Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm quản trị

Xem 1-20 trên 5341 kết quả Khái niệm quản trị
 • Bài viết Khái niệm chú thích và cách chú thích trong các công trình khoa học xã hội hướng đến những kiến giải cụ thể về (1) Nghĩa từ điển và nghĩa sử dụng của từ “chú thích”; (2) Miêu tả vị trí của chú thích trong văn bản; (3) Phân tích mối quan hệ giữa đối tượng được chú thích với lời chú thích; (4) Khảo sát hiện trạng chú thích trong các công trình khoa học xã hội.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 5 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum thảo luận các quan điểm về chuỗi giá trị, phân tích chuỗi bao gồm các khái niệm, bộ phận, tác nhân của chuỗi giá trị. Bài viết cũng thảo luận một số mô hình và phương pháp phân tích đánh giá kết quả chuỗi giá trị thường được áp dụng phân tích chuỗi.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 0 0   Download

 • Bài viết Thang đo "giá trị cá nhân" tại thị trường Việt Nam thực hiện tổng quan lý thuyết liên quan đến khái niệm "giá trị cá nhân", đồng thời khái quát sự hình thành và phát triển của hệ thống thang đo "giá trị cá nhân" trên thế giới.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Quản lý bộ nhớ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến, tên biến, vùng nhớ và giá trị biến; khái niệm con trỏ; các phép toán trên con trỏ; con trỏ và mảng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf32p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng "Giáo dục Quốc phòng và An ninh Việt Nam" được biên soạn với mục đích giúp các em học sinh trình bày được khái niệm, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, nhà nước về Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Tìm hiểu tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, trong nước tác động đến Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  ppt12p phuongyenlam205 12-11-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học" là giúp các em sinh viên hiểu được khái niệm về quản trị và tổ chức. Biết được ý nghĩa của hoạt động quản trị và chức năng quản trị. Nắm được đặc điểm nhà quản trị, các cấp quản trị, vai trò và kỹ năng của nhà quản trị,.. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf55p phuongyenlam205 12-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tin học lớp 12 chương 1 "Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu" được biên soạn với nội dung trình bày khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Làm quen các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức,... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo và tải bài giảng tại đây.

  ppt17p phuongtoan205 08-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng "Tiêm chủng mở rộng" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được các khái niệm; mô tả lịch tiêm chủng; nêu được phản ứng, xử trí sau tiêm chủng; trình bày các vấn đề lưu ý về tiêm chủng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 Các phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình dữ liệu quan hệ: nhắc lại các khái niệm căn bản; Phụ thuộc hàm(FUNCTIONAL DEPENDENCY); các dạng chuẩn (Form Normal) trên quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p matroinho0804 17-11-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của chức năng sản xuất; Hệ thống sản xuất; Quản trị viên sản xuất; Quyết định chiến lược và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung; Chiến lược sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p matroinho0804 17-11-2022 8 2   Download

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 6: Quản trị vật liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu; Phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ; Phân loại ABC; Hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập; Tính toán các tham số hệ thống tồn kho; Hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p matroinho0804 17-11-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Khai phá web - Bài 1: Tổng quan về khai phá web. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm WWW; lịch sử web; khái niệm khai phá dữ liệu; các kĩ thuật sử dụng trong khai phá dữ liệu; khái niệm khai phá web;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm kế toán quản trị; Đối tượng nghiên cứu của kế toán quản trị; Phương pháp nghiên cứu; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Yêu cầu của kế toán quản trị; Nhiệm vụ của kế toán quản trị; Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp; Mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

  pdf26p matroinho0804 17-11-2022 27 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Phân tích điểm hòa vốn; Đòn bẩy hoạt động; Phân tích C - V - P để ra quyết định; Điều kiện áp dụng C - V - P. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p matroinho0804 17-11-2022 27 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích ở Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, đặc trưng của Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị học" được biên soạn bởi ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc có mục đích giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về quản trị, hoach định, ra quyết định, các lý thuyết quản trị, tổ chức, truyền thông, nhà quản trị,... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf20p phuongduy205 02-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học chương 5 "Hoạch định" được biên soạn bởi ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc có mục tiêu nhằm giúp học viên nắm được khái niệm hoạch định, cấp độ hoạch định, quy trình hoạch định, mô hình phân tích chiến lược,... Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích dành cho quý thầy cô cũng như các em sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập.

  pdf21p phuongduy205 02-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học chương 6 "Tổ chức" được biên soạn bởi ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc có mục tiêu nhằm giúp học viên nắm được khái niệm tổ chức, nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức, mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực,... Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích dành cho quý thầy cô cũng như các em sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập.

  pdf20p phuongduy205 02-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học chương 7 "Lãnh đạo" được biên soạn bởi ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc có nội dung trình bày các khái niệm liên quan tới lãnh đạo; Bản chất con người và mối liên hệ với quản trị; Lý thuyết về động cơ và tinh thần làm việc của nhân viên. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf20p phuongduy205 02-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị học chương 10: Truyền thông quản trị" được biên soạn bởi ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc có mục đích giúp các em sinh viên nắm được các nội dung của truyền thông quản trị: thông tin, hệ thống thông tin, vai trò của thông tin, phân loại thông tin, nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thông tin,... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf14p phuongduy205 02-11-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1329 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm quản trị
p_strCode=khainiemquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2