intTypePromotion=1

Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật

Chia sẻ: Thu Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
6
lượt xem
0
download

Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Cơ sở của biểu diễn; biểu diễn, liên thuộc; thay mặt phẳng hình chiếu các bài toán về lượng; giao của các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật

 1. BÀI GIẢNG ĐỒ HOẠ KỸ THUẬT CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Phần I Hình họa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Chương 1 Mở đầu Cơ sở của biểu diễn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Trong kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật( trên giấy) được sử dụng trong sản xuất và trao đổi thông tin giữa các nhà thiết kế. Bản vẽ kỹ thuật là một mặt phẳng 2 chiều còn hầu hết vật thể đều là các vật thể 3 chiều. Vậy làm sao để biểu diễn các đối tượng 3 chiều lên mặt phẳng 2 chiều? Gaspard Monge Hình họa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. 1.1- Đối tượng môn học - Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn các hình không gian trên một mặt phẳng - Nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán không gian trên một mặt phẳng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. 1.2- Các phép chiếu S 1- Phép chiếu xuyên tâm a) Xây dựng phép chiếu - Cho mặt phẳng Π, một điểm S không thuộc A Π và một điểm A bất kỳ. - Gọi A’ là giao của đường thẳng SA với mặt phẳng Π. *Ta có các định nghĩa sau: + Mặt phẳng Π gọi là mặt phẳng hình chiếu A’ + Điểm S gọi là tâm chiếu + Điểm A’ gọi là hình chiếu xuyên tâm của П điểm A lên mặt phẳng hình chiếu Π + Đường thẳng SA gọi là tia chiếu của điểm A Hình 0.1 Xây dựng phép chiếu xuyên tâm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. b) Tính chất phép chiếu П C’ C S A’ C A S E F’ B B B’ A D F D D’ C’=D’ E’ A’ B’ T’ b) П a) Hình 0.2a,b Tính chất phép chiếu xuyên tâm - Nếu AB là đoạn thẳng không đi qua tâm chiếu S thì hình chiếu xuyên tâm của nó là một đoạn thẳng A’B’. - Nếu CD là đường thẳng đi qua tâm chiếu S thì C’=D’.(Hình chiếu suy biến) (Hình 0.2.a) - Hình chiếu xuyên tâm của các đường thẳng song song nói chung là các đường đồng quy. (Hình 0.2.b) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. 2- Phép chiếu song song a) Xây dựng phép chiếu a - Cho mặt phẳng Π, một đường thẳng s không song song mặt phẳng Π và một s điểm A bất kỳ trong không gian. A - Qua A kẻ đường thẳng a//s . A’ là giao của đường thẳng a với mặt phẳng Π. * Ta có các định nghĩa sau: + Mặt phẳng Π gọi là mặt phẳng hình A’ chiếu + Đường thẳng s gọi là phương chiếu П + Điểm A’ gọi là hình chiếu song song của điểm A lên mặt phẳng hình chiếu Π theo phương chiếu s Hình 0.3 Xây dựng phép + Đường thẳng a gọi là tia chiếu của chiếu xuyên tâm điểm A CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. b) Tính chất phép chiếu C - Nếu đường thẳng AB không song song a) B s M với phương chiếu s thì hình chiếu song song D của nó là đường thẳng A’B’ A - Nếu CD song song với phương chiếu s C’=D’ thì hình chiếu song song của nó là một điểm C’=D’ A’ B’ M’ - Nếu M thuộc đoạn AB thì M’ thuộc A’B’ П + Tỷ số đơn của 3 điểm không đổi: b) I K N Q s A' M' AM  M' B' MB M P - Nếu MN//QP thì: M' N' //P' Q'  M' N' MN   N’  P' Q' PQ M’ I’ K’ Q’ - Nếu IK// Π thì: I' K' //IK П P’  I' K'  IK Hình 0.4a,b Tính chất phép chiếu song song CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. a 3- Phép chiếu vuông góc a) - Phép chiếu vuông góc trường hợp đặc s A biệt của phép chiếu song song khi phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu. - Phép chiếu vuông góc có đầy đủ tính A’ chất của phép chiếu song song, ngoài ra П có thêm các tính chất sau: + Chỉ có một phương chiếu s duy b) B nhất + Giả sử AB tạo với П một góc φ thì: s A’B’=AB.cosφ A A’B’ ≤ AB - Sau đây là những ứng dụng của phép chiếu vuông góc mà ta gọi là phương φ pháp hình chiếu thẳng góc A’ B’ П Hình 0.5a,b. Phép chiếu vuông góc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Chương 2 Biểu diễn, liên thuộc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 2.1 – Điểm a) 2.1.1 Đồ thức của một điểm Π1 a) Hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu A1 A - Trong không gian lấy hai mặt phẳng vuông góc nhau П1 và П2. x Ax - Mặt phẳng П1 có vị trí thẳng đứng. Π2 A2 - Mặt phẳng П2 có vị trí nằm ngang. - Gọi x là giao điểm của П1 và П2 (x = П1∩П2 ) b) - Chiếu vuông góc điểm A lên mặt phẳng Π1 A1A П1và П2 ta nhận được các hình chiếu A1 và A2 - Cố định mặt phẳng П1, quay mặt phẳng П2 quanh đường thẳng x theo chiều quay x Ax được chỉ ra trên Hình 1.1.a cho đến khi П2 trùng vớiП1. Ta nhận được đồ thức của điểm A2 A trong hệ hai mặt phẳng hình chiếu (Hình 1.1.b) Π2 Hình 1.1a,b. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. a) * Các định nghĩa và tính chất Π1 A1 - Mặt phẳng П1: mặt phẳng hình chiếu đứng A - Mặt phẳng П2: mặt phẳng hình chiếu bằng x Ax - Đường thẳng x : trục hình chiếu - A1: hình chiếu đứng của điểm A Π2 A2 - A2: hình chiếu bằng của điểm A - Gọi Ax là giao của trục x và mặt phẳng (AA1A2) b) - Trên đồ thức, A1,Ax, A2 cùng nằm trên một Π1 đường thẳng vuông góc với trục x gọi là A1A đường dóng thẳng đứng. x Ax A2 Π2 Hình 1.1a,b. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. * Độ cao của một điểm a) - Ta có: AxA1  A2A gọi là độ cao của Π1 A1 điểm A A - Quy ước: x Ax + Độ cao dương : khi điểm A nằm phía trên П2 Π2 A2 + Độ cao âm: khi điểm A nằm phía dưới П2. - Dấu hiệu nhận biết trên đồ thức: b) + Độ cao dương: A1 nằm phía trên Π1 A1A trục x + Độ cao âm: A1 nằm phía dưới trục x Ax x A2 Π2 Hình 1.1a,b. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. * Độ xa của một điểm a) Π1 A1 - Ta có: AxA2  A1A gọi là độ xa của A điểm A - Quy ước: x Ax + Độ xa dương : khi điểm A nằm Π2 A2 phía trước П1 + Độ xa âm: khi điểm A nằm phía sau П1. - Dấu hiệu nhận biết trên đồ thức: b) + Độ xa dương: A2 nằm phía dưới A1 trục x + Độ xa âm: A2 nằm phía trên trục x x Ax *Chú ý: Với một điểm A trong không gian A2 có đồ thức là một cặp hình chiếu A1, A2. Π2 Ngược lại cho đồ thức A1 A2 , ta có thể xây dựng lại điểm A duy nhất trong Hình 1.1a,b. Xây dựng đồ thức của không gian. Như vậy đồ thức của một một điểm trên hệ thống hai mặt điểm A có tính phản chuyển phẳng hình chiếu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. b) Hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu a) - Trong không gian, lấy ba mặt phẳng z Π1 Az П1’ П2,П3 vuông góc với nhau từng đôi một. A1 + Gọi x là giao điểm của П1 và П2 (y = П1∩П2) A3 A + Gọi y là giao điểm của П2 và П3 (y = П2∩П3) x Ax O Ay + Gọi z là giao điểm của П1 và П3 (z = П1∩П3) Π2 A2 A2 y - Chiếu vuông góc điểm A lên mặt phẳng П1, П2 và П3 ta nhận được các hình chiếu A1 , A2 và A3 Π3 b) z Π3 Π1 A1 A3 - Cố định mặt phẳng П1, quay mặt phẳng A Az П2 quanh đường thẳng x, quay mặt phẳng П3 quanh trục z theo chiều quay được chỉ ra trên x Ax O Ay Hình 1.2.a cho đến khi П2 trùng với П1,П3 trùng y với П1. Ta nhận được đồ thức của điểm A trong Ay hệ hai mặt phẳng hình chiếu (Hình 1.2.b) A2 Π2 y Hình 1.2a,b. Xây dựng đồ thức của một điểm CuuDuongThanCong.com trên hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu https://fb.com/tailieudientucntt
 17. b) Các định nghĩa và tính chất a) Bổ xung thêm các định nghĩa Π1 z Az A1 và tính chất sau: A3 - Mặt phẳng П3: mặt phẳng hình chiếu cạnh A x Ax - Đường thẳng x, y, z : trục hình chiếu O Ay - A3: hình chiếu cạnh của điểm A Π2 A2 A2 y - Gọi Ax  x  (A1AA2) Ay  y  (A2AA3) Az  z  (A1AA3) Π3 b) Π3 z - Trên đồ thức: Π1 A1 A3 A Az + A1, Ax, A2 cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với trục x gọi là đường Ax x O Ay dóng thẳng đứng y + A1, Az, A3 cùng nằm trên một đường Ay thẳng song song với trục x gọi là đường A2 dóng nằm ngang. Π2 y Hình 1.2a,b. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. b) Các định nghĩa và tính chất (tiếp theo) a) * Độ xa cạnh của một điểm Π1 z Az A1 - Ta có: AzA1  AyA 2  OA x  A 3A A A3 gọi là độ xa cạnh của điểm A x Ax - Quy ước: O Ay + Độ xa cạnh dương : khi điểm A nằm A2 y Π2 A2 phía bên trái П3 + Độ xa cạnh âm: khi điểm A nằm phía bên phải П3. Π3 - Dấu hiệu nhận biết trên đồ thức: z Π3 + Độ xa cạnh dương: A3 nằm phía bênb) Π1 A1 A A3 Az phải trục x + Độ xa cạnh âm: A3 nằm phía bên trái Ax Ay x O trục x y Ay A2 Π2 y Hình 1.2a,b. Xây dựng đồ thức của một điểm trên hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. 2.1.2 Một số định nghĩa khác 2.1.2.1– Góc phần tư - Hai mặt phẳng hình chiếu П1, П2 vuông góc với nhau chia không gian thành bốn phần, mỗi phần được gọi là một góc phần tư. + Phần không gian phía trước П1, trên П2 được gọi là góc phần tư thứ nhất. (I) + Phần không gian phía sau П1, trên П2 được gọi là góc phần tư thứ hai. (II) + Phần không gian phía sau П1, dưới П2 được gọi là góc phần tư thứ ba. (III) + Phần không gian phía trước П1, dưới П2 được gọi là góc phần tư thứ tư. (IV) Ví dụ: Tự cho đồ thức của các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các góc phần tư I, II, III, IV Π1 B1 A1 ( II ) Π1 C2 (I) B2 x ( III ) C1 D1 A2 A2 Π2 Π2 D2 ( IV ) Hình 1.5. Các điểm A,B,C,D thuộc Hình 1.4. Góc phần tư I, II, III, IV các góc phần tư I, II, III, IV CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 2.1.2.2 – Mặt phẳng phân giác - Có hai mặt phẳng phân giác + Mặt phẳng đi qua trục x chia góc nhị diện phần tư (I) và góc phần tư (III) thành các phần bằng nhau gọi là mặt phẳng phân giác I. (Pg1) + Mặt phẳng đi qua trục x chia góc nhị diện phần tư (II) và góc phần tư (IV) thành các phần bằng nhau gọi là mặt phẳng phân giác II.(Pg2) Ví dụ: Vẽ đồ thức của các điểm A, B thuộc mặt phẳng phân giác I; C, D thuộc mặt phẳng phân giác II, A thuộc góc phần tư (I), B thuộc (III), C thuộc (II), D thuộc (IV) Π1 C1 =C2 Π1 A1 ( II ) B2 (Pg1) x Ax Bx Cx Dx ( III ) x (I) A2 A2 B1 Π2 D1=D2 Π2 ( IV ) (Pg2) Hình 1.7. Đồ thức các điểm A,B,C,D thuộc Hình 1.6. Mặt phẳng phân giác I và II mặt phẳng phân giác (P1) và (P2) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2