Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
29
lượt xem
8
download

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống trình bày về khái niệm về ổn định, tiêu chuẩn ổn định đại số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống

BÀI GIẢNG<br /> <br /> LÝ THIẾT<br /> <br /> ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG<br /> Thạc sĩ VÕ VĂN ĐỊNH<br /> <br /> NĂM 2009<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG<br /> 4.1 Khái niệm về ổn định<br /> 4.2 Tiêu chuẩn ổn định đại số<br /> 4.3 Phương pháp quỷ đạo nghiệm số<br /> 4.4 Tiêu chuẩn ổn định tần số<br /> <br /> 4.1 KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH<br /> 4.1.1 Định nghĩa<br /> Hệ thống được gọi là ở trạng thái ổn định, nếu với tín hiệu vào<br /> bị chặn thì đáp ứng của hệ thống cũng bị chặn (Bounded Input<br /> Bounded Output = BIBO)<br /> Yêu cầu đầu tiên của hệ thống ĐKTĐ là hệ thống phải giữ<br /> được trạng thái ổn định khi chịu tác động của tín hiệu vào và<br /> chịu ảnh hưởng của nhiễu lên hệ thống.<br /> Hệ phi tuyến có thể ổn định trng phạm vi hẹp khi độ lệch ban<br /> đầu nhỏ và không ổn định trong phạm vi rộng nếu độ lệch ban<br /> đầu là lớn.<br /> <br /> 4.1 KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH<br /> 4.1.1 Định nghĩa<br /> Đối với hệ tuyến tính đặc tính của quá trình quá độ không phụ<br /> thuộc vào giá trị tác động kích thích. Tính ổn định của hệ tuyến<br /> tính không phụ thuộc vào thể loại và giá trị của tín hiệu vào và<br /> trong hệ tuyến tính chỉ tồn tại một trạng thái cân bằng.<br /> Phân biệt ba trạng thái cân bằng:<br /> - Biên giới ổn định<br /> - ổn định<br /> - và không ổn định<br /> <br /> 4.1 KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH<br /> <br /> c<br /> <br /> 4.1.1 Định nghĩa<br /> a<br /> b<br /> <br /> d<br /> <br /> Trên hình vẽ ta thấy nếu thay đổi nhỏ trạng thái cân bằng của<br /> quả cầu, chẳn hạn cho nó một vận tốc nhỏ ban đầu đủ bé thì<br /> quả cầu sẽ tiến tới một trạng thái cân bằng mới vị trí a, hoặc sẽ<br /> dao động quanh vị trí cân bằng vị trí b và vị trí d, hoặc sẽ<br /> không về trạng thái ban đầu vị trí c. Trong trường hợp đầu, ta<br /> có vị trí cân bằng ở biên giới ổn định, trường hợp sau là ổn<br /> định trường hợp thứ ba là không ổn định.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản