intTypePromotion=1

Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

Chia sẻ: Phung Ngoc Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
97
lượt xem
21
download

Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

 1. Tổng quan về ngân hàng và  hoạt động ngân hàng ThS.Tran Dai Bang NHCTVN. 0913231387
 2. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM 1.1.Lịch sử hình thành  Thợ kim hoàn Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí Nhận tiền gửi, trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền
 3. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM 1.2.Quá trình phát triển Gồm 3 giai đoạn như sau: Thời gian: Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Đặc điểm: Các NH hoạt động độc lập, chưa tạo thành một hệ thống, với các chức năng hoạt động tương tự như nhau
 4. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XVIII đến cưối thế kỷ IXX Các ngân hàng trong giai đoạn này có đặc Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 điểm như sau Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Đặc điểm: NH đã hoạt động theo một hệ thống gồm: i/ Nhiều ngân hàng phát hành ii/ Nhiều ngân hàng trung gian
 5. I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 3 Đặc điểm Thời gian: Từ đầu thế kỷ XX đến nay Đặc điểm: Hệ thống ngân hàng 2 cấp i/ Một NH phát hành duy nhất ii/ Các ngân hàng còn lại là ngân hàng trung gian (NHTM, NHĐT và các TCTD khác…)
 6. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.1 Nghiệp vụ tài sản nợ 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các hình thức huy động vốn từ bên ngoài
 7. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn 2.2.1 Tín dụng 2.2.2 Đầu tư tài chính 2.2.3 Kinh doanh ngoại tệ 2.2.4 Nghiệp vụ tài sản có khác
 8. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.3 Các dịch vụ ngân hàng khác 2.3.1 Bảo quản tài sản 2.3.2 Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán 2.3.3 Quản lý ngân quỹ 2.3.4 Cung cấp dịch vụ tư vấn và uỷ thác
 9. II. Khái quát về các hoạt động của ngân hàng 2.3 Các dịch vụ ngân hàng khác 2.3.5 Bảo lãnh ngân hàng 2.3.6 Cho thuê tài chính 2.3.6 Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 2.3.7 Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm
 10. III. Các loại hình ngân hàng 3.1 Ngân hàng thương mại (Commercial Bank) 3.2. Ngân hàng đầu tư (Investment Bank) 3.3. Ngân hàng chính sách (Policy Bank) 3.4. Ngân hàng phát triển ( Development Bank)
 11. IV. Giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng 2 cấp gồm: 4.1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV) 4.2. Hệ thống các ngân hàng trung gian  K/n  Chức năng, nhiệm vụ  Các loại hình ngân hàng trung gian: NHTM, NHCS, NHPT, Các TCTD hợp tác
 12. Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam Hệ thống tổ chức tín dụng Ngân hàng TCTD phi NH NHTM Nhà nước 5 Công ty tài chính 6 NHTM Cổphần 33 ( 29-4) C.ty cho thuê tài chính 11 Chi nhánh NHNNg­35 Quỹ TD nhân dân - 900 Ngân hàng liên doanh5 Tổ chức tài chính quy mô nhỏ
 13. CƠ CẤU THỊ PHẦN CỦA HỆ THỐNG TCTD VIỆT NAM (31/1/2007) • Vốn • TSC • Huy động • Cho vay
 14. Cơ cấu vốn của hệ thống TCTD Việt Nam  (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 6.00% 0.60% 17.60% 42.00% Các chi nhánh NH nướ c ngoài và NHLD 33.80% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 15. Cơ cấu TSC của hệ thống TCTD Việt Nam   (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 11.46% 4.84% 0.58% Các chi nhánh NH nướ c 22.21% ngoài và NHLD 60.91% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 16. Cơ cấu vốn huy động của hệ thống TCTD Việt Nam (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 10.87% 2.08% 0.62% 20.51% Các chi nhánh NH nướ c ngoài và NHLD 65.92% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 17. Cơ cấu cho vay của hệ thống TCTD Việt Nam (31/1/2007) Các NHTMNN Các NHTMCP 10.17% 2.19% 0.57% 17.91% Các chi nhánh NH nướ c ngoài và NHLD 69.16% Các công ty TC và công ty CTTC Quỹ TDND
 18. Cơ cấu thị phần của khu vực các NHTMNN VỐ N TÀI SẢN 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 78.40% 78.10% 76.70% 77.60% 80.00% 80.00% 74.50% 70.10% 70.00% 64.50% 64.10% 70.00% 60.91% 60.00% 53.80% 56.00% 60.00% 50.20% 50.30% 50.00% 42.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHO VAY HUY ĐỘNG 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 81.20% 80.60% 79.80% 79.00% 80.20% 79.20% 78.10% 80.00% 77.00% 75.09% 80.00% 76.60% 73.30% 71.20% 69.16% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 35.92% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 19. Cơ cấu thị phần của khu vực các NHTMCP VỐ N TÀI SẢN 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 33.80% 40.00% 30.00% 30.00% 22.21% 21.00% 20.00% 15.10% 14.80% 13.50% 14.00% 20.00% 17.00% 11.20% 11.10% 11.00% 13.10% 8.90% 9.10% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHO VAY HUY ĐỘNG 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 17.91% 20.51% 20.00% 14.20% 20.00% 14.60% 15.80% 8.80% 8.90% 9.50% 10.70% 11.80% 9.20% 10.10% 12.00% 10.00% 10.00% 8.40% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 20. Cơ cấu thị phần của khu vực các NH có vốn đầu tư nước ngoài VỐ N TÀI SẢN 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 32.80% 32.20% 40.00% 29.50% 30.00% 22.00% 30.00% 19.70% 19.30% 17.60% 20.00% 20.00% 11.90% 11.60% 10.50% 10.10% 10.60% 10.21% 11.46% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHO VAY HUY ĐỘNG 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 8.70% 8.90% 8.50% 8.70% 9.40% 9.07% 10.17% 10.00% 9.80% 9.00% 10.10% 10.80% 10.13% 10.87% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản