intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

37
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  1. Theory of Machine 0.01 Introduction 0. MỞ ĐẦU HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 0.02 Introduction §1. Định nghĩ nghĩa môn học - Nguyên lý máy là môn học cơ sở kỹ thuậ thuật, nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học cơ cấu và máy - Nguyên lý máy cung cấp kiế kiến thứ thức để giả giải quyế quyết hai bài toá toán cơ bản trong thựthực tế: bài toá toán phân tích và tổng hợp - Bài toá toán phân tích: ch: xác định các đặc trưng cấu trú trúc, động học và động lực học của cơ cấu đã cho trướtrước, từ đó suy ra tính năng làm việ việc của chú chúng. ng. Bài toá toán bao gồm phân tích cấu trú trúc, phân tích động học và phân tích động lực học của cơ cấu và máy + Phân tích cấu trú trúc: nghiên cứu các nguyên tắc của cấu trú trúc cơ cấu và khả khả năng chuyể chuyển đ ộ ng c ủ a cơ c ấ u + Phân tích động học: xác định chuyể chuyển động của các khâu, khâu, chỉ chỉ xét đến quan hệ hình học giữ giữa chú chúng + Phân tích động lực học: phân tích chuyể chuyển động dướ dưới các nguyên nhân như lực tác động và sức ì - Bài toá toán tổng hợp: xác định các lượ lược đồ cơ cấu và các kích thướthước của các khâu thỏ thỏa mãn nhữ những điề điều kiệ kiện động học và động lực học đã cho - Bài toá toán phân tích và bài toá toán tổng hợp là ngượ ngược nhau và là cơ sở của nhau HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  2. Theory of Machine 0.03 Introduction §2. Đối tượ tượng môn học - Từ các định nghĩ nghĩa trên, trên, ta thấ thấy: đối tượ tượng của môn học là cơ cấu và máy - Cơ cấu: Cơ cấu là tập hợp nhữ những vật thể thể chuyể chuyển động theo quy luậ luật xác định, nh, có nhiệ nhiệm vụ biế biến đổi hay truyề truyền chuyể chuyển động Ví dụ: + Cơ cấu bánh răng dùng truyềtruyền chuyể chuyển động quay từ trụ trục chủ chủ động sang trụ trục bị động + Cơ cấu tay quay con trượ trượt dùng biế biến đổi chuyể chuyển động quay thà thành chuyể chuyển động tịnh tiế tiến khứ khứ hồi HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 0.04 Introduction §2. Đối tượ tượng môn học - Máy: Máy là tập hợp nhữ những cơ cấu, có nhiệ nhiệm vụ biế biến đổi hay sử dụng cơ năng để làm ra công có ích Ví dụ: + Động cơ nổ + Máy bào ngang HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  3. Theory of Machine 0.05 Introduction §2. Đối tượ tượng môn học - Phân loạ loại máy: tùy nhiệ nhiệm vụ, máy đượ được chia làm hai loạ loại chí chính + Máy năng lượlượng: ng: nhiệ nhiệm vụ biế biến đổi các dạng năng lượlượng + Máy công tác: sử dụng cơ năng làm ra công có ích. ch. Máy công tác dùng để thự thực hiệ hiện các quy trìtrình công nghệ nghệ khá khác nhau trong sản xuấxuất: biế biến đổi hình dáng, ng, kích thướ thước, vị trí trí, trạ trạng thá thái, … của sản phẩ phẩm hay nguyên vật liệ liệu. Ví dụ máy tiệ tiện, máy dệt, … + Máy tổ hợp: gồm các loạ loại máy đượ được phố phối hợp với nhau để thựthực hiệ hiện một nhiệ nhiệm vụ cụ thể thể nào đó + Máy tự động:ng: các động tác của máy đượ được thự thực hiệ hiện một cách tự động bằng các cơ cấu của chú chúng,ng, không cần sự can thiệthiệp trự trực tiế tiếp của con ngườ người - Nguyên lý máy không nghiên cứu tất cả các loạ loại máy và tất cả các vấn đề về máy HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 0.06 Introduction §3. Nôi dung giá giáo trì trình - Tổng cộng 13 chương, chương, bao gồm 3 phầ phần chí chính + Cấu tạo cơ cấu + Phân tích động học, động lực học + Xét các cơ cấu cụ thểthể: cơ cấu cam, cơ cấu bánh răng, răng, cơ cấu phẳ phẳng toà toàn khớ ớ p kh th thấ ấ p, … - Tổng số giờ giờ: 56 tiế tiết = 42 tiế tiết lý thuyế thuyết + 14 tiế tiết bài tập HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  4. Theory of Machine 0.07 Introduction §4. Vị trí trí môn học Nguyên lý máy là môn học kỹ thuậ thuật cơ sở nối liề liền toá toán, lý, lý, cơ lý thuyế thuyết với các môn kỹ thuậ thuật cơ sở chuyên môn khá khác như chi tiế tiết máy, công nghệ nghệ chế chế tạo máy, … HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 0.08 Introduction §5. Tài liệ liệu tham khả khảo 1. Lại Khắ Khắc Liễ Liễm Giá Giáo trì trình cơ học máy, Nhà Nhà xuấ xuất bản Đại học Quố Quốc gia Tp. Tp. Hồ Chí Chí Minh 2. Tạ Ngọ Ngọc Hải Bài tập Nguyên lý máy, NhàNhà xuấ xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệ nghiệp 3. Lại Khắ Khắc Liễ Liễm Hướ Hướng dẫn thiếthiết kế môn học Nguyên lý máy 4. Đinh Gia Tườ Tường, ng, Nguyễ Nguyễn Xuân Lạc, Trầ Trần Doãn Tiế Tiến Nguyên lý máy, Nhà Nhà xuấ xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệ nghiệp 5. Ye Zhonghe, Zhonghe, Lan Zhaohui và M.R. Smith Mechanisms and Machine Theory,Theory, Higher Education Press, 2001 6. Robert L. Norton Design of Machinery, Machinery, McGraw- McGraw-Hill International Editions 7. John J. Uicker, Uicker, Jr., Gordon R. Pennock and Joseph E. Shigley Theory of Machines and Mechanisms, Mechanisms, 3rd Ed., Oxford University Press, 2003 8. Arthur G. Erdman, George N. Sandor and Sridhar Kota Mechanism Design: Analysis and Synthesis - Vol. 1, 4th Ed., Prentice Hall, 2001 9. И. И. APTOБ APTOБOЛEBCKИЛЙ EBCKИЛЙ TEOPИЯ TEOPИЯ MEXAHИЗ MEXAHИЗMOB MOB И MAШИ MAШИH H, HAYKA HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2