intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương luận văn thạc sĩ: Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyentaitho_1234 Tho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

535
lượt xem
137
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương luận văn thạc sĩ "Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội" góp phần vào việc phát triển và mở rộng các ứng dụng của GIS vào các vấn đề trong thực tế, phát triển công nghệ Web hiện nay theo hướng Webgis mã nguồn mở, tích hợp thông tin không gian và thông tin thuộc tính thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh trên nền Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương luận văn thạc sĩ: Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI ­­­­­­­­­­­­­­­                                    ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ         Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm          Mã ngành: 60.480.103              Đề tài: ỨNG DỤNG WEBGIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU  PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỮA CHÁY KHẨN CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TP.  HÀ NỘI HỌC VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Tài Thọ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: ThS. Chu Thị Hồng Hải 1
 2. Hà Nội, 12/2015 2
 3. ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ   Tên đề  tài: “Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công  tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”  Giáo viên hướng dẫn: ThS. Chu Thị Hồng Hải   Học viên thực hiện: Nguyễn Tài Thọ   Lớp: Cao học CNTT 9.01   Cơ sở đào tạo: Khoa công nghệ thông tin ­ Trường Đại học Kinh doanh và  Công nghệ Hà Nội   Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm   Mã số chuyên ngành: 60.480.103 3
 4. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện  nay  công  tác  phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)  đang  là  vấn  đề  được  nhiều  lãnh  đạo  thành phố quan  tâm.  Cháy  không chỉ  gây  thiệt  hại  cho  riêng  một  cá  nhân,  hộ  gia  đình  nào  mà  ảnh  hưởng  đến  những  người  xung  quanh  cũng  như  ảnh  hưởng  đến  tình  hình  an  ninh trật  tự  nói  chung.  Bên  cạnh  đó  nhiều  vụ  cháy  còn  gây  thiệt  hại  lớn  về  vật  chất  cũng như  ảnh  hưởng  đến  an  sinh  xã  hội.  Chính  vì  thế,  mỗi  người  dân  cũng  như  doanh nghiệp cần nhận thức rằng đảm bảo an toàn  PC&CC  chính là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình, của  cộng  đồng  xã  hội  để  từ  đó  có  trách  nhiệm  hơn trong  công tác  PC&CC.  Bên  cạnh  ý  thức  phòng  chống  cháy  nổ  của  người  dân  thì  Sở  Cảnh  sát PC&CC  Thành  phố  cũng    tăng  cường  công  tác  xây  dựng  phong  trào  toàn dân PC&CC trên địa bàn Thành phố, xác định nhiệm vụ  phòng cháy  và chữa cháy là nhiệm vụ  hàng đầu và thường xuyên tiến hành đồng bộ  các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc thực  hiện các quy định về an toàn PC&CC; phát huy  tối đa hiệu quả  phương  châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy chữa cháy là “Chỉ huy tại chỗ,  lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ” xử lý  kịp thời mọi tình huống xảy ra. Với  sự  phát  triển  mạnh  mẽ  của  khoa  học  và  công  nghệ,  việc  ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin  trong  công  tác  tác  chiến  và  quy  hoạch  phòng  cháy  chữa  cháy  đã  được  áp dụng  rộng  rãi  trên  thế  giới  và  đạt  4
 5. được hiệu quả rất cao, mà đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ  Webgis  (Geographic  Information  System)   trên   nền   web   hay   còn   gọi   là  Webgis. Với Webgis ta có thể: Truy vấn, phân tích không gian mạnh mẽ.  Hệ  thống có thể  tự  động tìm kiếm các trạm cứu hỏa gần nhất, xe cứu   hỏa, thông tin các nguồn nước và các bệnh viện gần nhất với đám cháy.  Webgis hỗ trợ nhiều mô hình trực quan phân tích và hiển thị các nhiệm vụ  phục vụ  cháy, đồng thời cho phép tiếp cận với những dữ liệu(DL) quan   trọng, các hình ảnh, bản vẽ hay bảng DL. Webgis phân tích tính toán kết   hợp với những khoảng thời gian khác nhau, xác định các điểm nóng theo   thời gian, theo ngày trong tuần và các thời gian dễ  gây ra sự  cố  khi di   chuyển. Webgis tính đến các trường hợp rủi ro và các vấn đề  cần giải   quyết xung quanh sự cố, nắm bắt được tình hình các vụ cháy, dự báo các  trường hợp xảy ra, xác định các vấn đề  cơ sở của sự cố, cung cấp thông  tin các đội cảnh sát PC&CC.  Vì vậy,  trước  tình hình cháy phức  tạp  trên  địa  bàn  thành  phố  hiện  nay,  việc  ứng  dụng  công  nghệ  Webgis  sẽ  là  một bước  tiến  trong  công  tác  quản  lý,  tác  nghiệp  và  quy  hoạch  để  công  tác  PC&CC  được  tập  trung và hiệu quả, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người  và của do cháy nổ gây ra. Xuất phát từ lý do trên, em đã chọn đề  tài: “Ứng dụng Webgis xây  dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn  thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sỹ  của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu   2.1. Mục đích nghiên cứu Ứng  dụng  công  nghệ  Webgis  hỗ  trợ  công  tác  tác  chiến  và  quy  5
 6. hoạch  PC&CC  nhằm  giúp  cho  lực  lượng  cảnh  sát  PC&CC  khu  vực  khai  thác  và  sử  dụng  nhanh nhất  các  nguồn  thông  tin  phục  vụ  kịp  thời  cho  công  tác  điều  hành  chỉ  huy  chữa  cháy đạt  hiệu  quả  cao,  làm  giảm  thiệt  hại  do  cháy  gây  ra  đến  mức  thấp  nhất.  M ụ c   tiêu   t ổ ng   qu át     nghiên  c ứ u     c ủ a   đ ề   tài:   “ Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục  vụ công tác chữa cháy khẩn cấp”   2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện thành công Đề tài cần nghiên  cứu  các nội dung sau: ­  Nghiên cứu thực trạng việc quản lý công tác chữa cháy khẩn cấp  trên địa bàn TP Hà Nội. ­ Nghiên cứu các lớp thông tin cần được tổ chức trong Webgis. ­ Nghiên cứu phần mềm ArcGIS, ArWebgis và các công cụ  khác hỗ  trợ cho việc thiết kế web và xây dựng csdl, tìm đường đi ngắn nhất. ­ Nghiên cứu qui trình xây dựng CSDL GIS. ­ Nghiên cứu các kỹ  thuật tìm đường đi ngắn nhất, xếp chồng bản   đồ và một số kỹ thuật khác. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu ­ Công tác chữa cháy khẩn cấp. ­ Arcgiss; Webgis và một số công cụ tìm kiếm.   3.2. Phạm vi nghiên cứu   Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 3.3.  Ý nghĩa khoa học của đề tài Đề  tài góp phần vào việc phát triển và mở  rộng các  ứng dụng của  6
 7. GIS vào các vấn đề trong thực tế. Ngoài ra, đề tài còn phát triển công nghệ  Web hiện nay theo hướng Webgis mã nguồn mở,   tích  hợp  thông  tin  không  gian  và  thông  tin  thuộc  tính thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh trên  nền Web. Đề tài là nền tảng trong việc nghiên cứu  và ứng dụng Webgis mã  nguồn mở phục vụ lĩnh vực PC&CC nói riêng và các lĩnh vực kinh tế ­ xã  hội khác nói chung.  3.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Xây  dựng  CSDL GIS  hỗ  trợ  cho  Sở  PC&CC,  cá nhân trong  việc  quản lý, cập nhật và tìm kiếm các trạm PC&CC.  Cung  cấp  cho  người  sử  dụng  một  phương   tiện  tìm  hiểu,  tìm  đ ườ ng  đi  ng ắ n nh ấ t,   kiếm  các trạm cấp nước gần nhất và các yếu tố  khắc phục vụ PC&CC một cách kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.  4. Tổng quan tài liệu:   4.1 Nghiên cứu trên thế giới Hầu  hết  các  nước  trên  thế  giới  có  nền  kinh  tế  phát  triển  đều  đã  ứng  dụng  công  nghệ  GIS  phục  vụ  công  tác  chữa  cháy.  Trong  đó,  mô  hình  dữ  liệu  GIS  phục  vụ  công  tác chữa  cháy  Fire  Service/HazMat  của  ESRI  được  ghi  nhận  là  đầy  đủ  các  yếu  tố  cần thiết.  Mô  hình  bao  gồm  các chức năng cơ bản (basic function): chức năng phản ứng đầu tiên (first  response), định vị trí (Locate an Incident), tìm đường đi (route to location),  cung  cấp  thông  tin  (Provide  Resource/Responder  information),  truy  cập  thông  tin  tác  chiến  (Access  Tactical  information),  lập  kế  hoạch  (preplain),  kế  hoạch sàn  (floor  plan),  thu  thập  hình  ảnh  (pictures),  ảnh  viễn  thám  (aerial  Imagery),  các  sensor  và  các  video  cung  cấp  thông  tin  (Facility  Sensor  and  Video  feeds),  quản  lý  sự  cố  (Incident  Management),  7
 8. hệ  thống  lệnh  hỗ  trợ  giải  quyết  sự   cố  (Support   Incident   Command  Systems),  mở  rộng  các  hoạt  động  xuyên  thông  qua  biên  giới  (Expand  to  operate  across  boundaries),  xác  định tài  sản  nơi  xảy  ra sự cố  (Understand  resources), truy  cập  thông  tin liên  quan  (Access  information  related  to  the  facility), hiển thị các thông  tin  khác  (Display  other  data),  theo  dõi  các  tài  nguyên  thông  qua  dữ  liệu  GPS (Track  resources  through  GPS  data),  xác  định hệ thống phòng cháy (Fire Prevention), quản lý nhân sự chữa cháy tại  địa phương (Fire Educators)... Hình 4.3: Mô hình phòng cháy chữa cháy của Esri. Trong mô hình PC&CC của Esri, Basemap là bản đồ nền liên kết các  nhóm lớp: địa chính, địa hình, tài nguyên môi trường, mạng tiện ích (điện  thoại/điện/nước/gas),  giao  thông.  Với 33  lớp  không  gian,  4  bảng  thuộc  tính, 4  quan  hệ  không gian  và 97  domains,  mô hình  do ESRI đề  xuất  liên  kết nhiều dữ  liệu từ  các ban ngành khác nhau. Do đó, hướng tổ  chức dữ  liệu của ESRI phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống hạ tầng phần cứng và hạ  tầng mạng. Hơn thế nữa, mô hình đòi hỏi sự thống nhất và  có  công  việc  8
 9. khung  nhịp  nhàng  trong  việc  chia  sẻ  dữ  liệu  giữa  các  tổ  chức  trong nhà  nước.  4.2.2 Nghiên cứu trong nước  Tháng  12/2008, tác giả  Lê Tấn  Bửu với đề  tài :  Xây dựng  cơ sở  dữ  liệu mạng lưới cấp nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn TP.Hồ  Chí Minh. Đề  tài đã được triển khai tại, Sở  Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí  Minh. Đề tài đã  giải quyết được các vấn đề: xây dựng CSDL GIS  hỗ trợ  công tác PC&CC; tìm được các nguồn cung cấp nước gần nhất; tích hợp  các số điện thoại để xác định địa điểm báo cháy. Cũng   nghiên   cứu   về   vấn   đề   này,   tháng   3/2014   nhóm   sinh   viên  trường Đại học Mỏ  ­đã báo cáo đề  tài:  Nghiên cứu  ứng dụng công nghệ   Gis trong công tác chữa cháy khẩn cấp  ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và   Đống Đa, Hà Nội . Đề tài đã giải quyết được các vấn đề:  xây dựng cơ  sở  dữ  liệu GIS; đưa ra các giải pháp nhanh nhằm phụ  vụ  công tác chữa  cháy khẩn cấp khu vực đô thị  cho cơ  quan PC&CC như việc xác định các   tuyến đường tối ưu từ vị trí từ Trụ sở  cơ quan PC&CC tới vị trí có sự  cố  cháy nổ.       Các đề tài trên đã nghiên cứu được các vấn đề  cơ bản phục vụ cho   công tác PC&CC. Tuy nhiên, các vấn đề  giải quyết chưa triệt để  cần bổ  sung để giải quyết một số vấn đề sau: ­ Các vấn đề  giải quyết trên máy tính desktop không thuận tiện cho  việc tra cứu các thông tin. Các thông tin cần được đưa lên web giúp người   sử dụng  thuận tiện hơn có thể tiếp nhận thông tin mọi lúc, mọi nơi. ­ Cần bổ  sung thêm thông tin của các trạm PC&CC và đưa lên bản  đồ để giúp người dân có thể tra cứu điểm báo cháy thuận lợi hơn. 9
 10. ­ Cần bổ sung các nguồn cấp nước vào hệ thống. ­ Tích hợp các công cụ tìm đường đi ngắn nhất vào hệ thống Về  ứng  dụng  chuyên  ngành,  các  đơn  vị  PC&CC  trong  nước  vẫn  chưa ứng dụng rộng rãi các công nghệ để có thể đáp ứng nhanh chóng kịp  thời  cho  công tác PC&CC,  đặc biệt là trên địa bàn TP. Hà Nội,  chủ  yếu  vẫn theo kinh nghiệm của người điều hành công tác tổ chức chữa cháy.  Kết quả của việc nghiên cứu đề tài “Ứng dụng  Webgis xây dựng  cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành   phố  Hà Nội” ngoài việc giải quyết triệt để  các các vần đề  mà những đề  tài trên còn mắc phải thì còn khẳng  định việc  ứng  dụng  công  nghệ  GIS  phục vụ  nghiệp vụ và công tác quản lý PC&CC trên địa bàn TP.Hà Nội là  khả  thi. Sự kết hợp giữa phần mềm mã nguồn mở gvSIG với hệ quản trị  CSDL  Postgres  có  khả  năng đáp  ứng  các  ứng  dụng  phục  vụ  tác  nghiệp  chuyên biệt. 5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 5.1. Nội dung nghiên cứu:  Để đạt được mục đích  nghiến  trên tác giả thực hiện các nội dung  nghiên cứu cụ thể sau: ­  Nghiên cứu thực trạng việc quản lý công tác chữa cháy khẩn cấp  trên địa bàn TP Hà Nội. ­ Nghiên cứu các lớp thông tin cần được tổ chức trong Webgis. ­ Nghiên cứu phần mềm ArWebgis và các công cụ  khác hỗ  trợ  cho  việc thiết kế web và xây dựng csdl, tìm đường đi ngắn nhất… ­ Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. ­ Thiết  kế  chức  năng  và  thiết  kế  giao  diện  trang  Webgis  để  mô  10
 11. phỏng một chức năng tương tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm và cập nhật các  thông tin tin các trạm phòng cháy chữa cháy, tìm đường đi ngắn nhất, tìm  các nguồn cấp nước. 5.2. Phương pháp nghiên cứu 5.2.1. Thời gian nghiên cứu Để đạt được mục tiêu của đề tài tác giả sử dụng các dữ liệu từ năm  2013 đến năm 2014 về công tác phòng cháy chữa cháy  TP Hà nội 5.2.2. Địa điểm nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu được giới hạn trên địa bàn Tp Hà Nội.  Nằm ở  vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng, Thăng Long ­ Hà Nội được xem  là vùng đất “địa linh ­ nhân kiệt”, nơi hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên thuận  lợi để phát triển Thành trung tâm văn hóa ­ kinh tế ­ chính trị của cả nước.  Trong những năm gần đây, tốc độ  phát triển của Thành phố  Hà Nội ngày   càng tăng nhanh, sự gia tăng dân số  tập trung vào khu vực đô thị  trung tâm  đã tạo ra nhiều khó khăn về kiểm soát phát triển dân cư, các điều kiện hạ  tầng xã hội và kỹ thuật, kiểm soát đất đai và môi trường đô thị.  Nếu như  trước đây, công tác PC&CC của thành phố  chỉ  mang tính  chất thủ công thì ngày nay, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, đòi hỏi  phải có sự hiện đại hóa trong lĩnh vực này. Những công nghệ mới yêu cầu   hỗ  trợ  việc lập kế  hoạch, chuẩn bị  sẵn sàng tác chiến, giảm nhẹ   ảnh   hưởng, phản  ứng, theo dõi và quản lý sự  cố, chữa cháy kịp thời. Để  đáp   ứng  các yêu cầu đó, việc ứng dụng Webgis là hoàn toàn phù hợp. 5.2.3. Phương pháp nghiên cứu  Để đạt được mục tiêu đặt ra, luận án sử dụng các phương pháp sau:  11
 12. ­ Phương pháp điều tra : Phương pháp này được sử  dụng nhằm thu   thập số  liệu về  điều kiện tự  nhiên, xã hội, các vấn đề  cấp thiết về  tình  trạng phòng cháy chữa cháy khu vực nghiên cứu và các số  liệu cần thiết   phục vụ cho nghiên cứu: các trụ nước cứu hỏa, các trạm cứu hỏa …    ­ Phương pháp nghiên cứu sử  dụng trong đề  tài là  ứng dụng công  nghệ hệ thông tin địa lý (GIS) để xây dựng, trình bày, hỏi đáp đến truy xuất  dữ liệu. Sử dụng các phần mềm tương thích nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu  và phân tích tổng hợp dữ liệu theo các nguyên tắc tổ hợp không gian địa lý.  ­ Phương pháp phân tích hệ thống nhằm mô tả hệ thống, vẽ sơ đồ và   đặc tả luồng xử lý dữ liệu giữa các tác nhân tác động đến hệ thống.   ­ Phương pháp chuẩn hoá dữ  liệu không gian và thuộc tính sử  dụng   phần mềm MapInfo để số hóa bản đồ, cập nhật tọa độ của mạng lưới vào   bản đồ và chuyển các lớp bản đồ không cùng hệ quy chiếu về một hệ quy   chiếu cụ thể là vùng lưới chiếu là UTM Zone 48­ Northern Hemisphere.  ­ Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu WEBGIS dữ liệu bản đồ trên  MapInfo được chuyển về  định dạng ESRI Shapefile và nạp dữ  liệu ESRI  Shapefile này vào trong CSDL SQL Server  bằng công cụ Shape2SQL. Các  số liệu về thuộc tính khác đượcnhập  vào CSDL bằng tính năng Import and   Export Data hoặc thủ công. ­  Phương pháp Webgis để xây dựng trang web  6. Dự kiến kết quả  Kết quả dự kiến  của luận văn gồm: ­ Thực trạng việc quản lý công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn  TP Hà Nội trong năm 2015 ­ Các lớp thông tin cần được tổ  chức trong Webgis cho công tác   phòng cháy chữa cháy 12
 13. ­ Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.   ­ Web cung cấp thông tin tin các trạm phòng cháy chữa cháy. ­ Công cụ  tìm đường đi ngắn nhất, tìm các nguồn cấp nước trên GIS 7. Dự kiến kế hoạch của đề tài: Dự kiến kế hoạch thực hiện đề tài luận văn. Kết quả  Thời gian Thời gian nghiên cứu  Stt Nội dung nghiên cứu Bắt đầu Kết thúc dự định  đạt được Chương 1 – Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu Nội dung  1 1.4 Đối tượng và phạm vi  11/ 2015 31/12/2015 chương 1 nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6  Ý nghĩa khoa học và  thực tiễn của đề tài 13
 14. Chương  2: Tổng Quan  Nghiên cứu 2.1 GIS và công nghệ  webgiss 2.2 Công cụ biểu diễn và  tìm kiếm thông tin trên di  động Nội dung  2 01/01/2016 15/02/2016 2.3 Công cụ trợ giúp việc  chương 2 tạo CSDL trên Web­ GIS 2.4 Thực trạng công tác  PC&CC TP Hà Nội 2.5 Tình hình nghiên cứu và  ứng dụng GIS vào quản lý  PC&CC Chương 3: Xây dựng hệ  thống GIS 3.1 Thiết kế kiến trúc Nội dung  3 16/02/2016 31/3/2016 3.2 Xây dựng CSDL GIS  chương 3 PC&CC 3.3 Thiết kế phần mềm Chương 4: Kết quả đạt  Phần mềm  được và hướng phát triển Demo và  4 01/4/2016 31/5/2016 4.1 Kết quả đạt được Nội dung  4.2 Hướng phát triển Chương 4 14
 15. 8.  Tài liệu tham khảo:      Tiếng việt         [1]. Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lương  Thị Thùy Linh, Nguyễn Bá Duy và Phạm Thị Thanh Hòa, Trường Đại  học Mỏ ­ Địa chất, 2014.  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Gis trong  công tác chữa cháy khẩn cấp ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Đống  Đa, HN             [2]. Việt Cường, 2013. Gần 800 tỷ  đồng thiệt hại do cháy trong 9 tháng   đầu năm.http://giaothongvantai.com.vn/kinh­te/201310/gan­800­ty­dong­ thiet­hai­do­chay­trong­9­thang­dau­nam­385031/, truy cập 10/05/2014. [3]. Lê Tấn Bửu, 2009. Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới cấp nước phục  vụ  công  tác chữa  cháy  trên  địa  bàn  TP.Hồ  Chí  Minh.  Sở  Cảnh  Sát  Phòng Cháy và Chữa Cháy TP.Hồ Chí Minh. [4].  Nguyễn  Kim  Lợi,  Trần  Thống  Nhất,  2007.  Hệ  thống  thông  tin  địa  lý  –      Phần  mềm ArcView 3.3. NXB Nông nghiệp, Tr 7 – 34. [5].  Nguyễn  Quang Tuấn,  Hà  Văn  Hành,  Trương  Đình  Trọng,  Lê  Thái  Sơn,  2010.  Ứng dụng  công  nghệ  Webgis  để  xây  dựng  cơ  sở  dữ  liệu  phục  vụ  khai  thác  tiềm  năng  du lịch  bền  vững  ở  tỉnh  Quảng  Trị.  Kỷ  yếu Hội thảo Ứng dụng WEBGIS toàn quốc 2010. [6].  Trương  Trường  Thịnh,  2010.  Ứng  dụng  Webgis  quản  lý  thông  tin  hệ  thống  thoát nước độ  thị.  Luận  văn thạc sĩ  Bản đồ,  Viễn thám và  Hệ thông tin địa lý, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. [7].  Trần  Quốc  Vương,  2006.  Nghiên  cứu  Webgis  phục  vụ  du  lịch.  Luận  văn  thạc  sĩ  Hệ  thống thông tin địa lý, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí  Minh. 15
 16. [8]. Trương Công Thành, Trần Văn Tán. Nghiên cứu công nghệ  Webgis và  xây dựng trang Web dự  báo thời tiết khu vực nam bộ. Luân văn tốt  nghiệp đại học Khoa học tự nhiên năm 2005.  [9]. Trung tâm công nghệ  thông tin. Tập bài giảng “Một số  khái niệm cơ  bản về WEBGIS”.   Trường Đại học mỏ và địa chất. Hà nội. 1996.  [10]. Tài liệu WEBGIS, giáo trình giảng dạy ArcWEBGIS do Trung tâm  công nghệ thông tin địa lý biên soạn và cung cấp.  Tiếng anh   [1]. ESRI, 2006. GIS Technology and Applications for the Fire Service    [2]. David Blankinship, 2008. Fire Data Model Implementation Guide    [3]. KANG Canhua, WU Wei, và YAN Xi, 2010. Cost­Benifit Analysis of  Urban Fire Stations Management. International Conference on E­business,  Management and Economics IPEDR 3: 56­59. [4]. Jan W.van Wagtendonk et al, 2002. The Use of Geographic Information  for   Fire  Management   Planning   in   Yosemite  National   Park.  The  George  Wright FORUM (Applied Geography) 19(1): 19­39. [5].  DENG  Yi,  LI Aiqin,  và  DOU  Wei,  2008.  Urban  fire  station  layout  planning based on GIS. [6].  Yanwei Chen,  Demin  Li,  Chenwen  Wang,  Jiacun  Wang,  2010.  Map  Synchronization and Alternatives Optimization for Firefighters Cooperative  Decision Support in Ad Hoc Networks. Journal of Networks 5 (1): 39­46. [7].  Burrough,   P.A.,   1986.  Principles   of   Geographic   Information   Systems   for   Land  Resource Assessment. Monographs on Soil and Resources Survey No. 12,  Oxford Science Publications, New York.  [8].  Dijkstra   EW,   1959.   A   Note   Problems   in   Connexion   with   Graphs,  http://www­m3.ma.tum.de/foswiki/pub/MN0506/WebHome/dijkstra.pdf,  16
 17. truy cập 01/08/2014. Website [1]. https://    m    ap    s.      g o   ogle    .  com/  [2]. http    :  //www .  pc c  c  .  hochiminhci t  y   . g o   v   .  v n     /   [3]. http    :  //download s    . cloudmad e    . c o   m      /   [4]. http    :  //www .  tienphong .  vn/    [5]. http    :   r //   e s    our c  e  s    . arcgi s    . com/en/ h   elp/arcobj    e    ct s    ­  net/  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC HỌC VIÊN ThS. Chu Thị Hồng Hải Nguyễn Tài Thọ 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2