intTypePromotion=1

Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Lâm Nguyễn Hoàng Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
676
lượt xem
84
download

Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề kiểm tra môn kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô

  1. Khoa Giáo dục cơ bản Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Số thứ tự:………… BÀI KIỂM TRA MÔN: KINH TẾ VI MÔ Họ và tên:…………………………………. Đề kiểm tra số: 4 Lớp:………………….. Thời gian: 45 phút ------ BÀI LÀM I. Câu trả lời đúng nhất : 1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. D 7. D II. Từ hoặc nhóm từ thích hợp : (chỉ ghi từ hoặc nhóm từ cần điền vào chổ trống) 8. lợi suất giảm dần. 9. .Lượng cung bằng lượng cầu 10. Lớn hơn III. Trả lời câu hỏi : 11. P= 20 tr đ/tạ ; Q= 7 tạ/ngày 12. CS= 49 tr đ/ngày 13. TPr max= 29 tr đ/ngày 14. TU= 189 tr đ/ngày 15. Q= 7 tạ/ngày 16. Q= 3 tạ/ngày 17. Q= 6 tạ/ngày.; P= 22 tr đ/tạ 18. Q= 4,67 tạ/ngày.; P= 24,66 tr đ/tạ 19. Tổn thất : 10,86 tr đ/ngày 20. Q= 8,5 tạ/ngày.; P= 17 tr đ/tạ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA I. Chọn một câu trả lời đúng nhất. 1. Đường cầu cho biết: a) Mức giá cao nhất mà người mua sẳn lòng trả tương ứng với mỗi mức sản lượng. b) Mức giá thấp nhất mà người mua sẳn lòng trả tương ứng với mỗi mức sản lượng. c) Mức sản lượng nhiều nhất mà người mua muốn mua và có khả năng mua tương ứng với mỗi mức giá. d) Mức sản lượng ít nhất mà người mua muốn mua và có khả năng mua tương ứng với mỗi mức giá. e) Cả câu a và c. f) Cả câu b và d. 2. Cung và cầu của sản phẩm X giảm đã làm cho sản lượng cân bằng của sản phẩm X trên thị trường thay đổi như thế nào? a) Không đổi. b) Tăng. c) Giảm. d) Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra. 3. Giá thịt heo giảm mạnh là do: a) Lượng cầu thịt heo giảm. b) Lượng cung thịt heo tăng. c) Cầu thịt heo giảm. d) Cung thịt heo tăng. e) Câu c và d đúng. f) Câu a và b đúng. 4. Nếu độ co giãn theo giá của cầu lón hơn cung, khi Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này sẽ làm giá sản phẩm tăng: a) Ít hơn 50% khoản thuế. b) Nhiều hơn 50% khoản thuế. c) Đúng bằng 50% khoản thuế. d) Không thể biết được. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Trương Thị Hạnh
  2. Khoa Giáo dục cơ bản Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Nguyên nhân nào sau đây làm cho cầu của cam tăng? a) Giá cam giảm. b) Có thông tin cho biết ăn cam có lợi cho sức khỏe. c) Thu nhập của người tiêu dùng tăng. d) Cam được mùa. 6. Để đạt được mục tiêu tối đa sản lượng, nhà sản xuất phải chọn mua các đầu vào có thể thay thế trong sản xuất sao cho: a) Hướng đến sản lượng biên của một đồng chi phí chi mua các đầu vào bằng nhau. b) Hướng đến sản lượng biên của các đầu vào bằng nhau. c) Mua hết chi phí dự kiến. d) Cả a và c. e) Cả b và c. 7. Đường chi phí trung bình chỉ đi xuống khi: a) Đường chi phí biên đi lên. c) Chi phí biên có giá trị lớn hơn chi phí trung bình. b) Đường chi phí biên đi xuống. d) Chi phí biên có giá trị nhỏ hơn chi phí trung bình. II. Điền từ hoặc nhóm từ thích hợp vào chổ trống. 8. Đường cung dốc lên là do chịu sự chi phối của quy luật:……………………………… 9. Thị trường chỉ ổn định khi:……………….. 10. Người tiêu dùng sẽ quyết định không mua hàng khi giá trên thị trường ……………………..lợi ích biên (lợi ích đã được quy đổi thành đơn vị tiền tệ). III. Sử dụng thông tin sau đây để trả lời các câu hỏi sau. Thị trường sản phẩm A có hàm cầu và hàm tổng phí như sau: P=34-2Q và TC=Q2+6Q+20 Đơn vị tính: - Q là: tạ/ngày. - P là: triệu đồng/tạ. - TC là: triệu đồng. Lưu ý :- Khi trả lời câu hỏi nhớ ghi rõ đơn vị tính. - Lấy 2 số lẻ. Nếu đây là thị trường cạnh tranh hoàn toàn hãy trả lời các câu hỏi sau : 11. Hãy xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường? 12. Tính tổng thặng dư các người tiêu dùng từ thị trường này nhận được? 13. Tính tổng lợi nhuận tối đa các doanh nghiệp tham gia trên thị trường này nhận được? 14. Nếu người tiêu dùng tiêu dùng tối đa 7 tạ/ngày thì tổng lợi ích họ nhận được là bao nhiêu? 15. Nếu giá trên thị trường là 22 triệu đ/tạ, các người bán sẽ cung ứng tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng? 16. Nếu giá trên thị trường là 12 triệu đ/tạ, các người tiêu dùng mua được tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng? 17. Nếu Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này là 4triệu đ/tạ, cầu không đổi. Hãy xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường? Nếu đây là thị trường độc quyền hoàn toàn hãy trả lời các câu hỏi sau : 18. Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng nào và bán giá bao nhiêu? 19. Tính giá trị tổn thất do độc quyền gây ra. 20. Để tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng nào và bán giá bao nhiêu? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Trương Thị Hạnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2