intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhìn lại quá trình di dân trên địa bàn xã Ia Hlốp - huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai giai đoạn 1976-2018

Chia sẻ: ViLisbon2711 ViLisbon2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã Ia Hlốp được thành lập vào tháng 11/1976, vốn trước đây thuộc về huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Năm 1981, huyện Chư Sê thành lập, xã Ia Hlốp được sáp nhập vào huyện Chư Sê. Đây là vùng đất rất được thiên nhiên ưu đãi với diện tích tự nhiên khá rộng: 4.266,22 ha, trong đó phần lớn là đất Bazan màu mỡ ở độ cao khoảng 400 m - 500 m so với mặt biển, khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên đã tạo ra hai mùa mưa, khô rõ rệt với lượng mưa trung bình từ 1.750 - 2.100 mm, nhiệt độ trung bình năm là 22 - 25OC, chạy dọc theo địa bàn xã có hai con suối Ia Blin và Ồ Lô với nguồn nước dồi dào rất thích hợp cho những cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu và cao su.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhìn lại quá trình di dân trên địa bàn xã Ia Hlốp - huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai giai đoạn 1976-2018

48 TIN TÖÙC KHOA HOÏC<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhìn lại quá trình di dân trên địa bàn xã Ia Hlốp -<br /> huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai giai đoạn 1976-2018<br /> ThS. TRẦN THỊ THANH THUẬN<br /> Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chư Sê, Gia Lai<br /> <br /> Xã Ia Hlốp được thành lập vào tháng 11/1976, vốn trước đây thuộc về huyện<br /> Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Năm 1981, huyện Chư Sê thành lập, xã Ia Hlốp được<br /> sáp nhập vào huyện Chư Sê. Đây là vùng đất rất được thiên nhiên ưu đãi với<br /> diện tích tự nhiên khá rộng: 4.266,22 ha, trong đó phần lớn là đất Bazan màu<br /> mỡ ở độ cao khoảng 400 m - 500 m so với mặt biển, khí hậu nhiệt đới gió mùa<br /> cao nguyên đã tạo ra hai mùa mưa, khô rõ rệt với lượng mưa trung bình từ 1.750<br /> - 2.100 mm, nhiệt độ trung bình năm là 22 - 25OC, chạy dọc theo địa bàn xã có<br /> hai con suối Ia Blin và Ồ Lô với nguồn nước dồi dào rất thích hợp cho những<br /> cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu và cao su.<br /> Chính điều kiện tự nhiên thuận lợi đó đã biến nơi này trở thành vùng đất lý tưởng<br /> cho nhiều hộ gia đình khắp mọi miền tổ quốc. Vì vậy, từ sau ngày miền Nam<br /> giải phóng, đất nước thống nhất, mảnh đất này đã chứng kiến nhiều luồng di<br /> dân diễn ra. Quá trình di dân kéo dài đó đã góp phần không nhỏ làm cho mảnh<br /> đất Ia Hlốp hoang sơ, nghèo nàn, lạc hậu trở mình mạnh mẽ. Tuy nhiên hiện<br /> tượng nào cũng có tính hai mặt của nó, bên cạnh những tác động tích cực thì<br /> di dân cũng để lại những yếu tố tiêu cực. Do đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu<br /> về quá trình di dân tại địa bàn xã Ia Hlốp mang tính cấp thiết, nhằm khôi phục<br /> một cách hoàn chỉnh về bức tranh lịch sử của quá trình di dân, qua đó đánh giá<br /> được những đóng góp của lực lượng di dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội<br /> và an ninh quốc phòng của địa phương, đồng thời thấy được những khó khăn<br /> mắc phải do vấn đề di dân tạo ra.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Những chủ trương chính sách liên quan trực tiếp dựng vùng kinh tế mới thực<br /> của Đảng và Nhà nước về hoặc gián tiếp đến sự nghiệp hiện định canh định cư; Quyết<br /> di dân di dân như Quyết định 272/ định 95/CP ngày 27/3/1980 về<br /> Sau năm 1975 để thực CP ngày 3/11/1977 về ban chính sách xây dựng các vùng<br /> hiện tốt và đồng bộ công tác hành chính sách đối với hợp kinh tế mới; Quyết định 72/<br /> di dân, Nhà nước đã ban hành tác xã mở rộng diện tích sản HĐBT ngày 13/3/1990 cụ thể<br /> nhiều văn bản pháp quy về các xuất nông lâm nghiệp, xây hóa công tác định canh, định<br /> TIN TÖÙC KHOA HOÏC 49<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SỐ 02 NĂM 2019<br /> cư; Thông báo 47/VPCP ngày tác di dân nhằm điều hòa lại kinh tế mới.<br /> 13/5/1997 về việc giải quyết lao động trong cả nước, đưa 2. Di dân trên địa bàn xã<br /> cho dân đi xây dựng kinh tế miền núi tiến kịp với miền Ia Hlốp (1976 - 2018)<br /> mới và các biện pháp ngăn xuôi, kết hợp xây dựng kinh tế,<br /> 2.1. Di dân kinh tế mới<br /> chặn dân di cư tự do; Quyết củng cố an ninh quốc phòng,<br /> định 138/2000/QĐ- TTg ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Dưới sự chỉ đạo trực tiếp<br /> 29/11/2000 hợp nhất dự án Lai - Kon Tum đã thành lập ra của Ban định canh định cư và<br /> định canh, định cư và chương các cơ quan chuyên môn để Ban kinh tế mới của huyện<br /> trình phát triển kinh tế, xã đảm trách công tác này: Ngày Chư Prông, trên địa bàn xã Ia<br /> hội các xã đặc biệt khó khăn 27/10/1975 thành lập Ban Hlốp ngày nay đã thành lập<br /> miền núi và vùng sâu, vùng định canh định cư tỉnh Gia Điểm 4 Kinh tế mới và “lần lượt<br /> xa; chỉ thị số 660/TTg ngày Lai - Kon Tum trực thuộc ủy tiếp nhận các đợt di dân xây<br /> 17/10/1995 để giải quyết vấn ban nhân tỉnh, ngày 8/12/1978 dựng vùng kinh tế mới tạo ra<br /> đề di dân tự do; Quyết định thành lập Ban kinh tế mới tỉnh nguồn nhân lực bổ sung cho<br /> 190/2003/QĐ - TTg về chính Gia Lai - Kon Tum trực thuộc địa phương”[3, tr.35].<br /> sách di dân thực hiện quy Ủy ban nhân dân tỉnh trên Điểm 4 kinh tế mới gồm<br /> hoạch, bố trí dân cư giai đoạn cơ sở Ban Định canh định cư điểm 4A và điểm 4B. Điểm 4A<br /> 2003 - 2010. Các văn bản này tỉnh, đồng thời tại các huyện được thành lập năm 1977 để<br /> đã tạo ra khuôn khổ pháp lý để Mang Yang và Chư Prông cũng đón dân kinh tế mới từ huyện<br /> giải quyết những vấn đề cụ thể thành lập Ban Định canh định An Nhơn của tỉnh Nghĩa Bình<br /> về di dân cho các địa phương cư và Ban Kinh tế mới để trực và huyện Hương Phú của tỉnh<br /> trong cả nước. tiếp tiến hành công tác định Bình Trị Thiên với 493 hộ, 1.472<br /> Thực hiện chủ trương của canh định cư cho đồng bào khẩu, 987 lao động. Điểm 4B<br /> Đảng và Nhà nước về công dân tộc thiểu số và đón dân được thành lập vào cuối năm<br /> 50 TIN TÖÙC KHOA HOÏC<br /> 1979 để đón dân kinh tế mới Ủy ban nhân dân tỉnh và công rộ, liên tục. Số dân di cư tự do<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> từ huyện Hương Phú của tỉnh văn số 04/ĐĐ-LĐ và số 05/ĐĐ- đến địa bàn xã Ia Hlốp chủ yếu<br /> Bình Trị Thiên với 282 hộ, 1.315 LĐ-KH của chi cục điều động là người Kinh, thông thường<br /> khẩu và 550 lao động. lao động. Từ 1989 - 1990, Ban có các đối tượng sau:<br /> Với nguồn lao động đông đinh canh định cư và Ban kinh Đối tượng có khả năng<br /> tế mới huyện Chư Sê đã đề ra kinh tế từ các nơi khác đến<br /> đảo, cần cù, hăng say cộng<br /> phương hướng củng cố Điểm mua đất phát triển sản xuất.<br /> thêm sự động viên, quan<br /> 4 kinh tế mới, cụ thể:<br /> tâm, đầu tư kịp thời của Đảng, Những người nghèo khó<br /> Nhà nước được tăng lên theo Vận động nhân dân đóng không có đất đai sản xuất,<br /> các năm, dân kinh tế mới tại góp kinh phí sửa chữa trạm không có việc làm, đến đây<br /> Điểm 4 đã bước đầu ổn định xá, trụ sở diện tích 211m2 trị chủ yếu làm thuê.<br /> cuộc sống, bắt tay vào sản giá 11 triệu đồng trong năm<br /> Ngoài ra còn có số lượng<br /> xuất. Tuy nhiên do hoàn cảnh 1989, phát động phong trào<br /> không đáng kể từ thành phần<br /> kinh tế đất nước sau ngày giải nhà nước và nhân dân cùng<br /> trốn tránh nghĩa vụ, trộm cắp,<br /> phóng còn nhiều khó khăn, làm để sửa chữa 3 lớp học trị<br /> tiền án, tiền sự.<br /> bước đầu số vốn đầu tư của giá 11 triệu đồng, xây dựng<br /> nhà nước chưa đầy đủ, kịp mở rộng 3 lớp mới trị giá 18 Từ năm 1980 đã bắt đầu<br /> thời, đời sống thiếu thốn mọi triệu đồng, làm lại cầu Ia Hlốp những đợt di dân tư do rãi rác.<br /> mặt, đường sá đi lại khó khăn, để giao lưu giữa Ia Hlốp với Ia Dòng di dân này thật sự diễn<br /> trường học xuống cấp nghiêm Ko, xây dựng đập nước làng Á ra mạnh mẽ nhất là từ năm<br /> với giá trị toàn bộ là 100 triệu 1990 đến năm 2005, trong<br /> trọng, các em phải học trong<br /> đồng. khoảng 15 năm này đã có 185<br /> những ngôi nhà tranh tạm bợ,<br /> hộ, 574 nhân khẩu từ khắp mọi<br /> mâu thuẫn đất đai giữa dân và Qua 2 năm tiến hành<br /> miền đất nước di dân đến địa<br /> nông trường cao su chưa kịp củng cố, nhờ sự quan tâm đầu<br /> bàn xã Ia Hlốp, trong đó chiếm<br /> giải quyết đã ảnh hưởng rất tư kịp thời của nhà nước, sự tự<br /> số lượng đông là người dân từ<br /> lớn đến tâm lý của người lao nguyện đóng góp và hỗ trợ<br /> Bình Định, Huế, Đăk Lăk, Nghệ<br /> động, nhiều hộ đã không vượt công sức của toàn thể nhân<br /> An, Thanh Hóa. Từ 2006 đến<br /> qua được những khó khăn dân, Điểm 4 kinh tế mới đã dần<br /> 2015 tình trạng di dân đến<br /> trước mắt tự ý bỏ đi. dần ổn định trở lại, làm nền<br /> nơi đây giảm dần và dừng lại<br /> tảng vững chắc cho những<br /> Để khắc phục tình trạng một thời gian. Năm 2006 chỉ<br /> hộ dân kinh tế mới yên tâm<br /> trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 12 hộ với 39 nhân khẩu,<br /> tư tưởng, kiên quyết bám trụ,<br /> kịp thời ban hành chỉ thị 08 năm 2007 có 15 hộ với 42 nhân<br /> xây dựng cuộc sống mới trên<br /> về việc “Ngừng tiếp nhận dân khẩu, từ 2008 cho đến 2015<br /> vùng đất đầy nắng và gió này.<br /> kinh tế mới trên địa bàn tỉnh thì gần như vắng bóng dân<br /> trong 2 năm (1989 - 1990), tập 2.2. Di dân tự do di cư tự do. Từ năm 2016 đến<br /> trung củng cố các điểm kinh Song song với di cư theo năm 2018, dân di cư tự do xuất<br /> tế mới đã đón dân đi vào ổn kế hoạch, còn có luồng dân hiện trở lại nhưng chủ yếu là từ<br /> định, từng bước cải thiện và di cư tự do, số dân di cư này các xã và thị trấn trên địa bàn<br /> nâng cao đời sống cho đồng không do nhà nước hay một huyện di cư đến do tác động<br /> bào kinh tế mới, tạo thế ổn tổ chức kinh tế - xã hội nào của yếu tố kết hôn và điều kiện<br /> định về kinh tế xã hội, làm bảo trợ và đầu tư. So với các xã học hành của con em, còn từ<br /> cơ sở cho việc tiếp nhận dân trên địa bàn huyện Chư Sê thì các địa phương ngoài huyện,<br /> kinh tế mới những năm sau” làn sóng dân di cư tự do đến tỉnh thì không đáng kể. Năm<br /> [7, tr.7] Thực hiện chỉ thị 08 của xã Ia Hlốp không diễn ra rầm 2016: có 69 hộ với 123 nhân<br /> TIN TÖÙC KHOA HOÏC 51<br /> khẩu. Năm 2017 có 57 hộ với bản địa Jarai và Bahnar. Trước Di dân không chỉ đơn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SỐ 02 NĂM 2019<br /> 65 nhân khẩu. Năm 2018 có 47 đây người đồng bào thiểu số thuần là dịch chuyển lao động<br /> hộ với 60 nhân khẩu. Đáng nói tại địa phương quen lối sống mà còn là quá trình giao lưu<br /> ở đây là nếu giai đoạn 1990 - du canh du cư, tự cấp tự túc, văn hóa giữa các cộng đồng<br /> 2005 mỗi hộ dân di cư tự do phát nương làm rẫy phụ thuộc có đặc trưng văn hóa khác<br /> đến xã Ia Hlốp thường mang hoàn toàn vào thiên nhiên với nhau. Người nhập cư đến nơi<br /> theo 3 - 4 nhân khẩu nhưng kĩ thuật canh tác lạc hậu, công mới không chỉ để tạo kế sinh<br /> trong giai đoạn từ 2016 - 2018 cụ thô sơ. Qua nhiều năm tiếp nhai mà còn du nhập vào đây<br /> mỗi hộ dân di cư đến đây chỉ xúc với những cư dân nhập cư, những nét văn hóa riêng của<br /> có trung bình từ 1-2 nhân khẩu giờ đây các tộc người thiểu số vùng, miền, quê hương họ.<br /> và phần lớn là tự ổn định sản trên địa bàn xã Ia Hlốp đã biết Chính sự pha trộn, hòa nhập<br /> xuất tại chỗ. thâm canh tăng vụ, chuyển đổi giữa nền văn hóa bản địa<br /> Mặc dù luồng di dân tự cây trồng, vật nuôi cho phù mang đậm chất Tây Nguyên<br /> do đến xã Ia Hlốp không diễn hợp và áp dụng khoa học kĩ với những nét đặc trưng văn<br /> ra “mạnh mẽ với cường độ lớn, thuât vào trong sản xuất. hóa người Kinh ở vùng đồng<br /> liên tục và kéo dài về thời gian” Chính với bàn tay cần cù, bằng Bắc Bộ, đồng bằng Trung<br /> như các xã khác trên địa bàn khối óc sáng tạo của người bộ, đồng bằng Nam bộ và<br /> huyện nhưng đã nó cũng đã dân đến từ mọi miền đất nước những sắc thái văn hóa của các<br /> “phá vỡ quy hoạch, kế hoạch trải qua những ngày tháng tộc người thiểu số như người<br /> phát triển sản xuất nhất là kế gian khó với bao nhiêu thăng Mường, Tày làm phong phú<br /> trầm của thời cuộc đã làm thêm đời sống văn hóa của các<br /> hoạch định canh định cư đối<br /> cho vùng đất này vươn lên và cư dân ở xã Ia Hlốp.<br /> với đồng bào dân tộc thiểu<br /> số” [4, tr. 2], bên cạnh đó còn phát triển mạnh mẽ về kinh Những năm đầu tiên sau<br /> gây ra khó khăn và phức tạp tế và xã hội: Diện tích canh ngày miền Nam giải phóng,<br /> cho việc quản lý xã hội tại địa tác không ngừng được mở xã Ia Hlốp nói riêng và các xã<br /> phương, sự quá tải đối với rộng, năm 2009 là 1.182,2 ha trên địa bàn huyện Chư Sê<br /> công trình giáo dục và y tế. thì đến năm 2018 mở rộng ra nói chung, các thế lực phản<br /> 1.685 ha, trong đó tăng nhanh động được sự giúp đỡ bên<br /> 3. Tác động<br /> nhất là diện tích trồng cây ngoài luôn tìm cách chống<br /> 3.1. Tác động tích cực công nghiệp dài ngày có giá phá, chúng lợi dụng các vùng<br /> Với quá trình di dân từ trị kinh tế, năm 2009 chỉ có 907 hẻo lánh, thưa dân làm địa<br /> sau 1975 đến nay đã đưa một ha thì đến 2018 lên đến 1.116 bàn hoạt động chống phá<br /> lượng lao động đồ sộ lên xã Ia ha. Cùng với đó là đời sống chính quyền. Trước tình hình<br /> Hlốp, tính đến năm 2016 “số nhân không ngừng được cải đó bên cạnh đẩy mạnh công<br /> người trong độ tuổi lao động thiện và nâng cao, nếu trước tác tuyên truyền cho nhân dân<br /> là 4.461 người, chiếm 47,07% năm 1980 đời sống vô cùng thì chính nhờ vào quá trình di<br /> số dân toàn xã”[5, tr.1]. Đây khó khăn, thiếu đói thường dân ồ ạt, rầm rộ của các luồng<br /> là nhân tố quan trọng thúc xuyên xảy ra nhất là lúc giáp di dân đến sinh cơ lập nghiệp<br /> đẩy sự chuyển biến mạnh hạt, hộ nghèo chiếm gần 50% đã thu hẹp địa bàn hoạt động<br /> mẽ vùng đất này. Bên cạnh thì tính đến năm 2018 số hộ của chúng, làm cho chúng e<br /> đó những luồng di dân đến nghèo trên toàn xã chỉ còn 80 dè, không dám lộ liễu công<br /> địa bàn huyện Chư Sê còn hộ chiếm 3,47%, số hộ khá và khai hoạt động để từ đó sát<br /> góp phần to lớn làm thay giàu không ngừng tăng lên cánh với lực lượng vũ trang và<br /> đổi cơ bản kĩ thuật canh tác, theo hàng năm đặc biệt là các nhân dân địa phương tại chỗ<br /> sản xuất, lối sống của cư dân hộ đồng bào Jrai và Bahnar. bao vây cô lập và tấn công kẻ<br /> 52 TIN TÖÙC KHOA HOÏC<br /> thù, từng bước bóc gỡ các đối gây khó khăn rất lớn đến công dồi dào cho xã Ia Hlốp, góp<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> tượng FULRO đem lại cuộc tác giữ gìn an ninh trật tự tại phần thúc đẩy sự phát triển<br /> sống bình yên cho nhân dân. địa phương. mạnh mẽ và toàn diện cho<br /> 3.2. Tác động tiêu cực 4. Bài học kinh nghiệm mảnh đất cao nguyên này, tuy<br /> nhiên cũng để lại những hệ<br /> Quá trình di dân ồ ạt đã Thứ nhất, cần đầu tư phát<br /> lụy không nhỏ, sự gia tăng đột<br /> làm cho dân số trên địa bàn triển kinh tế xã hội một cách<br /> biến về dân số mà chủ yếu là<br /> xã tăng lên nhanh chóng(tính có hiệu quả cho các tỉnh có<br /> gia tăng cơ học đã phá vỡ quy<br /> đến. Năm 2018 là hơn 12.000 luồng di dân, vì theo kết quả<br /> hoạch, gây ra tình trạng quá<br /> người) trong khi quỹ đất thì nghiên cứu thì hầu hết các<br /> tải với hệ thống cơ sở hạ tầng,<br /> không thay đổi, điều đó đã luồng di dân từ di dân có kế<br /> tạo nên sức ép về vấn đề giáo<br /> làm cho diện tích đất canh hoạch hay di dân tự do đều<br /> dục, y tế, sự phức tạp trong<br /> tác bị thu hẹp tương ứng với xuất phát từ nguyên nhân kinh<br /> quản lý xã hội. Tất cả những<br /> số lượng cư dân có mặt, gây tế. Vì vậy nếu điều kiện sinh<br /> vấn đề trên đã đặt ra những<br /> nên sức ép sinh kế đối với hoạt làm ăn tại địa phương<br /> thách thức rất lớn cho sự phát<br /> một bộ phận lớn các dân tộc được đảm bảo thì đây là biện<br /> triển ổn định và toàn diện của<br /> thiểu số sống lâu đời ở đây, pháp hữu hiệu để ngăn cản<br /> xã Ia Hlốp, đòi hỏi các các cấp<br /> dẫn đến tình trạng mâu thuẫn việc di dân đặc biệt là di dân<br /> và tranh chấp đất đai giữa các và ban ngành có liên quan cần<br /> tự do.<br /> cộng đồng dân cư tác động phải có những biện pháp thiết<br /> Thứ hai, việc bố trí dân thực để tháo gỡ nút thắt của<br /> không nhỏ đến tình hình an<br /> cư ở địa bàn nơi dân đến nên vấn đề nhằm tạo điều kiện cho<br /> ninh chính trị tại địa phương,<br /> tổ chức theo cụm, theo tuyến Ia Hlôp phát triển cền vững./.<br /> tạo khe hở cho các thế lực<br /> gắn với địa bàn nơi dân đi,<br /> thù địch lợi dụng lôi kéo, kích<br /> điều này sẽ tạo điều kiện ban<br /> động, chống phá. TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> đầu cho sinh hoạt cộng đồng<br /> Quá trình di dân đã làm và giúp đỡ hỗ trợ nhau lúc<br /> [1] Đặng Nguyên Anh(2006),<br /> Chính sách di dân trong quá trình<br /> gia tăng phân hóa giàu nghèo, khó khăn, không được bố trí phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh<br /> bất bình đẳng và chất lượng tùy tiện sẽ dẫn đến xung đột<br /> miền núi, Nxb thế giới, Hà Nội.<br /> <br /> sống thấp, tạo ra áp lực quá [2] Đặng Nguyên Anh(2014),<br /> giữa các cộng đồng di dân Đặc trưng dân số và di dân ở Tây<br /> tải đến hệ thống cơ sở hạ tầng, Nguyên, số 3 (156), tạp chí dân số Việt.<br /> ảnh hưởng đến trật tự anh<br /> dịch vụ sinh hoạt vốn yếu kém [3] Ban chấp hành Đảng bộ<br /> ninh xã hội tại địa phương nơi huyện Chư Sê (2011), Lịch sử Đảng<br /> và lạc hậu.<br /> dân đến. bộ huyện Chư Sê(1945 - 2010), Nxb<br /> chính trị quốc gia - sự thật.<br /> Phần lớn những đối<br /> Thứ ba, cần phải đổi mới [4] Uỷ ban nhân dân huyện<br /> tượng tham gia vào các luồng<br /> chính sách di dân theo hướng Chư Sê, 2001, Báo cáo tình hình dân<br /> di dân đặc biệt là di dân tự di cư tự do.<br /> xóa bỏ dần tính bao cấp, thực<br /> do đa phần là những người [5] Ủy ban nhân dân xã Ia Hlôp,<br /> hiện mạnh xã hội hóa công tác 2009, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội<br /> nghèo khó, không có đất đai năm 2009 và phương hướng nhiệm<br /> di dân, phát huy tối đa nội lực<br /> sản xuất tìm lên đây để làm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010.<br /> trong dân, bên cạnh nguồn [6] Ủy ban nhân dân xã Ia Hlôp,<br /> thuê chủ yếu theo mùa vụ,<br /> vốn của Nhà nước cần huy 2009, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội<br /> ngoài ra còn có đối tượng trốn năm 2018 và phương hướng nhiệm<br /> động nguồn vốn của tư nhân, vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.<br /> tránh nghĩa vụ, trộm cắp, tiền<br /> nguồn vốn quốc tế... [7] Ủy ban nhân dân tỉnh Gia<br /> án, tiền sự, có lệnh truy nã, lại Lai, 2007, Báo cáo tình hình thực hiện<br /> bao gồm nhiều dân tộc, nhiều Như vậy trải qua quá trình các chính sách dân tộc từ năm 2002<br /> - 2007 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tr. 7<br /> địa phương khác nhau, nếp di dân lâu dài hơn 40 năm đã<br /> sống tập quán khác nhau đã cung cấp nguồn lao động<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2