intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
53
lượt xem
4
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án đề xuất các biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực nhằm đánh giá được đầy đủ mức độ đạt được mục tiêu về năng lực cần hình thành cho sinh viên trong học tập môn Giáo dục học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học nói riêng và chất lượng đào tạo của các trường đại học có đào tạo sư phạm nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI *********************** NGUYỄN THỊ THANH TRÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành : Lý luận và Lịch sử giáo dục Mã số : 62. 14 .01. 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016
 2. Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Trần Thị Tuyết Oanh 2. PGS. TS Vũ Lệ Hoa Phản biện 1: PGS. TS Trần Khánh Đức, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Phản biện 2: PGS. TS Phó Đức Hòa, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 3: PGS. TS Nguyễn Phương Nga, trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Vào hồi ..... giờ ....... ngày ..... tháng ........ năm .......... Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1 Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao trong xã hội hiện nay, giáo dục đại học thế giới đang chú trọng vào đổi mới phương thức đào tạo theo tiếp cận năng lực 1.2 Kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo là khâu trọng yếu của quá trình đào tạo. Đào tạo theo tiếp cận năng lực đặt ra vấn đề cũng cần phải đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo theo tiếp cận năng lực 1.3 Giáo dục đại học Việt Nam nói chung và các trường Đại học Sư phạm nói riêng hiện nay đang tiến hành đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học theo hướng chú trọng hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên 1.4 Giáo dục học là môn nghiệp vụ của các trường sư phạm, trang bị cho sinh viên những năng lực sư phạm cơ bản. Tuy nhiên trong thực tế, việc đánh giá năng lực của sinh viên ở môn Giáo dục học còn ít được chú trọng. Cách đánh giá môn học này hiện nay vẫn mang tính truyền thống, chú trọng kiểm tra tri thức lý thuyết là chính, ít chú ý đến yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp những tri thức, kĩ năng vào giải quyết một vấn đề cụ thể thuộc về nghề nghiệp. Để khắc phục những hạn chế của đánh giá truyền thống, việc thực hiện đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực là hết sức cần thiết. Song cho đến nay còn thiếu công trình nghiên cứu đầy đủ, cụ thể về vấn đề này. Vì những lí do trên tác giả chọn đề tài “Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực” làm chủ đề nghiên cứu luận án của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực nhằm đánh giá được đầy đủ mức độ đạt được mục tiêu về năng lực cần hình thành cho sinh viên trong học tập môn Giáo dục học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học nói riêng và chất lượng đào tạo của các trường đại học có đào tạo sư phạm nói chung. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường Đại học Sư phạm
 4. 2 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực 4. Giả thuyết khoa học Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là một xu thế hiện nay đòi hỏi đánh giá được việc người học vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, qua đó phát triển các năng lực cần thiết. Tuy nhiên việc đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm hiện nay vẫn thiên về đánh giá tri thức lý thuyết, chưa thật chú trọng đến đánh giá sự vận dụng kiến thức, kĩ năng của môn học. Việc đánh giá các năng lực của sinh viên tuy đã được thực hiện nhưng chưa toàn diện, đầy đủ, chưa chỉ rõ đánh giá năng lực cụ thể nào và mức độ năng lực cần đạt của sinh viên. Nếu đề xuất được các biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên theo hướng phối hợp đa dạng các phương pháp đánh giá, tập trung vào sự vận dụng kiến thức, xây dựng và sử dụng hợp lý các công cụ đánh giá thì sẽ đánh giá được mức độ mà sinh viên đạt được các mục tiêu về năng lực, đồng thời giúp cho đánh giá tác động tích cực đến học tập môn Giáo dục học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng cơ sở lí luận về đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực. 5.2 Khảo sát thực trạng đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên ở các trường Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực. 5.3 Đề xuất các biện pháp đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực. 5.4 Thực nghiệm biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Đánh giá một số năng lực chung và năng lực dạy học, năng lực giáo dục của sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học. - Khảo sát các sinh viên và giảng viên ở các trường Đại học Sư phạm và đại học có đào tạo sư phạm có tính đại diện trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm: Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hồng Đức
 5. 3 (Thanh Hóa), Đại học Sư phạm Huế, Đại học Quy Nhơn, Đại học Cần Thơ. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài Sử dụng các quan điểm tiếp cận: tiếp cận hoạt động, tiếp cận hệ thống - cấu trúc, tiếp cận thực tiễn. 7.2. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu cụ thể 7.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận. 7.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:Phương pháp quan sát sư phạm, Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, Phương pháp chuyên gia, Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động, Phương pháp trò chuyện, Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 7.2.3 Phương pháp thống kê toán học 8. Những luận điểm bảo vệ 8.1 Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực đòi hỏi cần có sự đổi mới về đánh giá KQHT một cách đồng bộ. Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực yêu cầu phải đánh giá được các mục tiêu về năng lực mà người học đạt được trong học tập đồng thời đánh giá phải tác động tích cực trở lại hoạt động dạy học. 8.2 Đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực chú trọng đánh giá sự vận dụng các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm của sinh viên để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn dạy học và giáo dục học sinh. Do vậy, thực hiện đánh giá theo cách tiếp cận này ở môn Giáo dục học sẽ giúp hình thành và phát triển các năng lực cần thiết của người giáo viên tương lai theo chuẩn đầu ra ngành sư phạm. 8.3 Đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực sẽ mang lại hiệu quả cao khi được thực hiện đồng bộ các biện pháp như xác định các mục tiêu năng lực và quy trình đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực; xây dựng cách thức kết hợp các kết quả đánh giá bộ phận môn Giáo dục học, xây dựng các công cụ đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực; sử dụng phối hợp các phương pháp, hình thức trong đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực. 9. Đóng góp mới của luận án - Tổng hợp, hệ thống hóa và phát triển lý luận về đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực.
 6. 4 - Phân tích đánh giá thực trạng về đánh giá KQHT môn GDH của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực và tìm ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. - Đề xuất các biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực trong đó xây dựng hệ thống bài tập thực hành và các rubric đánh giá các năng lực chung và năng lực dạy học - giáo dục của sinh viên ĐHSP trong quá trình dạy học môn Giáo dục học. 10. Cấu trúc của luận án Ngoài mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục luận án có cấu trúc gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lí luận về đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực Chương 2. Thực trạng đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực. Chương 3. Biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực và thực nghiệm sư phạm Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GDH CỦA SINH VIÊN ĐHSP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Các nghiên cứu về đánh giá kết quả học tập Trước những năm 1990 của thế kỉ XX, các nghiên cứu về đánh giá KQHT của các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam khá đa dạng, liên quan đến những vấn đề lý luận chung và những vấn đề lý luận cụ thể của việc đánh giá kết quả học tập ở nhiều môn học khác nhau trong đó có Giáo dục học. Tuy nhiên những nghiên cứu đó chỉ tập trung đánh giá khả năng ghi nhớ tri thức của người học mà ít hoặc chưa quan tâm đến người học vận dụng tri thức đó như thế nào trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của mình. 1.1.2 Các nghiên cứu về đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Các nghiên cứu về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực chỉ bắt đầu phát triển rộng rãi trên thế giới từ đầu những năm 1990 của thế kỉ XX trở lại đây. Các nghiên cứu của các tác giả như W. Jame Popham; Peter. W. Airasian; James H. McMillan; A.J. Nitko hay
 7. 5 R.J.Marzano đã nêu rõ bản chất cũng như các thành tố cấu trúc của đánh giá KQHT như mục tiêu, nội dung, tiêu chí đánh giá v.v..., nhưng những điều mà họ đề cập đến ở loại đánh giá này mới dừng ở mức độ khái quát chung, chứ chưa đề cập đến việc vận dụng đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực ở một lĩnh vực hay môn học cụ thể nào. Bước vào thế kỉ 21, ở Việt Nam cũng đã có một số tác giả nghiên cứu về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực dưới dạng lý luận, làm cơ sở cho các nghiên cứu cụ thể ở từng lĩnh vực khác nhau như các nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Đức Chính, Đặng Bá Lãm, Dương Thu Mai, Nguyễn Công Khanh v.v... Đã có một số công trình nghiên cứu về đổi mới đánh giá KQHT môn Giáo dục học trong giai đoạn hiện nay, nhưng chưa có công trình nào đi vào nghiên cứu đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực của sinh viên ĐHSP. Do đó rất cần thiết phải có nghiên cứu cụ thể làm rõ về vấn đề này. 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Kết quả học tập Kết quả học tập là các tri thức, kĩ năng và thái độ người học đạt được mà những yếu tố này được họ vận dụng để giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn để đạt được mục tiêu năng lực cần thiết. 1.2.2 Đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả học tập là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra nhận định về mức độ đạt được các kết quả học tập của người học sau quá trình học tập so với mục tiêu đã đề ra và sử dụng chúng để đưa ra các quyết định phù hợp. 1.2.3 Năng lực Khái niệm năng lực được sử dụng trong luận án là: tổ hợp các yếu tố kiến thức, kĩ năng, thái độ, các đặc điểm cá nhân và tích hợp những yếu tố đó một cách thích hợp để giải quyết có hiệu quả những vấn đề cụ thể đặt ra. Muốn đánh giá năng lực của một người phải dựa vào quá trình thực hiện hành động cụ thể cũng như kết quả mà cá nhân đạt được sau khi thực hiện hành động đó. Do đó biểu hiện của quá trình hành động và chất lượng sản phẩm mà cá nhân đạt được chính là thước đo cho biết năng lực của mỗi cá nhân. 1.2.4 Tiếp cận năng lực Trong luận án thuật ngữ “tiếp cận” được hiểu là một quan điểm để giải quyết một vấn đề cụ thể.
 8. 6 Vậy, tiếp cận năng lực là quan điểm về việc hình thành và phát triển năng lực cho người học. Với ý nghĩa đó, trong hoạt động đánh giá, cách tiếp cận khác nhau sẽ định hướng khác nhau cho các thành tố của quá trình đánh giá, từ việc đề xuất mục tiêu đánh giá, lựa chọn nội dung đánh giá, lựa chọn phương pháp, hình thức đánh giá, cho đến xây dựng công cụ đánh giá. Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tích hợp tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học phức hợp trong một bối cảnh thực tế hoặc giả định để đáp ứng mục tiêu về năng lực đặt ra. 1.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Luận án đã làm rõ các nội dung về đánh giá KQHT gồm: (1) Vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá KQHT; (2) Nguyên tắc đánh giá KQHT; (3) Phương pháp, hình thức và công cụ kiểm tra - đánh giá KQHT; (4) Triết lí về đánh giá kết quả học tập. Các triết lí về đánh giá KQHT gồm: Đánh giá kết quả về việc học (assessment of learning); Đánh giá vì sự tiến bộ của người học (assessment for learning); Đánh giá là hoạt động học tập (assessment as learning). Hiện nay, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải kết hợp cả 3 triết lí đánh giá nêu trên. 1.4 ĐÁNH GIÁ KQHT MÔN GIÁO DỤC HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.4.1 Đặc trưng của môn GDH ở trường sư phạm Giáo dục học là môn học nghiệp vụ quan trọng đối với sinh viên sư phạm. Nó là tiền đề đồng thời là cơ sở để sinh viên sư phạm hình thành và phát triển năng lực nghề cần thiết. Sở dĩ như vậy là vì môn học này tập trung trang bị cho sinh viên những tri thức lý luận cơ bản, hiện đại về quá trình dạy học, quá trình giáo dục và công tác tổ chức, quản lý giáo dục trong nhà trường đồng thời từng bước hình thành cho sinh viên những năng lực nghề nghiệp, giúp họ thích ứng dần với hoạt động sư phạm của bản thân trong tương lai. Giáo dục học còn hình thành ở những người giáo viên tương lai thế giới quan khoa học, tư duy biện chứng; bồi dưỡng và phát triển lòng yêu nghề, yêu trẻ và các phẩm chất nhân cách khác của một nhà giáo. 1.4.2 Những năng lực cần hình thành và phát triển cho sinh viên thông qua môn Giáo dục học
 9. 7 1.4.2.1 Những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho sinh viên ĐHSP thông qua môn Giáo dục học Những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho sinh viên đại học sư phạm thông qua môn Giáo dục học được xác định dựa trên những năng lực chung được các nhà khoa học giáo dục ở nhiều nước lựa chọn để hình thành và phát triển cho người học. Đó là: năng lực tư duy gồm một số năng lực tư duy bậc cao như năng lực tư duy phân tích, năng lực tư duy tổng hợp, năng lực tư duy phê phán, năng lực chứng minh một cách lôgic; năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết; năng lực thu thập và xử lý thông tin; năng lực làm việc nhóm; năng lực tự học. Mỗi năng lực trên có một vai trò, ý nghĩa khác nhau đối với việc học tập, song chúng gắn kết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Tùy từng nhiệm vụ học tập, biết lựa chọn và sử dụng phối hợp các năng lực trên sẽ giúp người học đạt kết quả học tập tốt nhất. 1.4.2.2 Những năng lực dạy học - giáo dục cần hình thành và phát triển cho sinh viên ĐHSP thông qua môn Giáo dục học Căn cứ vào tiến trình của hoạt động dạy học và giáo dục; căn cứ vào đặc trưng của môn GDH là trang bị các tri thức, kĩ năng nền tảng, cơ sở cho sinh viên và căn cứ vào cách tiếp cận năng lực là các năng lực phải đo lường được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tác giả đã đề xuất hệ thống các năng lực dạy học và năng lực giáo dục cần hình thành cho sinh viên ĐHSP thông qua môn GDH gồm 3 nhóm. Mỗi nhóm năng lực này lại bao gồm các năng lực cụ thể. - Nhóm năng lực nghiên cứu các văn bản dạy học - giáo dục và đối tượng dạy học - giáo dục gồm có: năng lực phân tích nội dung kế hoạch, chương trình, tài liệu dạy học - giáo dục; năng lực tìm hiểu đối tượng dạy học - giáo dục. - Nhóm năng lực thực hiện hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục bao gồm: năng lực xác định mục tiêu dạy học - giáo dục; năng lực lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học - giáo dục; năng lực thiết kế các hoạt động dạy học - giáo dục; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; năng lực xử lý tình huống trong dạy học - giáo dục; năng lực tổ chức môi trường dạy học; năng lực vận dụng nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục; năng lực giáo dục qua dạy học các môn học. - Nhóm năng lực đánh giá kết quả học tập và kết quả giáo dục của người học gồm năng lực phân tích các phương pháp, công cụ
 10. 8 được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, kết quả giáo dục; năng lực nhận xét, đánh giá KQDH, KQGD của người học trong quá trình dạy học, quá trình giáo dục 1.4.3 Các thành tố của quá trình đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực 1.4.3.1 Mục tiêu đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Mục tiêu đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực hướng đến đánh giá mức độ đạt được của sinh viên sư phạm về các năng lực dạy học - giáo dục và các năng lực chung của sinh viên sau quá trình học tập môn Giáo dục học, đáp ứng các chuẩn năng lực đầu ra của ngành sư phạm. 1.4.3.2 Nội dung đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận NL Nội dung của đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực là đánh giá việc vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ của sinh viên vào giải quyết một nhiệm vụ phức hợp của môn GDH để đạt được mục tiêu năng lực của môn học. Kết quả của các hoạt động và việc làm mà sinh viên thực hiện khi họ vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ để giải quyết nhiệm vụ dạy học - giáo dục nào đó được thể hiện dưới ba dạng: sản phẩm, quá trình hành động hoặc cả sản phẩm và quá trình hành động. 1.4.3.3 Phương pháp, hình thức đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Tất cả các phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá KQHT đều có thể sử dụng để đánh giá năng lực của sinh viên trong đó phương pháp kiểm tra thực hành được đề cao hơn cả. Đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải sử dụng phối hợp đa dạng các phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá và phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để đánh giá năng lực của sinh viên 1.4.3.4 Công cụ đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực - Công cụ thu thập thông tin về năng lực của sinh viên là các bài tập, nhiệm vụ, việc làm, bài kiểm tra, bài thi mà giảng viên đề ra để sinh viên vận dụng các tri thức, kĩ năng của môn Giáo dục học vào giải quyết, qua đó các năng lực của họ được bộc lộ, trong đó bài tập thực hành là công cụ phổ biến và hữu hiệu hơn cả.
 11. 9 - Các công cụ có thể sử dụng để chấm điểm trong đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực là bảng kiểm tra, thang đánh giá và rubric. Hiện nay, trong đánh giá theo tiếp cận năng lực, người ta thường sử dụng rubric để chấm điểm vì rubric kết hợp giữa các tiêu chí đánh giá và các chỉ báo chỉ mức độ thể hiện các năng lực thành một công cụ đánh giá chi tiết, có thể xác định mức độ năng lực cần đạt của sinh viên. Luận án sử dụng rubric phân tích để đánh giá các mức năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học môn GDH. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Đánh giá theo tiếp cận năng lực là một quan điểm đánh giá phổ biến trên thế giới hiện nay do những ưu việt của nó là chú trọng đến việc phát triển những năng lực thực của người học, tạo điều kiện cho người học thâm nhập vào thực tiễn, gắn học đi đôi với hành. Trong nhà trường sư phạm, việc hình thành cho sinh viên các năng lực nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra được thực hiện ở tất cả các môn học và trong các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, trong đó môn Giáo dục học là một trong những môn học nghiệp vụ có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm những năng lực nghề nghiệp cần thiết. Mục tiêu, nội dung, tiêu chí đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực đều hướng đến đánh giá các năng lực chung và năng lực sư phạm cần thiết của sinh viên. Đó là các năng lực phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học và của ngành đào tạo. Việc kiểm tra không tập trung vào khả năng tái hiện kiến thức đã học mà chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống thực tiễn khác nhau, tập trung vào đánh giá sự tiến bộ trong quá trình học tập của người học. Chương 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 2.1.1 Mục đích khảo sát Khảo sát nhằm thu thập số liệu để đánh giá thực trạng đánh giá KQHT môn Giáo dục học và thực trạng đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực một cách khách quan, cụ thể. Qua đó
 12. 10 để tạo cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực. 2.1.2 Nội dung khảo sát - Thực trạng đánh giá KQHT của sinh viên ĐHSP - Thực trạng nhận thức về đánh giá KQHT môn GDH của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực - Thực trạng thực hiện đánh giá KQHT môn GDH của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực - Đánh giá chung về thực trạng 2.1.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát Khảo sát 817 sinh viên và 40 GV giảng dạy Giáo dục học ở các trường Đại học Sư phạm và đại học có đào tạo sư phạm có tính đại diện ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm: Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Đại học Sư phạm Huế, Đại học Quy Nhơn, Đại học Cần Thơ. 2.1.4 Phương pháp khảo sát Trong quá trình khảo sát thực trạng, chúng tôi sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (với hai mẫu phiếu dành cho giảng viên và sinh viên), phương pháp trò chuyện, phương pháp quan sát. 2.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2.2.1 Thực trạng đánh giá KQHT của sinh viên ĐHSP Kết quả khảo sát của vấn đề này cho biết - Hầu hết giảng viên và sinh viên đều có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc đánh giá KQHT, chỉ có một số rất ít sinh viên có nhận thức chưa đúng về vấn đề này. Giảng viên và sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của các mục đích đánh giá, trong đó giảng viên coi trọng nhất mục đích đánh giá xác nhận kết quả của người học. - Đa số giảng viên và sinh viên đã hiểu đúng về mối quan hệ giữa đánh giá KQHT và quá trình dạy học. Đánh giá là một bộ phận của quá trình dạy học và gắn kết với các khâu khác của QTDH. Đánh giá có thể diễn ra trong mọi khâu của quá trình dạy học. Song vẫn còn một bộ phận giảng viên và sinh viên chưa hiểu đúng về mối quan hệ này. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về các xu hướng đánh giá KQHT chưa thật toàn diện và đầy đủ. 2.2.2 Thực trạng nhận thức về đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực
 13. 11 - Đa số giảng viên đã hiểu đúng về khái niệm đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực, chỉ có một số ít giảng viên chưa hiểu đầy đủ về khái niệm này. - Hầu hết GVvà sinh viên đã nhận thức được vai trò quan trọng của đánh giá KQHT môn GDH trong việc phát triển các năng lực nghề cho sinh viên ĐHSP. Đa số GV và sinh viên đã nhận thức được tác dụng của đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực đối với việc phát triển các năng lực nghề của sinh viên. Tuy vẫn còn một số GV và sinh viên chưa hiểu rõ các tác dụng của đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực nhưng không đáng kể. 2.2.3 Thực trạng thực hiện đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực. 2.2.3.1 Thực trạng mức độ thực hiện đánh giá các năng lực nghề của sinh viên qua môn Giáo dục học Giảng viên khá thường xuyên thực hiện đánh giá các năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học nhưng số lượng giảng viên tiến hành việc này chưa nhiều. 2.2.3.2 Thực trạng thực hiện mục tiêu đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.1 Biểu đồ điểm trung bình của GV và SV về mức độ thường xuyên thực hiện các mục tiêu đánh giá 4,68 5 4,36 4,27 4,284,05 4,7 3,95 4,4 3,6 3,53 4,1 3,8 3,5 3,2 2,9 2,6 2,3 2 Nhớ KT, Hiểu KT, Vận dụng Vận dụng KN KN KT, KN KT, KN Nhìn vào biểu đồ 2.1 có thể thấy, trong quá trình đánh giá KQHT môn Giáo dục học, giảng viên ưu tiên đánh giá cho 3 mục tiêu là: nhớ kiến thức, kĩ năng; hiểu kiến thức, kĩ năng và vận dụng kiến thức, kĩ năng trong tình huống quen thuộc nhiều hơn, trong đó chú trọng hơn cả vào mục tiêu thứ hai là hiểu kiến thức kĩ năng, môn
 14. 12 học. Việc đánh giá như vậy vẫn nghiêng nhiều về kiến thức hơn là đánh giá sự vận dụng kiến thức, kĩ năng trong giải quyết công việc. 2.2.3.3 Thực trạng thực hiện nội dung đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Loại nhiệm vụ được giảng viên chú trọng cho sinh viên thực hiện nhiều nhất là vừa đánh giá cả sản phẩm, vừa đánh giá cả quá trình thực hiện hoạt động như làm việc nhóm, giảng bài trước lớp. Loại nhiệm vụ này phối hợp được nhiều kiến thức, kĩ năng, thái độ của sinh viên, sinh viên biểu hiện bằng những hoạt động cụ thể, do đó dễ dàng quan sát được sự thể hiện năng lực của họ. 2.2.3.4 Thực trạng thực hiện các phương pháp, hình thức đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Giảng viên sử dụng khá đa dạng các phương pháp, hình thức khác nhau để đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực. Các phương pháp, hình thức sử dụng phản ánh được nội dung đánh giá đã đề ra. Giảng viên cũng đã chú ý thực hiện đánh giá thông qua dạy học. Nhưng trong việc sử dụng phương pháp, hình thức đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực, giảng viên còn ít chú ý đến các phương pháp, hình thức đánh giá các năng lực hoạt động thực tiễn cũng như các phương pháp, hình thức hình thành năng lực đánh giá và tự đánh giá của sinh viên. 2.2.3.5 Thực trạng sử dụng công cụ chấm điểm trong đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.3 Điểm trung bình ý kiến GV và SV về việc sử dụng công cụ chấm điểm của GV 5 4,2 4,18 3,3 2,97 4 2,62,22 2,58 2,97 3 1,6 1,48 2 1 0 Bảng Thang Thang Thang Rubric Qua biểu đồ 2.3 có thể thấy công cụ được giảng viên sử dụng nhiều nhất khi chấm điểm KQHT môn Giáo dục học cho sinh viên là thang điểm số (có mức điểm cao nhất 4,2).Việc sử dụng thang điểm số
 15. 13 không đặc trưng để đánh giá năng lực bởi nó không đưa ra minh chứng trực tiếp về việc làm bài của sinh viên. Khi đánh giá năng lực người ta thường sử dụng công cụ chấm là rubric, nhưng đa số giảng viên chưa biết loại công cụ này và cách sử dụng chúng trong đánh giá. 2.2.3.6 Thực trạng chấm chữa kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên trong đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Theo sinh viên các hoạt động chấm chữa bài không thường xuyên diễn ra (điểm trung bình của các hoạt động chỉ từ 2,14 cho đến 3,87), điểm trung bình của giảng viên từ 1,78 đến 4,43, tương ứng với mức từ ít khi đến thường xuyên. Trong các hoạt động liên quan đến chấm chữa kết quả đánh giá KQHT môn Giáo dục học thì hoạt động diễn ra nhiều nhất là “giảng viên thông báo các tiêu chí đánh giá cho SV trước khi họ thực hiện nhiệm vụ”. Nhưng trong quá trình đánh giá giảng viên ít khi chỉ ra lỗi sai để sinh viên sửa. 2.2.3.7 Phân tích thực trạng ở trường ĐHSP Hà Nội Qua nghiên cứu đề thi, mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của trường ĐHSPHN có thể thấy việc đánh giá KQHT môn GDH của trường đã hướng đến đánh giá năng lực của người học nhưng còn chưa được tiến hành toàn diện, triệt để và đầy đủ. 2.2.3.8 Thực trạng những ý kiến đề xuất để đánh giá KQHT môn Giáo dục học có hiệu quả. Các yếu tố được giảng viên và sinh viên cho là cần thiết nhất để thực hiện đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là: “Chuẩn năng lực đầu ra của môn học phải cụ thể rõ ràng”. Ngoài ra, các yếu tố “Xây dựng được các tiêu chí và rubric để chấm điểm mức độ đạt được các năng lực” và “Có quy trình đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực rõ ràng” cũng là những yếu tố giảng viên thấy có sự cần thiết cao. 2.2.4 Những khó khăn khi thực hiện đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực. * Khó khăn của giảng viên Khó khăn lớn nhất mà giảng viên gặp phải đó là “Khó xây dựng tiêu chí và rubric đánh giá năng lực”, tiếp đó là “Khó xây dựng được các nhiệm vụ đánh giá năng lực”, hoạt động đánh giá này chiếm rất nhiều thời gian, và “Khó xác định quy trình đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực”... * Khó khăn của sinh viên
 16. 14 Khi thực hiện đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực, khó khăn mà sinh viên gặp phải nhiều nhất là “Chưa được hướng dẫn cách thức tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau”. Điều này cũng có nghĩa khả năng tự đánh giá và đánh giá bài làm của bạn của sinh viên chưa được tốt. * Nguyên nhân của khó khăn Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những khó khăn của giảng viên là họ còn thiếu hiểu biết về bản chất và cách thực hiện đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực, do đó họ chưa vận dụng được vào trong công việc của mình. Khó khăn mà sinh viên gặp phải chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan là chưa được giảng viên hướng dẫn cách đánh giá, tự đánh giá và chưa được cung cấp các tiêu chí cụ thể để đánh giá. Về chương trình và cách thức tổ chức dạy học môn học: Hiện nay chương trình môn Giáo dục học chưa được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, nặng nhiều về lý thuyết, ít thực hành. Đây là một khó khăn rất lớn cho việc tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học theo tiếp cận năng lực. Các lớp học môn Giáo dục học được tổ chức với số lượng sinh viên rất đông gây khó khăn cho việc thực hiện đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực có hiệu quả KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Kết quả khảo sát chương 2 cho biết: Đa số giảng viên và sinh viên ĐHSP đã có nhận thức đúng về tầm quan trọng của đánh giá KQHT, về mối quan hệ giữa đánh giá KQHT và quá trình dạy học. Đa số giảng viên đã hiểu đúng về khái niệm đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực, nhưng vẫn còn có một số giảng viên chưa hiểu đầy đủ về khái niệm này. Phần lớn giảng viên và sinh viên đã hiểu rõ vai trò của đánh giá KQHT môn Giáo dục học đối với việc phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm và tác dụng của đánh giá KQHT môn Giáo dục học. Giảng viên đã hướng đến đánh giá các năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học học. Tuy nhiên việc đánh giá này chưa được triệt để, toàn diện và đầy đủ bởi cách thức chấm điểm của giảng viên là chấm điểm nội dung chứ không phải chấm điểm các năng lực. Giảng viên chưa đánh giá được mức độ đạt được các năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học.
 17. 15 Giảng viên và sinh viên gặp phải một số khó khăn trong quá trình thực hiện đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực. Nguyên nhân là do giảng viên chưa hiểu rõ bản chất và cách thực hiện loại hình đánh giá này, còn sinh viên chưa được giảng viên hướng dẫn cách đánh giá và tự đánh giá. Kết quả khảo sát này là cơ sở để tác giả nghiên cứu đề ra các biện pháp đánh giá KQHT môn GDH của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực thực hiện, nhằm khắc phục những tồn tại của thực trạng trên, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả của dạy học và đánh giá KQHT môn GDH ở các trường ĐHSP hiện nay. Chương 3 BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KQHT MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN ĐHSP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Định hướng đề xuất biện pháp (1) Quan điểm đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay; (2) Yêu cầu về đào tạo theo học chế tín chỉ ở đại học; (3) Mục tiêu đào tạo ở các trường sư phạm 3.1.2 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp (1) Nguyên tắc đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành sư phạm; (2) Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với chương trình, nội dung môn GDH; (3) Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả và khả thi 3.2 BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KQHT MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN ĐHSP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng, chúng tôi đề xuất các biện pháp đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực như sau: 3.2.1 Nhóm biện pháp 1. Thiết lập các điều kiện chuẩn bị cho đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực 3.2.1.1 Biện pháp 1: Xác định các mục tiêu về năng lực cần đánh giá ở môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Để có thể tiến hành đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực, trước hết cần xác định được các mục tiêu năng lực của môn học. Việc xác định các năng lực cần đánh giá của môn Giáo dục học được thực hiện thông qua phân tích hệ thống các năng lực chung mà mọi ngành nghề cần có, phân tích năng lực nghề của giáo viên phổ
 18. 16 thông, phân tích chuẩn đầu ra của ngành sư phạm và phân tích nội dung chương trình môn Giáo dục học. Các năng lực này đã được nêu rõ ở mục 1.4.2.1 và 1.4.2.2 của chương 1 luận án. 3.2.1.2 Biện pháp 2: Xác định quy trình đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Tác giả xin đưa ra quy trình đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực gồm các bước sau: Sơ đồ 3.1 Quy trình đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực Xác định năng lực cần đánh giá ở môn GDH Cụ thể hóa năng lực cần đánh giá thành các KT, KN, TĐ mà sinh viên phải đạt được Lựa chọn nội dung đánh giá Lựa chọn phương pháp, hình thức đánh giá phù hợp Xây dựng công cụ thu thập thông tin về năng lực của sinh viên Xây dựng rubric chấm điểm Đánh giá và phản hồi kết quả Nhìn chung quy trình tiến hành đánh giá KQHT môn Giáo dục học của sinh viên ĐHSP theo tiếp cận năng lực cũng giống như các quy trình đánh giá khác. Nhưng sự khác biệt cơ bản của quy trình này thể hiện ở chỗ tất cả các bước trong quy trình đều hướng đến đánh giá mục tiêu năng lực mà sinh viên đạt cần được trong quá trình dạy học môn Giáo dục học. 3.2.1.3 Biện pháp 3: Xây dựng cách thức kết hợp các kết quả đánh giá bộ phận môn Giáo dục học Chúng tôi đề xuất cách kết hợp điểm đánh giá bộ phận của môn GDH theo tiếp cận năng lực như sau: Điểm học phần môn Giáo
 19. 17 dục học được tính dựa vào tổng điểm các bài kiểm tra bộ phận bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên gồm tối thiểu 3 điểm thành phần với trọng số là 40%, điểm chuyên cần có trọng số 10% và điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. Hình thức của bài kiểm tra thường xuyên phải đa dạng như: xêmina, thảo luận nhóm, làm bài tiểu luận, bài tập dự án, thiết kế hoạt động dạy học hoặc giáo dục, thuyết trình một vấn đề hoặc giảng bài, xử lí tình huống sư phạm v.v... Điểm thi kết thúc học phần môn Giáo dục học là sự kết hợp giữa bài thi tự luận do nhà trường tổ chức với một bài kiểm tra thực hành được thực hiện trong quá trình dạy học để đánh giá chính xác hơn các năng lực của sinh viên. Mỗi bài thi sẽ chiếm trọng số 25% nhằm giảm bớt áp lực của kì thi kết thúc học phần. 3.2.2 Nhóm biện pháp 2. Xây dựng công cụ đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực 3.2.2.1 Biện pháp 4: Xây dựng bài tập thực hành đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Biện pháp này đưa ra cách thức xây dựng các bài tập, các tình huống dạy học của môn Giáo dục học để sinh viên có thể vận dụng tri thức, kĩ năng mà họ đã học giải quyết chúng, qua đó để biết được mức độ về các năng lực chung và năng lực dạy học, giáo dục của họ. Việc xây dựng các bài tập thực hành đánh giá năng lực được tiến hành theo các bước sau: - Bước 1. Xác định năng lực cần đánh giá - Bước 2. Phát triển ý tưởng về bài tập thực hành cần đánh giá - Bước 3. Phác thảo nội dung bài tập thực hành - Bước 4. Hoàn chỉnh nhiệm vụ đã phác thảo - Bước 5. Xây dựng tiêu chí đánh giá bài tập Trong các công cụ dùng để chấm điểm của đánh giá theo tiếp cận năng lực thì rubric có ưu thế hơn cả. Vì vậy, luận án hướng đến xây dựng rubric để đánh giá các năng lực của sinh viên trong quá trình học môn Giáo dục học và thể hiện dưới dạng rubric phân tích. Việc xây dựng rubric đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình học môn Giáo dục học gồm hai nội dung là: (1) Xây dựng tiêu chí đánh giá các năng lực - Xác định rõ năng lực cụ thể của SV cần đánh giá ở bài tập thực hành đã xây dựng. - Phân tích, cụ thể hóa mỗi năng lực thành những yếu tố, đặc điểm hay việc làm thể hiện được đặc trưng của năng lực đó.
 20. 18 - Chỉnh sửa, hoàn thiện các tiêu chí. Việc chỉnh sửa gồm có: + Xác định số lượng các tiêu chí thích hợp nhất cần đánh giá cho mỗi năng lực. + Các tiêu chí đánh giá cần được diễn đạt sao cho có thể quan sát được hành động của SV trong quá trình thực hiện bài tập và đặc điểm của sản phẩm. (2) Xây dựng các mức độ thể hiện các năng lực - Lựa chọn kiểu loại rubric. Trong luận án, tác giả lựa chọn kiểu rubric phân tích. - Quyết định số lượng về mức độ thể hiện của các năng lực - Đưa ra mô tả về các tiêu chí đánh giá ở mức độ cao nhất - Đưa ra các mô tả về các tiêu chí ở các mức độ còn lại. - Hoàn thiện bản hướng dẫn chấm điểm 3.2.2.2 Biện pháp 5: Xây dựng bài kiểm tra đánh giá kết thúc học phần môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực Việc xây dựng các câu hỏi và công cụ chấm điểm của bài thi kết thúc học phần môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực cũng cần được tiến hành như cách thức xây dựng các bài tập thực hành đã nêu ở biện pháp 4. Tuy nhiên, vì bài thi có tính chất quan trọng hơn các bài kiểm tra bình thường nên khi xây dựng bài thi kết thúc học phần môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực cần chú ý: Bài thi phải tập trung vào đánh giá những năng lực cốt lõi, trọng tâm của môn học; Đối với bài thi tự luận, khi xây dựng câu hỏi cần chú ý đến thời gian cần thiết để hoàn thành bài thi để từ đó thiết kế số câu trong bài và độ khó của bài thi cho phù hợp; Cấu trúc đề thi tự luận phải cân đối giữa các phần nội dung. 3.2.3 Nhóm biện pháp 3. Thực hiện đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực 3.2.3.1 Biện pháp 6. Sử dụng phối hợp các phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá với các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học khác Các bài tập thực hành môn Giáo dục học được thiết kế ở biện pháp 4 có hình thức thể hiện bài tập rất đa dạng như thuyết trình, làm việc nhóm, đóng vai, đi thực tế dự giờ ở trường phổ thông. Vì vậy, sử dụng các bài tập thực hành đó để đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học phải gắn với sử dụng phối hợp đa dạng các phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá với các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học khác nhau như phương pháp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2