intTypePromotion=3

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Hợp đồng quyền chọn

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
74
lượt xem
17
download

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Hợp đồng quyền chọn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Hợp đồng quyền chọn nhằm trình bày về Tổng quan về option, cơ cấu thị trường quyền chọn, những đặc tính của quyền lựa chọn chứng khoán, chiến lược kinh doanh hợp đồng quyền chọn, lịch sử thị trường quyền lựa chọn và quyền chọn ờ Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Hợp đồng quyền chọn

 1. HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY  TỔNG QUAN VỀ OPTION  CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN  NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA QUYỀN LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 2
 3. TỔNG QUAN VỀ OPTION Lịch sử thị trường quyền lựa chọn và quyền chọn ờ Việt Nam:  Từ đầu thế kỷ 18, giao dịch quyền chọn lần đầu tiên được thực hiện trên thị trường ở Châu Âu và ở Mỹ  Vào năm 1973, hợp đồng quyền chọn mua bắt đầu được giao dịch trên sàn Chicago Board Option Exchange (CBOE)  Hợp đồng quyền chọn bán bắt đầu được giao dịch trên thị trường vào năm 1977  Ngày nay, giao dịch quyền chọn được diễn ra trên toàn cầu. Những tài sản cơ sở bao gồm: ngoại tệ, hợp đồng giao sau, chứng khoán và chỉ số chứng khoán.  Tóm lại, hợp đồng quyền chọn (options contract) có chiều dài lịch sử thăng trầm, nó được giao dịch trên thị trường phi tập trung OTC (over the counter) từ thế kỷ 19. Tuy nhiên, các hợp đồng quyền chọn đã tăng vọt trong 30 năm trở lại đây, đặc biệt là kể từ khi sàn Chicago Board Option Exchange được thành lập Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 3
 4. TỔNG QUAN VỀ OPTION  Tại Việt Nam, hoạt động Option bắt đầu được thí điể m tại Eximbank vào ngày 12/02/2003, nhưng đó chỉ là options ngoại tệ với ngoại tệ.  Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam là ngân hàng thứ 2 được triển khai nghiệp vụ option ngoại tệ.  Citibank là ngân hàng đầu tiên trong số hơn 20 ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện nghiệp vụ Quyền lựa chọn vào 09/07/2003.  Ngày 01/08/2003 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNN&PTNT) là ngân hàng thứ 3 tại Việt Nam được thực hiện nghiệp vụ Option.  Ngày 23/09/2003 NHNN Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) được thí điể m thực hiện nghiệp vụ quyền lựa chọn trong 2 lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ và lãi suất.  Đến nay đã có thêm NHTMCP Quốc tế, NHTM Cổ phần Á Châu, Riêng options chứng khoán là vấn đề hoàn toàn mới, dù thị trường chứng khoán đã hoạt động gần 7 năm qua. Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 4
 5. TỔNG QUAN VỀ OPTION Một số khái niệm:  Quyền chọn (Option) là hợp đồng cho người mua một quyền được mua hay bán một khối lượng tài sản xác định tại mức giá xác định trong (tại) một khoảng thời gian.  Hợp đồng quyền chọn là thoả thuận được tiêu chuẩn hoá cho phép người mua một quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) được mua hoặc bán một số lượng tài sản xác định, tại một mức giá xác định vào một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian xác định.  Tỷ giá thực hiện (Exercise Price): Là tỷ giá thỏa thuận theo đó Bên mua của giao dịch quyền chọn sẽ có quyền thực hiện giao dịch tại mức giá đó trong thời hạn giao dịch hoặc vào ngày đến hạn trong tương lai của giao dịch quyền chọn. Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 5
 6. TỔNG QUAN VỀ OPTION Một số khái niệm:  Phí quyền chọn (Option premium): Là số tiền mà Bên mua trong giao dịch quyền chọn phải trả cho Bên bán để có được quyền chọn của mình trong giao dịch quyền chọn.  Thời điểm chấm dứt hợp đồng quyền lựa chọn: - Với quyền lựa chọn kiểu Mỹ: Là thời điểm (trong thời hạn hết hiệu lực của hợp đồng quyền lựa chọn) hợp đồng Option được thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền, hoặc khi hợp đồng Option hết hạn. - Với quyền lựa chọn kiểu Châu Âu: khi hợp đồng Option hết hạn.  Các trạng thái quyền chọn: Một quyền chọn được thực hiện và đem lại lợi nhuận (chưa trừ phí quyền chọn) với tỷ giá hiện hành được gọi là cao giá ITM (in the money). Ngược lại, một quyền chọn được thực hiện và bị lỗ với giá hiện hành gọi là giảm giá OTM (out of the money). Trong khi đó, một quyền chọn được thực hiện mà giá thực hiện bằng với tỷ giá giao ngay được gọi là ngang giá ATM (at the money). Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 6
 7. TỔNG QUAN VỀ OPTION Một số khái niệm: Quyền chọn mua (Call option): Đây là quyền chọn cho phép khách hàng được quyền mua 1 lượng tài sản theo các điều khoản của hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng (không mua) nếu điều đó là có lợi cho mình.  Người mua quyền chọn - Không bị bắt buộc phải thực hiện quyền. - Có thể đóng vị thế (lỏng hóa) bằng cách bán quyền trước khi đến hạn. - Không cần thiết phải có ký quỹ cho trạng thái quyền chọn.  Đối với người mua quyền chọn mua - Hợp đồng là “i n-the-money” khi nó có thể đem lại lợi nhuận nếu thực hiện quyền ngay lập tức; giá thị trường hiện tại > giá thực hiện quyền - Hợp đồng là “out-of-the-money” khi nó không đem lại lợi nhuận nếu thực hiện quyền ngay lập tức; giá thị trường hiện tại < giá thực hiện quyền - Hợp đồng là “at-the-money” nếu gi á thực hiện quyền gần nhất với mức giá thị trường trước đó của tài sản; giá thị trường hiện tại = giá thực hiện quyền. Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 7
 8. TỔNG QUAN VỀ OPTION Biểu diễn bằng đồ thị trong trường hợp tổng quát về call option: Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 8
 9. TỔNG QUAN VỀ OPTION Một số khái niệm: Quyền chọn bán (Put option): Đây là quyền chọn cho phép khách hàng được quyền bán 1 lượng tài sản xác định theo các điều khoản của hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng (không bán) nếu điều đó là có lợi cho mình. Người bán quyền chọn - Nếu người mua quyết định thực hiện quyền, người bán phải chấp nhận quyền đó. - Có nghĩa vụ phải thực hiện các điều kiện và điều khoản của hợp đồng quyền chọn. - Có thể đóng vị thế (lỏng hóa) bằng cách mua quyền trước khi đến hạn. - Phải ký quỹ cho trạng thái quyền chọn. Đối với người mua quyền chọn bán - Hợp đồng là “in-the- money” khi nó có thể đem lại lợi nhuận nếu thực hiện quyền ngay lập tức; giá thị trường hiện tại < giá thực hiện quyền - Hợp đồng là “out-of-the-money” khi nó không đem lại lợi nhuận nếu thực hiện quyền ngay lập tức; giá thị trường hiện tại > giá thực hiện quyền - Hợp đồng là “at-the-money” nếu giá thực hiện quyền gần nhất với mức giá thị trường trước đó của tài sản; giá thị trường hiện tại = giá thực hiện quyền Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 9
 10. TỔNG QUAN VỀ OPTION Biểu diễn bằng đồ thị trong trường hợp tổng quát về put option: Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 10
 11. TỔNG QUAN VỀ OPTION Những vị thế quyền chọn:  Có hai bên trong mỗi hợp đồng quyền chọn, một bên là nhà đầu tư với vị thế là người bán, một bên là nhà đầu tư với vị thế là người mua. Người bán quyền chọn sẽ nhận trước số tiền gọi là phí quyền chọn nhưng phải thực hiện nghĩa vụ sau đó. Khoản lời hoặc lỗ của người bán quyền chọn là nghịch đảo với khoản lỗ hoặc lời của người mua quyền chọn.  Có 04 loại vị thế quyền chọn, đó là:  Vị thế mua trong quyền chọn mua  Vị thế mua trong quyền chọn bán  Vị thế bán trong quyền chọn mua.  Vị thế bán trong quyền chọn bán Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 11
 12. Vị thế Mua Ñaëc Mua quyeà choï mua n n Mua quyeà choï baù n n n ñieå m (Long Put) (Long Call) - Xu höôùg taêg n n - Xu höôùg giaû giaù n m Kyø ng - Giaù a taøsaû seõ ng voï cuû i n taê - Giaù i saû seõ m taø n giaû - Ngöôømua ñöôï lôï do vieä taêg giaù i c i c n - Ngöôømua seõ ng lôï neá giaù m i höôû i u giaû - Ruûro ñöôï haï cheá i c n trong nhöõg chi phí ban n - Ruûro bòhaï cheá i n trong chi phí ban ñaàu ñaà cuû quyeà choï u a n n - Quyeà choï coù ñöôï buø tröôù khi ñeá n n theå c tröø c n - Quyeà choï coù ñöôï baù ñi tröôù khi ñeá n n theå c n c n haï neá giaù n ñoäg baálôï hoaë nhaä ñò n u bieá n t i c n nh haï neá giaùbieá ñoäg coùlôï hoaë xu höôùg n u n n i c n thòtröôøg thay ñoå n i Öu ñieåm thòtröôøg thay ñoå n i - Khoâg haï cheá i nhuaä tieà naêg (giaù n n lôï n m n thò - Khoâg haï cheá i nhuaä tieà naêg (khi giaù n n lôï n m n tröôøg < giaù c hieä) n thöï n thòtröôøg > giaù c hieä) n thöï n - Ñaû baû möù giaù n toáthieå m o c baù i u - Ñaû baû giaù m o mua toáña i Nhöôïc - Giaù thôøgian cuû quyeà choï giaû daà trò i a n n m n - Giaù thôøgian cuû quyeà choï bòxoùmoø trò i a n n i n ñieå m Ñieå hoaø m - Giaù c hieä + phí quyeà choï thöï n n n - Giaù c hieä – phí quyeà choï thöï n n n voá n Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 12
 13. Vị thế Bán Ñaëc Baù quyeà choï mua (Short n n n Baù quyeà choï baù n n n n ñieå m Call) (Short Put) - Xu höôùg giaû giaù ng chaé n m khoâ c chaén - Xu höôùg taêg giaù ng chaé chaé n n khoâ c n Kyø - Giaù i saû khoâg bieá ñoäg hoaë taø n n n n c - Giaùtaø saû khoâg bieá ñoäg hoaë i n n n n c voï g n giaû m taêg n - Ngöôø baù thu ñöôï phí quyeà i n c n - Ngöôøbaù thu ñöôï phí quyeà choï i n c n n choïn - Thu ñöôï phí trong ñieà kieä thò c u n - Thu ñöôï phí trong ñieà kieä thò c u n Öu tröôøg khoâg coù n ñoäg n n bieá n tröôøg khoâg coù n ñoäg n n bieá n ñieå m - Giaù thôøgian giaû daà trò i m n - Giaù thôøgian giaû daà trò i m n - Lôï nhuaä tieà naêg bò haï cheá i n m n n - Lôï nhuaä tieà naêg bò haï cheá i n m n n Nhöôïc trong möù phí c trong möù phí c ñieå m - Ruû ro tieà naêg khoâg haï cheá i m n n n - Ruû ro tieà naêg khoâg haï cheá i m n n n neá giaù i saû taêg leâ u taø n n n neá giaù i saû giaû leâ u taø n m n Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 13
 14. TỔNG QUAN VỀ OPTION Tài sản cơ sở: Là loại tài sản sẽ được giao trên cơ sở mua hoặc bán khi quyền chọn được thực hiện. Có 04 loại tài sản cơ sở:  Chứng khoán (stocks).  Tiền tệ (Currencies).  Chỉ số chứng khoán (stock indices).  Hợp đồng giao sau (Futures). Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 14
 15. 2. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN 2.1, Nhà đầu tư (Invertor). 2.2, Những người tạo thị trường (Market Makers). 2.3, Nhà mơi giới trên sàn giao dịch (The floor broker). 2.4, Nhân viên lưu trữ lệnh (The order book official) Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 15
 16. 2.1, Nhà đầu tư (Invertor) • Nhà đầu tư là các bên trong hợp đồng quyền chọn; họ hoặc là người có vị thế mua hoặc là người có vị thế bán. • Nhà đầu tư đã mua option có thể đóng vị thế mua bằng cách phát lệnh bù trừ để bán cho một option tương tự; và nhà đầu tư đã phát hành option có thể đóng vị thế bán bằng cách phát lệnh bù trừ để mua một option tương tự. Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 16
 17. 2.2, Những người tạo thị trường Nhà tạo lập thị trường nêu cả giá mua vào và giá bán ra khi có yêu cầu. Vai trò:đảm bảo rằng lệnh mua và bán có thể luôn được thực hiện ở một vài mức giá mà không có bất cứ sự chậm trễ nào +làm tăng khả năng linh hoạt cho thị trường +họ cũng tạo ra lợi nhuận cho mình từ chênh lệch giá mua và giá bán. Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 17
 18. 2.3, Nhà mơi giới trên sàn giao dịch (The floor broker) Nhà môi giới trên sàn giao dịch thực hiện giao dịch cho công chúng. Khi nhà đầu tư liên hệ với nhà môi giới để mua hoặc để bán option, nhà môi giới chuyển lệnh đến nhà môi giới trên sàn giao dịch của công ty tại thị trường có option giao dịch,… Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 18
 19. 2.4, Nhân viên lưu trữ lệnh (The order book official) Trên hầu hết thị trường chứng khoán người môi giới trên sàn giao dịch sau đó sẽ chuyển lệnh đến một cá nhân được gọi là nhân viên lưu trữ lệnh của thị trường. Nhân viên này đưa lệnh vào máy tính cùng với những lệnh giới hạn khác để đảm bảo ngay khi đạt đến giá giới hạn, lệnh sẽ được thực hiện Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 19
 20. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA QUYỀN LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN Là những chi tiết của hợp đồng quyền chọn chứng khoán, như: ngày đến hạn, giá thực hiện, những vấn đề xảy ra khi chia cổ tức, nhà đầu tư nắm giữ vị thế trong bao lâu. Ngaøy: 14-04-2008| Trang: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản