intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 173

Chia sẻ: Thuy So | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi sắp đến mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 173. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 173

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK<br /> TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG<br /> TỔ HÓA<br /> <br /> KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I<br /> NĂM HỌC 2018 - 2019<br /> MÔN HÓA HỌC – Khối lớp 12<br /> Thời gian làm bài : 45 phút<br /> (không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> (Đề thi có 04 trang)<br /> <br /> Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 173<br /> Cho khối lượng mol: C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Ag = 108, Ca = 40<br /> Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn<br /> Câu 1. Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản<br /> ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là<br /> A. 10,8.<br /> <br /> B. 32,4.<br /> <br /> C. 16,2.<br /> <br /> D. 21,6.<br /> <br /> Câu 2. Cho 3 gam axit axetic phản ứng với 2,5 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, t0) thì thu được 3,3 gam<br /> este. Hiệu suất phản ứng este hoá là<br /> A. 77,27%.<br /> <br /> B. 70,2%.<br /> <br /> C. 75%.<br /> <br /> D. 80%.<br /> <br /> Câu 3. Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25mol NaOH. Khi phản ứng xà<br /> phòng hóa đã xong phải dùng 0,18mol HCl để trung hòa NaOH dư. Khối lượng NaOH phản ứng khi xà phòng<br /> hóa 1 tấn chất béo trên là<br /> A. 140kg.<br /> <br /> B. 1400g.<br /> <br /> C. 14kg.<br /> <br /> D. 140g.<br /> <br /> Câu 4. Để biến một số dầu thành mỡ (rắn) hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình<br /> A. xà phòng hóa.<br /> C. làm lạnh.<br /> <br /> B. cô cạn ở nhiệt độ cao.<br /> D. hidro hóa ((có xúc tác Ni).<br /> <br /> Câu 5. Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của<br /> cả quá trình là 72 % và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)<br /> A. 6,0 kg.<br /> <br /> B. 4,5 kg.<br /> <br /> C. 5,0 kg.<br /> <br /> D. 5,4 kg.<br /> <br /> Câu 6. Este được thành từ axit no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức là<br /> A. CnH2n + 1COOCmH2m + 1<br /> C. CnH2n-1COOCmH2m – 1<br /> <br /> B. CnH2n + 1COOCmH2m – 1<br /> D. CnH2n - 1COOCmH2m + 1<br /> <br /> Câu 7. Cho các phát biểu sau:<br /> (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ<br /> (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau<br /> (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3<br /> (d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh<br /> lam<br /> (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở<br /> (f) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và β)<br /> Số phát biểu đúng là<br /> A. 2.<br /> <br /> B. 4.<br /> <br /> C. 5.<br /> <br /> D. 3.<br /> <br /> Câu 8. Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ<br /> A. Saccarozơ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2