intTypePromotion=1

Social media marketing report Viet Nam 2013

Chia sẻ: GMO Research | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
108
lượt xem
26
download

Social media marketing report Viet Nam 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người dùng có thời gian lên mạng hàng ngày thấp (dưới 30’/ ngày), truy cập mạng xã hội chủ yếu để giữ liên lạc với bạn bè và chia sẻ thông tin. Nhóm có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày dành nhiều thời gian trên mạng xã hội để giải trí và theo dõi thông tin những người nổi tiếng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Social media marketing report Viet Nam 2013

 1. Số liệu Người dùng internet Dân số (triệu) GDP (2012) Cả nước 87.840,0 136 tỷ USD tháng 6/ 2012 Hà Nội Số người sử dụng 6.699,6 Tốc độ tăng 31.034.900 Hồ Chí Minh trưởng Tỷ lệ số dân sử 7.521,1 5,03% dụng Internet 35.40 %
 2. Người sử dụng internet tại Việt Nam Tiếp tục tăng 35.00 40.00% 30.00 35.00% 35.07% 35.58% 30.00% Internet User (triệu) 25.00 31.11% Tỷ lệ/ số dân (%) 25.00% 20.00 26.55% 24.40% 20.00% 15.00 15.00% 10.00 10.00% 5.00 5.00% 0.00 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 Internet User (triệu) Tỷ lệ / số dân (%)
 3. Thị phần cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng (tháng 5/2013) 1% 1% 1% 1% 16% VNPT VETTEL FPT Telecom 54% SCTV 26% CMC Telecom SPT Khác Nguồn: VNTA (Cục Viễn Thông) - http://www.vnta.gov.vn
 4. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian Tháng 07, 08/ 2013 Khu vực nghiên cứu TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Giới tính Nam và nữ Từ 18 đến 45 tuổi, có sử dụng mạng xã hội.
 5. Thời gian sử dụng internet ngày càng tăng Trên 50% người tham gia khảo sát lên mạng internet trên 3 giờ/ ngày. 2% 14% Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ 22% Từ 1,5 giờ đến dưới 3 62% giờ Trên 3 giờ
 6. Tỷ lệ nữ giới có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày nhiều hơn ở nam giới, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể. 70 60 50 Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Tỷ lệ (%) 40 Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ 30 Trên 3 giờ 20 10 0 Kiểm định Chi- square: p- value = Nam Nữ 0,523 => không khẳng định mối Giới tính tương quan.
 7. Độ tuổi từ 35 đến 45 có thời gian lên mạng trung bình ít hơn hai nhóm còn lại. 70 60 50 Dưới 30' Tỷ lệ (%) 40 Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ 30 Trên 3 giờ 20 10 0 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Kiểm định Chi- square: p- value = 0,015 => Có mối tương quan giữa độ tuổi và thời gian sử dụng internet. Độ tuổi (tuổi)
 8. Lượng người sử dụng điện thoại di động để lên mạng ngày càng tăng PC 96,2 % Mobile 53,7 % Tablet 13,9 % Thời gian online theo công cụ Máy tính bảng 58 29 13 0 Trên 3 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Điện thoại di động 63.7 21.3 14.3 0.7 Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Dưới 30' Máy tính cá nhân 63.2 21.5 13.8 1.5 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 9. Nam giới có tỷ lệ sử dụng điện thoại và máy tính bảng để truy cập internet nhiều hơn nữ giới nhưng không đáng kể. 96.60% Nữ 53.10% Giới tính 11.70% 95.70% Nam 54.60% 16.90% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Tỷ lệ sử dụng (%) Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng
 10. 97.80% 95.60% 100.00% 90.00% 80.00% 72.20% 70.00% 64.40% Tỷ lệ sử dụng 55.60% 60.00% 48.60% 50.00% Máy tính cá nhân 50.00% Điện thoại di động 40.00% Máy tính bảng 30.00% 21.20% 20.00% 7.80% 10.00% 0.00% 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Độ tuổi Nhóm tuổi 35 đến 45 có tỷ lệ truy cập internet bằng điện thoại di động và máy tính bảng khá cao. Điều này có thể do khả năng sở hữu điện thoại thông minh và máy tính bảng ở nhóm tuổi này cao hơn hai nhóm còn lại.
 11. Người dùng ở Hà Nội có tỷ lệ truy cập internet bằng điện thoại di động cao hơn nhưng bằng máy tính bảng thấp hơn so với người dùng ở Hồ Chí Minh. 96.0% 96.3% 100.0% 90.0% 80.0% Tỷ lệ sử dụng (%) 70.0% 58.3% 60.0% 49.0% Máy tính cá nhân 50.0% Điện thoại di động 40.0% Máy tính bảng 30.0% 16.3% 20.0% 11.5% 10.0% 0.0% Hà Nội Hồ Chí Minh
 12. Địa điểm truy cập internet 100.00% 90.00% 80.00% 88.25% 70.00% 60.00% 58.76% 50.00% 40.00% 30.00% 33.27% 20.00% 22.31% 10.00% 0.70% 0.00% Tại nhà Tại nơi làm việc Tại các địa điểm Tại trường học Khác công cộng có wifi
 13. Mobile Ngày càng nhiều người truy cập mạng xã hội bằng điện thoại di động. Facebook (10,669,880 Facebook Fanpage subscribers on Dec 31/12; 11.7% penetration- SOCIAL Kênh chăm Internetworldstats) MEDIA sóc khách hàng quan Zing Me trọng. G+ Word- of- mouth
 14. Facebook là mạng xã hội được những người tham gia khảo sát sử dụng nhiều nhất , tiếp đến là Zing Me và G+. Khác 1.20% Go.vn 4.00% Tamtay.vn 4.62% Yume.vn 4.83% Linkedin.com 7.85% Wordpress.com 7.84% Blogger.com… 7.64% Twitter 22.13% Google Plus (G+) 32.39% Zing Me 54.73% Facebook 98.79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tỷ lệ sử dụng (%)
 15. Facebook vẫn là mạng xã hội có thời gian sử dụng hàng ngày cao nhất. Những mạng xã hội còn lại phần lớn đều có thời gian truy cập phổ biến là dưới 30’/ ngày. Go.vn Tamtay.vn Yume.vn Wordpress Mạng xã hội Linkedin Trên 2 giờ/ ngày Blogger… Từ 1 – 2 giờ/ ngày Từ 30’ - 60’/ ngày Twitter Dưới 30’/ngày G+ Zing Me Facebook 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Tỷ lệ sử dụng (%)
 16. Điện thoại di động được sử dụng để truy cập mạng xã hội ngày càng phổ biến ở tất cả các nhóm. Máy tính bảng có tỷ lệ sử dụng khá cao ở nhóm 35 đến 45 tuổi. Công cụ truy cập mạng xã hội- Giới tính- Độ tuổi 95.10% 96.20% 97.20% 95.60% 100.00% 90.00% 80.00% 72.20% 70.60% Tỷ lệ sử dụng (%) 66.70% 70.00% 64.60% 57.90% Máy tính cá 60.00% 55.30% 55.60% nhân 50.00% Điện thoại di động 40.00% Máy tính bảng 26.20% 30.00% 18.40% 20.00% 13.40% 7.90% 10.00% 0.00% Nam Nữ 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45
 17. Nhiều người dùng lên mạng xã hội để Cập nhật thông tin và Giải trí, tuy nhiên Giữ liên lạc với bạn bè, người quen vẫn là lý do hàng đầu để người dùng sử dụng mạng xã hội. Lý do sử dụng mạng xã hội 100.0% 93.8% 90.0% 80.0% 75.0% 70.0% 66.7% 56.9% 56.0% 60.0% 47.4% 50.0% 38.1% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 1.2% 0.0% Giữ liên lạc Theo dõi Cập nhật Giới thiệu Giải trí, Kết bạn, Phục vụ Khác với bạn bè, thông tin thông tin bản thân, chơi game mở rộng công việc người quen những chia sẻ mối quan người nổi thông tin hệ tiếng
 18. 100.0% 93.8% 94.8% 90.0% 92.2% 77.6% 80.0% 75.0% 71.0% 66.7% 70.0% 60.2% 71.4% 56.9% 57.2% 60.7% 60.0% 56.0% 53.1% 51.0% 56.3% 47.4% 50.0% 38.1% 37.2% 42.2% 40.0% 39.3% 30.0% 20.0% 10.0% 1.5% 1.0% 1.2% 0.0% Giữ liên Theo dõi Cập nhật Giới Giải trí, Kết bạn, Phục vụ Khác Tất cả lạc với thông tin thông tin thiệu bản chơi mở rộng công việc bạn bè, những thân, game mối quan Nam người người nổi chia sẻ hệ Nữ quen tiếng thông tin
 19. Những người dùng có thời gian lên mạng hàng ngày thấp (dưới 30’/ ngày), truy cập mạng xã hội chủ yếu để giữ liên lạc với bạn bè và chia sẻ thông tin. Nhóm có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày dành nhiều thời gian trên mạng xã hội để giải trí và theo dõi thông tin những người nổi tiếng. 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% Dưới 30' 20.0% Từ 30' - 1,5 giờ 10.0% Từ 1,5 - 3 giờ 0.0% Trên 3 giờ Giữ liên Theo dõi Cập nhật Giới thiệu Giải trí, Kết bạn, Phục vụ lạc với thông tin thông tin bản thân, chơi game mở rộng công việc bạn bè, những chia sẻ mối quan người người nổi thông tin hệ quen tiếng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2