intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

88
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: Phân tích phương sai" trình bày các nội dung: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

1-1<br /> <br /> Chương 9. PHÂN TÍCH<br /> PHƯƠNG SAI<br /> Ths. Lê Văn Hòa<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> ● Sau khi học xong chương này, người học sẽ<br /> ● Hiểu được phạm vi ứng dụng của phân tích phương<br /> sai (ANOVA)<br /> ● Biết được cách thực hiện ANOVA một yếu tố (oneway<br /> ANOVA)<br /> ● Nắm được quy trình thực hiện ANOVA hai yếu tố<br /> (two-way ANOVA)<br /> ● Biết cách đọc bảng ANOVA từ Excel và SPSS<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> CÁC NỘI DUNG CHÍNH<br /> ● 9.1 Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA)<br /> ● 9.2 Phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA)<br /> ● 9.3 Ứng dụng Excel<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 9.1 Phân tích PS một yếu tố<br /> ● 9.1.1 Trường hợp k tổng thể có PP bình thường và<br /> PS bằng nhau<br /> ● B1: Tính tổng chênh lệch bình phương trong từng<br /> nhóm SS1, SS2, ... SSk và SSW<br /> ● B2: Tính tổng chênh lệch bình phương giữa các<br /> nhóm SSG<br /> ● B3: Tính các phương sai nội bộ nhóm MSW và MSG<br /> ● MSW = SSW/(n-k)<br /> ● MSG = SSG/(k-1)<br /> ● B4: Tính chỉ tiêu KĐ F = MSG/MSW và KĐGT<br /> ● Bác bỏ H0 nếu F > Fk-1;n-k;α<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> Nhóm 1<br /> <br /> Nhóm 2<br /> <br /> …<br /> <br /> Nhóm k<br /> <br /> 11<br /> <br /> 21<br /> <br /> …<br /> <br /> k1<br /> <br /> 12<br /> <br /> 22<br /> <br /> …<br /> <br /> k2<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> knk<br /> <br /> 1n1<br /> <br /> 2n2<br /> <br /> …<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> ...<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2