intTypePromotion=3

Xác suất và thống kê toán Đề kì 1 năm học 2012

Chia sẻ: Meomeo Ten | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
108
lượt xem
6
download

Xác suất và thống kê toán Đề kì 1 năm học 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: 2,5đ Trọng lượng 1 loại sản phẩm có phân phối chuẩn với trung bình 100 g và độ lệch chuẩn 2 g. a) Tính xác suất để tổng trọng lượng của 4 sản phẩm nhỏ hơn 398 g b) Lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm, số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 98 g là phân phối theo quy luật nào. Giải thích. Câu 2: 1,5đ Biến ngẫu nhiên 2 chiều. a) Tính lãi suất trung bình của cổ phiếu B biết lãi suất cổ phiếu A = 10%. b) Một người đầu tư 30% vào cổ A và 70% vào cổ B, hỏi lãi suất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác suất và thống kê toán Đề kì 1 năm học 2012

  1. Xác suất và thống kê toán Đề kì 1 năm học 2012 Topic thảo luận: http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=125670 Câu 1: 2,5đ Trọng lượng 1 loại sản phẩm có phân phối chuẩn với trung bình 100 g và đ ộ lệch chuẩn 2 g. a) Tính xác suất để tổng trọng lượng của 4 sản phẩm nhỏ hơn 398 g b) Lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm, số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 98 g là phân phối theo quy luật nào. Giải thích. Câu 2: 1,5đ Biến ngẫu nhiên 2 chiều. a) Tính lãi suất trung bình của cổ phiếu B biết lãi suất cổ phiếu A = 10%. b) Một người đầu tư 30% vào cổ A và 70% vào cổ B, hỏi lãi suất trung bình c ủa phương án đầu tư là bao nhiêu. Câu 3: 2đ a) Suy diễn bằng khoảng tối thiểu với (X ngang) khi bi ết (nuy và xích ma). Xác suất 0,95. b) Kiểm định tỷ lệ 2 tổng thể p1 p2. Mức ý nghĩa 5%. Câu 4: 3đ a) Kiểm định nuy với nuy0 = 39. Khi chưa biết xích ma. Mức ý nghĩa 5% b) Ước lượng tối thiểu độ phân tán với độ tin cậy 95%. Câu 5: 1đ + Chứng minh các thống kê là ước lượng không chệch. + Tìm ước lượng không chệch hiệu quả nhất. năng suất 1 loại cây phân phối chuẩn với năng suất trung bình 20kg, đ ộ l ệch chuẩn 3kg, cây đạt tiêu chuẩn có năng suất tối thiểu là 15,065kg. Tính năng su ất trung bình, tính năng suất tối thiểu để cây ko đạt tiêu chuẩn giảm 1 nửa Câu 1: 2 ý của phần quy luật phân bố chuẩn. Câu 2: 2 ý về BNN 2 chiều. ví dụ kiểu: đầu t ư vào c ổ phi ếu A 30%, c ổ phi ếu B 70%. tính kỳ vọng lãi của hàm này hay tính E(Bi/A=10). Câu 3: suy diễn thống kê (2 ý). Câu 4: 2 ý về ước lượng và kiểm định cơ bản ( kiểu bài cho bảng rồi tính s). câu 5 là 1 bài kiểm định, www.svktqd.com Page 1
  2. Bài 1 cho hàm f(x)= k(x+1)2 với x thuộc (-1,3), =0 với x ko thuộc (-1,3) tìm k, tìm X trung bình Bài 2 1 cty sản suất sản phẩm, tỉ lệ sản phẩm loại 1 là 90%, ki ểm tra 200 s ản ph ẩm với mức ý nghĩa 95%, xác định tỉ lệ sản phẩm loại 1 tối thiểu Bài 3 kiểm tra 200 sản phẩm thấy có 44 phế phẩm, xác định t ỉ l ệ ph ế ph ẩm t ối thi ểu với mức ý nghĩa 95% đề 01 ca 1, 03/6/2012: Hãng A cung cấp dịch vụ internet cho 5000 hộ dân vùng B. khảo sát 1000 h ộ dân vùng B thì thấy có 200 hộ dùng internet, trong đó có 80 h ộ dùng d ịch v ụ c ủa hãng A. với alpha= 0,05, tính số hộ dân tối đa sử dụng d ịch v ụ internet trong vùng B. câu 2,5 điểm: 2 xạ thủ hạng 1 và 2 có xác suất bắn trúng là 0,8 và 0,7. ch ọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ thì thấy bắn trúng. a, khả năng người được chọn là xạ thủ nào thì cao hơn? b, nếu xạ thủ được chọn bắn 5 lần thì xác suất để bắn trúng 3 lần là bao nhiêu? Đề 9 ca 2 môn XSTK hôm nay Câu 1: Tuổi thọ của 1 loại sản phẩm phân ph ối chuẩn v ới trung bình là 5,5 năm và độ lệch chuẩn là 1,5 năm a. Nếu thời gian bảo hành là 3 năm thì tỷ lệ sản ph ẩm ph ải bảo hành là bao nhiêu? b. Nếu bán 1 sản phẩm lãi 500 nghìn đồng, nếu sản phẩm h ỏng trong th ời gian bảo hành thì doanh nghiệp phải chi 900 nghìn đồng. Hỏi để lãi su ất kỳ v ọng khi bán 1 sp là 410 nghìn đồng thì thời gian bảo hành là bao nhiêu? Câu 2: Cho 1 bảng phân phối xs đồng thời của 2 biến chi phí qu ảng cáo và doanh thu a. Tính trung bình và phương sai của chi phí quảng cáo? b. Muốn doanh thu đạt 300 triệu ( số liệu trong bảng) thì trung bình chi phí quảng cáo phải chi ra là bao nhiêu? Câu 3: a.ước lượng p bằng khoảng tin cậy đối xứng. b.1 câu tìm xác suất để f > 1 giá trị nào đó trong một mẫu đã cho n khi biết p. Câu 4: Cho 1 bảng giá cổ phiếu và số ngày theo dõi. a. ước lượng Muy theo KTC đối xứng. www.svktqd.com Page 2
  3. b. Kiểm định tham số Xích ma bình phương bằng hoặc khác với giá trị đã cho. Câu 5: Từ 1 biến NN gốc X phân phối chuẩn lấy ra 2 mẫu ngẫu nhiên đ ộc l ập X1, X2 có kích thước lần lượt là 40 và 25. Gọi X1 ngang và X2 ngang là trung bình mẫu của X1, X2. Chứng minh G alpha = Alpha* X1 ngang + ( 1- Alpha)* X2 ngang là ước lượng không chệch của trung bình tổng thể Muy. Từ đó, tìm ước lượng hiệu quả nhất cho Muy. Bài 1 Từ tổng thế rút ra 2 mẫu có kích thước 4 và 5. BNN g ốc pp chu ẩn. G1 và G2 là trung bình mẫu 1 và 2. Thống kê G=aG1+(1-a)G2 a) Tìm a để G hiệu quả nhất cuả muy? b) gọi Y là số lãi khi bán đc 1 sản phẩm. lập bảng phân ph ối của Y với Y= -400(chi phí 900 trừ khi 500 lãi lúc đầu) P=a với Y=500,.........P=1-a. theo đề bài -900a +500(1-a)=410 tìm đc a là suy ra rồi đúng đề mềnh www.svktqd.com Page 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản