intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu môn học

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

79
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong học bài giảng Hệ thống thông tin quản trị sinh viên có thể, xác định chiến lược hệ thống thông tin cho một nhóm làm việc, phòng ban hay công ty. Nhận ra các ứng dụng tiềm năng của hệ thống thông tin để cải thiện mức sinh lời của tổ chức. Quản lý hệ thống thông tin để đảm bảo việc cung ứng một cách có hiệu quả thông tin có chất lượng đến người sử dụng. Sử dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thông tin phục vụ cho nghiên cứu và nâng cao tri thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu môn học

  1. 2011-2012 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1 Mục tiêu của học phần Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: • Xác định chiến lược hệ thống thông tin cho một nhóm làm việc, phòng ban hay công ty. • Nhận ra các ứng dụng tiềm năng của hệ thống thông tin để cải thiện mức sinh lời của tổ chức. • Quản lý hệ thống thông tin để đảm bảo việc cung ứng một cách có hiệu quả thông tin có chất lượng đến người sử dụng. • Sử dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thông tin phục vụ cho nghiên cứu và nâng cao tri thức. • Đánh giá và chọn lựa các giải pháp công nghệ thông tin để triển khai trong doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích trong kinh doanh. • Giao tiếp hiệu quả với các chuyên gia công nghệ thông tin khi phối hợp làm việc hay làm chung trong một dự án. 2 1
  2. 2011-2012 Mô tả vắn tắt nội dung Thông tin trong quản trị Giới thiệu về Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Tổng quan tiến trình phát triển hệ thống thông tin Khởi tạo phát triển hệ thống thông tin Quản lý dự án hệ thống thông tin Chiến lược hệ thống thông tin. Quản lý hệ thống thông tin. 3 Phân bổ thời gian Dự giờ lý thuyết tại lớp : 40 tiết Thảo luận làm bài tập nhóm : 20 tiết 4 2
  3. 2011-2012 Nhiệm vụ của sinh viên • Đọc giáo trình và nghiên cứu các tài liệu bài giảng trước khi lên lớp. • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp và các buổi thực hành do giảng viên trực tiếp hướng dẫn. • Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành được giao. 5 Tài liệu học tập Tài liệu và giáo trình chính: Slide bài giảng và Bài tập tình huống. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ - Nguyễn Ngọc Đức, “Hệ thống thông tin quản trị”, Trường ĐH Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Lao động Xã hội, 2010. Tài liệu tham khảo: Paul Bocij – Andrew Greasley – Simon Hickie , “Business Information Systems”, 4th Edition, Prentice Hall, 2008. Stephen Haag – Maeve Cummings, “Management Information Systems for The Information Age”, 7th Edition, Mc Graw-Hill, 2008. 6 3
  4. 2011-2012 Nội dung chi tiết học phần • Phần I: Tổng quan Hệ thống thông tin (20 tiết) • Phần II: Phát triển Hệ thống thông tin (20 tiết) • Phần III: Quản lý Hệ thống thông tin (20 tiết) 8 4
  5. 2011-2012 Phần I: Tổng quan Hệ thống Thông tin Chương 1. (7 tiết) THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ Khái niệm dữ liệu và thông tin Thông tin trong môi trường doanh nghiệp Đề ra quyết định trong quản trị và nhu cầu thông tin Quản lý tri thức và khai thác thông tin trong doanh nghiệp 9 Phần I: Tổng quan Hệ thống Thông tin Chương 2. (5 tiết) GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN Tổng quan về hệ thống Hệ thống thông tin Phân loại hệ thống thông tin Hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh 10 5
  6. 2011-2012 Phần I: Tổng quan Hệ thống Thông tin Chương 3. (10 tiết) HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP Hệ thống thông tin doanh nghiệp Hệ thống thông tin tác nghiệp và Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin cho các bộ phận chức năng 11 Phần II: Phát triển Hệ thống thông tin Chương 4. (5 tiết) TỔNG QUAN TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Nhu cầu phát triển hệ thống thông tin Các cách thức phát triển hệ thống thông tin Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin (Cổ điển và hiện đại) 12 6
  7. 2011-2012 Phần II: Phát triển Hệ thống thông tin Chương 5. (5 tiết) KHỞI TẠO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Lý do của việc khởi tạo hệ thống thông tin Nghiên cứu tính khả thi của hệ thống thông tin Phương pháp lựa chọn hệ thống thông tin 13 Phần II: Phát triển Hệ thống thông tin Chương 6. (5 tiết) QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN Tổng quan về quản lý dự án Quy trình quản lý dự án hệ thống thông tin Các giai đoạn trong quản lý dự án hệ thống thông tin Công cụ quản lý dự án: Phân tích mạng lưới công việc 14 7
  8. 2011-2012 Phần III: Quản lý Hệ thống thông tin Chương 7. (10 tiết) CHIẾN LƯỢC HỆ THỐNG THÔNG TIN Giới thiệu về chiến lược Chiến lược hệ thống thông tin Tích hợp hệ thống thông tin với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Các công cụ dùng để xác định và phân tích chiến lược Công cụ hiện thực chiến lược: Balanced Scorecard 15 Phần III: Quản lý Hệ thống thông tin Chương 8. (5 tiết) QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN Thẩm định đầu tư cho hệ thống thông tin Định vị chức năng quản lý hệ thống thông tin Vấn đề thuê ngoài trong hệ thống thông tin Lý thuyết dựa trên nguồn lực trong quản lý HTTT Quản lý hệ thống thông tin và mô hình COBIT 16 8
  9. 2011-2012 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá trên cơ sở kết quả của các bài kiểm tra trên lớp và kiểm tra cuối học phần: o Điểm trên lớp : 40% • Bài báo cáo nhóm : 10% • Bài kiểm tra cá nhân : 4 bài (5% / bài) • Chuyên cần : 10% • Kiểm tra cuối học phần : 60% (không dùng tài liệu) • Trắc nghiệm : 60% (30 câu) • Tự luận : 40% • Thang điểm : 10 điểm • Thời gian : 75 phút 17 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2