intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương 2 - NCS.ThS. Từ Thanh Thảo

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
94
lượt xem
33
download

Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương 2 - NCS.ThS. Từ Thanh Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương 2 - Doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp tư nhân; quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân; hộ kinh doanh và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương 2 - NCS.ThS. Từ Thanh Thảo

 1.   BÀI GIẢNG  CHỦ THỂ KINH DOANH NCS­Ths. Từ Thanh Thảo  GV ĐH LUẬT TP.HCM  
 2. CHƯƠNG 2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỘ KINH DOANH T.THAO­GV LUAT KINH TE
 3. I. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: (Đ 183 – Đ 187)  1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM: * Giai đoạn trước 1986: chưa có một VB nào quy định  + Miền Bắc, chưa thừa nhận hình thức DNTN + Miền Nam: Nền kinh tế TNCN được du nhập  * Giai đoạn sau 1986: + N Đ 27­HĐBT ngày 09/03/1988 về chính sách đối với cá  thể ­ kinh tế tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ  công nghiệp, xây dựng, vận tải. +  NĐ 170­HĐBT ngày 14/11/1988  về việc ban hành quy  định về chính sách đối với kinh tế cá thể, xí nghiệp tư  doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp.  + Luật DNTN 1990, Luật DN 1999, Luật DN 2005, 2014
 4. *Lưu ý: về thuật ngữ “DNTN” ­Báo chí: Nhầm lẫn? DNTN = “DN thuộc thành phần kinh tế tư nhân” DNTN = “Doanh nghiệp dân doanh”?    ­ “DNTN” phân biệt “DNNN? ­ “Doanh nghiệp cá nhân” (Sole Proprietorship) ­ DNTN chỉ là một loai hình DN đặc thù thuộc  thành phần kinh tế tư nhân. 
 5. 1.1.Khái niệm DNTN      DNTN  là  DN  do  một  cá  nhân  làm chủ và tự chịu trách nhiệm  bằng  toàn bộ tài sản  của mình  về mọi hoạt động của DN.  T.THAO­GV LUAT KINH TE
 6. 1.2 Đặc điểm DNTN 1.2.1 Về Loại hình:  DNTN là một loại hình DN  tồn tại song  song  với  các  loại  hình  DN  khác  như  cty  TNHH, Cty CP, Cty HD, Cty NN,….   T.THAO­GV LUAT KINH TE
 7. 1.2.2 Về Chủ sở hữu * DNTN là loại hình DN 1chủ • Chủ SH dùng tài sản đầu tư vào hoạt động  kinh doanh của DN, không có sự “hùn hạp” và  chia sẻ  • Chủ SH vừa là người SH tài sản DN + người  quản lý DN+ Đại diện PL… T.THAO­GV LUAT KINH TE
 8. *Quan hệ lệ thuộc và gắn bó chặt  chẽ   Nhận xét: ­ Thay đổi chủ: bán DNTN ­ Chủ chết. Thừa kế: TS trong DN, không  được thừa kế tư cách chủ SH DNTN? ­ Chủ DNTN rơi vào các trường hợp bị  cấm thành lập quản lý DN? T.THAO­GV LUAT KINH TE
 9. *Điều kiện trở thành chủ DNTN   Cá nhân? Liên hệ các DN khác?  Hạn chế quyền thành lập DNTN: +  Hạn chế 1:   1 CN = 1 DNTN   Vì sao? ­ Tư cách của chủ DNTN gắn liền với DNTN ­ Nguyên  tắc:  “Một  khối  tài  sản  duy  nhất  không  thể bảo đảm thanh toán hai nguồn trách nhiệm  vô hạn”: TRÁNH PS DÂY CHUYỀN…         Lựa  chọn  khác:  Chi  nhánh;  chủ  DNTN  có  thể  thành lập các loại hình công ty… 
 10. + Hạn chế 2:  Chủ HKD ko được làm chủ  DNTN và ngược lại + Hạn chế 3: TVHD trong cty HD ko được làm  chủ DNTN và ngược lại (trừ các TVHD còn  lại đồng ý) Điểm chung:  Chủ HKD = Chủ DNTN = TVHD = VÔ HẠN?
 11. Hạn  chế  đối  với  DNTN:  DNTN  không  được  quyền  góp  vốn  thành  lập  hoặc  mua  cổ  phần,  phần  vốn  góp  trong  công  ty  hợp  danh,  công  ty  trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Đ  184.4 T.THAO­GV LUAT KINH TE
 12. 1.2.3. Tài sản và Chế độ trách nhiệm   ­ DNTN ko có Tài sản riêng + Không có quyền năng SH +  Chủ  DN  ko  chuyển  quyền  SH:  “Tài  sản  được  sử  dụng  vào  hoạt  động  kinh  doanh  của  chủ  doanh  nghiệp  tư  nhân  không  phải  làm  thủ  tục  chuyển  quyền sở hữu cho doanh nghiệp”. Đ 36.2
 13.  TN Vô hạn: Chủ DNTN tự chịu trách nhiệm bằng  toàn bộ TS của mình về mọi hoạt động của DN,  kể cả tài sản đầu tư vào DN và các tài khác.  T.THAO­GV LUAT KINH TE
 14. Vì sao Chủ DNTN có chế độ TN Vô Hạn? 1. Chủ DN không phải chuyển quyền sở hữu tài sản  đầu tư sang DN? Khác công ty? 2. Không có sự tách bạch giữa tài sản đầu tư vào DN và  tài sản khác của chủ DN  + TS trong DN do chủ DN đầu tư + Chủ DN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư: trong  mọi thời điểm, sự thay đổi về mức vốn kinh doanh đều  có thể diễn ra? Khác công ty? + Chủ DN vừa là người sử dụng TS + vừa là người quản  lý 
 15. Vì sao …TN Vô Hạn? (tt) 3. Quyền tự quyết của chủ SH: tối đa * Góc độ tổ chức, quản lý: Chủ SH là người  quản lý, điều hành DN,  đại diện theo PL, toàn  quyền quyết định cơ cấu tổ chức   Góc độ tài chính: linh hoạt? Khác công ty? +  Đầu tư vốn + Tăng giảm vốn +  Sử dụng lợi nhuận +  Bán, cho thuê… Nguyên tắc: “ QUYỀN = NGHĨA VỤ ”
 16. Ý nghĩa: Qui chế TN VÔ HẠN:  Kiềm  chế  khả  năng  tẩu  tán  tài  sản  của  chủ  DN,  làm  cho  chủ  DN  có  trách  nhiệm  hơn  với  DN  và  với  nghĩa  vụ  trả  nợ  của  mình   Đảm  bảo  khả  năng  thanh  toán  nợ  của  chủ DN cũng như đảm bảo quyền lợi cho  các  cá  nhân,  tổ  chức  khi  có  quan  hệ  với  DNTN?   T.THAO­GV LUAT KINH TE
 17. 1.2.4. Về Tư cách pháp lý DNTN không có tư cách pháp nhân (duy nhất) Không thỏa mãn các yếu tố  PN Đ84 BLDS? + Được thành lập hợp pháp + Có cơ cấu tổ chức chặt ch?  + Có TS độc lập và tự chịu trách nhiệm + Nhân danh mình tham gia các quan hệ PL: quan  hệ hợp đồng, quan hệ tố tụng
 18. 1.2.5. DNTN không được phát hành mọi loại  chứng khoán: Đ 183.2  Chứng khoán? (cổ phiếu, trái phiếu…)  Vì sao? ­ DNTN chỉ là hình thức cá nhân KD nhân danh  DN ­ Bản chất lệ thuộc của DN vào chủ DN: kém  công khai, minh bạch? ­ Điều kiện tài chính trong phát hành Chứng  khoán… T.THAO­GV LUAT KINH TE
 19. 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ DNTN? 2.1.Quản lý, điều hành: Đ 185  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định  đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,  việc  sử  dụng  lợi  nhuận  sau  khi  đã  nộp  thuế  và  thực  hiện  các  nghĩa  vụ  tài  chính  khác  theo  quy  định  của  pháp luật.  2.  Chủ  doanh  nghiệp  tư  nhân  có  thể  trực  tiếp  hoặc  thuê  người  khác  quản  lý,  điều  hành  hoạt  động  kinh  doanh.  Trường  hợp  thuê  người  khác  làm  Giám  đốc  quản  lý  doanh  nghiệp  thì  vẫn  phải  chịu  trách  nhiệm  T.THAO­GV LUAT KINH TE về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 20.  3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là  nguyên đơn,  bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên  quan  trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các  tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.  4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo  pháp luật của doanh nghiệp. T.THAO­GV LUAT KINH TE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản