Bản tin pháp luật công thương

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
101
lượt xem
7
download

Bản tin pháp luật công thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và các biện pháp thi hành Luật, đổi mới một bước quy trình lập pháp, lập quy nhằm nâng cao chất lượng của VBQPPL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản tin pháp luật công thương

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG VỤ PHÁP CHẾ ______ Bản tin SỐ THÁNG 5 – 2009 Pháp luật Công Thương Phụ trách nội dung Hoàng Xuân Bắc NỘI DUNG Nhóm cộng tác Lại Thị Lan Hương Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đổi Trần Thị Mai Hương mới quy trình lập pháp, lập quy Bùi Bích Hiền Đào Thanh Dung Việt Nam ra nhập Trung tâm tư vấn Bùi Thế Hưng luật WTO Bùi Thị Bình Giang Ngô Đức Minh Quy tắc xuất xứ mới theo Hiệp định Phạm Thành Trung thương mại hàng hóa ASEAN Nguyễn Đức Hạnh Quy định mới của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Quy tắc xuất xứ mới theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản Danh mục văn bản tháng 5 năm 2009 Địa chỉ liên hệ 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội ĐT: 22205492 - 22202584 E il
  2. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: đổi mới quy trình lập pháp, lập quy Trần Thị Mai Hương Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị bản, quy định trái pháp luật hoặc số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 về không còn hiệu lực thi hành. triển khai thực hiện Luật Ban hành Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ văn bản quy phạm pháp luật trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, (VBQPPL) và các biện pháp thi hành cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các Luật, đổi mới một bước quy trình lập đơn vị thuộc Bộ, ngành đánh giá tác pháp, lập quy nhằm nâng cao chất động của luật, pháp lệnh, nghị định lượng của VBQPPL. sau khi có hiệu lực và đối chiếu với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ kết quả đánh giá trong từng giai đoạn trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, soạn thảo, xác định tính hợp lý, tính cơ quan thuộc Chính phủ xác định khả thi của các quy định để kịp thời công tác lập dự kiến chương trình xây kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền dựng VBQPPL và xây dựng pháp luật giải pháp nâng cao hiệu quả của văn là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ bản hoặc hoàn thiện văn bản trong chính trị quan trọng hàng đầu trong trường hợp cần thiết. chương trình công tác; trực tiếp chỉ Lập chuyên mục lấy ý kiến xây đạo công tác soạn thảo văn bản và dựng dự thảo VBQPPL chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian trình các dự án, dự thảo. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu lập chuyên mục lấy ý kiến trên Trang Áp dụng một văn bản sửa đổi, thông tin điện tử của cơ quan để tiếp thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn nhận các ý kiến đóng góp; đồng thời, bản tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá Thủ tướng Chính phủ nhấn nhân liên quan, các chuyên gia, nhà mạnh, khi đề nghị xây dựng, soạn khoa học và các đối tượng chịu sự thảo, ban hành dự án, dự thảo, cần điều chỉnh trực tiếp của dự án, dự thảo quan tâm áp dụng có hiệu quả kỹ thuật dưới các hình thức phù hợp, nhất là dùng "một văn bản sửa đổi, bổ sung, những dự án, dự thảo liên quan trực thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công bản" nhằm tiết kiệm các nguồn lực và dân, doanh nghiệp. bảo đảm tính thống nhất của hệ thống Kiện toàn tổ chức pháp chế và pháp luật. Đồng thời, phải rà soát, hệ đội ngũ cán bộ, công chức làm công thống hóa VBQPPL để kịp thời sửa tác xây dựng pháp luật theo hướng đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các văn chuyên nghiệp, đủ về biên chế và bảo đảm chất lượng cao.
  3. Việt Nam gia nhập Trung tâm tư vấn luật WTO Bùi Thị Bình Giang Ngày 19/5/2009, tại Giơ ne vơ đã đăng ký sử dụng dịch vụ của (Thụy Sỹ), Đại sứ Vũ Dũng đã thay ACWL. mặt Chính phủ ký Nghị định thư về việc CHXHCN Việt Nam gia nhập Việc trở thành thành viên của Trung tâm tư vấn luật WTO (gọi tắt là ACWL có thể đem lại nhiều lợi ích ACWL). đối với Việt Nam. Thứ nhất, Trung tâm sẽ giúp Việt Nam đào tạo cán bộ ACWL được thành lập từ năm pháp lý các Bộ ngành (luật sư của 1999 và là một tổ chức liên chính phủ Chính phủ) để dần dần đảm nhận công hoạt động độc lập với WTO. Chức tác tham mưu pháp lý về WTO cho năng của Trung tâm là trợ giúp các Chính phủ. Thứ hai, Việt Nam sẽ nước đang phát triển, các nước kém nhận được các tư vấn pháp lý miễn phát triển và các nước có nền kinh tế phí liên quan tới các quy định của chuyển đổi là thành viên của WTO WTO. Thứ ba, trong trường hợp Việt trong các lĩnh vực: tư vấn pháp luật về Nam tham gia vào một vụ việc tranh WTO; hỗ trợ các bên và bên thứ ba chấp tại WTO với tư cách nguyên trong giải quyết tranh chấp; đào tạo về đơn, bị đơn, hay bên thứ ba, Trung pháp luật của WTO cho các cán bộ tâm có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ. Hiện nay Trung tâm trong toàn bộ quá trình giải quyết có 39 thành viên, trong đó có 10 nước tranh chấp. phát triển và 29 nước đang phát triển (hai phần ba số lượng nước đang phát Hiện nay, Bộ Công Thương với triển là thành viên của WTO đã gia tư cách chủ trì việc Việt Nam gia nhập nhập Trung tâm). 45 nước kém phát ACWL đang có những kế hoạch cụ triển là thành viên của WTO hoặc thể để triển khai hợp tác với ACWL đang trong quá trình gia nhập WTO một cách có hiệu quả nhất. Quy tắc xuất xứ mới theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Nguyễn Đức Hạnh Ngày 22/5/2009, Bộ trưởng 19/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông Công Thương ngày 24/7/2008 ban tư số 22/2009/TT-BCT về việc thực hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các thương mại hàng hóa ASEAN thay ưu đãi theo Hiệp định về chương trình thế thay thế Quyết định số ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương
  4. . Thông tư ký hồ sơ thương nhân, cấp C/O cũng này được ban hành nhằm quy định như các trường hợp từ chối và thu hồi việc thực hiện chuẩn hóa quy trình thủ C/O. Ngoài ra, thông tư này cho thấy tục cấp C/O cho các đối tượng là việc cơ quan quản lý nhà nước tận thương nhân (hay người đại diện hợp dụng tối đa hệ thống quản lý và cấp pháp của thương nhân), phù hợp với chứng nhận xuất xứ điện tử của Việt thông lệ và các quy định quốc tế về Nam (eCOsys) rút ngắn thời gian làm nguyên tắc xuất xứ cũng như thực thi thủ tục xin cấp C/O của doanh nghiệp những cam kết của Việt Nam trong (bằng cách khai báo trước trên mạng các Hiệp định thương mại song eCOsys, chỉ mang hồ sơ đến làm thủ phương, đa phương mà Việt Nam là tục khi tổ chức cấp C/O thông báo thành viên. đồng ý cấp) đồng thời giám sát được Thông tư này là nhằm nội luật việc thực thi thủ tục hành chính của hóa những cam kết của Việt Nam các tổ chức cấp C/O thông qua báo trong Hiệp định thương mại hàng hoá cáo định kỳ. Thông tư cũng quy định ASEAN ký ngày 26/02/2009 tại Hội cụ thể danh sách các tổ chức cấp C/O. nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7/2009./. Thông tư quy định chi tiết, đầy đủ, minh bạch trình tự, thủ tục đăng Quy định mới của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Phạm Thành Trung Ngày 23/4/2009, Thủ tướng đồng thời bãi bỏ khoản 3 của Danh Chính phủ đã ký ban hành Nghị định mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ doanh (Phụ lục II) ban hành kèm theo công nghiệp. Nghị định này sẽ có hiệu Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày lực thi hành kể từ ngày 22/6/2009 và 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi thay thế Nghị định số 27/CP ngày tiết thi hành Luật Thương mại về hàng 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu kinh doanh và kinh doanh có điều nổ công nghiệp; thay thế Điều 9 Nghị kiện. định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Theo quy định mới, Nhà nước Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu độc quyền về sản xuất, kinh doanh vật nổ và công cụ hỗ trợ; thay thế Chương liệu nổ công nghiệp. Số lượng, phạm IV Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ vi, quy mô các doanh nghiệp sản xuất, và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp do Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996. Thủ tướng Chính phủ quyết định trên Nghị định số 39/2009/NĐ-CP cũng cơ sở phù hợp với quy hoạch phát
  5. triển vật liệu nổ công nghiệp và điều quy định tại Giấy chứng nhận, Giấy kiện kinh tế - xã hội cụ thể của từng phép. thời kỳ, chống lạm dụng vị trí độc Cũng theo quy định mới, tổ quyền, bảo đảm lợi ích quốc gia, chức, cá nhân đang hoạt động vật liệu quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. nổ công nghiệp phải xây dựng kế Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố phù cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động hợp với quy định của Nghị định số vật liệu nổ công nghiệp theo quy định 39/2009/NĐ-CP trong thời hạn 06 của pháp luật trước ngày Nghị định số tháng, kể từ ngày Nghị định này có 39/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành hiệu lực. được tiếp tục thực hiện theo thời hạn Quy tắc xuất xứ mới theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản Ngô Đức Minh Ngày 18/5/2009, Bộ trưởng mẫu VJ (C/O VJ) của Việt Nam và Công Thương đã ký ban hành Thông của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thông tư tư số 10/2009/TT-BCT quy định việc cũng quy định rõ trình tự, thủ tục cấp cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho C/O VJ áp dụng đối với người sản hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị xuất và người xuất khẩu Việt Nam trường Nhật Bản. muốn xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản. Thông tư này là nhằm nội luật hóa các cam kết của Việt Nam về quy Cùng với C/O VJ, tính đến nay, tắc xuất xứ trong Hiệp định đối tác Việt Nam đã có tổng cộng 7 loại C/O kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (Hiệp ưu đãi. Trong đó, với riêng thị trường định VJEPA). Đây là Hiệp định tự do Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam có hóa thương mại song phương đầu tiên hai lựa chọn. Đó là C/O AJ hoặc C/O giữa Việt Nam với nước ngoài. VJ. C/O AJ là Giấy chứng nhận xuất xứ nội luật hóa cam kết của Việt Nam Thông tư quy định cụ thể quy tắc trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn xuất xứ áp dụng đối với hàng hóa Việt diện ASEAN-Nhật Bản. Nam xuất sang thị trường Nhật Bản và ngược lại, đồng thời ban hành mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
  6. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2009 1. Nghị định 43/2009/NĐ-CP 7. Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 07/5/2009 của Chính phủ về ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị Hiệp định giữa nước Cộng hoà Xã hội định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối hướng dẫn thi hành Luật Thương mại tác kinh tế về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, 8. Thông tư 11/2009/TT-BCT hạn chế kinh doanh và kinh doanh có ngày 20/5/2009 của Bộ Công điều kiện Thương về việc quy định chi tiết một 2. Nghị định số 49/2009/NĐ-CP số điều của Nghị định số ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của định về xử phạt vi phạm hành chính Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động chuyển giao công hành chính các hành vi đầu cơ, găm nghệ hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất 3. Quyết định 81/2009/QĐ-TTg thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại ngày 21/5/2009 của Thủ tướng 9. Thông tư 12/2009/TT-BCT Chính phủ về việc phê duyệt Quy ngày 22/5/2009 của Bộ Công hoạch phát triển ngành công nghiệp Thương về việc thực hiện Quy tắc hoá dược đến năm 2015, tầm nhìn đến xuất xứ trong Hiệp định thương mại năm 2025 hàng hoá ASEAN 4. Quyết định 80/2009/QĐ-TTg 10. Quyết định 2420/QĐ-BCT của ngày 21/5/2009 Thủ tướng Chính ngày 21/5/2009 của Bộ Công thương phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều ban hành Kế hoạch cung cấp trực của Quy chế xây dựng và thực hiện tuyến dịch vụ công do Bộ Công Chương trình xúc tiến thương mại quốc Thương quản lý gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm 11. Quyết định 2424/QĐ-BCT theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Bộ Công ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy phủ hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, 5. Thông tư 08/2009/TT-BCT chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất ngày 11/5/2009 của Bộ Công hiếm và Urani giai đoạn đến 2015, có Thương về việc quy định về quá cảnh xét đến năm 2025 hàng hoá của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6. Thông tư 09/2009/TT-BCT ngày 12/5/2009 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng có xuất xứ từ Lào

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản