intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
52
lượt xem
16
download

Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài 2 - Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và nguồn cung cấp là giúp người học nắm bắt được mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng, tín dụng và các khoản phải thu, dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

BÀI 2<br /> HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CHUỖI CUNG ỨNG:<br /> LẬP KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN CUNG CẤP<br /> <br /> ThS. Nguyễn Kim Anh<br /> ThS. Huỳnh Gia Xuyên<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> <br /> Tín dụng và<br /> các khoản<br /> phải thu<br /> <br /> Tìm nguồn<br /> cung ứng<br /> <br /> Mô hình hoạt<br /> động của<br /> chuỗi cung<br /> ứng<br /> <br /> Dự báo nhu<br /> cầu trong lập<br /> kế hoạch<br /> <br /> Hoạt động<br /> công ty<br /> trong chuỗi<br /> cung ứng<br /> Định giá sản<br /> phẩm<br /> Quản lý tồn<br /> kho<br /> <br /> 1. Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng<br /> Mô hình Nghiên cứu hoạt động cung ứng SCOR (Supply Chain Operations Research) được<br /> Hội đồng cung ứng (Supply chain Council Inc.,<br /> 1150 Freeport Road, Pittsburgh, PA 1538,<br /> www.supply-chain.org) phát triển. Theo mô hình<br /> này, có 4 yếu tố được xác định như sau:<br /> • Lập kế hoạch<br /> • Tìm nguồn cung ứng<br /> • Sản xuất<br /> • Phân phối<br /> <br /> 1. Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng<br /> <br /> 2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch<br /> Dự<br /> Dự báo<br /> báo trong<br /> trong quản<br /> quản lý<br /> lý chuỗi<br /> chuỗi cung<br /> cung ứng<br /> ứng nhằm<br /> nhằm<br /> 1<br /> <br /> Xác định số<br /> lượng sản phẩm<br /> yêu cầu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cần sản xuất<br /> bao nhiêu sản<br /> phẩm ?<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khi nào cần sản<br /> phẩm này ?<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2