objects. The addition and combination of a number of photoelectric channels will<br /> improve the ability and quality of measurement.<br /> Keywords: Ultra-high-frequency (UHF) antenna, Optoelectric channel, Reflection coefficient, Emission<br /> coefficient.<br /> <br /> <br /> Nhận bài ngày 09 tháng 3 năm 2016<br /> Hoàn thiện ngày 15 tháng 4 năm 2016<br /> Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 4 năm 2016<br /> <br /> Địa chỉ: Viện KH-CN quân sự.<br /> * Email: buingocmy_vn@mail.ru<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 42, 04 - 2016 117<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2