intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 2 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
292
lượt xem
124
download

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 2 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 2 - Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng gồm 3 chương. Nội dung bài giảng bao gồm các nội dung: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 2 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

 1. CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG
 2. I. CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (Đ. 33 BLTTHS) BLTTHS CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CƠ QUAN VIỆN TÒA ÁN ĐIỀU TRA KIỂM SÁT
 3. 1. Cơ quan điều tra: a) Cơ cấu tổ chức: HỆ THỐNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÔNG AN QUÂN ĐỘI VKSNDTC NHÂN DÂN NHÂN DÂN CQCSĐT CQANĐT CQĐTHS CQANĐT CQĐT CQĐT BCA BCA BQP BQP VKSNDTC VSKQSTW CQCSĐT CQANĐT CQĐTHS CQANĐT CA. TỈNH CA. CẤP QUÂN CẤP QUÂN TỈNH KHU KHU CQCSĐT CQĐTHS CA. KHU VỰC HUYỆN
 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CQĐT TRONG CAND CỤC CSĐT TP về TTXH CÁC PHÒNG CỤC CSĐT TP về TTQLKT ĐIỀU TRA CQCSĐT và CHỨC VỤ CƠ QUAN BCA ANĐT BCA (k1, Đ.9 PL) CỤC CSĐT TP về MA TÚY PHÒNG (k1, Đ.10 NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CQCSĐT PL) VĂN PHÒNG PHÒNG CSĐT TP về TTXH CQANĐT PHÒNG CSĐT TP về CQCSĐT CA TTQLKT và CHỨC VỤ TỈNH (k2, Đ.9 PL) PHÒNG CSĐT TP về ĐỘI MA TÚY ĐIỀU TRA VĂN PHÒNG CQCSĐT CƠ QUAN ĐỘ I ANĐT CA ĐỘI CSĐT TP về TTXH NGHIỆP VỤ TỈNH (k2, CQCSĐT CA ĐỘI CSĐT TP về Đ.10 PL) TTQLKT và CHỨC VỤ HUYỆN VĂN PHÒNG (k3, Đ.9 PL) ĐỘI CSĐT TP về MA TÚY CQANĐT VĂN PHÒNG CQCSĐT
 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC CQĐT TRONG QĐND PHÒNG ĐIỀU PHÒNG TRA ĐIỀU TRA CƠ QUAN CQĐTHS ANĐT BQP PHÒNG PHÒNG BQP (k1, Đ.14 PL) NGHIỆP VỤ NGHIỆP VỤ (k1, Đ.13 PL) VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG CQĐTHS CQANĐT CQĐTHS BAN QK VÀ ĐIỀU TRA BAN CƠ QUAN TƯƠNG ĐIỀU TRA ANĐT QK ĐƯƠNG VÀ TƯƠNG (k2, Đ.13 PL) VĂN PHÒNG TƯƠNG CQĐTHS (k2, Đ.14 PL) VĂN PHÒNG BỘ PHẬN CQANĐT CQĐTHS ĐIỀU TRA KHU VỰC (k3, Đ.13 PL) VĂN PHÒNG CQĐTHS
 6. CƠ CẤU TỔ CHỨC CQĐT CỦA VKS CÁC BỘ PHÒNG PHẬN ĐIỀU CQĐT ĐIỀU TRA CQĐT VKSQS TRA VKSND TRUNG TỐI CAO ƯƠNG BỘ MÁY (k1 Đ.17 PL) (k2 Đ.17 BỘ MÁY GIÚP PL) GIÚP VIỆC VIỆC CQĐT CQĐT
 7. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (Đ.19 PL) CÁC CƠ HẢI QUAN QUAN (Đ.20 PL) ĐƯỢC GIAO KIỂM LÂM NHIỆM (Đ.21 PL) VỤ TIẾN HÀNH CẢNH SÁT BIỂN MỘT (Đ.22 PL) SỐ HOẠT CÁC CƠ QUAN KHÁC ĐỘNG TRONG CAND ĐIỀU TRA (Đ.23, 24 PL) CÁC CƠ QUAN KHÁC TRONG QĐND (Đ.25 PL)
 8. b) Nhiệm vụ, quyền hạn:  Nhiệm vụ: (Đ. 3 PLTCĐTHS) Tiến Xác định tội phạm và người phạm tội hành điều tra tất cả các TP, áp Lập hồ sơ đề nghị truy tố dụng mọi biện pháp do Tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội BLTTHS quy định Yêu cầu áp dụng các biện pháp khắc phục để: và ngăn ngừa
 9.  Quyền hạn: Cụ Khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hóa Lập kế hoạch ĐT, đưa ra các giả thuyết nhiệm phỏng đoán vụ, Yêu cầu các CQ, tổ chức cung cấp tài liệu, PLTTHS chứng cứ, trả lời những câu hỏi … quy định Tiến hành các hoạt động ĐT theo quy định CQĐT PLTTHS có các Áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyền Lập bản kết luận điều tra và đề nghị truy sau: tố Lập bản kết luận đđiều tra để đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra
 10. 2. Viện kiểm sát: (Chương VII Luật tổ chức VKSND 2002) VKSND a) Cơ cấu tổ chức: CÁC CỤC, VỤ, VIỆN, TỐI VĂN PHÒNG,… CAO ỦY BAN (Đ.31) KIỂM SÁT (k1. Đ.32) VKSQS TRUNG ƯƠNG CÁC PHÒNG VKSND ỦY BAN CẤP KIỂM SÁT TỈNH (k1 Đ.35) (Đ.34) VĂN PHÒNG BỘ PHẬN CÔNG TÁC VKSND CẤP HUYỆN (Đ.36) BỘ MÁY GIÚP VIỆC
 11.  CƠ CẤU TỔ CHỨC VKS QUÂN SỰ: (Đ.37 – Đ.41 Luật tổ chức VKSND 2002) VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG VKSQS QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG VKSQS KHU VỰC
 12. b) Nhiệm vụ, quyền hạn:  Nhiệm vụ: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp Pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống Thực hành quyền công tố nhất
 13.  Quyền hạn: (Đ. 112, 113 BLTTHS) Kiểm sát việc khởi tố, tự mình khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phê chuẩn, không phê chuẩn các QĐ của CQĐT theo quy định pháp luật Giai đoạn Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khởi Yêu cầu CQĐT truy nã bị can tố và Đề ra yêu cầu ĐT, trả lại hồ sơ VA để ĐT bổ sung, ĐT lại điều Yêu cầu thay đổi cán bộ điều tra đã vi phạm pháp luật tra Kiểm sát các hoạt động ĐT: khám xét, thực nghiệm ĐT … Trực tiếp tiến hành một số hoạt động ĐT khi cần thiết: hỏI cung bị can, lấy lờI khai, đốI chất, thực nghiệm ĐT QĐ truy tố, QĐ đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án
 14. Trao đổi với Tòa án cùng cấp Giai Tham gia phiên tòa để thực hành quyền ñoaïn công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp xeùt luật xöû Kháng nghị bản án và quyết định của Tòa án
 15. Yêu cầu các cơ quan cĩ liên quan tự kiểm tra việc thi hành án và báo cáo kết quả Yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu cĩ liên quan đến Giai việc thi hành án đoạn thi Yêu cầu thi hành bản án, quyết định cĩ hiệu lực hành pháp luật án Yêu cầu hỗn, tạm đình chỉ thi hành án Yêu cầu miễn hoặc giảm việc chấp hành hình phạt Tham gia hội đồng thi hành án tử hình
 16. 3. Tòa án: TÒA a) Cơ cấu tổ chức: CÁC TÒA HÌNH SỰ CHUYÊN TRÁCH TÒA TAND HĐTP DÂN SỰ TỐI TANDTC CAO (Đ.21) BỘ MÁY TÒA (Đ.18) GIÚP VIỆC KINH TẾ TÒA LAO ĐỘNG CÁC TÒA TAND CHUYÊN TRÁCH TÒA CẤP UBTP HÀNH CHÍNH TỈNH TAND CẤP (Đ.27) TỈNH (Đ.29) BỘ MÁY TÒA PHÚC GIÚP VIỆC THẨM TANDTC TAND CẤP TAQS HUYỆN TRUNG (Đ.32) ƯƠNG
 17.  CƠ CẤU TỔ CHỨC TAQS: (Đ.34 – Đ.36 Luật tổ chức TAND 2002) TÒA ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TÒA ÁN QUÂN SỰ KHU VỰC
 18. b) Nhiệm vụ, quyền hạn:  Nhiệm vụ: BẢO VỆ: HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ - PHÁP CHẾ XHCN; - CHẾ ĐỘ XHCN; THÔNG QUA - LÔÏI ÍCH CỦA NHAØ NƯỚC, CỦA TẬP THỂ; - QUYỀN VAØ LÔÏI ÍCH HÔÏP PHAÙP CỦA COÂNG DAÂN. GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ý THỨC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
 19.  Quyền hạn: Trao đổi với Viện kiểm sát Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Giai Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án đoạn xét Quyết định đưa vụ án ra xét xử xử Điều khiển và giữ trật tự phiên tòa Trực tiếp xét hỏi, điều tra, kiểm tra các chứng cứ công khai tại tòa Nhân danh nhà nước tuyên án hoặc quyết định
 20. Quyết định đưa bản án, quyết định ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät ra thi hành Giai đoạn thi Quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hành án Quyết định miễn hoặc giảm thời hạn chấp hành hình phạt Quyết định xóa án tích

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản