intTypePromotion=1

Chương trình thử việc ( Áp dụng cho nhân viên văn phòng và phối gián cấp quản lý)

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
256
lượt xem
73
download

Chương trình thử việc ( Áp dụng cho nhân viên văn phòng và phối gián cấp quản lý)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Chương trình thử việc (Áp dụng cho nhân viên văn phòng và phối gián cấp quản lý)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình thử việc ( Áp dụng cho nhân viên văn phòng và phối gián cấp quản lý)

  1. BM.08.01 BM.08.18 15.05.2004 15.05.2004 Cty .............. CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý) Họ tên : Chưc vu: . ...............................……………….. ̣ ……………………………………………………………… Thời gian thử việc: từ ngày..... ………đến ngày………. Bộ phận : ………………………………………………... …. Người Quan lý trưc tiêp : ………………………………………………. Chưc vụ : …………………………………….. ̉ ́ A.YÊU CẦU. 1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc. TỈ KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM TRỌNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC (%) Trang 1/3
  2. BM.08.01 BM.08.18 15.05.2004 15.05.2004 Cty .............. TỈ KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM TRỌNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC (%) 2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm). …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. 3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. B. XÁC NHẬN : Phòng Quản lý Nguồn Cấp Quản lý trưc tiếp đưa ra Nhân viên thử việc chấp nhận Nhân lưc Chương trình thử việc thưc hiện chương trình Ngày___ /___ /______ Ngày___ /___ /______ Ngày___ /___ /______ Trang 2/3
  3. BM.08.01 BM.08.18 15.05.2004 15.05.2004 Cty .............. _________________________ __________________________ __________________________ Trang 3/3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2