Đáp án thi Đại Học môn Vật Lí khối A năm 2008

Chia sẻ: đỗ Minh đức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
850
lượt xem
112
download

Đáp án thi Đại Học môn Vật Lí khối A năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đáp án các mã đề thi Đại Học môn Vật Lí khối A năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án thi Đại Học môn Vật Lí khối A năm 2008

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ, khối A Mã đề thi Câu số 128 230 319 457 761 905 1. A C C B A D 2. D D C B C B 3. A A C A B C 4. D C C D C B 5. C C C D B D 6. B D C D B A 7. A A D B A A 8. D A D A B C 9. B B C D D D 10. B C B B C A 11. B B C D A C 12. B C B B B C 13. D C B B C D 14. C C B C B C 15. A A A A D A 16. D B C B D A 17. B D D B A A 18. D C B C B B 19. B A D C D B 20. A D B C C C 21. B D D D A D 22. D A C D D A 23. B C D D C D 24. D B C B D C 25. A D D D A C 26. D C C C A B 27. A A C A A C 28. A C D A D D 29. A A B C C B 30. A B A D B A 31. B B A B C C 32. D C B B C B 1
  2. Mã đề thi Câu số 128 230 319 457 761 905 33. A C A D D D 34. D B B A B D 35. C D C C B B 36. C B A C C A 37. C A B D A B 38. C D C D C A 39. C B A B C B 40. A D D B C D 41. A B A C B B 42. B B B C D A 43. B A D C B B 44. C B A B C A 45. C D A A A B 46. D A D B C A 47. D A D C A C 48. C C A A A D 49. C B A A D B 50. B D D C A B 51. D D A A B A 52. C B D A A D 53. A B B A A D 54. C C D A D A 55. C A A D B C 56. B D B A D C 57. B A A D D D 58. D D B C D C 59. A A A A D D 60. C D B C B C 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản