intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quy chế đấu thầu

Xem 1-4 trên 4 kết quả Bài giảng Quy chế đấu thầu
 • Bài giảng Quy chế đấu thầu (Ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC)trình bày về phạm vi áp dụng của quy chế; trình tự triển khai đấu thầu; nội dung các bước đấu thầu tuyển chọn tư vấn; thẩm quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt10p cocacola_05 02-11-2015 81 6   Download

 • Bài giảng Đầu thầu rộng rãi, đầu thầu hạn chế nhằm trình bày về lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng. Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng, đấu thầu hạn chế trong hoạt động xây dựng, hình thức lựa chọn nhà thầu.

  pdf61p navy_12 22-05-2014 150 33   Download

 • Bài giảng Đấu thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế nêu các nhà thầu phải chuẩn bị một gói thầu gồm 2 túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ căn cứu theo tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu.

  pdf24p navy_12 22-05-2014 102 22   Download

 • – Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê nhà nước. Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng Chính phủ ban hành các quy chế quản lý bằng các văn bản như: Nghị định, quyết định đối với việc quản lý các hoạt động kinh tế cụ thể như: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định, Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu… Những văn bản này là những văn bản pháp quy trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng...

  pdf21p artemis06 13-09-2011 230 88   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quy chế đấu thầu
p_strCode=baigiangquychedauthau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2