Đề thi trắc nghiệm IQ vào ngân hàng Sacombank 2013

Chia sẻ: Nguyen Duc Dat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:15

0
1.006
lượt xem
356
download

Đề thi trắc nghiệm IQ vào ngân hàng Sacombank 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi trắc nghiệm IQ vào ngân hàng Sacombank 2013 nhằm giúp các bạn đang chuẩn bị thi vào ngân hàng này có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi quan trọng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm IQ vào ngân hàng Sacombank 2013

 1. STT NOI DUNG DAP AN Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình c ủa b ạn qua g ương s ẽ 1 giống như tay trái sở vào tai phải, đúng hay sai? Đúng 1 Sai 2 Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm? Gôn Quần vợt Bóng ném Cầu lông 1 3 Nước nào sau đây không là thành viên chính thức của ASEAN Lào Brunei Đông Timor 1 Campuchia Theo qui định của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007, k ể từ ngày....m ọi công dân 4 tham gia lưu thông bằng môtô phải đội nón bảo hiểm trên tất cả các tuy ến đường: 01/12/2007 15/12/2007 1 1 01/01/2008 01/07/2008 5 Quốc gia nào trên thế giới mà Ngân hàng Trung Ương không phát hành ti ền: Thụy Sĩ Hồng Kông 1 Canada Đức 6 Quốc gia nào trên thế giới không có Ngân hàng Trung Ương: NewZeland 1 Netherlands Áo Thụy Sĩ. 7 Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu được gia nhập vào tổ chức th ương m ại th ế gi ới WTO? 146 125 150 1 153 Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu h ỏi. K ết qu ả thang đi ểm 8 của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài test của bạn có tất c ả bao nhiêu câu h ỏi? 20 25 1 30 35 9 Quốc gia nào sau đây không thuộc khối ASEAN: Lào Trung quốc 1 Thái Lan Miến Điện (Myanmar) 10 Bạn hãy cho biết Đồng Bằng Sông Cửu Long có mấy tỉnh 8 tỉnh 10 tỉnh 13 tỉnh 1 15 tỉnh 11 Điểm du lịch Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh (Thành Phố): Thành Phố Hồ Chí Minh
 2. Quảng Ninh 1 Quảng Bình Hà Nội Theo “ sách xanh năm 2008” do Phái đoàn ủy ban Châu Âu (EC) tại Vi ệt Nam công b ố ngày 12 02/06/2008 thì EU là đối tác thương mại lớn thứ hai c ủa VN sau n ước nào? Nhật Hàn Quốc Trung Quốc 1 Mỹ Anh/chị hãy cho biết Sacombank thành lập vào năm nào và v ốn đi ều l ệ ban đ ầu là bao 13 nhiêu? Năm 1991; 5 tỷ Năm 1992; 5 tỷ Năm 1991; 10 tỷ Năm 1991; 3 tỷ 1 14 Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống v ới 4 lo ại còn l ại? Tỏi Rau diếp cá Nho 1 Nấm 1 Điền tiếp vào chuỗi số: 1, 3, 7, 15, 31, ? 43 53 63 1 73 Hiện nay A gấp 3 lần tuổi B, sau 10 năm nữa B sẽ bằng phân nữa tu ổi c ủa A. V ậy hi ện nay 2 tuổi của A là bao nhiêu? 24 tuổi. 30 tuổi. 1 36 tuổi. 40 tuổi. Hương ra khỏi nhà với 90.000 đồng trong túi. Cô chi tiêu h ết 1/3 s ố ti ền ở siêu th ị và ti ếp t ục 3 chi 1/3 số tiền còn lại ở nhà thuốc. Nếu Hương không chi tiêu thêm kho ản nào khác thì khi v ề nhà trong túi cô còn bao nhiêu tiền? 20.000 đồng. 30.000 đồng. 40.000 đồng 1 50.000 đồng 4 Từ nào sau đây có thể loại bỏ BÀNYTA ÙIĐ AIV VOGNRÒTN 1 5 Nếu 5y – 3x = 7 và 6y + 6x = 2 thì giá trị c ủa y là: 1 1 2 3 4 Trong một buổi cắm trại gồm 100 học sinh, nhà trường chuẩn bị trang phục cho h ọc sinh 6 gồm 40 áo màu trắng, 60 áo màu xanh và 70 quần màu tr ắng, 30 qu ần màu xanh. Nhà tr ường sẽ phân phát áo và quần ngẫu nhiên cho các học sinh. Như v ậy s ẽ có: Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng. Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh. Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng 1 Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh.
 3. Công ty TNHH ABC chỉ kinh doanh duy nhất sản phẩm X. Sản lượng bán trong năm 2004, 7 2005 lần lượt là 100 tấn và 200 tấn. Đơn giá bán s ản phẩm X trong 2 năm 2004, 2005 l ần l ượt là 1 trđ/tấn và 2 trđ/tấn. Như vậy, doanh thu năm 2005 c ủa công ty tăng là do? Sản lượng tăng làm doanh thu tăng 150 trđ và đ ơn giá tăng làm doanh thu tăng 150 trđ. Sản lượng tăng làm doanh thu tăng 100 trđ và đ ơn giá tăng làm doanh thu tăng 200 trđ. 1 Sản lượng tăng làm doanh thu tăng 200 trđ và đ ơn giá tăng làm doanh thu tăng 100 trđ. Sản lượng tăng làm doanh thu tăng 2000 trđ và đ ơn giá tăng làm doanh thu tăng 200 trđ. Năm nay Sơn 4 tuổi, tuổi của anh Sơn gấp ba lần tuổi của Sơn. Vậy khi anh c ủa S ơn bao 8 nhiêu tuổi thì tuổi của anh Sơn chỉ còn gấp đôi tuổi Sơn? 12 14 16 1 18 9 Nếu từ WOLF tương ứng với số 8526, thì từ FLOW tương ứng với số nào sau đây ? 2856 6258 1 5862 6852 10 Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào: 15…12…13…10…11…8…? 5 7 9 1 11 11 Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào: 144…121...100…81…64…?? 57 53 49 1 45 12 Nếu bạn sắp xếp lại những ký tự HỘÀNI thành một từ thích hợp, thì từ đó nói lên: Con song Ngọn núi Tên thành phố 1 Động vật 13 Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào: A…C…F…J…O…? S T U 1 V 14 Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào: 2…4…8…16…32…?? 48 56 64 1 72 15 Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào: 3…5…10…12…24…26…?? 48 50 52 1 54 Simon thuê một chiếc xe hơi đi từ thành phố lên núi cách đó 100 km đ ể tr ượt tuy ết. Gi ữa đường, cô đón người bạn Nina, và tiếp tục đi 50 km còn l ại v ới cô này. Lúc v ề, Simon d ừng 16 lại nhà Nina để cho cô xuống , và Simon về nhà một mình. Simon ph ải tr ả 50 USD thuê xe và 10 USD tiền xăng. Nếu tính sòng phẳng ra, thì Nina phải trả bao nhiêu ti ền ? 15
 4. 20 25 30 1 17 Mối quan hệ giữa cháu gái với cháu trai thì tương tự như anh em trai v ới : Cha mẹ Chị em gái 1 Anh em họ Chị em họ 18 Chữ nào sẽ bị loại bỏ ? ÙNTG IỒS TÔHNG LITUPE 1 19 Tổng hợp các ký tự từ 0-9 và A-F gọi là? Hệ nhị phân Hệ thập phân Hệ thập nhị phân Hệ thập lục phân 1 20 Một khối đa diện có 20 đỉnh và 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh? 32 cạnh 24 cạnh 30 cạnh 1 34 cạnh Hai người đánh máy đánh được 3 trang trong 2 phút, nếu đánh 18 trang trong 6 phút c ần bao 21 nhiêu người? 2 1 3 6 8 22 Tìm con số mà số đó là một nửa của một phần tư của một phần mười của 400. 2 5 1 10 20 3 con mèo ăn 3 con chuột trong 1,5 giờ. H ỏi 10 con mèo s ẽ ăn 20 con chu ột trong bao nhiêu 23 giờ? 1 giờ 2 giờ 3 giờ 1 4 giờ 24 Số kế tiếp của dãy số sau là số nào? 212, 223, 242, 526, 272, 829, 303, 132, ? 300 330 333 1 350 Dùng một sợi dây dài cột 1 cái chảo vào mình một con thỏ. Con th ỏ ph ải ch ạy v ới v ận t ốc 25 bao nhiêu đề cái chảo không va đập vào mặt đất? 0 1 5 10 15 26 Điền chữ cái còn thiếu: E C O - B A B - G B P - D B ? K O
 5. F G 1 A và B chia nhau một món tiền theo tỷ lệ 5:4, A được 275.000đ. V ậy, món ti ền ban đ ầu là bao 27 nhiêu? 450.000đ 475.000đ 490.000đ 495.000đ 1 28 Chữ cái nào tiếp theo dãy chữ sau: D, F, I, M, N P R 1 S A bơi nhanh hơn B, nhưng thường chậm hơn C. D thường bơi nhanh hơn B, đôi khi nhanh 29 hơn A, nhưng không bao giờ nhanh hơn C. Vậy, ai là người bơi giỏi nhất? A D C 1 D hoặc C 30 Chia 600 cho ¼ và cộng mấy để đáp số bằng 2405? 5 1 15 2005 2255 31 Tiếp theo dãy chữ ACFHKM là chữ gì? O P 1 Q R Cộng số tuổi của A và B là 88; Cộng số tuổi của B và c là 76; C ộng s ố tu ổi c ủa A và C là 80. 32 Hãy tính số tuổi của mỗi người? A= 34, B=42, C=46 A= 42, B=46, C=34 A= 46, B=42, C=34 1 A= 34, B=46, C=42 Một gia đình kia có rất nhiều con trai và con gái. M ỗi người con trai trong gia đình có s ố anh 33 em trai nhiều bằng số chị em gái, nhưng mỗi người con gái trong gia đình thì có s ố anh em trai nhiều gấp đôi số chị em gái. Hỏi gia đình họ có bao nhiêu anh em? 5 6 7 1 8 34 Thành phố nào cần tách riêng ra : London Paris Rome Bonn Tokyo New York Moscou Rome London Bonn New York 1 35 Điền con số còn thiếu vào dấu chấm ? : Go(2) test(4) Laptop(6) happy (?) 8 10 4 5 1
 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống? 4 32 144 36 ? 28 122 18 64 188 322 14 202 17 23 31 48 1 Có một bầy cò đậu trên đám bần, buổi sáng chúng đậu mỗi con một cây d ư m ột con, chúng 37 bay đi ăn chiều quay trở về đậu trên đám bần đó nhưng hai con đậu một cây d ư m ột cây . Hỏi cò mấy con bần mấy cây. 3 con cò, 4 cây bần. 4 con cò, 3 cây bần 1 5 con cò, 4 cây bần 3 con cò, 2 cây bần Hai chiếc ôtô cách nhau 100Km cùng xuất phát 1 lúc, chi ếc đ ứng tr ước (xe 1) đi v ới v ận t ốc V1= 40 Km/h, chiếc đứng sau (xe 2) đi với vận tốc V2 = 50 Km/h. M ột con ong bay v ới v ận t ốc 100 Km/h, ban đầu nó đậu trên đầu xe 2, bắt đầu xuất phát và bay v ề xe 1 khi c ả hai xe cùng 38 xuất phát. Khi bay đến đuôi xe 1 thì bay trở lại đầu xe 2 và ti ếp t ục bay v ề xe 1, c ứ nh ư v ậy cho đến khi con ong chết (nó bị bẹp dính khi 2 xe đụng nhau). H ỏi qu ảng đ ường con ong bay được là bao nhiêu? 400 km 500 km 100 km 1000 km 1 39 Tìm từ có mẫu tự khác với các mẫu tự trong từ “Compliment”: Tonic Clone Milk 1 Pine Trong một trò chơi đố chữ, Alan và Bees một nhóm, Colin và Debbie m ột nhóm, Eric và Fran 40 một nhóm. Hỏi Grog cùng nhóm với ai trong bốn người sau? Peter Harry 1 Tony Philip Một người nhận dạng tàu hỏa đến nhà ga vào lúc 9h40. Ông nhìn thấy chuy ến tàu đ ầu tiên 41 vào lúc 9h50. Hai chuyến tàu tiếp theo ông thấy vào lúc 10h40 và 11h40. Chuy ến tàu th ứ t ư ông nhìn thấy là vào lúc 12h50. Hỏi khi nào thì ông s ẽ nhìn th ấy chuy ến tàu ti ếp theo? 13h40 1 13h50 13h30 Tất cả đều sai. 42 Trong dãy số tự nhiên từ 31 đến 65 có tất cả : 08 số nguyên tố 1 10 số nguyên tố 11 số nguyên tố 09 số nguyên tố Có 03 học sinh A, B, C đi thi học sinh giỏi và đều đạt 03 giài: nh ất , nhì, ba (m ỗi h ọc sinh ch ỉ đạt duy nhất một giải). Khi về, thầy giáo hỏi các em đạt gi ải gì? A: tr ả l ời: em đ ạt gi ải nh ất. 43 B trả lời: em không đạt giải nhì, C trả lời: em đạt giải ba. bi ết r ằng trong 03 h ọc sinh trên, có 02 học sinh nói không đúng sự thật, vậy đáp án các học sinh đ ạt gi ải l ần l ượt là: ( ch ọn đáp án chính xác nhất) A giải II , B giải I , C giải III A gải III , B giải II , C giải I hoặc A gi ải I , B gi ải II , C gi ải III
 7. A gải III , B giải II , C giải I Không câu nào đúng 4 44 Tổng của một dãy số 15, 19,23,…..,411,415 ? : 2365 3625 2536 21715 1 Nhà Thanh có ao bèo 1.000m2, ngày hôm sau số lượng bèo s ẽ nở g ấp đôi ngày hôm tr ước, 45 đến ngày thứ 18 thì bèo đã nở được nửa ao. Vậy đến ngày thứ bao nhiêu thì bèo s ẽ n ở đ ầy ao? 01 19 1 36 2 46 30 – 42 – 56 - ? 68 70 72 1 74 47 5 – 20 - 4; 3 – 36 - 12; 1 - ? - 100 96 98 100 1 102 48 9 – 6 - 1; 27 – 1 - 2; 6 - 3 - ? 2 3 1 4 5 49 91 – 13 - 7; 100 – 4 - 25; 70 - ? - 2 68 72 35 1 Số khác 50 72 – 2 - 36; 162 – 18 - 9; ? - 15 - 6 21 80 90 1 Số khác 51 Số tiếp theo của dãy 19, 28, 37, 46, ... là s ố nào? 79. 55. 1 49. 67. 52 Hãy tính dãy số sau đây: 1 + 2 + 3 + ..... + 99 = 4500 4950 1 4650 4850 Minh 4 tuổi, tuổi anh Minh gấp 3 lần tuổi Minh. Khi anh Minh bao nhiêu tu ổi thì tu ổi anh Minh 53 chỉ còn gấp đôi tuổi Minh 14 16 1 18
 8. 20 54 Số nào tiếp theo trong dãy số gồm 9 chữ số sau : 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, ?. 1 2 3 1 4 55 Đốt 10 cây nến. "Phù, phù, phù" liên tục thổi tắt 6 cây n ến. H ỏi còn m ấy cây n ến? 4 6 7 10 1 Một con beo và một con sư tử chạy thi. Quãng đường là 100 mét, ch ạy c ả đi l ẫn v ề là 200 56 mét. Mỗi bước phóng của con beo là 3 mét, của sư tử là 2 mét. Beo phóng đ ược 2 b ước thì s ư tử phóng được 3 bước. Các bước phóng đều đặn từ đầu đến cuối. H ỏi con nào th ắng ? Sư t ử Beo Hai con về cùng nhau 1 Kết quả khác 57 10 người có thể sơn 60 ngôi nhà trong 120 ngày, vây 5 ng ười có th ể s ơn 30 ngôi nhà trong: 15 ngày 30 ngày 60 ngày 120 ngày 1 2 xe cùng khởi hành tai 1 điểm nhưng theo 2 chi ều ng ược nhau. Mỗi xe chay 6 miles, sau đó qu ẹo 58 trái, rồi lái khoảng thêm 8 miles. 2xe s ẽ cách nhau 1 quãng đ ường là : 28 miles 11 miles 14 miles 20 miles 1 59 Số kế tiếp : 1,8,27,64,... 125 1 35 128 256 60 Tiếp theo dãy số này sẽ là nhóm số nào: 15634, 63451, 45136,...? 51364 63154 13645 13654 1 61 Nếu giá bút chì tăng 15% t ừ x đồng lên 1.035 đ ồng, thì giá ban đ ầu là bao nhiêu? 800 đồng 850 đồng 900 đồng 1 950 đồng 62 Trong các số sau, số nào khác loại với các số còn lại: 54,24,17,36,51,18,72,12 54 17 1 51 12 63 Số nào tiếp theo dãy số này: 72, 81, 97, 122, 158, 203 205 207 1 209
 9. 64 Trong dãy số sau, tìm ra một số không giống s ố còn l ại nhất ? 3210 6541 7864 1 9854 65 Hãy tìm số tiếp theo của dãy số sau : 2…3…5…8…12…17… 22 23 1 24 25 66 Trong dãy số sau số nào không nằm trong nhóm dãy các s ố còn l ại : 64-54-42-31-20 64 54 1 42 31 67 Ký hiệu nào trong 5 ký hiệu sau ít giống với các ký hi ệu còn l ại nh ất : N-A-V-H-F N A V 1 H 68 Ký hiệu nào trong 5 ký hiệu sau ít giống với các ký hi ệu còn l ại nh ất : D-M-C-O-F D M C F 1 69 Hãy tìm ký tự tiếp theo của dãy ký t ự : Z-Y-X-V-U-… A T 1 Q R 70 Hãy chia số 110 thành 2 phần sao cho s ố này gấp rưỡi s ố kia. Đó là 2 s ố nào 60-50 60-40 70-40 66-44 1 71 Tìm những con số còn thiếu : 7 9 8 10 ? ? 9, 11 1 12, 10 11, 9 8, 10 72 Gạch dưới tên con thú cần tách ra : Chim cú, Cú mèo, Dơi, Chim heo Chim cú Cú mèo Dơi 1 Chim heo 73 Tìm con số còn thiếu : 1 4 9 16 ? 19 21 23 25 1 74 Điền con số còn thiếu vào dấu chấm? : Go(2) test(4) Laptop(6) happy (?) 8 10 4
 10. 5 1 Một người bán kem có 6 loại kem khác nhau. Nếu m ỗi l ần ông ta bán hai que kem v ới hai h ương v ị 75 khác nhau thì ông có thể bán được bao nhiêu lần như vậy? 30 lần 24 lần 15 lần 1 12 lần 76 Hành động nào sau đây ít giống nhất so với các hành động còn l ại? Nhíu mày Cười Coi thường 1 Trợn mắt Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả l ời sai 10 câu h ỏi. Kết qu ả thang đi ểm c ủa 77 bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài test của bạn có t ất cả bao nhiêu câu h ỏi? 20 25 1 30 35 78 Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % đ ể l ại có giá nh ư cũ? 25% 1 20% 15% 30% Một con cá có đầu dài 9cm, đuôi dài bằng đầu cộng với nửa người, ng ười thì dài b ằng đ ầu 79 cộng đuôi. Con cá dài: 54 cm 27 cm 36 cm 72 cm 1 80 Trong 5 con vật sau đây thì con nào có đặc điểm ít gi ống nh ất với 4 con còn l ại? Rùa 1 Voi Mèo Sư t ử 1 Người không có năng lực hành vi dân sự là người: Chưa đủ 6 tuổi. 1 Chưa đủ 15 tuổi. Chưa đủ 16 tuổi. Chưa đủ 18 tuổi. 2 Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay bao gồm: 1 cấp 2 cấp 1 3 cấp 4 cấp 3 Theo bạn những dịch vụ nào dưới đây là sản phẩm dịch vụ thuộc Ngân hàng? Tiền gửi, tiền vay Chuyển tiền Bao thanh toán, bảo lãnh. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ trên 1 Nhóm tổ chức tín dụng nào đang hoạt động ở Việt Nam dưới đây có cùng chung một 4 tính chất: AGRIBANK, ANZ, HABUBANK, INCOMBANK, MHB, VIETCOMBANK, VPBANK ANZ, CITIBANK, HABUBANK, HSBC, SEABANK, VIETCOMBANK, VPBANK
 11. ACB, EAB, EXIMBANK VN, HABUBANK, INCOMBANK, VIB, VPBANK ACB, EAB, EXIMBANK VN, SACOMBANK, SEABANK, VIB, VPBANK 1 Theo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), tổ chức nào dưới đây là Tổ chức tín dụng 5 phi ngân hàng: Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Công ty cho thuê tài chính 1 Công ty chứng khoán Công ty bảo hiểm 6 Doanh nghiệp Nhà Nước là doanh nghiệp mà: Nhà Nước sở hữu trên 30% vốn điều lệ. Nhà Nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. 1 Nhà Nước phải sở hữu 100% vốn điều lệ. Nhà Nước có tham gia góp vốn điều lệ. 7 Công ty TNHH có thể là: Doanh nghiệp có 2 thành viên trở lên và các thành viên có th ể là t ổ ch ức, cá nhân. Doanh nghiệp 1 thành viên do một t ổ chức làm chủ s ở hữu. Cả 2 trường hợp trên đều đúng. 1 Cả hai trường hợp trên đều sai. 8 Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, số lượng thành viên là : Tối thiểu 2 thành viên va tối đa là 30 thành viên Tối thiểu 2 thành viên va tối đa là 40 thành viên Tối thiểu 2 thành viên va tối đa 50 thành viên 1 Tối thiểu 2 thành viên va tối đa là 60 thành viên 9 Số lượng thành viên tối thiểu và tối đa của Công ty Cổ Phần là : Tối thiểu là 1 và không hạn chế số lượng t ối đa Tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng t ối đa 1 Tối thiểu là 5 và không hạn chế số lượng t ối đa Tối thiểu là 51 và không hạn chế số lượng t ối đa 10 Theo pháp luật Việt Nam, khoản mục nào dưới đây là ngoại hối: Tiền giấy nước ngoài. Tiền giấy bằng đồng Việt Nam. Vàng tiêu chuẩn quốc tế. a và c đều đúng. 1 11 Công ty Hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Có ít nhất 02 thành viên Hợp danh ; ngoài thành viên h ợp danh có th ể có thành viên góp v ốn. Hai thành viên Hợp danh có thể là cá nhân và t ổ chức và phải ch ịu trách nhi ệm b ằng toàn b ộ tài s ản c ủa mình về các nghĩa vụ của Công ty. Có ít nhất 02 thành viên Hợp danh ; ngoài thành viên h ợp danh có th ể có thành viên góp v ốn. Hai thành viên Hợp danh là cá nhân và phải chịu trách nhi ệm b ằng toàn b ộ tài s ản c ủa mình v ề các nghĩa vụ của Công ty. 1 Có ít nhất 02 thành viên Hợp danh ; ngoài thành viên h ợp danh có th ể có thành viên góp v ốn. Hai thành viên Hợp danh là cá nhân và không phải chịu trách nhi ệm b ằng toàn b ộ tài s ản c ủa mình v ề các nghĩa vụ của Công ty mà chỉ chịu trách nhiệm trên phần vốn góp. Có ít nhất 02 thành viên Hợp danh ; ngoài thành viên h ợp danh có th ể có thành viên góp v ốn. Hai thành viên Hợp danh có thể là cá nhân và t ổ chức và không ph ải ch ịu trách nhi ệm b ằng toàn b ộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty mà chỉ chịu trách nhi ệm trên ph ần v ốn góp. 12 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: Do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm trên phần vốn đưa vào hoạt đ ộng kinh doanh và đ ược gọi là vốn điều lệ của doanh nghiệp Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài s ản của mình v ề m ọi ho ạt đ ộng của doanh nghiệp 1 Do một tổ chức làm chủ và chịu trách nhiệm trên phần vốn đưa vào hoạt đ ộng kinh doanh và đ ược gọi là vốn điều lệ của doanh nghiệp
 12. Do một tổ chức làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài s ản của mình v ề m ọi ho ạt đ ộng của doanh nghiệp. 13 Các tổ chức nào sau đây là pháp nhân: DN nhà nước; Hợp tác xã; CTy cổ phần; CTy trách nhiệm hữu hạn, DN có vốn đầu t ư nước ngoài 1 DN nhà nước; Hợp tác xã; CTy cổ phần; CTy trách nhiệm hữu hạn; DN t ư nhân DN nhà nước; Hợp tác xã; CTy cổ phần; CTy trách nhiệm hữu hạn; CTy hợp danh DN nhà nước; CTy cổ phần; CTy trách nhiệm hữu hạn, DN t ư nhân 14 Theo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của: Tổ chức; Cá nhân; Các tổ chức tín dụng khác 1 Tổ chức; Cá nhân Tổ chức; Cá nhân; Tiền gửi không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng khác. Tổ chức; Cá nhân; Tiền gửi có kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng khác. Theo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Tổ chức tín dụng được thành lập theo 15 pháp luật Việt Nam bao gồm: Tổ chức tín dụng nhà nước; Tổ chức tín dụng cổ phần; Tổ chức tín dụng h ợp tác; T ổ ch ức tín d ụng liên doanh; Tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài 1 Tổ chức tín dụng nhà nước; Tổ chức tín dụng cổ phần; Tổ chức tín dụng h ợp tác; T ổ ch ức tín d ụng liên doanh Tổ chức tín dụng nhà nước; Tổ chức tín dụng cổ phần; Tổ chức tín dụng h ợp tác; Văn phòng đ ại diện Tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN Tổ chức tín dụng nhà nước; Tổ chức tín dụng cổ phần; Tổ chức tín dụng h ợp tác; T ổ ch ức tín d ụng liên doanh; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp A năm 2006 giảm 20% so với năm 2005. Để đạt mức doanh thu như năm 2005, doanh nghiệp A phải đạt mức tăng trưởng doanh thu 16 trong năm 2007 là: 20% 40% 30% 25% Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên góp vốn thuộc thành phần 1 17 nào? Chỉ bao gồm các cá nhân. Chỉ bao gồm các tổ chức. Có thể bao gồm vừa các cá nhân và các tổ chức 1 Cả a, b, c, đều đúng. Theo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), tổ chức tín dụng cấp tín dụng bằng các 18 nghiệp vụ sau: Cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính Cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh 1 Cho vay, chiết khấu, cầm cố, bảo lãnh Cho vay, cầm cố, bảo lãnh, cho thuê tài chính Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hạn mức phải khai báo 19 với Hải quan cửa khẩu khi xuất nhập cảnh đối với ngoại tệ USD tiền mặt là: 3.000 USD trở lên 5.000 USD trở lên 7.000 USD trở lên 1 8.000 USD trở lên 20 Người thành niên là người có độ tuổi: Từ đủ 15 tuổi trở lên. Từ đủ 16 tuổi trở lên. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 1 Cả a, b c đều đúng.
 13. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, với số lượng thành viên góp vốn tối 21 thiểu là bao nhiêu thì công ty phải thành lập Ban Kiểm soát? 5 thành viên. 11 thành viên. 1 50 thành viên. Bất kỳ công ty TNHH hai thành viên trở lên nào cũng ph ải thành l ập Ban ki ểm soát mà không ph ụ thuộc vào số lượng thành viên tối thiểu của công ty là bao nhiêu. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, cơ quan có thẩm quyền quyết định cao 22 nhất là? Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Ban Kiểm soát. Hội đồng Thành viên. 1 Theo bộ luật dân sự, số tuổi của người được coi là có năng lực hành vi dân sự là từ :( 23 chọn câu trả lời đúng nhất ) 18 tuổi. 12 tuổi. 06 tuổi. 1 Từ khi sinh ra đến khi mất đi. Theo bộ luật dân sự , số tuổi của người được coi là có năng lực hành vi dân sự đầy 24 đủ là người có tuổi từ :( chọn câu trả lời đúng nhất ) 18 tuổi. 1 16 tuổi. 06 tuổi. Từ khi sinh ra đến khi chết. 25 Money Market (thị trường tiền tệ ) là thị trường : Foreign Exchange (Market ường trường Hối Hàng), Euro Currency Market ( Thị trường ti ền t ệ Châu Inter Bank Market Thị Tr ( Thị Liên Ngân Đoái). Âu). Short - term Loan Market (thị trường vốn ngắn hạn). 1 Short - term Loan Market , Inter Bank Market , Foreign Exchange Market. 26 Về tính pháp lí, ngân hàng là: Một doanh nghiệp trong các loại hình doanh nghi ệp có t ư cách pháp nhân. 1 Định Chế Tài Chính. Tổ chức tín dụng Cho vay và huy động. Cả 03 câu Trực Giao Tiếpa, b,c. tiếp khách hàng là quá trình truyền đạt thông tin bằng các phương 27 tiện: Ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết. Cử chỉ, phong cách tác phong hành động. Điệu bộ, thái độ. Câu a,b,c 1 28 Các loại hình doanh nghiệp nào sau đây không có tư cách pháp nhân : Công ty TNHH, DNTN. DNTN , Cty Hợp Doanh , Cty cổ phần. Hộ KD Cá Thể, Cty TNHH một thành viên, DNTN, Cty Hợp Doanh. Tất cả đều sai 1 29 Credit Card là một loại thẻ được phép : Thấu chi tài khoản trong hạn mức cho phép. Thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại các diểm chấp nhận thẻ, rút ti ền t ừ các máy ch ấp nh ận th ẻ. Thực hiện các lệnh chuyển tiền trên số dư hạn mức cho phép. Cả 03 câu a, b, c. 1 30 PIN là viết tắt của chữ viết tắt của cụm từ :
 14. Product Information Number. Personal Identification Number. 1 Personal Information Number. Plasticmoney Identification Number. 31 Plasticmoney la một thuật ngữ chỉ : Các loại tiền ghi nợ, ghiền giấy, tiền nhựa. thẻ Polyme, ti có ( debit card, credit card hoặc các loại th ẻ t ương t ự ) do các ngân hàng hoặc các tổ chứ bán hàng phát hành có giá trị thanh toán gi ống nh ư ti ền và đ ược ch ấp nh ận r ộng rãi. 1 Các loại tiền phát hành dưới dạng tiền polyme. Các loại thẻ thanh toán do ngân hàng phát hành. 32 Tiền do nơi nào phát hành? Ngân hàng Nhà Nước. 1 Chính Phủ. Bộ Tài chính. Kho bạc. 33 Đất nước chúng ta có bao nhiêu Thành phố trực thuộc trung ương? 5 1 4 3 6 34 Ngày nào sau đây Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của WTO? 11/01/2007. 1 12/11/2006. 08/12/2006. 12/12/2006. 35 Vốn điều lệ: Vốn góp từ các cổ đông. Vốn huy động tiền gởI của các cá nhân , tổ chức kinh t ế. Vốn ghi trong giấy phép kinh doanh và được thể hi ện trên s ổ sách k ế tóan c ủa ngân hàng. 1 Vốn ủy thác của các TCTD khác. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại điều lệ công ty trong trường hợp 36 vắng mặt tại Việt Nam: Trên 30 ngày. 1 Trên 45 ngày. Trên 60 ngày. Trên 90 ngày. 37 Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân (DNTN)? 01 DNTN. 1 Tối đa 02 DNTN. Tối đa 03 DNTN. Tùy thuộc vào khả năng quản lý của cá nhân đó. 38 Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần: Phải thường trú tại Việt Nam. 1 Có thể thường trú ở nước ngoài. Luật không quy định nơi thường trú. Cả a, b, c đều sai 39 Tiền giấy là tiền được làm bằng giấy do Ngân hàng nào phát hành Ngân hàng điạ phương. Ngân Hàng quốc doanh. Ngân hàng ngoài quốc doanh. Cả a, b, c đều sai. 1
 15. 40 Hợp đồng kinh tế là hợp đồng được ký kết giữa: Pháp nhân với pháp nhân. Pháp nhân với cá nhân. Cá nhân với cá nhân. Cả a, b đều đúng. 1 41 Tổ chức nao trong số được liêt kê dưới đây không phai là “đinh chế taì chinh” ̀ ̣ ̉ ̣ ́ Ngân hang thương mai ̀ ̣ Quỹ đâu tư ̀ Học viên tai chinh ̣ ̀ ́ 1 Công ty bao hiêm ̉ ̉ 42 Thuât ngữ “huy đông vôn” có liên quan đên dich vụ nao cua ngân hang? ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ Kinh doanh vôn ́ Tiên gửi ̀ 1 Cho vay Quan lý vôn ̉ ́ 43 Thuât ngữ “tin dung” có liên quan đên dich vụ nao cua ngân hang? ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ Kinh doanh vôn ́ Tiên gửi ̀ Cho vay 1 Thanh toan quôc tế ́ ́ 44 Để sử dung cac dich vụ cua ngân hang, trước hêt khach hang phai mở taì khoan gi? ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ Ta i khoan thanh toan (current account) ̉ ́ 1 ̀ Ta i khoan tiêt kiêm (savings account) ̉ ́ ̣ Ta i khoan có kỳ han (term deposit account) ̀ ̉ ̣ Ta i khoan nao cung được ̀ ̉ ̀ ̃ 45 Đôi tượng nao trong số dưới đây không thuôc nhom “khach hang cá nhân”? ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ Người dân Hộ kinh doanh gia đinh ̀ Can bộ công nhân viên chức ́ Tr ường hoc ̣ 1 46 Hinh thức thanh toan nao dưới đây không phai là “thanh toan quôc tê”? ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ Thư tin dung ́ ̣ Tiên măt ̀ ̣ 1 Chuyên tiên T.T. ̉ ̀ Nhờ thu có chứng từ 47 “Syndication” là hinh thức tai trợ thich hợp cho: ̀ ̀ ́ Dự an ́ 1 Sinh viên du hoc ̣ Mua nhà Xuât nhâp khâu ́ ̣ ̉ 48 Vai tro ̀ cua Ngân hang trung ương là gi? ̉ ̀ ̀ Quan lý cac ngân hang thương mai ̉ ́ ̀ ̣ Vân hanh chinh sach tiên tệ ̣ ̀ ́ ́ ̀ In tiên ̀ Tât cả cac câu (a), (b) và (c) đêu đung ́ ́ ̀ ́ 1 49 Hoat đông nao sau đây không phai là “sử dung vôn”? ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ Cho vay Đâu tư ̀ Nhân tiên gửi ̣ ̀ 1 Kinh doanh ngoai hôi ̣ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản