intTypePromotion=1
ADSENSE

Mục tiêu chiến lược

Xem 1-20 trên 3563 kết quả Mục tiêu chiến lược
 • Bài viết Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 sau đây đề ra một số mục tiêu chiến lược đối với nước ta trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hội; môi trường trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

  pdf1p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 65 4   Download

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p deja_vu10 30-03-2018 57 4   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản: Chọn thị trường mục tiêu (Chiến lược S – T – P)" có nội dung trình bày tổng quan về chiến lược S - T - P, phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  ppt90p jangni5 26-04-2018 40 3   Download

 • Quản trị hiệu suất - Mục tiêu chiến lược năm cấp công ty đưa ra các mục tiêu chiến lược theo năm, yếu tố quyết định thành công, chỉ tiêu đánh giá KPI, đơn vị chịu trách nhiệm chính, mức độ tương thích giữa các CSF với mục tiêu chiến lược... của các khía cạnh BSC trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 20 1   Download

 • Mục tiêu chiến lược ưu tiên theo năm của công ty Minh Hữu Liên đề ra các mục tiêu chiến lược, yếu tố quyết định thành công, chỉ tiêu KPI, hạn mức, số lượng cần đạt được cho các khối phòng ban như tài chính, khách hàng, nhân sự. Để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 8 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu việc xác định và quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia từ năm 2007 đến nay, từ đó rút ra những gợi ý chính sách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu.

  pdf5p viminotaur2711 31-10-2019 10 0   Download

 • Giới thiệu Tập đoàn Hoa Sen, phân tích môi trường kinh doanh và hoàn cảnh nội bộ, dự báo và xác định mục tiêu chiến lược là những nội dung chính trong đề tài "Hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Sen giai đoạn 2013 - 2020". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc73p xuanthuongvip 22-09-2015 490 133   Download

 • Khái quát chung về xây dựng, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến lược marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu. Thực trạng và những giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua xây dựng, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược marketing.

  pdf104p one_12 10-01-2014 168 32   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu chiến lược. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Xác định sứ mệnh của công ty, xác định mục tiêu chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt40p nhanmotchut_5 01-11-2016 79 22   Download

 • Thuyết trình: Chiến lược Marketing cho hãng điện thoại di động Nokia trình bày về các nội dung: Nokia tại Châu Á – Thái Bình Dương, thị trường mục tiêu, chiến lược định vị, chiến lược Marketing, 4 chữ P với sản phẩm cụ thể Nokia N72.

  pdf35p big_12 06-06-2014 131 21   Download

 • Tài liệu trình bày với các câu hỏi, bài tập quản trị chiến lược như: xây dựng chiến lược kinh doanh, mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp, phương hướng kinh doanh... Để nắm chắc các kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc14p camtucau99 08-12-2019 62 18   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh gồm có những điểm nội dung chính sau: Dẫn nhập chiến lược; phân tích chiến lược (ngành); tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược; chiến lược công ty; chiến lược kinh doanh; triển khai chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p tangtuy19 22-07-2016 97 16   Download

 • Đề tài Quy trình quản lý chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: Nền công nghiệp nhà hàng, khái niệm chiến lược, cơ sở của quản lý chiến lược, xác định và thiết lập các mục tiêu chiến lược, quy trình quản lý chiến lược, chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp công ty, yêu cầu của chiến lược, thách thức chính của lợi thế cạnh tranh, trách nhiện quản lý chiến lược, đặc điểm của các quyết định chiến lược.

  pdf43p canon_12 01-04-2014 117 14   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Kinh doanh điện tử Chương 2 Chiến lược kinh doanh điện tử nhằm giới thiệu về chiến lược kinh doanh điện tử, phân tích chiến lược, mục tiêu chiến lược và định danh chiến lược.

  pdf40p idol_12 28-04-2014 83 11   Download

 • Chương 2 Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược thuộc bài giảng Chiến lược kinh doanh. Trong chương này người học sẽ nghiên cứu kiến thức về tầm nhìn chiến lược, sứ mạng và mục tiêu chiến lược.

  pdf15p canhdangxuan 09-04-2014 82 7   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 được trình bày như sau: Sáng tạo tầm nhìn chiến lược, hoạch định sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập các mục tiêu chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 51 4   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược do Vũ Hoàng Nam biên soạn nội dung tài liệu gồm có: Tuyên bố tầm chiến lược, lý do cần có tuyên bố của doanh nghiệp, nội dung tuyên bố của doanh nghiệp, xây dựng tầm nhìn của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 53 4   Download

 • Bài viết này nhằm làm rõ một số vấn đề về chiến lược KH&CN mang tính phát triển nhảy vọt, tính chất khoa học trong văn bản chiến lược KH&CN, xác định mục tiêu chiến lược KH&CN chỉ bằng các chỉ tiêu cũ, thống kê và mục tiêu chiến lược KH&CN, chiến lược KH&CN doanh nghiệp và chiến lược KH&CN quốc gia, đổi mới sáng tạo trong chiến lược KH&CN. Đồng thời, cũng chỉ ra quan niệm không đúng về chiến lược KH&CN sẽ mang lại nhiều hậu quả.

  pdf19p vibandar2711 11-07-2020 18 1   Download

 • Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 2: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược. Chương này trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p nanhankhuoctai10 23-07-2020 9 0   Download

 • Tài liệu "Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp" gồm 7 chương, trình bày tổng quan về quản lý chiến lược xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, phân tích môi truờng kinh doanh, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf100p hthanh90 07-10-2010 2411 1353   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mục tiêu chiến lược
p_strCode=muctieuchienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2