Bài tập nhóm HỐI PHIẾU

Chia sẻ: Phạm Vân Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

0
203
lượt xem
100
download

Bài tập nhóm HỐI PHIẾU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 1-5-2008, công ty xuất khẩu tổng hợp ( The General Import – Export Company) ký hợp đồng ngoại thương số 123/EX với công ty Foodtech ở Philippine để xuất khẩu lô hàng gạo theo các điều kiện và điều khoản như sau: Số lượng hàng: 1.000 Ton, không đề cập dung sai. Đơn giá: 205 USD/Ton FOB cảng sài gòn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập nhóm HỐI PHIẾU

  1. Bài tập nhóm HỐI PHIẾU Nhóm 8
  2. Danh sách nhóm 1. Phạm Thị Vân Anh – Nhóm trưởng 2. Phạm Thị Ngọc Anh 3. Hoàng Hồng Hạnh 4. Nguyễn Thị Thu Huyền 5. Mai Thị Hồng Ngát 6. Nguyễn Thị Thanh Tâm 7. Thạc Thị Trang
  3. Tình huống số 8 • Ngay 1-5-2008, công ty xuất khâu tông hợp ( The General Import – Export ̀ ̉ ̉ Company) ký hợp đông ngoai thương số 123/EX với công ty Foodtech ở ̀ ̣ Philippine để xuât khâu lô hang gao theo cac điêu kiên và điêu khoan như ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ sau: Số lượng hang: 1.000 Ton, không đề câp dung sai. ̀ ̣ Đơn gia: 205 USD/Ton FOB cang sai gon. ́ ̉ ̀ ̀ Thời han thanh toan: trả châm 60 ngay kể từ ngay nhin thây hôi phiêu. ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ Hinh thức thanh toan: thư tin dung không huy ngang. Thư tin dung sô: ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ 123456 đã được Ngân hang Bank of China Philippine mở cho công ty XNK ̀ tông hợp ngay 20-5-2008 với giá trị thư tin dung la: 205.000 USD. ̉ ̀ ́ ̣ ̀ Thư tin dung cho phep khả dung tự do tai bât cứ ngân hang nao đê ̉ chiêt ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ khâu. Ngay 14-7-2008, công ty XNK tông hợp giao hang theo thư tin dung. L ượng ̀ ̉ ̀ ́ ̣ giao hang thực tế la: 1050 tân. Nhà xuât khâu sau khi giao hang, xuât trinh ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ chứng từ tai ngân hang quôc tế – Chi nhanh sai gon và đề nghị chiêt khâu ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ chứng từ.
  4. BILL OF EXCHANGE No: 1234 Ho Chi Minh City, July 14 th 2008 For: USD 215,250.00 At 60 DAYS AFTER SIGHT of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid). Pay to the order of VIETNAM INTERNATIONAL BANK- SAIGON BRANCH the sum of United States Dollars two hundred fifteen thousand two hundred and fifty only. Value received as per our invoice No.123/ EX dated May 1st 2008. Drawn under Bank of China Philippine Irrevocable L/C No.123456 Dated May 20th 2008. To: Bank of China Philippine The General Import-Export Company (signed)
  5. HỐI PHIẾU Số: 12345 Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 7 năm 2008 Số tiền: 215.250 USD 60 ngày sau khi nhìn thấy bản THỨ NHẤTcủa hối phiếu này (bản THỨ HAI cùng ngày tháng không trả tiền) trả theo lệnh của ngân hàng qu ốc tế -chi nhánh Sài Gòn một số tiền là hai trăm mười lăm ngàn hai trăm lăm mươi Đô-la Mỹ. Thuộc tài khoản của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ký phát cho ngân hàng Bank of China Phillippine. Theo L/C số 123456 mở ngày 20 /05/2008. Gửi Ngân hàng Bank of China Philippine Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp (đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản