intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Nguyễn Đình Quốc Cường

Chia sẻ: Tùng Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
105
lượt xem
19
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Nguyễn Đình Quốc Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)" sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 – 1975).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Nguyễn Đình Quốc Cường

 1. CHƯƠNG III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 -1975)
 2. I. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 – 1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 – 1946) a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
 3. Thuận lợi Quốc tế Trong nước PT Chính Lực PTCM dân quyền Nhân lượng Hệ giải chủ dân dân vũ Lòng thống phóng và chủ làm trang tin XHCN dân hòa nhân chủ nhân tộc bình dân dân
 4. Khó khăn Nạn đói
 5. Cảnh thê thảm từ nạn đói Ất Dậu 1945
 6. Phải ăn chuột để duy trì sự sống
 7. Những mồ chôn tập thể - thảm cảnh của nạn đói Ất Dậu
 8. Khó khăn Nạn Nạn đói dốt
 9. Cảnh uống rượu được in ngay trên bì thư
 10. Uống rượu và hút thuốc phiện
 11. Khó khăn Giặc Nạn Nạn ngoại đói dốt xâm
 12. 10 vạn quân 6 Tưởng + bè lũ vạn tay sai quân Nhật chưa VT 16 được giải giáp 1 vạn quân Anh ở phía Nam Pháp quay trở lại miền nam
 13. Khó khăn Giặc Kinh Nạn Nạn nghiệm Ngoại ngoại quản đói dốt giao xâm lý
 14. => Vận mệnh của dân tộc ta như “ngàn cân treo sợi tóc”, Tổ quốc lâm nguy.
 15. b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc “ (25/11/1945)
 16. Nội dung chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” Về Về Về Chỉ Xác Phương Đạo Định Hướng Chiến Kẻ Nhiệm Lược thù Vụ
 17. + Về chỉ đạo chiến lược: Giữ vững độc lập dân tộc. + Xác định kẻ thù: Kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm lược. + Phương hướng, nhiệm vụ: Củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân.
 18. * Ý nghĩa chỉ thị • Xác định đúng kẻ thù chính • Chỉ ra những vấn đề cơ bản về chiến lược, sách lược của cách mạng • Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp về vấn đề đối nội, đối ngoại
 19. c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm * Kết quả:
 20. - Về chính trị: người dân bỏ phiếu bầu cử Phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa I, thực hiện của Quốc hội khóa I (2/3/1946) quyền làm chủ của mình
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2