intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 - ThS. Trần Đức Thìn

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
100
lượt xem
22
download

Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 - ThS. Trần Đức Thìn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 trình bày các giai đoạn hình thành tội phạm nhằm cung cấp công cụ lý luận để nhận diện các giai đoạn thực hiện tội phạm và xác định trách nhiệm hình sự tùy theo từng giai đoạn phạm tội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 - ThS. Trần Đức Thìn

 1. Mục tiêu bài giảng Cung cấp công cụ lý luận để nhận diện các giai đoạn thực hiện tội phạm và xác định TNHS tùy theo từng giai đoạn phạm tội
 2. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 1 2 3 4 5 Khái niệm về Tự ý Chuẩn Phạm Tội nửa các giai bị tội phạm đoạn chừng phạm chưa hoàn chấm thực tội đạt thành hiện tội dứt việc phạm PT
 3. 1 H O À N T H À N H 2 M Ứ C Đ Ộ 3 C H U Ẩ N B Ị 4 C Ố Ý 5 T Ộ I P H Ạ M 6 C H Ư A Đ Ạ T 7 T H Ự C H I Ệ N
 4. 1. LHS VIỆT NAM PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM: 3 MỨC ĐỘ THỰC HIỆN PHẠM TỘI LÀ:  CHUẨN BỊ PHẠM TỘI;  PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT;  TỘI PHẠM HOÀN THÀNH
 5. TỘI PHẠM CỐ Ý Không phải chịu TNHS DIỄN BIẾN CHUẨN BỊ PHẠM TỘI TỘI PHẠM TƯ TƯỞNG PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT HOÀN THÀNH
 6. 2. CHUẨN BỊ PHẠM TỘI TINH THẦN KHÁI TẠO Đ/K NIỆM THUẬN VẬT CHẤT CBPT LỢI
 7. RẤT NGHIÊM TRỌNG NGƯỜI CHỊU Đ ẶC CBPT TNHS BIỆT NGHIÊM TRỌNG A
 8. 3. PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT KHÔNG THỰC HIỆN BẮT ĐƯỢC ĐẦU NG. ĐẾN THỰC NHÂN CÙNG HIỆN KHÁCH HV QUAN PT
 9. CÁC CĂN Căn cứ thứ nhất Căn cứ thứ nhất CỨ XÁC ĐÃ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỘI PHẠM ĐÃ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỘI PHẠM ĐỊNH GIAI ĐOẠN ĐÃ THỰC HIỆNC HIỆNVI KHÁCH QUAN ĐÃ THỰ HÀNH HÀNH VI PHẠM “ĐI LIỀN ƯỢC MÔ TẢ TRONG CTTP QUAN ĐTRƯỚC” HÀNH VI KHÁCH TỘI CHƯA ĐẠT
 10. CÁC CÁC CĂN CĂN Căn cứ thứ hai Căn cứ thứ hai CỨ CỨ XÁC XÁC KHÔNG THỰC HIỆN TỘII PHẠM ĐẾN CÙNG KHÔNG THỰC HIỆN TỘ PHẠM ĐẾN CÙNG ĐỊNH ĐỊNH GIAI GIAI ĐOẠN ĐOẠN PHẠM PHẠM HQ CỦAỰCHIPHNHVKQ NHỆN ĐÃ THỰTỘHIỆ ẠĐƯỢC XẢƯNG CHỦ TH ỆN M ĐÃ HVKQ ĐÃ TH CỂIMỚI THỰ C HI Y RA TỘI TỘI NHƯNG NG KHÔNGLIIỀỰC MONGHẾTỐN NHHÀNH VI “ĐI Ả AN TRƯỚC” HQ KHÔNG PH THHQ HIỆN MU Ư CỦA TP CHƯ PHÁT SINH CHƯA CHƯA ĐẠT ĐẠT
 11. CÁC CÁC CĂN CĂN Căn cứ thứ ba Căn cứ thứ ba CỨ CỨ XÁC XÁC DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN ĐỊNH ĐỊNH GIAI GIAI ĐOẠN ĐOẠN PHẠM PHẠM NGƯỜI BỊ HẠI ĐÃ CHỐNG LẠI ĐƯỢC NGƯỜIỮNG TRỞ NGẠI KHÁC C NH KHÁC ĐÃ NGĂN ƯỢẶN ĐƯỢ CH TỘI TỘI HOẶC TRÁNH Đ C CHƯA CHƯA ĐẠT ĐẠT
 12. 3.2. PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT
 13. 3.2. PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT Không có ĐTTĐ hoặc ĐTTĐ không có tính chất mà người phạm tội cho là có Người phạm tội đã sử dụng nhầm công cụ, phương tiện
 14.  VỀ KHÁCH QUAN: • ĐÃ THỰC HIỆN HVKQ NGƯỜ CÓ HÀNH TH TỘI LÝ ĐẠ T CỦCH Ộ QUAN:  VỀ A TỦ I PHẠM CỤ VI Ể CHƯA PHẠM NGƯỜI • ĐÃ XÂM HẠI Đ I CHỊUCỦA PTCĐ THÌ PHẢI CÓ L • NGƯỜI PHẠM TỘẾN KT ỖI CỐ Ý TNHS ĐỐI TPTNHS VỚI DO:
 15. 1. Khái niệm về PTCĐ 1. Khái niệm về PTCĐ 2. Nộii dung và bản chấtt 2. Nộ dung và bản chấ của PTCĐ của PTCĐ Ghi nhớ 3. Các trường hợp 3. Các trường hợp PTCĐ PTCĐ 4. TNHS trong PTCĐ 4. TNHS trong PTCĐ
 16. 4. TỘI PHẠM HOÀN THÀNH Các tội phạm có Thời điểm TPHT ckhông phlà thuộvềới TPHT ụ xét c thì ấCthành khácbiệt v u ần phân nhau vào mệểm ạm ikết thúci thờtộặph hoàn thành tộ i i lý viđi ctngưthuyếm ờ phạ t phạm cũng khác nhau tội đã đạt được mục đích hay chưa
 17. 4. TỘI PHẠM HOÀN THÀNH A TỘI X A B C D ĐÃ HOÀN THÀNH TỘI HÀNH VI X A D C B X
 18. Ghi nhớ Khái niệm về Phân biệt TPHT TPHT với TPKT Nội dung và bản chất của TPHT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2