intTypePromotion=1

GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU - BÀI 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
106
lượt xem
20
download

GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU - BÀI 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỰC HÀNH ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG I-Mục tiêu : - Đo được công suất gián tiếp qua đo dòng điện và điện áp. - Đo được công suất trực tiếp bằng oát kế. - Kiểm tra và hiệu chỉnh được công tơ điện. II- Chuẩn bị : Một nhóm 5 hs : - Nguồn điện xoay chiều 220V . - Ampe kế, vôn kế điện từ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU - BÀI 5

  1. BÀI 5 : THỰC HÀNH ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG I-Mục tiêu : - Đo được công suất gián tiếp qua đo dòng điện và điện áp. - Đo được công suất trực tiếp bằng oát kế. - Kiểm tra và hiệu chỉnh được công tơ điện. II- Chuẩn bị : Một nhóm 5 hs : - Nguồn điện xoay chiều 220V . - Ampe kế, vôn kế điện từ . Ampe kế có thang đo 1A , vôn kế có thang đo 300V . - 3 bóng đèn 220V-60W ; 1 công tắc 5A . - Phụ tải để đo điện năng tiêu thụ của mạch (có thể cho HS mang theo mỗi nhóm 1 cái bàn ủi) - Kìm, tua vít bút thử điện, dây dẫn. Đồng hồ bấm giây. III – Tiến trình thực hành : 1. Đo công suất: a. Phương pháp đo công suất gián tiếp: Đo công suất bằng ampe kế và vôn kế. Hoạt động 1 : Chuẩn bị K A U = 220V V Hình 1 V
  2. Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv Cho HS nêu lại công thức tính công suất. - Vè sơ đồ mạch điện . P = UI - Vẽ sơ đồ mạnh điện .Hình 1 . - Gợi ý cho HS chọn thang đo. -Chuẩn bị dụng cụ Hoạt động 2 : Đo lần thứ 1 Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv - Nối mạch điện như hình 1 . Vè sơ đồ mạch điện . -Đóng công tắc k. - Đọc số chỉ của Ampe kế và số chỉ của vôn kế Sau đó thống nhất ghi và bảng ghi vào bảng Hoạt động 3 : Đo lần thứ 2 Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv -Cắt công tắc K .Tháo bớt một bóng đèn -Quan sát kiểm tra Hs . Trợ giúp các nhóm nêu cần thiết. - Làm tương tự như lần 1 Hoạt động 4 : Đo lần thứ 3 Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv
  3. -Cắt công tắc K .Tháo bớt thêm một bóng -Quan sát kiểm tra Hs đèn nửa . - Làm tương tự như lần 1 - Cắt công tắc K . Bảng A Trình tự thí nghiệm U(V) I(A) P=U.I (W) Lần 1 Lần 2 Lần 3 b. Phương pháp đo công suất trực tiếp: Đo công suất bằng oát kế. Hoạt động 1 : Tìm hiểu oát kế. Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv Nhận dụng cụ Phát dụng cụ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cấu tạo oát kế: + Đọc và giải thích các ký hiệu được Quan sát và ghi nhận ghi trên mặt đồng hồ. + Xác định đầu nối của oát kế.
  4. Hoạt động 2: Đo công suất bằng oát kế. * K W * U= 220V Hình 2 * Đo lần 1: Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv - Nối mạch điện như hình 2 Vè sơ đồ mạch điện . -Đóng công tắc k . - Lần lượt từng HS tiến hành đo. Đọc số chỉ của oát kế . Sau đó thống nhất ghi và bảng ghi vào bảng (B) Hoạt động 2 : Đo lần thứ 2 Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv Cắt công tắc K .Tháo bớt một bóng đèn - Quan sát kiểm tra Hs . . - Làm tương tự như lần 1 Đọc số chỉ của oát kế . Sau đó thống nhất ghi và bảng ghi vào bảng (B) Hoạt động 3 : Đo lần thứ 3
  5. Hoạt động của Hs Trợ gip của Gv Cắt công tắc K .Tháo bớt thêm một - Quan sát kiểm tra Hs . bóng đèn . - Làm tương tự như lần 1 Đọc số chỉ của oát kế . Sau đó thống nhất ghi và bảng ghi vào bảng (B) Bảng B Trình tự thí nghiệm Kết quả đo (W) Lần 1 Lần 2 Lần 3 3. Đo điện năng. Hoaït ñoäng 1:Kiểm tra công tơ điện. Hoạt động của Hs Trợ giúp của Gv
  6. B1: đọc và giải thích những ký hiệu Hướng dẫn HS các bước kiểm tra công ghi trên mặt công tơ điện. tơ. B2: Mắc mạch điện như hình vẽ 5.3 trong SGK. B3: Kiểm tra hiện tượng tự quay. B4: Kiểm tra hằng số công tơ. Đóng công tắc K Đọc số chỉ của ampekế và vôn kế ghi vào bảng C Đếm số vòng quay của đĩa trong khoảng thời gian t và ghia vào bảng B Baûng C Số vòng Hằng số Trình tự I(A) U(V) P=UI(W) quay trong công tơ 1 phút Đóng công N c tắc P.t Hoaït ñoäng 3 : Ño ñiện năng Hoạt động của Hs Trợ giúp của Gv Ghi số chỉ số của công tơ trước khi Hướng dẫn HS tiến trình thực hành. - đóng mạch. Đóng công tắc K - Quan sát hiện trạng làm việc của -
  7. công tơ, đọc và ghi số chỉ của công tơ sau khi đóng mạch điện một khoảng thời gian t vào bảng D Baûng D Chỉ số của công Chỉ số của công Số vòng quay Điện năng tiêu tơ trước khi đo tơ trước sau khi thụ đo IV-Ñaùnh giaù keát quaû : HS töï ñaùnh giaù vaø ñaùnh giaù cheùo keát quaû thöïc haønh theo caùc tieâu chí sau : 7. Coâng vieäc chuaån bò . 8. Thöïc hieän thöïc haønh theo ñuùng qui ñònh . 9. YÙ thöùc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng . 10. YÙ thöùc thöïc hieän baûo veä veä sinh moâi tröôøng . 11. Keát quaû saûn phaåm thöïc haønh 12. Giaùo vieân toång keát vaø nhaän xeùt giôø thöïc haønh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2