intTypePromotion=1

Đề thi thị trường tài chính đề số 1

Chia sẻ: Trần Thị Thủy Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
94
lượt xem
10
download

Đề thi thị trường tài chính đề số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường hối đoái, thị trường liên bang Thị trường tiền tệ, thị trường vốn X Thị trường giao ngay, thị trường giao sau Thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thị trường tài chính đề số 1

 1. ĐỀ THI SỐ 1: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Căn cứ vào thời gian luân chuyển vốn thì thị trường tài chính bao gồm: 1. Thị trường hối đoái, thị trường liên bang 2. Thị trường tiền tệ, thị trường vốn X 3. Thị trường giao ngay, thị trường giao sau 4. Thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp 2 Công cụ nào không phải là công cụ của thị trường tiền tệ: 1. Tín phiếu kho bạc 2. Chấp nhận thanh toán của ngân hàng 3. Hợp đồng mua bán lại trái phiếu của chính phủ 4. Trái phiếu công ty X 3 Căn cứ vào đối tượng tham gia thị trường tài chính bao gồm: 1. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung 2. Thị trường giao ngay và thị trường giao sau 3. Thị trường liên ngân hàng và thị trường mở X 4. Thị trường trong nước và thị trường quốc tế
 2. 4 Căn cứ vào tiêu thức nào để phân loại thị trường chứng khoán thành thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường công cụ chứng khoán phái sinh 1. Sự luân chuyển các nguồn vốn 2. Hàng hoá được giao dịch trên thị trường X 3. Phương thức hoạt động của thị trường 4. Đối tượng tham gia vào thị trường 5 Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối biểu hiện qua yếu tố: a. Lợi tức b. Lãi suất X c. Thu nhập d. Tất cả đều sai 1. Tự doanh chứng khoán là: a. Việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình. X b. Việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng. c. Việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán d. Tất cả đều đúng 6 Một trong những nguyên tắc của thị trường chứng khoán: a. Tập trung b. Công khai c. Trung gian
 3. d. Tất cả đều đúng X 7 Doanh nghiệp được phép sử dụng tối đa bao nhiêu vốn để đầu tư vào thị trường chứng khoán: a. 25% b. 30% X c. 35% d. 50% 8 Loại chứng khoán có thể chuyển đổi thành loại cổ phiếu thường là: 1. Cổ phiếu ưu đãi 2. Cổ phiếu biểu quyết 3. Trái phiếu 4. a và c đúng X 9 Cổ phiếu có tính phòng thủ là gì? 1. Là cổ phiếu của những công mà lợi nhuận trong tương lai chắc chắn để trụ vững khi nền kinh tế bị khủng hoảng X 2. Là cổ phiếu của những công ty mà lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những hoạt động kinh doanh của toàn bộ thị trường 3. Là cổ phiếu của những công ty mà tài sản của nó có mức độ rủi ro lớn nhưng cũng có khả năng có được mức sinh lợi cao 4. Tất cả đều sai 10 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu:
 4. 1. Giá trị của công ty, các yếu tố vĩ mô, khả năng sinh lợi, cổ tức X 2. Lãi suất thị trường, chỉ số thị trường chứng khoán 3. Tất cả đều đúng 4. Tất cả đều sai 11 Trái phiếu chiết khấu là: 1. Trả lãi định kỳ ,hoàn vốn gốc 1 lần khi đáo hạn 2. Không trả lãi định kỳ, được bán thấp hơn mệnh giá và hoàn vốn gốc bằng mệnh giá khi đáo hạn X 3. Trả lãi và một phần vốn gốc định kỳ 4. Tất cả đều sai 12 Các công cụ tài chính phái sinh bao gồm 4 công cụ chính là: 1. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn 2. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hóan đổi, hợp đồng mua bán hàng hóa 3. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hóan đổi X 4. Hợp đồng giao sau, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi
 5. 13 Chọn câu sai 1. Giá trị của sản phẩm phái sinh được tạo ra từ biến động giá cả của tài sản cơ sở 2. Một trong những nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn là rủi ro tín dụng cao 3. Hợp đồng giao sau không thể hủy bỏ đơn phương X 4. Đối tượng của hợp đồng giao sau thường được tiêu chuẩn hóa và niêm yết trên sàn giao dịch 14. Công ty chứng khoán muốn thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán thì vốn pháp định tối thiểu là bao nhiêu? a. 25 tỷ X b. 50 tỷ c. 75 tỷ d. 100 tỷ 15. Chức năng của thị trường chứng khoán sơ cấp đối với doanh nghiệp: a. a. Làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế b. b. Là kênh phát hành chứng khoán của các doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư c. c.Là kênh phát hành trái phếu của các dự án đầu tư nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế quốc dân X d. d. Tất cả đều đúng 1 6. Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành gồm có mấy bước cơ bản:
 6. a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 X 17 Quỹ đầu tư dạng đóng có thể: a. Phát hành cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu X b. Mua lại cổ phiếu đã phát hành c. Chào bán cổ phiếu ra công chúng nhiều lần d. Tất cả đều sai 18 Công ty A trả lãi cổ đông 5000 VNĐ/cp/năm và dự định sẽ duy trì mức chia lãi nay cho những năm sắp tới. Nếu tỷ suất lợi tức mong đợi là 10%/năm. Tính giá của cổ phiếu công ty A năm tiếp. a. 45000 VNĐ b. 50000 VNĐ c. 55000 VNĐ X d. Kết quả khác 19 Trái phiếu Cty X có mệnh giá 1000 USD, thời gian đáo hạn 20 năm, lãi suất thị trường 10%/năm. Tính PV a. 148,64 USD X b. 150.23 USD c. 136.78 USD d. 144.12 USD
 7. 20 Cty phát hành trái phiếu mệnh giá 1000 USD, lãi suất 15%/năm. Thời gian đáo hạn là 20 năm. Lãi suất đang lưu hành là 12%/năm. Tính hiện giá nếu lãi được trả định kỳ là nửa năm/lần. a. 1380.3 USD b. 1225.69 USD X c. 1384.86 USD d. Tất cả đều sai 21. Câu nào sau đây là đúng: a. Bảo lãnh cố gắng tối đa là loại bảo lãnh mà tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ cố gắng tối đa nếu không phát hành hết thì công ty bảo lãnh sẽ mua lại số CK còn thừa b. Bảo lãnh tất cả hoặc không là hình thức bảo lãnh mà theo đó tổ chức phát hành yêu cầu phải bán hết số chứng khoán dự định phát hành nếu không huỷ bỏ đợt phát hành X c. Bảo lãnh tối thiểu là hình thức tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán ra một tỷ lệ chứng khoán thấp nhất d. a và b đúng 22. Câu nào sau đây phát biểu sai: a. Bảo lãnh bao tiêu là hình thức bảo đảm chắc chắn b. Cty môi giới phải thẩm tra cơ cấu nguồn vốn và khả năng sinh lời của công ty trước khi nó nhận môi giới cho công ty đó c. Có 3 hình thức bảo lãnh phát hành bao gồm: bảo lãnh bao tiêu, đại lý phát hành với cố gắng cao nhất, bảo đảm tất cả hoặc không d. Tất cả đều đúng X 23 Quyền ưu tiên mua trước là quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu: 1. Ưu đãi biểu quyết 2. Ưu đãi cổ tức. 3. Thông thường X 4. Tất cả đều sai
 8. 24 Điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu với IPO ở Việt Nam là bao nhiêu? a. 10 tỷ X b. 15 tỷ c. 30 tỷ d. 50 tỷ 25 Tổng số cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tính đến ngày 30/12/2008. a. 165 cổ phiếu b. 171 cổ phiếu X c. 177 cổ phiếu d. 180 cổ phiếu 26 SGDCK Tp. Hồ Chí Minh thực hiện khớp lệnh liên tục từ ngày nào? a. 20/7/2007 b. 30/7/2007 X c. 20/9/2007 d. 30/9/2007 27 Cổ đông lớn IFC vừa công bố bán bao nhiêu cổ phiếu STB: a. Khoảng 20 triệu b. Khoảng 18 triệu c. Khoảng 16 triệu X d. Khoảng 14 triệu 28 Ngày 17/12/2008 FED cắt giảm lãi suất còn bao nhiêu?
 9. a. 0% – 0.25% X b. 0.25% – 0.5% c. 0.5% – 0.75% d. 0.75% – 1% 29 Chọn câu sai a. Thị trường chứng khoán Newex ra đời vào năm 2000 b. Vốn huy động của thị trường Nasdaq nhỏ hơn NYSE c. Uỷ ban ESC thành lập vào năm 1998 X d. Công ty quản lý quỹ có thể quản lý đồng thời nhiều quỹ đầu tư 30 Doanh nghiệp nào của Việt Nam phát hành trái phiếu ra thị trường chứng khoán thế giới: a. Vinashin X b. FPT c. Vinamilk d. VietinBank 31 Giá cột khớp lệnh trên bảng điện tử trong phiên giao dịch định kỳ là: a. Giá dự kiến khớp X b. Giá khớp lệnh c. Giá đặt mua d. Giá đặt bán 32 Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch theo phương thức:
 10. a. T+0 b. T+3 c. T+5 X d. T+7 33 Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chính thức khai trương vào ngày nào? a. 8/12/2007 b. 12/8/2007 c. 8/8/2007 X d. 20/8/2007 34 Gói giải pháp kích cầu vừa được Chính phủ phê duyệt trị giá: a. 6 tỷ USD X b. 5 tỷ USD c. 7 tỷ USD d. 1 tỷ USD 35 NH Công thương Việt Nam (VietinBank) tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng ngày 25/12/2008 với tổ chức tư vấn là ……, tổ chức bán đấu giá là……: a. Sở GDCK TP.HCM – Cty CP CK Saigon b. Cty CP CK Saigon - Sở GDCK TP.HCM X c. Cty CP CK Âu Việt - Sở GDCK TP.HCM d. Cty CP CK Saigon - Sở GDCK Hà Nội 36 Với mỗi Quyền ưu tiên mua trước (Right) được mua 1 cổ phiếu với giá ấn định là 20 000đ trong tháng 1. Giá CP trên thị trưòng tháng 12 là 40 000đ. Nếu có vốn
 11. 20 triệu đồng mua 500 CP hoặc mua 1000 Rights. Khi giá từ 40 000đ tăng lên 60000đ thì sẽ có lợi nhuận bao nhiêu trong 2 trưòng hợp trên: a. + 10 triệu / +20 triệu X b. + 10 triệu / +40 triệu c. -5riệu / - 10 triệu d. -5triệu / - 20 triệu 37 Trái phiếu được phát hành trên những khoản nợ vay là: a. MBS X b. CDS c. ROA d. P/E 38 Phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam được thực hiện vào ngày tháng năm nào? 1. 1/1/2000 2. 28/07/2000 X 3. 27/08/2000 4. 20/07/2000 39 Các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán VN: a. Đều là quỹ đóng b. Đều là quỹ mở X c. Bao gồm cả quỹ đóng và quỹ mở d. Tất cả đều sai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2