intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số - Tăng Minh Dũng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải thích khái niệm; Dạy học tính toán số; Dạy học tính toán đại số. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số - Tăng Minh Dũng

 1. Dạy học tính toán số và tính toán đại số Tăng Minh Dũng Khoa Toán-Tin, trường ĐHSP Tp.HCM dungtm@hcmup.edu.vn
 2. Nội dung trình bày • Giải thích khái niệm • Dạy học tính toán số • Dạy học tính toán đại số 3/12/17 Tăng Minh Dũng 2
 3. Nội dung trình bày • Giải thích khái niệm • Dạy học tính toán số • Dạy học tính toán đại số 3/12/17 Tăng Minh Dũng 3
 4. Phân biệt 2 khái niệm Tính toán số Tính toán đại số • dùng để chỉ những • dùng để chỉ những tính toán trên các tính toán trên các biểu thức số. biểu thức đại số. 3/12/17 Tăng Minh Dũng 4
 5. Tính toán đại số Ví dụ [ Yves Chevallard, 1989] • Xét hàm số cho bởi biểu thức đại số x3 + x2 2x f (x) = 2 x 5x + 6 • Tìm các tính toán đại số trong các tình huống: § Tìm tập xác định § Tìm lim+ f (x) x!2 § Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số § Tìm nguyên hàm của hàm số 3/12/17 Tăng Minh Dũng 5
 6. Câu hỏi nghiên cứu về khái niệm “Biểu thức đại số” 1. Khái niệm “Biểu thức đại số” được giới thiệu như thế nào qua các cấp lớp? 2. Bước chuyển từ “Biểu thức số” sang “Biểu thức đại số” được thực hiện như thế nào? 3. “Phép biến đổi đồng nhất” được giới thiệu như thế nào? Trong các dạng bài tập nào? [thực hành] 3/12/17 Tăng Minh Dũng 6
 7. Nội dung trình bày • Giải thích khái niệm • Dạy học tính toán số • Dạy học tính toán đại số 3/12/17 Tăng Minh Dũng 7
 8. Thiếu sót của giáo viên • Đòi hỏi của thực tiễn: § Kĩ năng tính toán nhanh, chính xác, hợp lí § Đức tính: cẩn thận, chu đáo, nhanh trí • Giáo viên: § Chỉ dẫn hướng giải còn tính toán số là việc “tầm thường” § Châm chước sai lầm trong tính toán số à Học sinh: tác phong đại khái, ngại các tính toán số cụ thể 3/12/17 Tăng Minh Dũng 8
 9. Yêu cầu dạy học tính toán số Cơ bản à Chính xác • Nắm thuật giải • Tính đúng kết quả 3/12/17 Tăng Minh Dũng 9
 10. Yêu cầu dạy học tính toán số Nâng cao à Nhanh, hợp lí • Góp phần rèn luyện phẩm chất tư duy: § Linh hoạt, § Sáng tạo. 3/12/17 Tăng Minh Dũng 10
 11. Yêu cầu dạy học tính toán số Nâng cao à Nhanh, hợp lí • Trong các phép toán § Ví dụ 1: Tính tổng 1+2+3+…+99+100 § Ví dụ 2: tính tích ln(tan1o). ln(tan2o). ln(tan3o)…ln(tan89o) • Trong các thuật toán § Ví dụ 1: So sánh 2/3 và 1/4 § Ví dụ 2: Tìm toạ độ đỉnh parabol (P): y=x2-2x+2015 3/12/17 Tăng Minh Dũng 11
 12. Dạy học tính toán số theo yêu cầu gần đúng • Sự cần thiết và phổ biến của vấn đề số gần đúng, sai số, làm tròn số trong thực tiễn và các môn học khác. • Hiểu đúng các thuật ngữ. • Phân biệt sai số tuyệt đối và sai số tương đối. 3/12/17 Tăng Minh Dũng 12
 13. Nội dung trình bày • Giải thích khái niệm • Dạy học tính toán số • Dạy học tính toán đại số § Bước chuyển từ tính toán số § Yêu cầu dạy học 3/12/17 Tăng Minh Dũng 13
 14. Nội dung trình bày • Giải thích khái niệm • Dạy học tính toán số • Dạy học tính toán đại số § Bước chuyển từ tính toán số § Yêu cầu dạy học 3/12/17 Tăng Minh Dũng 14
 15. Ưu thế của tính toán đại số • “Tính toán số à Tính toán đại số”: cuộc cách mạng. • Việc xác định một đại lượng chưa biết, thay đổi, chưa xác định bởi một chữ và đưa chữ này vào tính toán tương tự như đại lượng làm tăng khả năng tính toán. 3/12/17 Tăng Minh Dũng 15
 16. Thay đổi các chiến lược tính toán Trong số học Trong đại số Cái đã biết Liên hệ 1 Liên hệ 2 Cái Kết quả trung gian 1 Cái chưa đã biết Liên hệ … biết Kết quả trung gian 2 Liên hệ n Tính toán số … Tính toán đại số Kết quả trung gian n Kết quả Cái chưa biết 3/12/17 Tăng Minh Dũng 16
 17. Thay đổi mục đích tính toán Tính toán số Tính toán đại số • Tìm giá trị của biểu • Tìm kết quả tổng thức số quát cho tất cả các biểu thức đạt được bằng cách gán giá trị cụ thể cho các chữ trong biểu thức. 3/12/17 Tăng Minh Dũng 17
 18. Thay đổi cách thức điều khiển tính toán • Tính toán đại số được điều khiển bởi ý nghĩa của tình huống. • Sức mạnh của tính toán đại số được thể hiện ở: § Khả năng thoát khỏi nghĩa “bên ngoài” § Các biến đổi được thực hiện trên những quy tắc rõ ràng. à Một cách thức điều khiển tính toán mới 3/12/17 Tăng Minh Dũng 18
 19. “Nghĩa” của tính toán đại số Tình huống (1) • Yêu cầu bài toán: Tính biểu thức 2𝑎 + 1 + 2𝑎 + 3 • Câu trả lời mong đợi: 4𝑎 + 4 à Tối ưu? Sao không phải là 4 𝑎+1 àGiải thích? 3/12/17 Tăng Minh Dũng 19
 20. “Nghĩa” của tính toán đại số Tình huống (2) • Yêu cầu bài toán: Chứng minh rằng tổng của 2 số nguyên lẻ liên tiếp là bội của 4. à Không chỉ là tính toán đơn thuần. 3/12/17 Tăng Minh Dũng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2