intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng phó sự cố tràn dầu

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

270
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính đến tháng 09/2009, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt 02 KH gồm: Kế hoạch ứng cứu tràn dầu cho Đề án phát triển mỏ Cá ngừ Vàng thuộc Lô 9-2 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam của Công ty Liên doanh Điều hành chung Hoàn Vũ. Kế hoạch ứng cứu tràn dầu cho hoạt động tham dò và khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam của Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng phó sự cố tràn dầu

  1. HỘI THẢO CHIA SẼ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ BẢN ĐỒ NHẠY CẢM – GOT Worksshop 02 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN Phan Thiết, Tháng 10/2009
  2. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN I. Phần giới thiệu: I. Tính đến tháng 09/2009, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt 02 KH gồm: - Kế hoạch ứng cứu tràn dầu cho Đề án phát triển mỏ Cá ngừ Vàng thuộc Lô 9-2 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam của Công ty Liên doanh Điều hành chung Hoàn Vũ. - Kế hoạch ứng cứu tràn dầu cho hoạt động tham dò và khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam của Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long. Đang phê duyệt: 01 - Đang chuẩn bị phê duyệt Kế hoạch ứng cứu tràn dầu cho đề án phát triển mỏ Tê giác trắng tại Lô 16-1ngoài khơi Đông Nam Việt Nam của Công ty Liên doanh Điều hành chung Thăng Long.
  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN
  4. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN II. PHẦN NỘI DUNG 1. CƠ SỞ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT - Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 – 2010; - Công văn số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn V/v hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố ven biển; - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở; - Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở.
  5. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 2. THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ VÀ NƠI TIẾP NHẬN: • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định, phê duyệt Kế hoạch Ưng cứu tràn dầu nộp hồ sơ tại UBND tỉnh Bình Thuận • Hồ sơ gồm: - 06 Kế hoạch ƯCTD; - 01 Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ƯCTD; - Báo cáo đánh giá tác động môi trường; - Hợp đồng ký kết với đơn vị có chức năng tổ chức Ưng cứu sự cố (nếu đơn vi không đủ năng lực ứng phó, xử lý); - Các giấy tờ khác liên quan.
  6. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT: Tổ chức nộp KH ƯPSCTD UBND TỈNH Tờ trình VB yêu cầu SỞ TNMT CQ đầu mối phê duyệt chỉnh sửa, bs BCH BỘ ĐỘI BCH PCLB SỞ NN VÀ SỞ KHOA BIÊN PHÒNG VÀ TKCN PTNT HỌC VÀ CN SỞ TNMT ĐẠT CHƯA ĐẠT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=270

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2