intTypePromotion=3

Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2

Chia sẻ: Quang Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
505
lượt xem
217
download

Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Hệ: Chính quy ……………… Thời gian chuẩn bị: 45 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 02 Câu 1( 3 điểm) 1) Thế nào là cấu trúc dữ liệu tiền định (định sẵn ) của ngôn ngữ lập trình bậc cao? 2) Hãy nêu một vài cấu trúc dữ liệu tiền định của ngôn ngữ lập trình mà anh (chị ) biết? 3) Tại sao chỉ sử dụng các cấu trúc dữ liệu tiền định không đủ đáp ứng yêu cầu về việc tổ chức, lưu trữ dữ liệu của mọi bài toán ứng dụng thực tế ?. Một số bài toán ứng dụng phải cần sử dụng đến các cấu trúc dữ liệu do người lập trình tự định nghĩa? Hãy nêu một bài toán ứng dụng như vậy, phân tích bài toán để thể hiện điều đó? Câu 2( 3 điểm ) Giả sử ta cần quản lý một ngăn xếp chứa các số nguyên. Viết dạng cài đặt của cấu trúc ngăn xếp này bằng mảng. Với cấu trúc ngăn xếp vừa cài đặt, hãy viết thủ tục thêm phần tử x vào vị trí thứ k kể tử đỉnh ngăn xếp sao cho các phần tử khác không thay đổi thứ tự (k là số nguyên nhập từ bàn phím). Câu 3( 2 điểm ) Anh ( Chị ) hãy nêu một lớp bài toán mà sử dụng cấu trúc ngăn xếp rất thích hợp cho việc giải quyết các yêu cầu của bài toán ? phân tích bài toán đã nêu để thể hiện rõ điều đó? ……………………Hết……………………….
  2. Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản