intTypePromotion=1

Bài giảng Quy chế đấu thầu (Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
78
lượt xem
6
download

Bài giảng Quy chế đấu thầu (Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy chế đấu thầu (Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC)trình bày về phạm vi áp dụng của quy chế; trình tự triển khai đấu thầu; nội dung các bước đấu thầu tuyển chọn tư vấn; thẩm quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy chế đấu thầu (Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC)

  1. QUY CHẾ ĐẤU THẦU  (Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ­BTC) VỤ Kế hoạch – Tài chính LOGO
  2. 1. Phạm vi áp dụng của Quy chế đối với hoạt động đấu thầu của các chương trình, dự án ODA (Chương I) 2. Trình tự triển khai công tác đấu thầu theo quy định của Quy chế (Chương III) 3. Nội dung các bước đấu thầu tuyển chọn tư vấn (Chương VI) 4. Thẩm quyền, trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu (Điều 5, Chương I, Chương X, Chương XI)
  3. Phạm vi áp dụng của Quy chế  Điều 3, Quy chế đấu thầu kèm Quyết định 787 quy định: - Mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn, đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết. Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Quy chế này. .
  4. Trình tự triển khai đấu thầu (Điều 8) 1. Thành lập tổ thẩm định (nếu cần thiết) Text 2. Xây dựng, phê 6. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu Trình tự duyệt kết quả đấu thầu thầu triển khai 3. Xây dựng và phê 7. Thông báo kết quả duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu 4. Phê duyệt tiêu 8. Thương thảo, hoàn chuẩn đánh giá chi tiết thiện và ký kết hợp HSDT đồng
  5. Trình tự triển khai đấu thầu (tiếp theo)  Thực tế trong quá trình đấu thầu tuyển chọn tư vấn tại các dự án trình tự triển khai đấu thầu có những điểm khác biệt giữa quy định của nhà tài trợ so với quy định tại Quy chế (Điều 8) thì các dự án thực hiện theo quy định và hướng dẫn của nhà tài trợ, ví dụ: - Đối với một số gói thầu cần xây dựng danh sách ngắn các tư vấn được tham gia dự thầu trước khi phát hành HSMT: Giữa bước 2- bước 3 của trình tự, Dự án thực hiện bổ sung: xây dựng HS mời quan tâm trên cơ sở TOR đã được phê duyệt, tổ chức đánh giá HS bày tỏ quan tâm và lựa chọn tư vấn vào danh sách ngắn.
  6. Trình tự triển khai đấu thầu (tiếp theo)  Đối với thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt KHĐT, kết quả lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo vừa tuân thủ quy định của nhà tài trợ (nếu có) vừa tuân thủ quy định của Quy chế
  7. Nội dung các bước đấu thầu tuyển  chọn tư vấn  Đối với nhà tài trợ có quy định, hướng dẫn riêng về công tác đấu thầu hoặc yêu cầu áp dụng quy định đấu thầu quốc tế (nội dung này phải được quy định trong Hiệp định tài trợ): Nội dung các bước đấu thầu tuyển chọn tư vấn áp dụng theo quy định của nhà tài trợ/quốc tế.  Đối với nhà tài trợ không có quy định, hướng dẫn riêng về công tác đấu thầu và Hiệp định tài trợ không quy định luật áp dụng: Nội dung các bước đấu thầu thực hiện theo quy định của Chương VI, Quy chế.
  8. THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM  TRONG ĐẤU THẦU Trách nhiệm của người có thẩm quyền (Điều 5, Điều 81) Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị (Điều 5, Điều 82) Trách nhiệm của đơn vị thẩm định (Điều 5, Điều 79)
  9. THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM  TRONG ĐẤU THẦU (tiếp theo)  Quy định phân cấp, uỷ quyền trong lĩnh vực đấu thầu (Điều 8, Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính): - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết định và phê duyệt đấu thầu đối với nội dung công việc có danh mục dự toán được duyệt từ 3.000 triệu đồng trở lên. - Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc DA): Quyết định và phê duyệt đấu thầu đối với nội dung công việc có danh mục dự toán được duyệt dưới 3.000 triệu đồng.
  10. LOGO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2