nhập môn công tác lưu trữ

Chia sẻ: Ton Thi Yen Yen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
157
lượt xem
29
download

nhập môn công tác lưu trữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu một số tổ chức lưu trữ trên thế giới Giới thiệu chung về công tác lưu trữ Một số tổ chức lưu trữ trên thế giới So sánh công tác lưu trữ ở các nước trên thế giới với Việt Nam Kết luận Chương 1. giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới Thời ký cổ đại, công tác lưu trữ hình thành ( TK 4-TK 5TCN) Vào thời kỳ cận đại, công tác lưu trữ ở châu Âu rất có nhiều tiến bộ + Ở Pháp, năm 1974 đã có đạo luật đầu tiên về công tác lưu trữ + Xuất hiện một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nhập môn công tác lưu trữ

 1. Nhập môn công tác lưu trữ Nh
 2. Giiới thiệu một số tổ chức lưu  G trữ trên thế giới
 3. Nội dung chính www.thmemgallery.com Giới thiệu chung về công tác lưu trữ Một số tổ chức lưu trữ trên thế giới So sánh công tác lưu trữ ở các nước trên thế giới với Việt Nam Kết luận Company Logo
 4. Chương 1.  giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới • Thời ký cổ đại, công tác lưu trữ  hình thành ( TK 4­TK 5TCN) • Vào thời kỳ cận đại, công tác lưu  trữ ở châu Âu rất có nhiều tiến bộ • + Ở Pháp, năm 1974 đã có đạo  luật đầu tiên về công tác lưu trữ • + Xuất hiện một số sách về nghiệp  vụ như: hướng dẫn bảo quản hồ  sơ trong viện lưu trữ, chỉ dẫn  phương pháp phân loại tài liệu,  dúng giá sắt, gỗ để bảo quản tài  liệu, mở lớp đào tạo lưu trữ….
 5. Chương 1.  giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới(tiếp) • Thời kỳ hiện đại tới nay, các nước  trên thế giới coi trọng công tác lưu  trữ, đều có các cơ quan chuyên  trách vế công tác lưu trữ • +ở Liên Xô: xuất hiện mô hình tập  trung quản lý • + tài liệu được tập trung tại cơ  quan nhà nước • Nhìn chung, công tác lưu trữ ngày  càng được quan tâm và phát triển  đúng hướng. Ngày càng có nhiều  sự liên kết đào tạo cũng như hợp  tác phát triển giữa các quốc gia
 6.  Chương 2 Giới thiệu về một số tổ chức lưu trữ trên thế  giới • 2.1 lưu trữ Pháp • 2.1.1 lịch sử hình thành • Thế kỷ 12 tài liệu lưu trữ ra  đời • Thế kỷ 17 nhiều kho tài liệu  lớn ra đời • Thế kỷ 18 lưu trữ phát  triển mạnh mẽ • nhiều đạo luật mới ra đời: • 25/6/1794 thành lập lưu trữ  quốc gia • 26/7/1799 đạo luật về tổ  chức lưu trữ tỉnh 
 7. • 2.1.2: Tổ chức lưu trữ hiện nay tại pháp Cục lưu trữ Pháp : nằm trong Bộ Văn hóa và thông tin Các cơ quan của Cục lưu trưc Pháp bao gồm có: Ban Giám đốc do Tổng Giám đốc lãnh đạo Ban Tổng thanh tra lưu trữ Pháp Vụ các phòng hành chính Phòng kỹ thuật Ban tổ chức những ngày lễ dân tộc Cơ quan không nằm trong Cục lưu trữ Pháp: Sở lưu trữ Quốc gia • Các Sở lưu trữ Quốc gia đặt ở các tỉnh • Trung tâm lưu trữ hiện đại Phôngtenblô • Trung tâm lưu trữ Hải ngoại ở Echăngprôvăngxơ • Sở trung ương micrôphim ở lâu đài D’xepâyrăng
 8. 2.2. Lưu trữ ở Bỉ • 2.2.1. Lịch sử lưu trữ trước đây • Các Viện lưu trữ Nhà nước của  Bỉ đã có 200 năm lịch sử. Từ năm  1773 đã có Phòng lưu trữ của Hà  Lan thuộc Aó mà Bỉ là một bộ phận  của xứ này hồi đó. •  Việc tập trung quản lý tài liệu lưu  trữ và thành lập các Viện Lưu trữ  Nhà nước ở Bỉ được tiến hành  vào thời kì Bỉ thuộc Pháp và thi  hành luật pháp của Pháp ở Bỉ.
 9. • Tổ chức lưu trữ hiện nay tại Bỉ • Hiện nay Bỉ có một hệ thống tập trung các cơ  quan lưu trữ nhà nước theo luật năm 1995 về  lưu trữ. 9 tỉnh của Bỉ đều có Viện Lưu trữ  Nhà nước. Đứng đầu hệ thống lưu trữ là Lưu  trữ viên chính của Vương quốc, người giữ  chức vụ này đồng thời cũng là giám đốc Viện  Lưu trữ chính. Lưu trữ viên chính trực thuộc  Bộ trưởng giáo dục. • . Hệ thống các Viện Lưu trữ Nhà nước: • ­ Viện lưu trữ chính của Vương quốc chia làm  4 ban: • + Hai ban đầu bảo quả tài liệu của các cơ quan  chính phủ khác nhau của Hà Lan, của các cơ  quan nhà thờ, các tập hiến chương. • + Ban thứ ba bảo quản tài liệu của các cơ  quan tòa án và các tài liệu lưu trữ gia đình và  dòng họ. • + Ban thứ tư tập hợp tài liệu của thời kì hiện  đại từ năm 1815
 10. • 2.2.2.2. Lưu trữ của các cơ quan  không thuộc Nhà nước: • ­ Lưu trữ thành phố: • ­ Lưu trữ phường xã  • ­ Lưu trữ nhà thờ:  • ­ Lưu trữ của các ủy ban cứu trợ xã  hội: tài liệu không nộp vào lưu trữ nhà  nước và do các nhà lưu trữ chuyên  nghiệp phụ trách. • ­ Lưu trữ bệnh viện:  • ­ Lưu trữ văn hóa và nghệ thuật  • 2.2.2.3. Quan hệ tổ chức và nghiệp vụ  trong hệ thống cơ quan lưu trữ: • ­ Lưu trữ viên chính đứng đầu Viện  lưu trữ chính của Vương quốc và chỉ  đạo các viện lưu trữ nhà nước về mặt  hành chính và khoa học. • ­ giúp việc cho Lưu trữ viên chính là  các trưởng ban, và trưởng phân ban.
 11. 2.3: Lưu trữ Lào • Cục lưu trữ Lào trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng. Cục trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm mọi mặt trước Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, trực tiếp phụ trách Phòng hành chính và Phòng hợp tác quốc tế; một Cục phó phụ trách phòng Văn thư – Lưu trữ và Phòng khoa học lưu trữ. • Tổ chức của Cục gồm có 4 phòng sau: • Phòng nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ • Phòng khoa học lưu trữ • Phòng hợp tác quốc tế • Phòng hành chính
 12. 2.3.2: Hện trạng lưu trữ Lào • Cán bộ lưu trữ đang rất thiếu, ở Lào  chưa có trường đào tạo văn thư lưu  trữ trong nước.  • Ở nước CHDCND Lào chưa có quy  định cụ thể về trách nhiệm lập hồ sơ và  nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ, vì vậy lưu  trữ hiện nay ở các cơ quan là do văn  thư nộp vào. • Theo quy định thì một số cơ quan được  lập kho lưu trữ riêng là Văn phòng  Trung ương Đảng Nhân dân Cách  mạng Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,  Bộ Ngoại giao. Các bộ ngành còn lại  phải nộp tài liệu vào kho lưu trữ thuộc  Cục lưu trữ. 
 13. 2.4: Công tác lưu trữ ở Canada • 2.4: Công tác lưu trữ ở Canada • 2.4.1: Cơ quan chuyên trách quản lý tài liệu lưu trữ • Từ trước những năm 1970 ở Canada không có cơ quan quản lý lưu trữ trung ương.Hệ thống lưu trữ của Canada là hệ thống phi tập trung , mỗi cơ sở lưu trữ có quyền tự quyết nhất định. • Từ năm 1987 luật mới về lưu trũ được thông qua , từ đó viện lưu trữ nhà quốc gia Canada
 14. • 2.4.2: Hệ thống lưu trữ ở canada • Hệ thống lưu trữ hiện đại của  Canada bao gồm: • Lưu trữ quốc gia Canada • Các Hội đòng lưu trữ tỉnh và  lãnh thổ • Các lưu trữ tỉnh • Lưu trữ địa phương và các lưu  trữ khác như lưu trữ ở các  truownfgf đại học, hội khoa học  tôn giáo…
 15. 2.5: Lưu trữ quốc gia Maiaixia • Tên cơ quan: lưu trữ quốc gia Malaixia • ­ Năm thành lập:  ngày 01 tháng 12 năm 1957 • Cơ cấu tổ chức: tính đến 1989 có 402 trong biên chế  từ trung ương đến địa phương. Gồm các phòng  chuyên môn, khu tưởng niệm và các chinh nhánh  lưu trữ ở các bang: • Hệ thống trung tâm lưu trữ quốc gia Malaixia: • +Trung tâm dịch vụ văn kiện: Thành lập 1963. • Chức năng: đề xuất 1 hệ thống quản lý văn kiện  vừa tiết kiệm vừa hiệu quả trong cơ quan chính  phủ. •          + Phòng thu thập : Thành lập 1968. • + Phòng công cụ nghiên cứu và tra cứu: Thành lập  1982  • + Phòng tu bổ , phục chế và nhân bản • + Phòng lưu trữ tài liệu Thủ tướng chính phủ và  các anh hùng dân tộc:
 16. Nhận xét tổ chức lưu trữ Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới • Việc Thành lập bộ máy tổ chức cuả lưu trữ Việt Nam chậm hơn so với nhiều nước trên thế giới • Hệ thồng lưu trữ Việt Nam tương đối giống các nước trên thế giới, được phân theo hệ thống phân cấp quản lý của nhà nước: Lưu trữ Trung Ương là các trung tâm lưu trữ, Lưu trữ cấp tỉnh, cấp huyện • Tại các trung tâm, chi cục lưu trữ đã có những quy định chặt chẽ về chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên khi thực hiện còn một số hạn chế: chưa xác định nguồn nộp lưu, khâu xử lý bảo quản còn kém, nhiều tài liệu chứt đống • Công tác đào tạo cán bộ Lưu trữ Việt Nam ngày càng được chú trọng.
 17. Kết luận • Công tác lưu trữ trở thành một khâu của guồng máy hoạt động của các nhà nước. TLLT hình thành ngày càng nhiều, khối lượng rất lớn, do đó nhu cầu BQTL để phục vụ cho các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… ngày càng lớn. Nhiều vấn đề đặt ra cho công tác lưu trữ cả về lý luận và th ực tiễn, do đó đã thúc đẩy khoa học lưu trữ phát triển ở tất cả các quốc gia. Đặc biệt là ở Việt Nam công tác này đang rất được chú trọng. Hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều sự liên kết hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực này….
 18. Tài liệu tham khảo • Đề cương lịch sử lưu trữ trên thế giới của  PGS.TS Đào Xuân Chúc • Tạp chí văn thư lưu trữ • Web: Chinhphu.vn • Các khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ ……
 19. Add your company

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản