intTypePromotion=1
ADSENSE

Đường lối thống nhất đất nước

Xem 1-20 trên 70 kết quả Đường lối thống nhất đất nước
 • Dưới đây là bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975) . Bài giảng này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 – 1975) .

   

  ppt86p thuytrang_9 04-09-2015 319 90   Download

 • Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)" sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 – 1975).

  pdf64p sontungantv 16-05-2016 90 19   Download

 • Năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Cách mạng tháng 8 - 1945 thành công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước đem lại độc lập tự do và thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào sự nghiệp đổi mới và từng bước quá độ...

  doc20p hellmaster 26-05-2011 1230 399   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Phân tích vị trí và nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật? Ý nghĩa phương pháp luận? Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước?" trình bày về: cơ sở lý luận, tính tất yếu và mâu thuẫn bản chất của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

  doc19p galaxyhehe 23-06-2014 354 109   Download

 • Năm 1975 nước ta hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hòa bình, thống nhất cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với khí thế của một dân tộc vừa giành được thắng lợi vĩ đại. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Đây cũng chính là thuận lợi cơ bản của nước ta. Nhưng ngoài những mặt thuận lợi trên thì nước ta cũng đã gặp vô vàn khó khăn trong thời kì này. Chiến tranh vừa kết thúc thì nước ta phải tập trung vào công cuộc khắc...

  doc15p khoaits49 18-05-2011 1563 316   Download

 • Tham khảo tài liệu Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Thống nhất tổ quốc (1954-1975) giúp bạn hệ thống kiến thức và có thêm tư liệu tham khảo cho bài thi học kỳ sắp tới. Tài liệu trình bày chi tiết các đường lối kháng chiến của Đảng nhà nước, hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p hien0701 13-03-2010 4422 679   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đơi và đã trơ thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song, do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giơ mà có một số điều chưa được công bố. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày...

  doc22p nguyenthithuthuy0906 07-11-2010 1749 283   Download

 • Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về khả năng và hiện thực của cách mạng Việt Nam trong "Di chúc", tác giả đề cập đến hai vấn đề: thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về khả năng và hiện thực của cuộc kháng chiến chống Mỹ và sự thống nhất đất nước; thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về các yếu tố tác động đến khả năng và hiện thực của cách mạng Việt Nam. Cuối cùng, tác giả khẳng định rằng, bài học về việc nhận thức và vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa...

  pdf11p bengoan258 11-12-2011 138 32   Download

 • Bài viết phân tích bối cảnh lịch sử và quan điểm chiến lược của năm nước lớn tham dự Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954, từ đó làm sáng tỏ kết quả Hội nghị đối với phía Việt Nam, khẳng định cuộc đàm phán tại Genène năm 1954 là một thắng lợi to lớn trong lịch sử ngoại giao nước ta, tạo tiền đề và cơ sở pháp lí quan trọng để Việt Nam tiếp tục cuộc đấu tranh đi tới thống nhất đất nước năm 1975.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 113 21   Download

 • Luận giải mối quan hệ biện chứng giữa ổn định chính trị và phát huy dân chủ từ góc độ triết học, tác giả đã đi đến kết luận: Sự thống nhất giữa ổn định chính trị và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là cơ sở để tạo dựng đồng thuận xã hội, mà còn là cơ sở để phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Rằng, sự thống nhất biện chứng giữa ổn định chính trị và phát huy dân chủ không...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 75 16   Download

 • (ĐCSVN) – Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước ta bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hoà bình thống nhất độc lập và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Quá trình thống nhất đất nước diễn ra hết sức khẩn trương, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.

  pdf11p thy_ht 21-02-2012 71 10   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc....

  doc14p congdanh10 20-09-2012 134 10   Download

 • Những năm đầu toàn quốc kháng chiến 1946 - 1950 1. Cuộc kháng chiến bùng nổ và đường lối kháng chiến của ta 1.1. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ

  pdf12p caott4 27-05-2011 53 4   Download

 • Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi: "Sáng .mát trong như sáng năm xưa... Những dòng sông đỏ nặng phù sa".. Bài làm..“Đất nước” là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Nguyễn Đình Thi, thể hiện tập  .trung cảm hứng về đất nước của tác giả. Đoạn trích này là phần hay nhất, tinh tế nhất,  .độc đáo nhất của bài thơ. Thật vậy, bài thơ được nung nấu và sáng tác trong một khoảng .thời gian dài: bảy năm, từ năm 1948 đến năm 1955. 21 dòng đầu trong đoạn trích này chủ .

  doc4p lanzhan 20-01-2020 15 1   Download

 • Đề bài: Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân trong đoạn trích Đất Nước của trường .ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm.. Bài làm..Trong bản hợp xướng của thơ ca chống Mỹ, nổi lên những âm vang trầm hùng, sâu lắng .thiết tha về đất nước. Đất nước hiện lên qua màu xanh Tre Việt Nam của Nguyễn Duy,  .trong dòng người cuồn cuộn trên Đường tới thành phố  của Hữu Thỉnh, Những người đi  .tới biển của Thanh Thảo. Đất nước đó cũng rung lên mạnh mẽ  khi tuổi trẻ  không yên  .những tà áo trắng đã xuống đường trong Mặt đường khát vọng (1974) của Nguyễn Khoa .Điềm.

  doc5p lanzhan 20-01-2020 18 0   Download

 • Bước ra khỏi những cuộc chiến tranh, Việt Nam đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Những thay đổi của thời cuộc, những biến động trong và ngoài nước đặt ra một bài toán khó: làm thế nào để vượt qua và đưa đất nước tiến lên? Mười năm sau thống nhất, đất nước ta rơi vào khủng hoảng đường lối. Chúng ta thực sự lúng túng trong việc quyết định nên đi hướng nào, làm cách nào để phát triển đất nước theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa....

  doc17p kuter195 13-04-2011 180 68   Download

 • Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình.Trong hệ thống các quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết là đối với Cách mạng Việt Nam....

  doc32p pomipp 05-05-2013 158 43   Download

 • Kiến thức: - Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam trong tời kì mới sau Hiệp định Paris nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 2/Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của cuộc cách mạng 3/Kĩ năng: - Phân tích, nhận định, đánh giá tinh thần đoàn kết của nhân dân ta ở hai miền Nam...

  pdf8p dantri1209 19-12-2010 323 41   Download

 • Giao thừa thế kỉ XXI của Việt Nam là thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, tiếp tục đường lối đổi mới, mở cửa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.Mọi người, mọi nhà ấm no hạnh phúc.Để thực hiện được mục tiêu trên và nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của người lao động trong sự nghiệp phát triển ngay từ khi thống nhất đất nước Đang và Nhà nước...

  pdf32p muathulamebay 13-08-2010 341 151   Download

 • Trung với nước, hiếu với dân Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc là mối quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất. + Trung, hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, song có nội dung hạn hẹp, phản ánh bổn phận của dân đối với vua, con đối với cha mẹ: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”. + Hồ Chí Minh đã mượn khái niệm...

  doc6p thanhhoandesign 20-05-2011 253 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đường lối thống nhất đất nước
p_strCode=duongloithongnhatdatnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2