intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 172

Chia sẻ: Thuy So | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 172 giúp các bạn học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 172

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK<br /> TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG<br /> TỔ HÓA<br /> <br /> KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I<br /> NĂM HỌC 2018 - 2019<br /> MÔN HÓA HỌC – Khối lớp 12<br /> Thời gian làm bài : 45 phút<br /> (không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> (Đề thi có 03 trang)<br /> <br /> Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 172<br /> Cho khối lượng mol: C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Ag = 108, Ca = 40<br /> Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn<br /> Câu 1. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60%<br /> tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là<br /> A. 1,10 tấn.<br /> <br /> B. 2,97 tấn.<br /> <br /> C. 3,67 tấn.<br /> <br /> D. 2,20 tấn.<br /> <br /> Câu 2. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức no, mạch hở, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp X với O2 vừa đủ<br /> rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Công thức phân tử 2 este là<br /> A. C3H6O2.<br /> <br /> B. C5H10O2.<br /> <br /> C. C4H8O2.<br /> <br /> D. C6H12O2.<br /> <br /> C. HCOOCH3.<br /> <br /> D. CH3COOC2 H5.<br /> <br /> Câu 3. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?<br /> A. CH3COOCH3.<br /> <br /> B. C2H5COOCH3.<br /> <br /> Câu 4. Câu khẳng định nào sau đây đúng ?<br /> A. Tinh bột và xenluloz đều dễ kéo thành sợi nên tinh bột và xenlulozo dùng làm tơ.<br /> B. Glucozo và fructozo đều là hợp chất đa chức.<br /> C. Saccarozo và glucozo là đồng phân của nhau.<br /> D. Tinh bột và xenlulozo đều có thành phần phân tử là (C6H10O5)n.<br /> Câu 5. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài là este nào sau đây?<br /> A. C6H5COOCH3.<br /> <br /> B. CH3COOCH2C6 H5.<br /> <br /> C. C6H5CH2COOCH3.<br /> <br /> D. CH3COOC6 H5.<br /> <br /> Câu 6. Phản ứng của cặp chất nào dưới đây tạo sản phẩm muối và ancol?<br /> 0<br /> <br /> 360 C<br /> <br /> A. C6 H 5Cl  NaOH <br /> 315 atm<br /> <br /> 0<br /> <br /> t<br /> B. CH3COOC6 H5 + NaOH <br /> <br /> 0<br /> <br /> t<br /> C. HCOOCH2–CH = CH2 + NaOH <br /> <br /> <br /> D. CH3COOCH  CH2 + dung dịch NaOH <br /> <br /> Câu 7. Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của<br /> cả quá trình là 72 % và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)<br /> A. 5,4 kg.<br /> <br /> B. 5,0 kg.<br /> <br /> C. 6,0 kg.<br /> <br /> D. 4,5 kg.<br /> <br /> Câu 8. Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3<br /> dung dịch, người ta dùng thuốc thử<br /> A. Dung dịch axit.<br /> C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc.<br /> <br /> B. Phản ứng với Na.<br /> D. Dung dịch iot.<br /> <br /> Câu 9. Chất lỏng hòa tan được xenlulozo là<br /> A. ete.<br /> <br /> B. etanol.<br /> <br /> C. nước svayde.<br /> <br /> D. benzen.<br /> <br /> Câu 10. Cho a mol chất béo X có thể cộng với tối đa 4a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol<br /> nước và V lít CO2 (dktc). Mối liên hệ giữa V với a,b là<br /> A. V=22,4(b-7a).<br /> <br /> B. V=22,4(b+6a).<br /> <br /> C. V=22,4(b+7a).<br /> 1/3 - Mã đề 172<br /> <br /> D. V= 22,4(b-6a).<br /> <br /> Câu 11. Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25mol NaOH. Khi phản ứng xà<br /> phòng hóa đã xong phải dùng 0,18mol HCl để trung hòa NaOH dư. Khối lượng NaOH phản ứng khi xà phòng<br /> hóa 1 tấn chất béo trên là<br /> A. 140kg.<br /> <br /> B. 140g.<br /> <br /> C. 14kg.<br /> <br /> D. 1400g.<br /> <br /> Câu 12. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản<br /> ứng thu được khối lượng xà phòng là<br /> A. 18,24 gam.<br /> <br /> B. 17,80 gam.<br /> <br /> C. 16,68 gam.<br /> <br /> D. 18,38 gam.<br /> <br /> Câu 13. Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ<br /> A. Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ.<br /> C. Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ.<br /> <br /> B. Saccarozơ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2