intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 5: Ngân hàng trung gian

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
184
lượt xem
19
download

Bài giảng Chương 5: Ngân hàng trung gian

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với "Bài giảng Chương 5: Ngân hàng trung gian" các bạn sẽ được tìm hiểu như thế nào là ngân hàng trung gian, các loại hình ngân hàng trung gian và vai trò của ngân hàng trung gian. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Ngân hàng trung gian

 1. Chương 5: NGÂN HÀNG TRUNG GIAN 5.1. Khái niệm 5.2. Các loại hình ngân hàng trung gian 5.3. Vai trò của ngân hàng trung gian
 2. 5.1. Khái niệm 5.1.1. Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng trung gian 5.1.2. Khái niệm
 3. 5.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHTG Trước thế kỷ 18 có nhiều NH hoạt động độc lập, cùng thực hiện các chức năng: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và phát hành tiền -> rối loạn nền kinh tế. Nhà nước can thiệp: chia hệ thống NH thành 2 nhóm: + NH được phép phát hành tiền -> NHTW + NH không được phép phát hành tiền -> NHTG
 4. Khái niệm: Ngân hàng trung gian là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, với hoạt động chính là nhận tiền gửi, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.
 5. 5.2. Các loại hình ngân hàng TG 5.2.1. Ngân hàng thương mại 5.2.2. Các ngân hàng trung gian khác
 6. 5.2.1. Ngân hàng thương mại a/ Khái niệm b/ Phân loại c/ Chức năng d/ Hoạt động kinh doanh của NHTM
 7. 5.2.1. Ngân hàng thương mại a/ Khái niệm: NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu kinh doanh tiền tệ và cung cấp dịch vụ ngân hàng
 8. b/ Phân loại NHTM - Căn cứ tiêu thức sở hữu và góp vốn: + NHTM Nhà nước + NHTM cổ phần + NHTM liên doanh + NHTM nước ngoài - Căn cứ tiêu thức chuyên môn hóa hoạt động tín dụng + NHTM chuyên ngành + NHTM đa ngành
 9. c/ Chức năng của NHTM - Trung gian tín dụng - Trung gian thanh toán - Tạo tiền chuyển khoản
 10. d/ Hoạt động kinh doanh của NHTM * Hoạt động tạo lập vốn * Hoạt động sử dụng vốn * Hoạt động dịch vụ
 11. * Hoạt động tạo lập vốn - Vốn chủ sở hữu (vốn tự có): + Vốn điều lệ + Các quỹ và lợi nhuận chưa chia - Vốn huy động: + Nguồn vốn huy động tiền gửi + Nguồn vốn phát hành giấy tờ có giá
 12. * Hoạt động sử dụng vốn - Nghiệp vụ cho vay - Nghiệp vụ đầu tư * Hoạt động dịch vụ - Thanh toán - Bảo lãnh - Kinh doanh ngoại tệ và vàng - Môi giới kinh doanh chứng khoán - Hoạt động ủy thác - Hoạt động thông tin, tư vấn tài chính, tiền tệ
 13. 5.2.2. Các NHTG khác a/ Ngân hàng phát triển - Mục tiêu lợi nhuận là thứ yếu - Phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước b/ Ngân hàng chính sách - Không vì mục tiêu lợi nhuận - Phục vụ các đối tượng chính sách XH
 14. 5.2.2. Các NHTG khác c/ Ngân hàng đầu tư - Hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận - Lĩnh vực hoạt động: chứng khoán, phát hành và bảo lãnh chứng khoán d/ Các tổ chức tín dụng hợp tác Thành lập theo nguyên tắc tự nguyện bằng vốn góp của các thành viên và chủ yếu cho các thành viên vay nhằm mục tiêu tương trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống.
 15. 5.3. VAI TRÒ CỦA NHTG - Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa - Là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của NHTW
 16. Chương 6: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG 6.1. Khái niệm 6.2. Các loại hình trung gian tài chính phi ngân hàng 6.3. Vai trò của các tổ chức tài chính phi ngân hàng 6.4. Những rủi ro chủ yếu trong kinh doanh tiền tệ
 17. 6.1. Khái niệm KN: Tổ chức tài chính phi ngân hàng là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như là nội dung kinh doanh thường xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán. Các tổ chức này bao gồm: công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty đầu tư, uỷ thác và các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác.
 18. 6.2. Các loại hình trung gian tài chính phi ngân hàng 6.2.1. Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng a/ Công ty bảo hiểm b/ Các quỹ trợ cấp 6.2.2. Các trung gian đầu tư a/ Công ty tài chính b/ Quỹ đầu tư 6.2.3. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoạt động trên thị trường chứng khoán a/ Công ty môi giới và kinh doanh chứng khoán b/ Sở giao dịch chứng khoán
 19. 6.2.1. Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng a/ Công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính mà hoạt động chủ yếu là nhằm bảo vệ tài chính cho những người có hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro về tử vong, thương tật, tuổi già, tài sản hoặc các rủi ro khác. Đặc điểm: - Doanh thu có trước, chi phí phát sinh sau - Sản phẩm của BH là sản phẩm vô hình - BH vừa mang tính bồi hoàn vừa mang tính không bồi hoàn
 20. b/ Các quỹ trợ cấp Qũy trợ cấp được hình thành từ những khoản đóng góp của những người lao động khi còn đang làm việc và được sử dụng để chi trả trợ cấp khi họ về hưu hoặc mất sức lao động tạm thời. Mục đích hoạt động của quỹ hưu trí là nhằm đảm bảo một mức thu nhập ổn định cho người lao động khi về hưu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2