Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển

Chia sẻ: Rorotena | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
520
lượt xem
134
download

Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược là một kế hoạch toàn diện chỉ ra những cách thức mà doanh nghiệp có thể đạt được nhiệm vụ và mục tiêu của nó, đáp ứng tương thích với những thay đổi tình thế cũng như các sự cố xảy ra bất thường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển

 1. HÉ NEI NONG YÈ DÀ XUÉ ̀ ́ JĪNG JĪ YÚ NONG CŪN FĀ ZHĂN XĪ ́ TĂO LUN ̀ LIAN XÍ ̀ MING ZĪ: BAI WEN SHĬ ́ ́ ́ NONG CŪN FĀ ZHĂN BU MEN ́ ̀ ́
 2. ̣ ́ NÔI DUNG CHINH Cac vân đề cân lưu ý ́ ́ ̀ I. Thao luận ̉ II.
 3. ̣ ́ NÔI DUNG CHINH I. Vân đề cân lam rõ ́ ̀ ̀ Hiêu thế nao là chiên lược/ kế hoach ̉ ̀ ́ ̣ 1. Phân biêt chiên lược, kế hoach ̣ ́ ̣ 2. Môi quan hệ giữa chiên lược và kế hoach ́ ́ ̣ 3. Phân biêt chiên lược, kế hoach với Phương ̣ ́ ̣ 4. hướng
 4. 1. Hiêu thế nao là chiên lược/ kế hoach ̉ ̀ ́ ̣ According to Cambridge Dictionary: “Strategy is A detailed plan for  achieving success in situations such as war, politics, business, industry or sport, or the skill of planning for such situations” Webster’s New World Dictionary: “Chiến lược” được coi là “khoa  học về hoạch định và điều khiển các hoạt động quân sự”. Alfred Chandler: “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ  bản, dài hạn của DN, đồng thời lựa chọn cách thức & tiến trình hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”. Theo ĐN về chiên lược kinh doanh: Chiến lược là một kế hoạch ́  toàn diện chỉ ra những cách thức mà DN có thể đạt được nhiệm vụ và mục tiêu của nó, đáp ứng tương thích với những thay đổi của tình thế cũng như xảy ra các sự kiện bất thường. Chiến lược nhằm tối đa hóa lợi thế cạnh tranh và tối thiếu hoá những bất lợi cho DN
 5. 1. Hiêu thế nao là chiên lược/ kế hoach ̉ ̀ ́ ̣ Kế hoach là gi? ̣ ̀  Plan is a set of decisions about how to do something - in the future. Như vây Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động ̣ - được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất… để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Kế hoach có muc tiêu, giai phap, tổ chức thực hiên, ̣ ̣ ̉ ́ ̣ - nguôn lực... ̀ * Kế hoach và dự an??? ̣ ́ -
 6. 2. Phân biêt chiên lược và kế hoach ̣ ́ ̣ Chiên lược ́ Kế hoach ̣ ̉ ́ Cụ thể Tông quat Dai han hơn ̀ ̣ It dai han hơn ́ ̀ ̣ Ôn đinh hơn ̉ ̣ ́̉ ̣ It ôn đinh   䦋䦋䦋䦋䦋 䦋 䦋䦋 ᓀ 䦋 Ü   䦋䦋䦋䦋䦋 䦋 䦋䦋 ᓀ 䦋 Ü
 7. 3. Môi quan hệ giữa chiên lược và kế hoach ́ ́ ̣ Kế hoach được xây dựng dựa trên chiên lược ̣ ́  Kế hoach là cụ thể hoa cua chiên lược ̣ ́ ̉ ́  Chiên lược được hoan thanh, thực hiên dựa trên viêc ́ ̀ ̀ ̣ ̣  thực hiên cac kế hoach ̣ ́ ̣ Chiên lược mang tinh chât đinh hướng, kế hoach mang ́ ́ ̣́ ̣  tinh tổ chức thực hiên chiên lược. ́ ̣ ́ Trong thơi gian thực hiên môt chiên lược có thể được ̀ ̣ ̣ ́  thưc hiên thông qua nhiêu kế hoach giông nhau hoăc ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ khac nhau.
 8. 4. Phân biêt chiên lược, kế hoach với ̣ ́ ̣ Phương hướng Chiên lược kế hoach là chỉ đên cach thức để tiên đên muc ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣  tiêu dựa trên vach ra cac muc tiêu, hoat đông, cach thức/ y ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ đồ thực hiên, đường đi nước bước để đat được muc tiêu đo. ̣ ̣ ̣ ́ Phương hướng là hướng lựa chon để đi đên muc tiêu đã ̣ ́ ̣  đinh. Tức là phương hướng là con đường đi. ̣ Chiên lược/ kế hoach là ý đô/ cach thức đi trên con đường đã ́ ̣ ̀ ́  ̣ chon
 9. ̣ Minh hoa ́ Đich ̣ (Muc tiêu) ̣ Hiên ̣ tai
 10. ̣ Minh hoa 1. Phương hướng và cach tiêp cân ́ ́ ̣ ́ Đich ̣ (Muc tiêu) ̣ Hiên ̣ tai
 11. ̣ Minh hoa 2. Chiên lược ́ ́ Đich ̣ (Muc tiêu) ̣ Hiên ̣ tai
 12. ̣ Minh hoa 3. Kế hoach ̣ ́ Đich ̣ (Muc tiêu) ̣ Hiên ̣ tai
 13. ̉ ̣ Thao luân Về bai tâp (seminar) ̣̀ 
 14. ̉ ̣ Thao luân ̀ Yêu câu:  Môi nhom SV sưu tâm môt ban Chiên lược hoăc KH ở bât kỳ ̃ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́  nguôn nao. (Internet, bao, tap chi, bao cao, dự thao...) ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ Nghiên cứu, thao luân binh luân về ban CL/ KH đo. ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ́  Trinh bay môt bai luân đó dưới dang Word và PowerPoint ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣  ̣ ́ (nôp cho giao viên) Trinh bay PP trên lớp ̀ ̀  Sau khi kêt thuc, lớp trưởng tâp hợp bai (cả Word & PP) cua ́ ́ ̣ ̀ ̉  cac thanh viên trong lớp và ghi thanh đia tư liêu, gửi laị cho ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ giao viên.
 15. Discussion The requests of exercise.  Introduce about your strategy or plan file/note (one   member of group. This student need to be most  intelligent and this student will receive bonus mark) Discuss about that strategy and plan file/note  + Approach methods + Tools + The contents/ structure + The experiences about Conduction of strategy and plan  generally. 
 16. ̉ ̣ Thao luân Cac vân đề khac ́ ́ ́ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản