intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng

Chia sẻ: Dien_vi09 Dien_vi09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
20
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài "Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng" là nghiên cứu về phương pháp bình phương nhỏ nhất. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất vào các bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> PHẠM LÊ KIM THANH<br /> <br /> PHƢƠNG PHÁP<br /> BÌNH PHƢƠNG NHỎ NHẤT VÀ ỨNG DỤNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Phƣơng pháp toán sơ cấp<br /> Mã số: 60. 46. 01.13<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Đà Nẵng –Năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ HẢI TRUNG<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Lê Hoàng Trí<br /> Phản biện 2: TS.Trịnh Đào Tiến<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Khoa học tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 13<br /> tháng 8 năm 2016.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong khoa học kỹ thuật chúng ta thường gặp rất nhiều bài<br /> toán tối ưu hóa được quy về tìm cực trị của dạng bình phương ví dụ<br /> như tìm cực tiểu của năng lượng hay tìm cực đại của entropy. Trong<br /> toán học cũng như trong thực tế ta thường gặp các bài toán liên quan<br /> đến khảo sát và tính giá trị của hàm y  f ( x) nào đó. Tuy nhiên trong<br /> thực tế không phải lúc nào ta cũng xác định được sẵn hàm số mà chỉ<br /> nhận được các dữ liệu rời rạc xi tương ứng với giá trị yi . Vấn đề đặt<br /> ra là xây dựng một hàm số biểu diễn cho các giá trị ( xi , yi ) đã cho.<br /> Có rất nhiều lớp các bài toán thực tế mà qua khảo sát người ta xác<br /> định được nó có dạng tuyến tính như<br /> <br /> y  a.x  b,<br /> <br /> hoặc<br /> <br /> y  a.x2  bx  c, hoặc các mô hình phức tạp hơn. Có nhiều phương<br /> pháp để xác định được các hàm đã nêu ví dụ như: Phương pháp nội<br /> suy, Phương pháp bình phương nhỏ nhất, Phương pháp Picard… Để<br /> tìm hiểu về phương pháp xây dựng hàm số nêu trên và được sự gợi ý<br /> của giáo viên hướng dẫn nên tôi đã lựa chọn đề tài « Phương pháp<br /> bình phương nhỏ nhất và ứng dụng » cho luận văn thạc sĩ của<br /> mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu về phương pháp bình<br /> phương nhỏ nhất. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình<br /> phương nhỏ nhất vào các bài toán.<br /> <br /> 2<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Nghiên cứu xây dựng mô hình tuyến tính bằng phương pháp<br /> xấp xỉ bình phương nhỏ nhất.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Nghiên cứu từ các tài liệu, các giáo trình về phương pháp bình<br /> phương nhỏ nhất của các tác giả liên quan.<br /> Xây dựng các mô hình một biến, nhiều biến và đánh giá sự<br /> tương hợp của mô hình.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu các tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài, nắm<br /> vững cơ sở lý thuyết, từ đó ứng dụng phần mềm Mathematica để mô<br /> tả nghiệm (gần đúng) và tìm nghiệm gần đúng của bài toán. Trong<br /> luận văn, các phương pháp sử dụng nằm trong các lĩnh vực sau đây:<br /> Toán học giải tích, Giải tích hàm, Giải tích số, Quy hoạch thực<br /> nghiệm, Thống kê toán học.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương<br /> Chương 1. Kiến thức chuẩn bị. Chương này trình bày một số<br /> khái niệm, định lý về sự liên tục của hàm nhiều biến; sơ lược phép<br /> tính vi phân hàm nhiều biến; điều kiện đạt cực trị của hàm nhiều<br /> biến.<br /> Chương 2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng.<br /> Chương này trình bày về nội dung của phương pháp bình phương<br /> <br /> 3<br /> nhỏ nhất; bài toán phương pháp bình phương nhỏ nhất để xấp xỉ hàm<br /> trong thực nghiệm; ưu điểm và hạn chế của phương pháp bình<br /> phương nhỏ nhất trong mô hình tuyến tính và một số tiêu chuẩn đánh<br /> giá mô hình tuyến tính. Ứng dụng của phương pháp bình phương nhỏ<br /> nhất.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Nghiên cứu từ các tài liệu liên quan đến Toán học giải tích, Giải<br /> tích hàm, Giải tích số, Quy hoạch thực nghiệm, Thống kê toán học và<br /> các tài liệu liệu về phần mềm Mathematica của tác giả trong và ngoài<br /> nước.<br /> 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Đề tài góp phần nghiên cứu phương pháp bình phương nhỏ<br /> nhất và ứng dụng phù hợp với chuyên nghành Phương pháp toán sơ<br /> cấp.<br /> Sau khi cho phép bảo vệ, được sự góp ý của các thầy cô trong<br /> hội đồng, luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên,<br /> giáo viên, học sinh phổ thông và những đối tượng quan tâm lĩnh vực<br /> này.<br /> Do thời gian nghiên cứu không nhiều nên có thể còn một số<br /> nội dung mà luận văn chưa đề cập đến. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và<br /> bổ sung thường xuyên để nội dung luận văn được phong phú, và có<br /> giá trị thực tiễn hơn.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản