intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm quản trị

Xem 1-20 trên 5715 kết quả Khái niệm quản trị
 • Bài giảng Nguyên lý marketing: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Quá trình phát triển của Marketing; Bản chất của Marketing; Khái niệm Marketing; Các quan điểm quản trị marketing; Tổ hợp Marketing; Thách thức với doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp những kiến thức như Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình, cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng gia đình việt nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan về quản trị bán hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng; Các phương thức bán hàng; Các hoạt động quản trị bán hàng; Nhà quản trị bán hàng chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt90p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận diện được các khái niệm tiếp thị cốt lõi; giải thích được tầm quan trọng của marketing; nhận diện được các thành phần trong marketing hỗn hợp; giải thích được lợi ích của việc tìm hiểu các yếu tố môi trường marketing; Phân biệt được các yếu tố môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý và thực hành bảo hiểm: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm căn bản: rủi ro, nguy cơ, hiểm họa, tổn thất, quản trị rủi ro, giá phí toàn bộ của rủi ro; Hiểu rõ nội dung của các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ và tổn thất; Chức năng và phạm vi hoạt động của quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án nâng cao: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như một số khái niệm; Mối quan hệ giữa quản lý dự án, quản lý vận hành và chiến lược của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về hoạch định; Vai trò, ý nghĩa của hoạch định trong tiến trình quản trị; Phân loại kế hoạch; Tiến trình hoạch định; Kỹ thuật quản trị theo mục tiêu (MBO); Các công cụ để hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt49p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm chức năng tổ chức; Những vấn đề cơ bản trong tổ chức; Thiết kế tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm chức năng kiểm soát; Các nguyên tắc kiểm soát; Các loại hình kiểm soát; Các vấn đề kiểm soát chính; Một số công cụ kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Kỹ năng truyền thông, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên khái niệm truyền thông, vai trò, ý nghĩa của truyền thông trong quản trị và trong việc tạo lợi thế cạnh tranh; quy trình truyền thông; biết lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả cho mỗi loại thông điệp giao tiếp; các rào cản trong quá trình truyền thông; Tác động của CNTT đến truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Thúc đẩy thực hành ESG tại Việt Nam", sẽ giải thích khái niệm, vai trò và kinh nghiệm thực thi chính sách ESG ở một số quốc gia phát triển. Từ đó, đưa ra khuyến nghị liên quan đến thực hành ESG tại Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Một số khái niệm về tổ chức quá trình sản xuất xây dựng; Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; Kế hoạch tiến độ thi công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p gaupanda031 13-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về vốn lưu động; Phân loại vốn lưu động; Hình thức biểu hiện và đặc điểm; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động; Quản trị vốn lưu động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 Rủi ro trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và phân loại rủi ro hối đoái; Quản trị rủi ro hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p khanhchi2550 10-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Đại cương về marketing, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được sự phát triển của lý thuyết Marketing qua các giai đoạn, phân biệt được Marketing cổ điển và hiện đại; hiểu đúng định nghĩa Marketing và những khái niệm liên quan; hiểu, phân tích và so sánh các quan điểm quản trị Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Marketing" Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Các khái niệm cơ bản của marketing; Quản trị Marketing; Phân loại marketing; Chức năng và vai trò của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Tin học ứng dụng" Chương 2 Quản trị dữ liệu tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm chung về cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu Fox. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; nhận biết các mối quan hệ đối ứng, phân tích các nghiệp vụ kinh tế tài chính thông qua phương trình kế toán; hiểu khái niệm của tài khoản và phương pháp ghi chép trên các tài khoản; mô tả kết cấu tài khoản kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 Dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán, cung cấp những kiến thức như Các tiếp cận tổ chức dữ liệu xử lý hoạt động kinh doanh của hệ thống thông tin kế toán; Một số khái niệm cơ bản; Mã hóa dữ liệu; Tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2530 04-05-2024 9 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược" Chương 1 Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được khái niệm chiến lược, quản trị chiến lược và vai trò của của chiến lược, lợi ích của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp; Phân tích được các giai đoạn của quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2520 20-04-2024 5 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2