intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết đàn hồi

Xem 1-20 trên 2350 kết quả Lý thuyết đàn hồi
 • Tài liệu học tập dành cho sinh viên khoa đóng tàu và công trình nổi. Tài liệu này gồm 5 chương bao gồm: Chương 1. Lý thuyết đàn hồi Chương 2. Các phương pháp năng lượng Chương 3. Dầm thẳng Chương 4. Khung và giàn Chương 5. Tấm mỏng

  pdf109p namson94 20-07-2012 1365 360   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết đàn hồi" được biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư những kiến thức cơ bản cần thiết của lý thuyết đàn hồi. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung: ứng suất biến dạng, bài toán phẳng, bài toán hai chiều trong tọa độ vuông góc, bài toán hai chiều trong tọa độ cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf117p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 232 85   Download

 • Nối tiếp phần 1 giáo trình Lý thuyết đàn hồi phần 2 trình bày nội dung về phương pháp cơ bản giải bài toán lý thuyết đàn hồi tuyến tính, cách giải bài toán lý thuyết đàn hồi theo ứng suất, bài toán phẳng, phương trình vi phân cân bằng,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf42p lehanhtuyet 18-07-2014 274 64   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết đàn hồi" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết đàn hồi, các bài toán đặc biệt có ý nghĩa cao và mô tả các phương pháp xấp xỉ, các kinh nghiệm của bài toán đàn hồi. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích ứng suất và biến dạng trong không gian ba chiều, các định lý tổng quát.

  pdf44p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 167 63   Download

 • Nhằm giúp các sinh viên và giảng viên có thêm tư liệu để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi. Dưới đây là giáo trình Lý thuyết đàn hồi phần 1 gồm 4 chương đầu trình bày về khái niệm lý thuyết đàn hồi, nội dung - đối tượng - giả thiết lý thuyết đàn hồi, mục đích nghiên cứu lý thuyết đàn hồi, lý thuyết trạng thái ứng suất, lý thuyết trạng thái chuyên vị và biến dạng.

  pdf31p lehanhtuyet 18-07-2014 229 56   Download

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 9 trình bày bài toán phẳng trong hệ toạ độ độc cực. Nội dung chính trong chương này gồm: Các phương trình cơ bản, hàm ứng suất, giải theo ứng suất - Bài toán chêm chịu lực tập trung, bài toán đối xứng trục, bài toán bán phẳng chịu lực tập trung trên biên, bài toán Boussinesq. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p tangtuy05 23-03-2016 183 37   Download

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 1 trình bày các khái niệm chung. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cơ học – Cơ học vật rắn biến dạng, cơ học môi trường liên tục, lý thuyết đàn hồi, các khái niệm chung.

  pdf16p tangtuy05 23-03-2016 153 37   Download

 • Bài giảng chương 6 trình bày lý thuyết đàn hồi tuyến tính. Các nội dung chính của chương này gồm: Định luật Hooke, biểu thức nội năng, sự thu gọn các hằng số đàn hồi, bài toán đàn hồi tuyến tính đẳng hướng, các cách giải bài toán lý thuyết đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p tangtuy05 23-03-2016 140 34   Download

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 3 trình bày lý thuyết về ứng suất. Trong chương này người học tìm hiểu những nội dung chính sau đây: Định nghĩa về ứng suất, điều kiện cân bằng, ứng suất trên mặt cắt nghiêng, trạng thái ứng suất – tenxơ ứng suất, mặt chính – phương chính – ứng suất chính, ứng suất tiếp cực trị, cường độ ứng suất.

  pdf23p tangtuy05 23-03-2016 159 31   Download

 • Chương 2 của bài giảng "Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi" trình bày một số khái niệm cơ bản về đại số ten xơ. Trong chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống ký hiệu, qui ước về chỉ số, hệ thống đối xứng và phản đối xứng, trường vô hướng hay ten-xơ hạng không, Vec tơ hay ten-xơ hạng nhất, ten xơ hạng hai, ten xơ hạng n.

  pdf14p tangtuy05 23-03-2016 106 30   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập lý thuyết đàn hồi và cơ học kết cấu sẽ là tập tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành đóng tàu và công trình nổi. Tài liệu trình bày các dạng bài tập có kèm theo lời giải thuộc các nội dung cơ bản sau: Lý thuyết đàn hồi, các phương pháp năng lượng, khung và giàn, tấm mỏng,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p vizeus 02-03-2019 57 10   Download

 • Bài báo trình bày lời giải tích xác định trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi, từ đó xem xét, phân tích bức tranh tổng thể trạng thái ứng suất đồng thời của khối đắp và nền tự nhiên.

  pdf6p shiwo_ding7 05-06-2019 34 0   Download

 • Bài báo này trình bày tổng quan về phương pháp phân tích đẳng hình học và ứng dụng của phương pháp này trong tính toán bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi.

  pdf6p quenchua5 17-05-2020 26 0   Download

 • Tài liệu Lý thuyết đàn hồi: Phần 1 có kết cấu gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này trình bày trạng thái ứng suất - trạng thái biến dạng, hệ phương trình cơ bản của lí thuyết đàn hồi, bài toán phẳng trong tọa độ Đề-các.

  pdf81p mynhanvole91 18-07-2014 399 171   Download

 • 5.1.1. Các phương trình cơ bản : Trong ba chương trên ta đã lần lượt xác định ba mặt tĩnh học, hình học và vật lý của môi trường đàn hồi tuyến tính và đưa ra 15 hàm ẩn gồm : - Sáu thành phần ứng suất : sx, sy, sz, Txy, Tyz, Tzx. - Ba thành phần chuyển vị : u, v, w.

  doc11p caixalach000 13-04-2011 503 130   Download

 • Chương 7 cung cấp những kiến thức về bài toán đàn hồi phẳng trong hệ toạ độ vuông góc. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Bài toán ứng suất phẳng, bài toán biến dạng phẳng, giải bài toán phẳng theo ứng suất - Hàm ứng suất Airy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

  pdf17p tangtuy05 23-03-2016 218 51   Download

 • Chương 4 trình bày lý thuyết về chuyển vị và biến dạng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ toạ độ và các cách mô tả chuyển động, vận tốc và gia tốc chuyển động, quan hệ chuyển vị - biến dạng bé, biến dạng chính – phương của biến dạng chính,...và các nội nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p tangtuy05 23-03-2016 122 26   Download

 • TOÁN HỌC CƠ SỞ Các ứng dụng của Lý Thuyết Đàn Hồi đòi hỏi sự hiểu biết về nhiều lĩnh vực toán học khác nhau. Bản thân Lý Thuyết Đàn Hồi được xây dựng trên cơ sở ứng dụng nhiều đại lượng biến đổi (các biến) khác nhau, trong đó có các biến vô hướng, các vector, các trường tensor và phải sử dụng nhiều đến các phép tính tensor. Vận dụng các nguyên lý của Cơ Học Các Môi Trường Liên Tục, Lý Thuyết Đàn Hồi được xây dựng dưới dạng một tập hợp các phương trình đạo hàm riêng mà lời giải của...

  pdf20p hoa_layon 21-08-2011 228 73   Download

 • VẬT LIỆU - ĐNNH LUẬT HOOKE TỔNG QUÁT - THẾ NĂNG BIẾN DẠNG Lý thuyết ứng suất và Lý thuyết biến dạng cho phép thu được ba hệ phương trình cơ bản của Lý thuyết đàn hồi, bao gồm: • 3 phương trình cân bằng (2.16); • 3 quan hệ biến dạng-chuyển vị (3.14); • 6 quan hệ tương thích (3.23). Đây là những phương trình nghiệm đúng cho mọi môi trường liên tục, không phụ thuộc gì vào tính chất cơ học của vật liệu mô hình tính toán. Hệ 3 phương trình đầu tiên thực chất...

  pdf18p hoa_layon 21-08-2011 315 69   Download

 • THIẾT LẬP BÀI TOÁN LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI §5.1 Các phương trình cơ sở tổng quát của lý thuyết đàn hồi Trạng thái vật lý tại điểm vật chất trên vật thể đàn hồi được xác định bởi các đại lượng: 6 thành phần ứng suất, 6 thành phần biến dạng và 3 thành phần chuyển vị. Các đại lượng nói trên được gọi là các biến cơ bản của bài toán lý thuyết đàn hồi. Các biến cơ bản tại một điểm bên trong vật thể phải chịu sự ràng buộc bởi các quan hệ đã được thiết lập được...

  pdf12p hoa_layon 21-08-2011 257 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết đàn hồi
p_strCode=lythuyetdanhoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2