intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 022

Chia sẻ: Hoa Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
17
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 022

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gửi đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 022 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 022

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN VẬT LÝ – Khối lớp 12 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 04 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 022 Câu 1.  Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng   hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và   hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có  A.  độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc B.  độ lớn bằng không.  C.  độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.  D.  độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.  Câu 2. Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27 μH, một điện trở thuần 1 Ω và một tụ điện  3000 pF. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch một  công suất là A.  335,4 W.  B.  1,38. 10­3 W.  C.  0,037 W.  D.  112,5 kW.  Câu 3. Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự  cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 80 m, người ta  phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng A.  C B.  3C C.  2C   D.  4C Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young, biết khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp  bằng 1,5mm. Vị trí vân sáng bậc 2 là A.  x = 6 mm.  B.  x = 4,5 mm.  C.  x = 1,5 mm.  D.  x = 3 mm.  Câu 5. Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ  điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là  sai ?    A.  Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.  B.  Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.  C.  Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2 f.  D.  Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.  Câu 6. Trong thí nghiệm Y âng , nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc: Màu tím (0,42 μm), màu lục (0. 56  μm), và màu đỏ(0,70μm). Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu với vân sáng trung tâm có 11 vân màu đỏ,  tìm số vân màu lục và màu tím trong khoảng đó.  A.  14 vân màu lục và 19 vân màu tím  B.  19 vân màu lục và 14 vân màu tím C.  20 vân màu lục và 15 vân màu tím  D.  15 vân màu lục và 20vân màu tím  Câu 7. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt  phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là A.  λ= (aD)/i B.  λ= (ai)/D C.  λ= (iD)/a D.  λ = D/(ai) 1/4 ­ Mã đề 022
  2. Câu 8. Trong thí nghiệm giao thoa chiếu đồng hai hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 420nm và 525nm.  Hệ vân giao thoa trên màn , tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ   và điểm N vân sáng bậc 11 của  bức xạ  . Điểm MN nằm cùng phái so với vân trung tâm. Tìm số vân sáng trong khoảng MN A.  17 B.  16 C.  15 D.  14 Câu 9. Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở  thuần  R = 1 Ω   vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở  trong  r = 1 Ω   thì trong  mạch có dòng điện không đổi cường độ  1,5 A. Dùng nguồn điện này để  nạp điện cho một tụ  điện có   điện dung  C =1 µF . Khi điện tích trên tụ  điện đạt giá trị  cực đại, ngắt tụ  điện khỏi nguồn rồi nối tụ  điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần   số góc  106  rad/s  và cường độ dòng điện cực đại bằng  I 0 . Tính  I 0 .  A.  3 A B.  1,5 A C.  0,5 A D.  2 A Câu 10. Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến.  A.  Cái điều khiển ti vi B.  Chiếc điện thoại di động.  C.  Máy thu thanh.  D.  Máy thu hình.    Câu 11. Dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ  tự cảm của cuộn dây   bằng 0,02  H và điện dung của tụ điện bằng 0,2 µF, chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động  này là A.  2π s.  B.  4π s.  C.  4π. 10­6 s.  D.  2π. 10­6 s.  Câu 12. Trong thí nghiệm Y­âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần  lượt là  1 = 750 nm,  2 = 675 nm và  3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu  khoảng cách đến hai khe bằng 1,5  m có vân sáng của bức xạ A.   3.  B.   1.  C.   2.  D.   2 và  3.  Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có  bước sóng   = 0,5 m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Tính số vân sáng và tối quan sát  được trên màn.  A.  11 vân sáng; 12 vân tối.  B. . 10 vân sáng; 12 vân tối.  C.  13 vân sáng; 14 vân tối D.  13 vân sáng; 12 vân tối.  Câu 14. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ liên tục? A.  Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng, hoặc khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.  B.  Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.  C.  Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối.  D.  Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.  Câu 15. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là A.  9i.  B.  10i.  C.  7i.  D.  8i.  Câu 16. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2mm người ta đếm được 9  vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4 mm là vân: A.  Vân tối thứ 16 B.  Vân sáng bậc 18.  C.  Vân sáng bậc 16.  D.  Vân tối thứ 18.  Câu 17. Một mạch điện dao động điện từ tự do có tần số f. Nếu độ tự cảm của cuộn dây là L thì điện  dung của tụ được xác định bởi biểu thức: 2 1 A.  C =  2 2 B.  C =  L 4 f L 4 2f2   2/4 ­ Mã đề 022
  3. 1 C.  C = 4 fL 2 2 D.  C =  2 f 2L 2 Câu 18. Các bức xạ nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính chất bước sóng tăng dần? A.  Tia tử ngoại, tia đỏ, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.  B.  Tia hồng ngoại, tia tím, tia lục, tia tử ngoại.  C.  Tia tử ngoại, tia lục, tia tím , tia hồng ngoại.  D.  Tia hồng ngoại, tia đỏ, tia tím, tia tử ngoại.  Câu 19. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn A.  Đơn sắc.  B.  Cùng cường độ sáng.  C.  Cùng màu sắc.  D.  Kết hợp.    Câu 20. Trong thí nghiệm Y­âng về giao thoa ánh sáng ( a=1mm ; D=2m ). Chiếu đồng thời hai bức xạ  đơn sắc có bước sóng  1 600nm và  2 . Ta thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ  1 trùng với vân sáng của  bức xạ  2 . Bức xạ  2 nhận giá trị nào sau đây ? Biết bức xạ  2
  4. B.  Gây ra hiện tượng quang điện.  C.  Làm Ion hóa không khí.  D.  Xuyên qua tấm chì dày hàng xentimét   Câu 29. Cho mạch dao động LC, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì tần số dao động riêng của  mạch: A.  tăng lên 2 lần.  B.  giảm đi 4 lần.  C.  giảm đi 2 lần.  D.  tăng lên 4 lần.  Câu 30. Tia hồng ngoại A.  có thể kích thích cho một số chất phát quang.  B.  chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000C.  C.  có khả năng đâm xuyên rất mạnh.  D.  có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 4/4 ­ Mã đề 022

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản