intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phạm Thị Anh Lê

Chia sẻ: Codon_08 Codon_08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
131
lượt xem
15
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phạm Thị Anh Lê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học của 2 tác giả Phạm Thị Anh Lê và Trần Đăng Hưng sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu; thực hiện nghiên cứu;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phạm Thị Anh Lê

 1. 1 BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Phạm Thị Anh Lê – Trần Đăng Hưng Khoa Công nghệ Thông Tin - ĐHSPHN
 2. Nội Dung 2 … Giới thiệu về p phương gp pháp p nghiên g cứu khoa học … Quy trình nghiên cứu khoa học … Xây dựng đề cương nghiên cứu … Thực hiện nghiên cứu … Cáchh viết iế một báo b cáo khoa kh học h … Đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học … Một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học … Bài tập lớn môn học
 3. Tài liệu ệ tham khảo 3 1. Tập ập bài ggiảngg “Phươngg pphápp nghiên g cứu khoa học” ọ – Nguyễn g y Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2. Một số bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn tại h // http://nguyenvantuan.net 3. Một số bài viết của GS Hồ Tú Bảo tại http://www jaist ac jp/~bao/writingsinvietnamese http://www.jaist.ac.jp/ bao/writingsinvietnamese.html html 4. Tạp chí Tia sáng http://www.tiasang.com.vn/ 5. http://www.experiment-resources.com/research- p p methodology.html 6. http://www.slideshare.net/mssridhar/introduction-to-research- methodology-presentation th d l t ti
 4. Hình thức đánh giá g 4 … Dự lớp … Bài tập lớn môn học † Thực Thự hiện hiệ vàà viết iết báo bá cáo á một ột vấn ấ đề khoa kh học h
 5. 5 Giới thiệu về phương pháp nghiên hiê cứuứ khoa kh học h
 6. Khái niệm ệ khoa học ọ 6 … Khoa học là quá trình nghiên cứu (NC) nhằm tìm ra những kiến thức (hiểu biết) mới, học thuyết mới,… về tự nhiên và xã hội. … Khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, nhiên xã hội và tư duy. duy Hệ thống tri thức bao gồm: † Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động sống hàng ngày trong mối quan hệ giữa con người với con người và con người với thiên nhiên. † Tri thức tư duy: là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thốngg nhờ hoạt ạ động ộ g nghiên g cứu khoa học, ọ , các hoạt ạ động ộ g này y có mục tiêu xác định và sử dụng phương pháp khoa học.
 7. Khái niệm ệ nghiên g cứu khoa học ọ 7 … Nghiên cứu khoa học (NCKH) là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả,, giải g thích hayy dựự báo về các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.
 8. Yếu tố con người g trongg NCKH 8 † Có kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu † Có đam mê nghiên cứu, ham thích tìm tòi, khám phá cái mới † Có sự khách quan và trung thực về khoa học (đạo đức khoa học)) † Biết cách làm việc độc lập, tập thể và có phương pháp † Liên tục ụ rèn luyện yệ năng g lực ự nghiên g cứu từ khi còn đi học
 9. Những g người g làm nghiên g cứu 9 … Các nhà nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau ở các Viện và trung tâm nghiên cứu, … Các giáo sư, sư giảng viên viên,… ở các trường Đại học, học Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp … Các chuyên gia ở các cơ quan quản lý nhà nước, nước các công ty, viện nghiên cứu tư nhân … Các sinh viên ham thích NCKH ở các trường Đại học … …
 10. Các hình thức tổ chức nghiên g cứu 10 † Xây dựng các đề tài, tài dự án NCKH † Tìm kiếm cơ quan, cá nhân tài trợ † Tổ chức công việc thực hiện nghiên cứu chung † Tổ chức công việc thực hiện nghiên cứu cá nhân † Quản Q ản lý, lý điều điề phối các hoạt động thực hiện NCKH † Làm việc với các cơ quan quản lý, tài trợ
 11. Loại ạ hình nghiên g cứu 11 † Đề tài „ Là một hình thức tổ chức NCKH, có nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, thể có nội dung, dung phương pháp rõ ràng, do một cá nhân hoặc nhóm người thực hiện „ Nhằm trả lời các câu hỏi mang g tính học ọ thuậtậ hoặc ặ thực tiễn, hoàn thiện và làm phong phú thêm các tri thức khoa học, đưa ra các câu trả lời để giải quyết thực tiễn. ễ „ Ví dụ: Tìm hiểu nhu cầu và sự lựa chọn của khách hà vềề sản hàng ả phẩm hẩ sữa,... ữ
 12. Loại ạ hình nghiên g cứu 12 † Dự án „ Là một loại đề tài được thực hiện nhằm mục đích ứng dụng, dụng có xác định cụ thể về hiệu quả kinh tế - xã hội „ Dựự án có tính ứngg dụng ụ g cao,, có ràngg buộc ộ về thời gian và nguồn lực „ Ví dụ: Dự án xây dựng thí điểm mô hình phát triển nông thôn mới,…
 13. Loại ạ hình nghiên g cứu 13 † Chương trình khoa học: là tập hợp các đề tài/dự án có cùng mục đích xác định „ Các đề tài, dự án thuộc chương trình mang tính độc lập tương đối ố „ Các nội dung trong chương trình có tính đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau „ Một nhóm các đề tài, dự án được phối hợp quản lý nhằm đạt được một số mục tiêu chung đã định trước. Ví dụ: “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền ề thông”, mã số ố KX.01/06-10
 14. Loại ạ hình nghiên g cứu 14 † Đề áán: là một ột loại l i văn ă kiệ kiện đđược xây â dựng d để ttrình ì h cấp quản lý cao hơn hoặc gửi cơ quan tài trợ nhằm đề xuất xin thực hiện một công việc nào đó: thành lập một tổ chức, tài trợ cho một hoạt động,… Các chương trình, đề tài, dự án được đề xuất trong đề án.
 15. Căn cứ hình thành chương trình, đề tài, 15 đề áán … Chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động và kế hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực … Đề xuất của các tổ chức quản lý, nhà tài trợ … Đề xuất của Cục ụ chuyên y ngành, g , doanh nghiệp, g ệp, địa ị phương, đơn vị nghiên cứu, tổ chức và cá nhân, hiệp hội và các hội khoa học, các hội đồng khoa học.
 16. Các loại ạ hình NCKH 16 1. Cách pphân loại ạ NC thực ự nghiệm g ệ và lýý thuyết: y † Nghiên cứu thực nghiệm: liên quan đến các hoạt động của đời sống thực tế „ Nghiên cứu hiện tượng thực tế (thông qua khảo sát thực tế) „ Nghiên cứu hiện tượng trong điều kiện có kiểm soát (thông qua thí nghiệm) † Nghiên cứu lý thuyết: thông qua sách vở, vở tài liệu, liệu các học thuyết và tư tưởng. „ Nghiên cứu lý thuyết thuần túy: nghiên cứu để bác bỏ, ủng hộ hay làm rõ một quan điểm/lập luận lý thuyết nào đó „ Nghiên cứu lý thuyết ứng dụng: tìm hiểu ứng dụng các lý thuyết như thế nào trong thực tế,… Thông thường một nghiên cứu thường liên quan đến cả hai khía cạnh thực nghiệm và lý thuyết.
 17. Các loại ạ hình NCKH 17 2 Cách phân loại NC quá trình 2. trình, mô tả và so sánh: † Nghiên cứu quá trình: tìm hiểu lịch sử của sự vật, hiện tượng hay con người † Nghiên cứu mô tả: tìm hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng † Nghiên cứu so sánh: tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt ệ
 18. Các loại ạ hình NCKH 18 3 Cá 3. Cáchh phân hâ loại l i NC tìm tì hiểu hiể mối ối quan hệ vàà đánh đá h giá iá † Nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ: giữa các sự vật và hiện tượng tượng, phương pháp phổ biến là thống kê † Nghiên cứu đánh giá: tìm hiểu sự vật, hiện tượng thông qua một hệ thống các tiêu chí 4. Cách phân loại NC chuẩn tắc và mô phỏng † Nghiên cứu chuẩn tắc: Đánh giá /dự đoán những việc sẽ xảy ra nếu ế thực h hiện hi một thay h đổi nào đó đ † Nghiên cứu mô phỏng: là kỹ thuật tạo ra một môi trường có kiểm soát để mô phỏng hành vi/sự vật, vật hiện tượng trong thực tế.
 19. Đối tượng ợ g và phạm p ạ vi nghiên g cứu 19 † Đốitượng nghiên cứu: là bản chất của sự vật hay hiện tượng cần xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu † Phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong phạm vi nhất định về mặt thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.
 20. Mục ụ đích và mục ụ tiêu nghiên g cứu 20 † Mục đích nghiên cứu: là sự sắp đặt công việc hay điều gì đó được đưa ra trong nghiên cứu cứu. Mục đích trả lời câu hỏi: “nhằm vào việc gì” hoặc “để phục vụ cho điều gì” và mang ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu, nhắm đến đối tượng phục vụ sản xuất, xuất nghiên cứu † Mục ục tiêu êu nghiên g ê cứu: là nền ề tảngg hoạt oạ động độ g của củ đề tài vvà làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đã đưa ra và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm làm cái gì ??”
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2