intTypePromotion=1

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên

Chia sẻ: Do Hoang Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:79

0
276
lượt xem
83
download

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên, phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế và đặc tả giao diện. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Giáo dục học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên

 1. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU..................................................................................................................4 1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................4 2. Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................5 3. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................5 4. Mục đích nghiên cứu............................................................................................5 5. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................6 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài................................................................6 PHẦN 2: NỘI DUNG..............................................................................................................7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN.......................................................................................................7 1.1 Giới thiệu đề tài...................................................................................................7 1.2. Nghiệp vụ của phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên .....8 1.2. 1 Phần dành cho giảng viên, sinh viên...............................................................9 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.........................................10 2.1. Biểu đồ UseCase............................................................................................10 2.1.1 Xác định các tác nhân và UseCase................................................................10 2.1.2 UseCase tổng quan hệ thống.........................................................................11 2.1.3 UseCase mô tả phần đăng nhập....................................................................12 ...............................................................................................................................17 2.1.8 UseCase hệ thống quản lý sinh viên..............................................................17 2.1.9 UseCase mô tả phần quản lý sinh viên..........................................................19 2.1.10 UseCase thông tin sinh viên.........................................................................21 2.1.11 UseCase sự kiện sinh viên...........................................................................22 2.1.13 UseCase quản lý điểm..................................................................................24 2.2. Biểu đồ tuần tự................................................................................................27 2.2.2 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập sinh viên .........................................27 2.2.3 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng cập nhật dữ liệu sinh viên .......................28 2.2.4 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng xóa thông tin sinh viên ............................28 2.2.5 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập thông tin sinh viên từ excel.............29 Trang: 1
 2. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 2.2.6 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng cập nhật thông tin sinh viên.....................30 2.2.7 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập sự kiện sinh viên ............................30 2.2.8 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng giáo viên...................................................31 2.2.9 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng quản lý môn học.......................................31 2.2.10 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng quản lý điểm...........................................32 2.2.12 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng hạnh kiểm...............................................33 2.3. Biểu đồ lớp......................................................................................................34 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.........................................................................35 3.1. Các bảng dữ liệu.............................................................................................35 3.2. Chi tiết các bảng trong CSDL.........................................................................35 3.2.1 Bảng tblGiaoVien..........................................................................................35 3.2.2 Bảng tblLop..................................................................................................37 3.2.3 Bảng tblGVCN...............................................................................................37 3.2.4 Bảng tblKeSinhVien......................................................................................38 3.2.5 Bảng tblSinhVienLop....................................................................................38 3.2.6 Bảng tblKhenThuongKyLuat.........................................................................39 Bảng tblKhenThuongKyLuat: lưu trữ thông tin khen thưởng kỷ luật..........................39 3.2.7 Bảng tblCanBoLop........................................................................................40 3.2.8 Bảng tblChucVuLop......................................................................................40 Bảng tblChucVuLop: lưu trữ thông tin chức vụ trong lớp...........................................40 3.2.9 Bảng tblMonHoc............................................................................................40 3.2.10 Bảng tblDiem...............................................................................................42 3.2.11 Bảng tblHanhKiem......................................................................................43 3.2.12 Bảng tblDonViQuanLy................................................................................44 3.2.13 Bảng tblLoai................................................................................................45 Bảng tblLoai: lưu trữ thông tin về loại.........................................................................45 3.2.14 Bảng tblMucDo............................................................................................45 3.2.15 Bảng tblNhatKyDongBo..............................................................................45 3.2. 16 Bảng tblPhanQuyen...................................................................................46 3.2.17 Bảng tblChiTietDongBo .............................................................................46 3.2.18 Bảng tblChuyenDoi.....................................................................................47 Bảng tblChuyenDoi: lưu trữ thông tin chuyển đổi.......................................................47 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN................................................48 4.1 Giao diện đăng nhập hệ thống. ......................................................................48 Trang: 2
 3. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 4.2 Giao diện chính của chương trình...................................................................48 4.3 Giao diện thêm môn học từ danh sách môn học...........................................49 4.4 Giao diện thông tin lớp học..............................................................................50 4.5 Giao diện quản lý lớp học................................................................................52 4.6 Giao diện thông tin chức vụ lớp.......................................................................53 4.7 Giao diện cập nhật thông tin chức vụ lớp........................................................54 4.8 Giao diện thông tin sinh viên...........................................................................55 4.9 Giao diện quản lý sinh viên .............................................................................56 4.10 Giao diện sự kiện sinh viên...........................................................................57 4.11 Giao diện khen thưởng kỷ luật......................................................................58 4.12 Giao diện form chuyển lớp.............................................................................58 4.13 Giao diện form quản lý môn học....................................................................59 4.14 Giao diện form quản lý điểm..........................................................................60 4.15 Giao diện form quản lý hạnh kiểm.................................................................61 4.16 Giao diện chọn lớp lưu bảng điểm................................................................63 4.17 Giao diện chọn sinh viên lưu bảng điểm.......................................................64 4.18 Giao diện kết quả học tập..............................................................................65 4.19 Giao diện nhập điểm từ excel........................................................................66 4.20 Giao diện nhập hạnh kiểm từ excel...............................................................67 ......................................................................................................................................67 4.21 Giao diện danh sách cột lựa chọn.................................................................68 4.22 Giao diện thông tin giáo viên.........................................................................69 4.23 Giao diện quản lý thông tin giáo viên............................................................69 PHẦN III: KẾT LUẬN............................................................................................................70 PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................79 79 79 Trang: 3
 4. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên PHẦN I:  MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay các trường đại học tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp  đang trong tiến trình ứng dụng mạnh mẽ sự phát triển của công nghệ thong  tin vào quản lý.Mới đầu chỉ là những máy tính cá nhân đơn giản và hiện  nay là các mạng thông tin phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào  quản lý có thể thay thế hoàn toàn các công việc thủ công , sau đây là minh  chứng cho việc áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý. * Hệ thống quản lý sinh viên khi chưa ứng dụng công nghệ thông tin Tốn nhiều thời gian vào việc tìm kiếm và sửa chữa thông tin. Tốn nhiều không gian lưu trữ , việc in ấn gặp nhiều khó khăn. Tốn kém chi phí vào việc sử dụng nguồn nhân lực và phục hồi tài  liệu. Việc theo dõi và kiểm tra gặp nhiều khó khăn.      * Hệ thống quản lý sinh viên khi ứng dụng công nghệ thông tin Tiết kiệm thời gian và chi phí. Quản lý hiệu quả nguồn lực. Có thể liên kết, phối hợp với các phòng ban khác nhau. Người quản lý có thể theo dõi và kiểm tra dễ dàng. Hiển thị các sinh viên đã đóng học phí và không đóng học phí Xử lý khối lượng dữ liệu lớn chính xác , nhanh gọn.  Trang: 4
 5. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Do nắm bắt được nhu cầu của người dùng cùng với sự phát triển của công  nghệ thông tin , nhóm em đã lên ý tưởng làm phần mềm quản lý Sinh Viên  để khắc phục khó khăn trong quá trình quản lý và giảm thiểu chi phí , nhân  lực , tăng độ tin cậy và chính xác trong quá trình quản lý. 2. Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, chúng em tập trung vào các nội dung : Tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C#. Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML.  Tìm hiểu cách thức quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo. Tìm hiểu các công cụ xây dựng chương trình: sử dụng Visual Studio   2010 để  thiết kế  giao diện và xây dựng phần mềm, sử  dụng SQL Server   2008 để thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống. 3. Phạm vi nghiên cứu  Trong một khoảng thời gian có hạn, chúng em chỉ tập trung vào nghiên cứu  bài toán : Thông tin sinh viên, lớp, quản lý điểm và hạnh kiểm 4. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết giúp chúng ta: Hiểu   được   cách   sử   dụng   của   ngôn   ngữ   C#,   trong   đó   có   các   đối  tượng, phương thức, thuộc tính… Biết cách phân tích thiết kế hệ  thống bằng UML, sử dụng công cụ  STAR  UML để thiết kế. Biết cách sử  dụng phần mềm Visual Studio 2010 để  thiết kế  giao  diện và xây dựng phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên  và kế hoạch đào tạo. Biết cách sử dụng hệ quản trị CSDL trong SQL Nghiên cứu thực tiễn, công nghệ nhằm : Trang: 5
 6. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Quản lý được các thông tin sinh viên , lớp, quản lý điểm cho khoa công  nghệ thông tin trường đại học Trần Đại Nghĩa. Giải quyết và tối ưu hóa việc quản lý thông tin sinh viên và kế  hoach đào  tạo. Đưa ra các báo cáo, thống kê tổng hợp và phân tích. 5. Phương pháp nghiên cứu Do đây là một sản phẩm phần mềm  ứng dụng, nên chúng em đã áp  dụng phương pháp nghiên cứu:  Khảo sát nhu cầu thực tế từ các thầy cô trong nhà trường ( đặc biệt  cô Ngô Thị Ngọc Thắm). Tham khảo hình thức quản lý sinh viên của edusofl Lập trình thành phần mềm trên Visual Studio 2010 và hoàn thiện  chương trình. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Như vậy, nếu thực hiện thành công đề tài này sẽ mang lại ý nghĩa to  lớn về cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Ý nghĩa lý luận của đề tài:  Chương trình cùng với thuyết minh sẽ trở thành một tài liệu học tập,  tham khảo, dễ  hiểu, rất hữu ích cho sinh viên khi nghiên cứu về kiến trúc   hướng dịch vụ. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Đề tài là một sản phẩm mang tính ứng dụng cao phục vụ việc quản   lý thông tin sinh viên trong nhà trường Là một công cụ giúp nhà trường sinh viên phụ huynh tìm kiếm thông  tin của sinh viên và lớp một cách rễ ràng. 7. Rủi ro khi có phần mền: Trang: 6
 7. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên ­ Thông tin sinh viên qua các năm sẽ đầy bộ nhớ. ­ Dễ bị vi rút xâm nhập (do hacker, …)  8. Biện pháp phòng tránh. ­ Sinh viên đã ra trường thì sẽ được lưu lại trong file nén hoặc các bộ  nhớ ngoài được bảo quản ­ Cài đặt tường lửa (Firewall) hoặc các thiết bị chống vi rút. PHẦN 2: NỘI DUNG  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XÂY DỰNG HỆ  THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN 1.1 Giới thiệu đề tài   Phần mềm quản lý là phần mềm hỗ trợ cho công việc quản lý của  người quản lý được chính xác,nhanh nhạy và làm việc có hiệu quả nhất. Ngày nay hầu hết các trường không chỉ các trường đại học mà kể cả  các trường phổ thông đã hoặc các cấp thấp hơn đều đã sử dụng phần mềm  quản lý vào việc quản lý thông tin sinh viên của trường mình. Trang: 7
 8. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Trong trường ĐH Trần Đại Nghĩa bên cạnh Edusofl là phần mềm  quản lý thông tin sinh viên duy nhất thì trường chưa có phần mềm nào để  quản lý được tất cả các thông tin về thông tin sinh viên, kế hoạch đào tạo,  điểm và hạnh kiểm của sinh viên. Theo yêu cầu công việc của thầy cô trong khoa đặc biệt là cô Ngô  Thị Ngọc Thắm chúng em làm phần mềm này để hỗ trợ được phần nào  việc quản lý sinh viên của các thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn. 1.2. Nghiệp vụ  của phần mềm xây dựng hệ  thống quản lý thông tin   sinh viên   Thông tin lớp học.  Cập nhật thông tin lớp.  Tìm kiếm lớp.  Chọn các chức vụ cho lớp.  Thông tin sinh viên.  Cập nhật thông tin sinh viên.  Tìm kiếm thông tin sinh viên.  Cập nhật khen thưởng, kỷ luật của sinh viên.  Cập nhật sự kiện cho sinh viên.  Sự kiện chuyển lớp của sinh viên.  Báo cáo thông tin của sinh viên ra excel.  Thông tin điểm và hạnh kiểm.  Cập nhật thông tin điểm.  Cập nhật thông tin hạnh kiểm.  Lưu bảng điểm của một sinh viên hoặc của cả lớp.  Thông tin giáo viên.  Cập nhật thông tin giáo viên. Trang: 8
 9. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 1.2. 1 Phần dành cho giảng viên, sinh viên Đăng nhập. Xem thông  tin sinh về chương trình đào tạo, kết xuất thông tin của một   chương trình đào tạo ra file excel. Xem  thông  tin về kế hoạch đào tạo. Xem thông tin kế  hoạch giảng dạy và tiến độ  giảng dạy của một môn   trong 1 nhóm hay lớp nào đó. Xem thông tin và tìm tìm kiếm thông tin của một lớp nào đó. VD: các  sinh viên trong lớp, cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm... Tìm kiếm và xem thông tin về các sinh viên trong lớp hoặc thông tin   cụ thể của một sinh viên nào đó. Tìm kiếm và xem thông tin điểm hoặc hạnh kiểm của một lớp nào  đó, kết xuất thông tin về  điểm hoặc hạnh kiểm của nột sinh viên ra file  excel. 1.2.2 Phần dành cho người quản trị Đăng nhập. Lập chương trình đào tạo mới, cập nhật chương trình đào tạo và  chọn chương trình đào tạo cho lớp. Lập kế hoạch đào tạo cho một học kỳ của một lớp. Chia nhóm, phân công giáo viên giảng dạy, lập kế hoạch chi tiết và   tiến độ giảng dạy cho nhóm đó. Quản lý thông tin lớp bao gồm: thông tin các sinh vien trong lớp, giáo  viên chủ nhiệm, cán bộ lớp. Quản lý thông tin sinh  viện, cập nhật các sự  kiện sinh  viên, các  quyết định khen thưởng kỷ luật. Quản lý thông tin điểm, hạnh kiểm.  Trang: 9
 10. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. Biểu đồ UseCase 2.1.1 Xác định các tác nhân và UseCase Qua khảo sát hiện trạng thực tế, kết hợp với việc tham khảo tài liệu và  phân tích ý kiến của người quản trị, phần mềm xây dựng hệ thống quản lý  thông tin sinh viên  có các tác nhân sau: STT Tác nhân UseCase 1 Administrator, Candidate UseCase tổng quan 2 Administrator Đăng nhập 3 Administrator Thay đổi mật khẩu 4 Administrator Quản lý, thống kê Quản lý thông tin sinh viên,  5 Administrator thông tin lớp. Quản lý thông tin điểm, hạnh  6 Administrator kiểm. 7 Administrator Quản lý thông tin giảng viên. 8 Candidate Xem thông tin Trang: 10
 11. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 2.1.2 UseCase tổng quan hệ thống. Trang: 11
 12. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 2.1.3 UseCase mô tả phần đăng nhập. Trang: 12
 13. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Hình 2.2.1: Biểu đồ UseCase đăng nhập . Mô tả: Tác nhân: Người quản trị. Cho phép người quản trị đăng nhập để thao tác với hệ thống. Dòng sự kiện: Các dòng sự kiện chính Chức năng này bắt đầu thực hiện khi người quản trị  muốn  đăng  nhập để sử dụng hệ thống. Hệ thống yêu cầu người quản trị nhập tên đăng nhập, mật khẩu.  Hệ  thống kiểm tra tính hợp lệ  của tên đăng nhập, mật khẩu đăng  nhập.  Các dòng sự kiện phụ Nếu trong dòng sự kiện chính người quản trị cung cấp một tên đăng  nhập, mật khẩu hoặc nhóm người quản trị không hợp lệ hệ thống sẽ xuất   hiện một thông báo lỗi trên màn hình. Người quản trị có thể chọn tiếp tục  đăng nhập lại theo dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ việc đăng nhập để kết  thúc chức năng đăng nhập. Trang: 13
 14. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 2.1.4 UseCase quản lý lớp học  Hình 2.2.2: UseCasequản lý lớp học. Bao gồm các chức năng sau:  Chức năng xem thông tin lớp Tác nhân: Tất cả  mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có  đăng nhập hay không cũng đều có thể xem thông tin  Mô tả:   Chức  năng  này cho  phép  xem thông  tin về   :Mã  lớp  ,tên  lớp,khóa,sĩ  số,giáo viên chủ nhiệm, trình độ, hệ, ngành, chuyên ngành, lớp trưởng, lớp   phó học tập, lớp phó đời sống, bí thư, kế  hoạch đào tạo, danh sách lớp,   ngày cập nhật.  Chức năng tìm kiếm thông tin về lớp  Tác nhân: Trang: 14
 15. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Tất cả  mọi người bao gồm người quản trị,  giáo viên ,sinh viên dù có  đăng nhập hay không cũng đều có thể thực hiện chức năng này . Mô tả: Chức năng này cho phép tìm kiếm thông tin của một lớp trong khoa một   cách rễ dành hơn  nhờ vào một tiêu chí tìm kiếm nào đó  như : mã lớp ,tên  lớp,khóa,giáo   viên   chủ   nhiệm,   trình   độ,hệ,   ngành,chuyên   ngành,lớp  trưởng,lớp phó học tập,lớp phó đời sống,bí thư, kế  hoạch đào tạo,danh   sách lớp,bảng điểm,ngày cập nhât. ­ Thông tin đầu vào: là tiêu chí cần tìm kiếm . ­ Thông tin đầu ra: là thông tin của các lớp mà đúng với tiêu chí tìm kiếm   ở trên.  Chức năng thêm lớp Tác nhân: Người quản trị  Mô tả:   Chức năng này cho phép người quản trị  có thể  bổ  sung thêm lớp vào  trong khoa các thông tin cần thêm của lớp bao gồm: Mã lớp, tên lớp, khóa,   sĩ số, giáo viên chủ nhiệm,   rình   độ,   hệ,   ngành,   chuyên   ngành,   lớp  trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống, bí thư, kế  hoạch đào tạo, danh  sách lớp, ngày cập nhật. ­Thông tin đầu vào: các thông tin như trên . ­Thông tin đầu ra: là một bản ghi với các thông tin như  trên được thêm   vào cơ sở dữ liệu  Chức năng sửa thông tin của lớp Tác nhân: Người quản trị Mô tả: Trang: 15
 16. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Chức năng này cho phép người quản trị có thể sửa thông tin của một   lớp   trong   khoa   Thông   tin   đầu   vào   là   các   thông   tin   cần   sửa   như   :   tên  lớp,khóa,sĩ số,giáo viên chủ  nhiệm, trình độ,hệ, ngành, chuyên ngành, lớp  trưởng,lớp phó học tập, lớp phó đời sống, bí thư, kế  hoạch đào tạo, danh  sách lớp, ngày cập nhật.  (chú ý là mã lớp không thể sửa) ­ Thông tin đầu ra : là một bản ghi sau khi được cập nhật.  Chức năng xóa thông tin của lớp  Tác nhân:  Người quản trị  Mô tả :  Chức năng này cho phép xóa thông tin của một lớp ra khỏi danh sách  quản lý vì một lý do nào đó(ví dụ  lớp đó đã ra trường khá lâu thì cần phải   xóa đi để tránh trường hợp phần mềm sẽ phình to dần lên) ­ Thông tin đầu và: mã lớp cần xóa ­ Thông tin đầu ra: thông báo thành công và sanh sách còn lại sau khi  thực hiện chức năng xóa lớp.  Chức năng thống kê lớp  Tác nhân:  Người quản trị . Mô tả:  Chức năng này cho phép người quản trị  có thể  thông kể  các thông tin  bao gồm như : + Khoa có bao nhiêu lớp,trong đó có bao nhiêu lớp đại hoc,bao nhiêu  lớp cao đẳng và bao nhiêu lớp trung cấp,liên thông,apptech. + Trong một khóa học có bao nhiêu lớp trong đó có bao nhiêu lớp đại  học, cao đẳng,trung cấp ,liên thông,apptech. Trang: 16
 17. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên + Một lớp có bao nhiêu sinh viên,trong đó có bao nhiêu sinh viên đạt  loại trung bình khá giỏi.. 2.1.8 UseCase hệ thống quản lý sinh viên Trang: 17
 18. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Hình 2.2.3: Biểu đồ UseCase hệ thống quản lý sinh  viên. Trang: 18
 19. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên 2.1.9 UseCase mô tả phần quản lý sinh viên   Hình 2.2.4: UseCase quản lý sinh viên  Xem thông tin sinh viên Tác nhân: Tất cả  mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có  đăng nhập hay không cũng đều có thể xem thông tin về sinh viên. Mô tả:  Chức năng cho phép người sử sụng có thể xem các thông tin của một  sinh viên trong một lớp nào đó .các thông tin đó bao gồm :  mã học sinh sinh  viên,mã lớp,họ và tên,ngày sinh ,giới tính ,nơi sinh,chức vụ,điện  thoại,email,hộ khẩu thường chú, địa chỉ tạm chú, chuyển đi, nơi chuyển, lý  do, ngày vào đoàn, ngày vào đẳng, Ngày chính thức ,ghi chú,ngày cập nhật.  Tìm kiếm thông tin sinh viên Tác nhân: Trang: 19
 20. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Tất cả mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có  đăng nhập hay không cũng đều có thể  sử   ụng chức năng tìm kiếm sinh   viên. Mô tả: Chức năng này cho phép tìm kiếm thông tin của một sinh viên nào đó  trong lớp thông qua các tiêu chí tìm kiếm như : mã sinh viên,họ tên,nơi sinh. ­ Thông tin đầu vào : là mã sinh viên hoặc họ tên,hoặc nơi sinh. ­ Thông tin đầu ra là thông tin cảu sinh viên có mã sinh viên hoặc họ  tên hoặc nơi sinh tương ứng  Chức năng thêm sinh viên Tác nhân:  Người quản trị  Mô tả:  Chức năng cho phép người quản trị có thể thêm một sinh viên của mình  vào trong  một lớp vì 1 lý do nào đó ví dụ như : sinh viên đó chuyển trường   từ trường khác đến hoặc được chuyển từ khóa trước xuống ... ­ Thông tin đầu vào bao gồm: mã học sinh sinh viên, mã lớp, họ  và tên,  ngày sinh, giới tính, nơi sinh, chức vụ, điện thoại, email, hộ  khẩu thường   chú, địa chỉ tạm trú, chuyển đi, nơi chuyển, lý do, ngày vào đoàn, ngày vào   Đảng, ngày chính thức, ghi chú, ngày cập nhật. ­ Thông tin đầu ra bao gồm: là một bản ghi mới bao gồm các thông tin  trên.  Chức năng sửa thông tin sinh viên Tác nhân: Người quản trị. Mô tả:  Trang: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2