intTypePromotion=1

Giáo án bài 17: Định đạng đoạn văn bản - Tin học 6 - GV.P.Q.Như

Chia sẻ: Phương Quỳnh Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
168
lượt xem
15
download

Giáo án bài 17: Định đạng đoạn văn bản - Tin học 6 - GV.P.Q.Như

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học 6 bài "Định đạng đoạn văn bản" không chỉ giúp HS nắm được định dạng đoạn văn bản là gì, bao gồm các tính chất nào, nắm được các thao tác định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh và bảng chọn mà còn giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo giúp cho quá trình soạn bài được nhanh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 17: Định đạng đoạn văn bản - Tin học 6 - GV.P.Q.Như

 1. Giáo án Tin học 6 T47 : Tuần Ngày Soạn: Định dạng đoạn văn bản Ngày Giảng: I. Mục tiêu bài giảng : + HS nắm được định dạng đoạn văn bản là gì, bao gồm các tính chất nào. + Hướng dẫn HS các thao tác định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh và bảng chọn. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó gióp cho học sinh yêu thích môn học. II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. b. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. III. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : . Lớp 6B : . 2) Kiểm tra bài cũ :
 2. Giáo án Tin học 6 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viªn và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Định dạng đoạn văn bản. - Định dạng đoạn văn bản có phải là định 1. Định dạng đoạn văn bản. dạng kÝ tự không? - Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn - Định dạng đoạn văn bản bao gồm định bản: dạng các tính chất nào của văn bản? Kiểu căn lÒ - Định dạng đoạn văn bản tác động tới toàn Vị trí của cả đoạn văn so với toàn bộ đoạn văn bản mà con trá soạn thảo đang trang văn bản. trá tới. Khoảng cách lÒ của dòng đầu tiên. Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn. * Hoạt động 2: Sô dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản. 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng - Trước khi định dạng đoạn văn bản cần phải đoạn văn. chọn đoạn văn bản muốn định dạng, sau đó Để định dạng đoạn văn bản, ta thực sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định hiện như sau: dạng. - Chọn đoạn văn bản cần định dạng. VD: - Sử dụng các nút lệnh trên thanh công Trường trung học cơ sở Quang Trung là một cụ định dạng, trong đó:
 3. Giáo án Tin học 6 trường có bề dày truyền thống. * Căn lÒ: Trường trung học cơ sở Quang Trung là một Nháy chọn nút lệnh Align Left để trường có bề dày truyền thống. thực hiện căn thẳng lÒ trái. Tr­êng trung học cơ sở Quang Trung là một Nháy chọn nút lệnh Align Right để trường có bỊ dày truyền thống. thực hiện căn thẳng lÒ phải. Trường trung học cơ sở Quang Nháy chọn nút lệnh Center để thực Trung là một trường có bề dày hiện căn giữa. truyền thống. Nháy chọn nút lệnh Justify để thực hiện căn thẳng 2 lÒ. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này. - BTVN: bài 2,3,4,5,6 (SGK - 91).
 4. Giáo án Tin học 6 T48: Tuần 26 Soạn: Định dạng đoạn văn bản Giảng: I. Mục tiêu bài giảng : + HS nắm được định dạng đoạn văn bản là gì, bao gồm các tính chất nào. + Hướng dẫn HS các thao tác định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh và bảng chọn. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học. II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. b. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. III. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : . Lớp 6B : . 2) Kiểm tra bài cũ : 3) Nội dung bài mới :
 5. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viªn và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Định dạng đoạn văn bản. - Trước khi định dạng đoạn văn bản cần phải 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng chọn đoạn văn bản muốn định dạng, sau đó đoạn văn. sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định Để định dạng đoạn văn bản, ta thực dạng. hiện như sau: VD: - Chọn đoạn văn bản cần định dạng. - Sử dụng các nút lệnh trên thanh công Trường trung học cơ sở Quang Trung là một cụ định dạng, trong đó: trường có bề dày truyền thống. * Thay đổi lÒ cả đoạn: Trường trung học cơ sở Quang Trung là một trường có bề dày truyền thống. Nháy chọn nút lệnh để thực hiện tăng mức thụt lÒ trái. Trường trung học cơ sở Quang Trung là một trường có bề dày truyền thống. Nháy chọn nút lệnh để thực hiện giảm mức thụt lÒ trái. Trường trung học cơ sở Quang trung là một trường có bề dày truyền thống. * Khoảng cách dòng trong đoạn văn: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Line Spacing để chọn các tỉ lệ thích hợp. * Hoạt động 3: Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph.
 6. Giáo án Tin học 6 - Paragraph có nghĩa là đoạn văn bản. 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại - Paragraph được dùng để tăng hay giảm Paragraph. khoảng cách giữa các đoạn văn bản và thiết - Chọn đoạn văn bản cần định dạng. đặt khoảng cách thụt lÒ dòng đầu tiên của - Mở bảng chọn Format -> chọn lệnh đoạn văn bản. Paragraph. - Sau bước này, trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Paragraph, trong đó: Alignment: Căn lÒ. Indentation: Khoảng cách lÒ. Special: Thụt lÒ dòng đầu. Spacing: Before: khoảng cách đến đoạn văn trên. After: khoảng cách đến đoạn văn dưới. Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng. - Chọn OK để thực hiện hay Cancel để huỷ lệnh. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này. - BTVN: bài 2,3,4,5,6 (SGK - 91).
 7. Giáo án Tin học 6 T49: Tuần 26 Bài thực hành 7: Soạn: Em tập trình bày văn bản. Giảng: I. Mục tiêu bài giảng : + HS biết và thực hiện được các thao tác định dạng văn bản đơn giản. + Luyện các thao tác đã học ở những tiết trước. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó gióp cho học sinh yêu thích môn học. II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. b. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. III. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : . Lớp 6B : . 2) Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong quá trình thực hành.
 8. Giáo án Tin học 6 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viªn và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Thực hành các thao tác định dạng văn bản. 1. Định dạng văn bản. - Khởi động Word. - GV: phân nhóm cho HS ngồi vào máy tính, 4 HS/ 1 máy tính. - Mở tệp Bien dep.doc đã lưu trong bài thực hành trước. - Hướng dẫn HS khởi động máy tính. - Tiến hành trình bày văn bản “Biển - HS: làm theo sự hướng dẫn của GV. đẹp” (SGK - 92). - GV: Nêu các cách để mở một tệp văn - Thực hiện các yêu cầu: bản đã lưu trong máy? + Trình bày tiêu đề: có phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ khác với nội dung của văn bản. - áp dụng các kiến thức về định dạng kÝ tự, định dạng đoạn văn bản để làm + Cỡ chữ của tiêu đề lớn hơn nhiều so bài tập thực hành. với cỡ chữ của nội dung. - Tiến hành thực hiện theo cả 2 cách: + Đoạn cuối cùng (Theo Vì Tỉ Nam) bằng nút lệnh và bằng bảng chọn. có màu chữ, kiểu chữ khác nội dung. + Căn lÒ cho văn bản. + Định dạng cho các kÝ tự trong văn bản. + Lưu văn bản với tên cũ. * Hoạt động 2: Làm bài tập thực hành.
 9. Giáo án Tin học 6 - GV: Cho HS thực hiện soạn thảo bài 2. Thực hành. tập trên máy tính. - Gõ và định dạng đoạn văn “Tre xanh” - Hướng dẫn HS lưu văn bản. (SGK - 93) theo mẫu. - HS: thực hành bài tập. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này.
 10. Giáo án Tin học 6 T50: Tuần 27 Bài thực hành 7: Soạn: Em tập trình bày văn bản. (T2) Giảng: I. Mục tiêu bài giảng : + HS biết và thực hiện được các thao tác định dạng văn bản đơn giản. + Luyện các thao tác đã học ở những tiết trước. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó gióp cho học sinh yêu thích môn học. II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. b. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. III. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : . Lớp 6B : . 2) Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong quá trình thực hành.
 11. Giáo án Tin học 6 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viªn và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Thực hành các thao tác định dạng văn bản. 1. Định dạng văn bản. - Khởi động Word. - GV: phân nhóm cho HS ngồi vào máy tính, 4 HS/ 1 máy tính. - Mở tệp Bien dep.doc đã lưu trong bài thực hành trước. - Hướng dẫn HS khởi động máy tính. - Tiến hành trình bày văn bản “Biển - HS: làm theo sự hướng dẫn của GV. đẹp” (SGK - 92). - GV: Nêu các cách để mở một tệp văn - Thực hiện các yêu cầu: bản đã lưu trong máy? + Trình bày tiêu đề: có phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ khác với nội dung của văn bản. - áp dụng các kiến thức về định dạng kÝ tự, định dạng đoạn văn bản để làm + Cỡ chữ của tiêu đề lớn hơn nhiều so bài tập thực hành. với cỡ chữ của nội dung. - Tiến hành thực hiện theo cả 2 cách: + Đoạn cuối cùng (Theo Vì Tỉ Nam) bằng nút lệnh và bằng bảng chọn. có màu chữ, kiểu chữ khác nội dung. + Căn lÒ cho văn bản. + Định dạng cho các kÝ tự trong văn bản. + Lưu văn bản với tên cũ. * Hoạt động 2: Làm bài tập thực hành.
 12. Giáo án Tin học 6 - GV: Cho HS thực hiện soạn thảo bài 2. Thực hành. tập trên máy tính. - Gõ và định dạng đoạn văn “Tre xanh” - Hướng dẫn HS lưu văn bản. (SGK - 93) theo mẫu. - HS: thực hành bài tập. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này.
 13. Giáo án Tin học 6 Tuần 28 T51: Soạn: Bài tập. Giảng: I. Mục tiêu bài giảng : + HS nắm được thế nào là soạn thảo văn bản, các qui tắc khi gõ chữ tiếng Việt. + Ôn lại các thao tác chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bẳn và đoạn văn bản. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó gióp cho học sinh yêu thích môn học. II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. b. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. III. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : . Lớp 6B : . 2) Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong quá trình thực hành.
 14. Giáo án Tin học 6 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viªn và học Hoạt động của học sinh sinh * Hoạt động 1 1. Soạn thảo văn bản. - GV: nhắc lại cho HS một số khái - Văn bản gồm: kÝ tự, câu, dòng, đoạn, niệm cơ bản về soạn thảo văn bản. trang. - Màn hình Word bao gồm những gì? - Con trỏ soạn thảo: là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí - Để có thể soan jth¶o được văn bản xuất hiện của kÝ tự được gõ vào. cần phải lưu ý những gì ? - Để gõ được chữ tiếng Việt thì máy tính phải có phông chữ .Vn - Qui tắc gõ chữ tiếng Việt kiểu Telex. * Hoạt động 2 2. Chỉnh sửa văn bản. - GV: nhắc lại các thao tác về chỉnh - Để xoá kÝ tự ta dùng phím Backspace sửa văn bản. hay Delete. - Dùng phím gì để thực hiện xoá các - Sao chép một đoạn văn bản: Bôi đen vào kÝ tự? đoạn văn bản cần sao chép -> nháy chọn - Để xoá nhanh một đoạn văn bản mà nút lệnh Copy -> đặt con trỏ tới vị trí không mất thời gian ta phải làm thế mới -> nháy chọn nút lệnh Paste . nào? - Di chuyển một đoạn văn bản: Bôi đen - Nêu cách sao chép, di chuyển một vào đoạn văn bản cần di chuyển -> nháy
 15. Giáo án Tin học 6 đoạn văn bản? chọn nút lệnh Cut -> đặt con trỏ tới vị trí mới -> nháy chọn nút lệnh Paste . * Hoạt động 3 - Định dạng văn bản gồm những gì? 3. Định dạng văn bản, đoạn văn bản. - Nêu cách định dạng phông chữ, cỡ - Định dạng kÝ tự: phông chữ, màu chữ, chữ? cỡ chữ, kiểu chữ. - Nêu cách căn lÒ cho một đoạn văn - Định dạng đoạn văn bản: Căn lÒ, định bản? dạng khoảng cách lÒ, định dạng khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản