intTypePromotion=1

Thuyết trình: thị trường tài chính

Chia sẻ: Mai Ba | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
112
lượt xem
22
download

Thuyết trình: thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê. Công ty CTTC cam kết mua các tài sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: thị trường tài chính

 1. Mai Nguyễn Minh Hương 1. Nguyễn Thùy Kim Ngân 2. Võ Thị Thùy Nga 3. Nguyễn Ngọc Trường Sơn 4. Ngô Xuân Việt 5.
 2. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 1. Khái niệm : 1.1 Lịch sử hình thành của hoạt động cho thuê. 1.2 Khái niệm : Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên c ơ s ở hợp đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê. Công ty CTTC cam kết mua các tài sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong su ốt th ời h ạn thuê đã được hai bên thỏa thuận. Khi kết thúc thời hạn bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê (với giá danh nghĩa) hoặc tiếp tục thuê theo các điều ki ện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.
 3. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 2. Đặc điểm : Thời hạn cho thuê: thời hạn của một hợp đồng trung và dài hạn. Quyền hủy bỏ hợp đồng: bên cho thuê và bên đi thuê không được phép hủy bỏ hợp đồng. Trách nhiệm bảo trì, đóng bảo hiểm và thuế tài sản: bên đi thuê đóng. Mức thu hồi vốn của một hợp đồng thuê: tổng số tiền thuê gần bằng hoặc lớn hơn giá trị tài sản. Chuyển quyền sở hữu hoặc bán tài sản: trong hợp đồng thuê thường có điều khoản thỏa thuận chuyển quền sở hữu hoặc bán hoặc cho thuê tiếp. Trách nhiệm về rủi ro liên quan đến tài sản: bên đi thuê chịu phần lớn các rủi ro, kể cả rủi ro không phải do mình gây ra
 4. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 3. Điều kiện cho thuê tài chính :  Phải đủ năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật,phải chịu trách nhiệm dân sự trước pháp luật. Có khả năng tài chính đảm bảo,trả được tiền thuê tài chính cho bên cho thuê trong thời hạn đã thỏa thuận. Phương án sản xuất kinh doanh và phương án sử dụng tài sản thuê phải có tính khả thi và có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các quy định khác phù hợp với quy chế cho thuê tài chính hiện hành.
 5. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 4. Lợi ích của nghiệp vụ cho thuê tài chính : 4.1 Đối với bên cho thuê  4.2 Đối với bên đi thuê  4.3 Đối với nền kinh tế 
 6. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 4.1 Đối với bên cho thuê: * Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, giúp mở rông quan hệ khách hàng - Nâng cao năng lực cạnh tranh - Mức độ đảm bảo cao vì : + Bên cho thuê là chủ sở hưu của TS cho thuê nên đc quyền quản lý cà kiểm soát TS theo các điều khoản cuả hợp đồng cho thuê + Mục đích sử dụng vốn được đảm bảo nên tạo tiền đề để hoàn trả tiền thuê đúng hạn
 7. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 4.2 Đối với bên đi thuê: - Giúp người thuê có được cơ sở vật chất kĩ thuật và thiết bị cần để sử dụng trong trường hợp DN hạn hẹp về ngân quỹ, cụ thể: + Khi DN không đủ vốn tự có để mua tài sản hoặc thiếu vốn đối ứng trong các hợp đồng vay để mua tài sản. + Hợp đồng cho thuê sẽ tạo khả năng dự trữ các nguồn tín dụng cho tương lai. + Khi DN thiếu tín nhiệm trong quan hệ vay vốn. + Đảm sự phù hợp và có lợi nhất về cơ cấu giữa mua tài sản và thuê - Thời hạn thuê thiết bị thường dài hơn so với thời hạn vay để mua theo thông lệ. Giúp tránh được rủi ro về tính lạc hậu và lỗi thời của tài sản, đặc biệt với những thiết bị có tốc độ phát triển nhanh. - Thủ tục đơn giản, giao dịch cho thuê được thực hiện nhanh chóng và linh hoạt.
 8. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 4.3 Đối với nền kinh tế:
 9. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : 5. Các chủ thể tham gia : 5.1 Bên thuê: - Các tổ chức hoạt động tại Việt Nam,cá nhân sinh sống và làm việc t ại Việt Nam 5.2 Bên cho thuê: Được NHNNVN cấp - Các công ty cho thuê tài chính. giấy phép hoạt động về CTTC. - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 5.3 Nhà cung cấp: - Đơn vị sản xuất,kinh doanh những tài sản,máy móc,thiết bị mà bên thuê cần sử dụng.
 10. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : 1. Cho thuê tài chính thông thường : - Theo phương thức này, bên thuê được quyền lựa chọn, thỏa thuận với bên cung cấp về tài sản. Bên cho thuê chỉ thực hiện việc mua tài sản theo yêu cầu c ủa bên thuê đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. CÁC BƯỚC CHO THUÊ TÀI CHÍNH THÔNG THƯỜNG
 11. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : 2. Mua và cho thuê lại : - Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính là việc mua tài s ản thu ộc s ở hữu của Bên thuê và cho Bên thuê thuê lại chính tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để Bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, Bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài s ản cho thuê . (1) (2) BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ (4) (3)
 12. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : 3. Cho thuê tài chính giáp lưng : - Là loại hình mà trong đó được sử đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ 2 thuê lại tài sản mà người thuê thứ 1 đã thuê - Thường được áp dụng khi KH không có nhu cầu sử dụng TS đó nữa nhưng chưa kết thúc thời hạn thuê mua. Với sự chấp thuận, đồng ý của bên Cho thuê thì h ọ s ẽ cho thuê lại với đối tượng thứ 3. (vì hợp đồng không được huỷ ngang) => Như vậy đảm bảo nhu cầu thanh toán được tiền lại không huỷ ngang hợp đồng - Và áp dụng khi bên thuê thứ 2 không được độ tin tưởng cao đối với bên cho thuê TC. Các Doanh nghiệp này trong nhiều trường hợp muốn đi thuê nhưng không th ể thực hiện thuê trực tiếp từ bên cho thuê chuyên nghiệp
 13. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : (6) BÊN CUNG CẤP (4) BÊN CHO THUÊ (5) (1) (8) (3a) (7) BÊN THUÊ BÊN THUÊ (3b) Thứ hai Thứ nhất (2) Sơ đồ các bước cho thuê tài chính giáp lưng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2