Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 4: Các ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển (Trường ĐH Thương Mại)

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 4: Các ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nông nghiệp với phát triển; thương mại với phát triển; đóng góp của tăng trưởng nông nghiệp vào quá trình phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 4: Các ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển (Trường ĐH Thương Mại)

 1. 8/4/2020 Vấn đề phát triển công nghệ ở Việt nam • Sử dụng hiệu quả công nghệ sẵn có (lựa chọn công nghệ thích hợp) • Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực của nền kinh tế • Phát triển thị trường công nghệ 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học CÁC NGÀNH KINH TẾ VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 57
 2. 8/4/2020 Nội dung chính 1. Nông nghiệp với phát triển 2. Thương mại với phát triển 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 1. Nông nghiệp • Vai trò của nông nghiệp với tăng trưởng 1.1 • Các giai đoạn phát triển nông nghiệp 1.2 • Đóng góp của tăng trưởng nông nghiệp vào 1.3 quá trình phát triển 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 58
 3. 8/4/2020 1.1 Vai trò của nông nghiệp 1.1.1 Đặc điểm của Vai trò của 1.1.2 sản xuất nông nông nghiệp nghiệp trong nền kinh tế 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp • Đối tượng của ngành nông nghiệp là cây trồng vật nuôi • Đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản • Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ lớn • Lao động không được chuyển hóa trực tiếp mà phải thông qua cây trồng vật nuôi • Chu kỳ sản xuất nông nghiệp dài và không giống nhau giữa các loại cây trồng vật nuôi 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 59
 4. 8/4/2020 Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp • Nông nghiệp là ngành tạo ra thu nhập chủ yếu cho người dân • Lao động tham gia vào sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (60-70%) • Sản xuất nông nghiệp mang tính truyền thống, lạc hậu và rủi ro cao hơn 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế • Cung cấp lương thực • Cung cấp lao động • Là thị trường tiêu thụ sản phẩm • Nông sản xuất khẩu cung cấp ngoại tệ 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 60
 5. 8/4/2020 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp Nền nông Nền nông Nền nông nghiệp truyền nghiệp hàng nghiệp hỗn hợp thống hóa 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 1.2 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp • Nền nông nghiệp Phát triển truyền • Nền nông nông thôn thống nghiệp hàng hoá Chuyển dịch cơ cấu • Thay đổi tỷ trọng các Nông nghiệp nông hiện đại nghiệp ngành • Tăng năng suất lao động 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 61
 6. 8/4/2020 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là sự thay đổi tỷ trọng các ngành trong nền kinh tế. là sự giảm dần tỷ trọng của ngành trồng trọt (cây lương thực) sang các ngành nghề phi nông nghiệp khác như ngành chăn nuôi hoặc trồng trọt cây công nghiệp, cây ăn quả,... 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Quá trình chuyển đổi cơ cấu quá trình chuyển đổi cơ cấu sẽ làm: – Thay đổi tỉ trọng sản lượng – Thay đổi trong lực lượng lao động – Kết nối giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 62
 7. 8/4/2020 Quá trình chuyển đổi cơ cấu , quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sẽ làm – Phát triển thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị trường tài chính – Chuyển đổi từ nông nghiệp nông dân sang nông nghiệp thương mại – Từ quan hệ họ tộc sang quan hệ xã hội 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Phát triển nông thôn • Khái niệm (theo WB): phát triển nông thôn là việc cải thiện mức sống của một số đông người có mức thu nhập thấp đang sinh sống ở vùng nông thôn nhằm tạo nên tiến trình phát triển nông thôn một cách tự giác và ổn định. 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 63
 8. 8/4/2020 Căn bệnh Hà lan • Khái niệm • Tác động không mong muốn của căn bệnh Hà lan 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học XK khí đốt tăng Cung ngoại tệ tăng Tỷ giá giảm (nội tệ lên giá) Khu vực hàng ngoại thương XK giảm (hàng hóa xuất khẩu) Khu vực hàng phi ngoại thương Sản xuất (hàng hóa không thể xuất khẩu) giảm Tác động Thất nghiệp tăng Di chuyển chi tiêu Lạm phát tăng nguồn lực Sản xuất giảm 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 64
 9. 8/4/2020 Tài nguyên và tăng trưởng kinh tế • Xuất khẩu tài nguyên khác với xuất khẩu các sản phẩm khác: – Khu vực xuất khẩu ít có mối liên hệ với các khu vực khác trong nền kinh tế – Tạo việc làm • Nguồn thu từ xuất khẩu tài nguyên có thể dẫn tới: – Căn bệnh Hà lan – Chi tiêu không hiệu quả – Tham nhũng 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Chiến lược hướng nội : • Mục đích của chiến lược: 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 65
 10. 8/4/2020 : – Dựng nên hàng rào thuế quan – Phát triển ngành công nghiệp non trẻ bằng bảo hộ sản xuất và thu hút đầu tư nước ngoài – Bắt đầu bằng những ngành công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học : – Thuế quan (tariff) – Hạn ngạch (quota) 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 66
 11. 8/4/2020 D S Pd Lượng NK khi có thuế PW Lượng NK khi chưa có thuế Q2 Q4 Q3 Q1 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học • Khi có thuế nhập khẩu giá bán sản phẩm trong nước sẽ tăng: Pd = Pw(1+t) • Mức bảo hộ danh nghĩa (NRP: Normal Rate of Protection) P d  PW t  PW 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 67
 12. 8/4/2020 • Giả sử mức thuế nhập khẩu áp dụng cho sản phẩm đầu ra là t1, và nguyên liệu là t2 • Công thức tính mức bảo hộ thực tế: ERP (Effective Rate of Protection) • Pw .t1  Cw .t2 ERP  Pw  Cw 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học • Tác động của bảo hộ lên sự phân bổ nguồn lực • Tác động của bảo hộ lên phúc lợi xã hội • Tác động của bảo hộ lên cơ cấu thị trường • Tác động của bảo hộ lên thu nhập ngân sách của chính phủ 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 68
 13. 8/4/2020 : • Các nước đều không thành công trong việc đạt tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, • Hay giảm nhập khẩu, cải thiện cán cân thanh toán. 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học • Chính sách bảo hộ đã gây thiệt hại cho xã hội • Những ngành công nghiệp non trẻ không thể trưởng thành lên được • Cán cân thanh toán không được cải thiện • Ý tưởng công nghiệp hóa nền kinh tế thông qua các mối liên hệ thất bại 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 69
 14. 8/4/2020 Chiến lược hướng ngoại XK hàng XK hàng CN CN hóa CN tiêu có hàm lượng nền dùng vốn cao kinh tế 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Chiến lược hướng ngoại : • Biện pháp đầu tiên là tự do hóa thương mại • Biện pháp thứ hai là cải thiện môi truờng đầu tư, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài vào các ngành xuất khẩu. • Biện pháp thứ ba là cải cách tỷ giá đi kèm với ổn định nền kinh tế vĩ mô. 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 70
 15. 8/4/2020 Chiến lược hướng ngoại • Cải thiện mạnh mẽ cán cân thanh toán • Tạo ra mối liên hệ hữu cơ giữa các ngành trong nền kinh tế • Tạo ra nhiều việc làm, góp phần làm cho thu nhập trong nền kinh tế tăng lên 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Chiến lược hướng ngoại • Phụ thuộc rất lớn vào thị trường bên ngoài • Sự xuất hiện của chủ nghĩa bảo hộ "mới“ đã hạn chế hàng hóa của các nước đang phát triển xuất khẩu sang các nước phát triển 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 71
 16. 8/4/2020 Mô hình đàn sếu bay • Flying-geese development pattern: là mô hình giải thích sự phát triển công nghiệp “lan tỏa” ở khu vực Đông Á • Các nước đi sau cần nhận biết mô hình này để đón nhận xu hướng đầu tư nước ngoài tới nước mình 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học Mô hình đàn sếu bay 1960 - Nhật bản 1970 - NICs châu Á 1980 - ASEAN- 4 1990 - Trung quốc 2000 - Việt nam 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 72
 17. 8/4/2020 The ladder of comparative advantage Japan Knowledge- intensive NICs Capital- intensive ASEAN-4 Skilled labor- intensive China Unskilled labor- intensive Vietnam Resourse- intensive 8/4/2020 Bộ môn Kinh tế học 73
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2