intTypePromotion=3

Bài giảng về THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Thanh Vuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
291
lượt xem
103
download

Bài giảng về THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là thuế trực thu quan trọng và nguồn thu lớn nhất trong hệ thống thuế quốc gia. Còn có tên gọi khác là Coporate Income Tax, Company Tax .Ra đời ở VN năm 1997 và đã qua 1 lần sửa đổi bổ sung vào năm 2003. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN kể cả thu nhập từ hoạt động ở nước ngoài.Thu nhập khác.Kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính nếu khác. Đối với các trường hợp cụ thể thì phải xác định theo kỳ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 1. CHƯƠNG 5 CH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 2. TỔNG QUAN • Là thuế trực thu quan trọng và nguồn thu lớn nhất trong hệ thống thuế quốc gia • Còn có tên gọi khác là Coporate Income Tax, Company Tax • Ra đời ở VN năm 1997 và đã qua 1 lần sửa đổi bổ sung vào năm 2003
 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG • Tổ chức sản xuất, kinh doanh HH, DV: – Doanh nghiệp NN – Công ty TNHH – Công ty cổ phần – Công ty hợp danh – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh với VN – Doanh nghiệp tư nhân
 4. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG • Tổ chức sản xuất, kinh doanh HH, DV (TT) – HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác – Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội....
 5. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC DIỆN NỘP THUẾ • HTX, tổ hợp tác có thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
 6. CĂN CỨ TÍNH THUẾ CĂN • THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ • THUẾ SUẤT
 7. THU NHẬP CHỊU THUẾ THU • Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN kể cả thu nhập từ hoạt động ở nước ngoài • Thu nhập khác • Kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính nếu khác • Đối với các trường hợp cụ thể thì phải xác định theo kỳ kế toán theo qui định của pháp luật
 8. THU NHẬP CHỊU THUẾ THU DT để tính Thu Chi phí nhập hợp lý TNCT TNCT = - + chịu trong kỳ trong kỳ khác thuế tính thuế tính thuế
 9. DOANH THU ĐỂ TÍNH TNCT DOANH • Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội ... Không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền – PP khấu trừ thuế GTGT: doanh thu không bao gồm thuế GTGT – PP trực tiếp trên GTGT: Doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
 10. DOANH THU ĐỂ TÍNH TNCT DOANH • Thời điểm để xác định doanh thu để tính TNCT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu HH hay thời điểm lập hóa đơn bán hàng • Một số trường hợp cụ thể: – Hoạt động bán trả góp, doanh thu không bao gồm lãi trả góp – HH, DV dùng để trao đổi biếu tặng, tiêu dùng nội bộ được xác định theo giá của HH, DV cùng loại tại thời điểm trao đổi, biếu tặng
 11. DOANH THU ĐỂ TÍNH TNCT DOANH • DT để tính TNCT của hàng gia công là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu động lực, chi phí khác ... phục vụ cho việc gia công HH • Đối với hoạt động cho thuê TS là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo HĐ thuê. Có th ể phân bổ theo từng năm hoặc tính DT một lần
 12. DOANH THU ĐỂ TÍNH TNCT DOANH • Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động tín dụng là tiền lãi cho vay phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế • Các trường hợp khác do Bộ tài chính qui định
 13. CHI PHÍ HỢP LÝ CHI • NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH – Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. – Các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 14. CHI PHÍ HỢP LÝ CHI • BỔ SUNG TRONG LUẬT MỚI – Giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường – Trích tối đa 10% trên TNCT cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Trong 5 năm nếu không sử dụng hoặc chưa đến 70%, sai mục đích thì phải nộp lại số thuế và lãi TNDN tương ứng với TNCT đã dùng để trích lập quỹ.
 15. CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ CHI • CÁC KHOẢN CHI KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ • CÁC KHOẢN CHI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH THU • CÁC KHOẢN CHI DO NGUỒN KINH PHÍ KHÁC ĐÀI THỌ
 16. CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ CHI • CHI PHÍ KHẤU HAO CỦA TÀI SẢN KHÔNG THUỘC SỞ HỮU CỦA DN, KHÔNG DÙNG VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. • TÍNH THEO PP ĐƯỜNG THẲNG, NẾU TRÍCH KHẤU HAO NHANH THÌ KHÔNG QUÁ 2 LẦN SO VỚI PP ĐƯỜNG THẲNG
 17. CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ CHI • CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU VƯỢT QUÁ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO HOẶC HƯ HỎNG ĐÃ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG • TIỀN LƯƠNG CHƯA THỰC CHI SAU KHI ĐÃ QUYẾT TOÁN THUẾ • TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HOẶC KHÔNG ĐÚNG LUẬT
 18. CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ CHI • CÁC CHI PHÍ THU MUA SỬ DỤNG BẢNG KÊ NHƯNG KHÔNG LẬP BẢNG KÊ • PHẦN CHI PHÍ TIỀN ĂN GIỮA CA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VƯỢT QUÁ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU • PHẦN CHI THƯỞNG CHO SÁNG KIẾN KHÔNG CÓ QUI ĐỊNH CỤ THỂ
 19. CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ CHI • CHI PHÍ TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC, Y TẾ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ LÀM NHÀ TÌNH NGHĨA THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT • CHI BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VƯỢT MỨC QUI ĐỊNH, CHI MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
 20. CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ CHI • CHI PHÍ ĐIỆN NƯỚC KHÔNG CÓ BẢNG KÊ KÈM THEO HÓA ĐƠN CỦA NHỮNG CƠ SỞ PHẢI THUÊ MẶT BẰNG • CHI PHÍ THUÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƯỢT MỨC TRẢ HÀNG NĂM • CHI PHÍ PHỤ CẤP TÀU XE KHÔNG ĐÚNG QUI ĐỊNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản